Hastalıklar ve Tedaviler

Zyzapin Nedir? Zyzapin Ne İşe Yarar? Zyzapin Nasıl Kullanılır?

ZYZAPİN 7.5 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Olanzapin. Her film tablet 7,5 mg olanzapin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen), hidroksipropil selüloz (E463), krospovidon, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat (E572), titanyum dioksit (E171), hidroksipropil metil selüloz (E464), polietilen glikol, polisorbat 80 (E433), polivinil alkol, talk (E553b).

Zyzapin Nasıl Kullanılır

ZYZAPİN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Zyzapin, 28 tabletlik blister ambalajda sunulan film tablettir. Zyzapin film tabletler beyaz renkli ve yuvarlaktır. Tablet içerisinde sığır sütünden elde edilen laktoz monohidrat bulunmaktadır.

Zyzapin olanzapin adlı etkin maddeyi içerir. Zyzapin antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir ve aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi belirtilerin eşlik ettiği bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.
 • Heyecan ve coşku hali durumları görülen, orta ve şiddetli manik dönemler, Zyzapin’in manik dönemde (heyecan veya coşku belirtileri olan bir durum) olanzapin tedavisine cevap veren bipolar bozukluğu (ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler) olan hastalarda, bu belirtilerin tekrar oluşmasını önlediği gösterilmiştir.

Zyzapin benzer durumların tedavisi için hekimin uygun gördüğü durumlarda 13-17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullanılabilir.

ZYZAPİN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ZYZAPİN KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer, olanzapine veya bu ilacın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon; döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.

Eğer, daha önceden bir çeşit göz tansiyonu (glokom gibi) tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa, kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

ZYZAPİN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Zyzapin kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 • Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, Zyzapin’in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
 • Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer Zyzapin verildikten sonra bunları yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.
 • Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Zyzapin kullanan hastalarda kilo artışı görülmektedir. Doktorunuz ile birlikte düzenli olarak kilonuzu kontrol etmelisiniz. Diyetisyene yönlendirilebilirsiniz veya gerekirse bir diyet planı ile yardım alabilirsiniz.
 • Zyzapin kullanan hastalarda yüksek kan şekeri ve yüksek yağ (trigliserit ve kolesterol) düzeyleri görülmektedir. Doktorunuzun kontrolünde Zyzapin kullanmaya başlamadan önce ve tedavi süresi boyunca düzenli olarak kan şekerinizin ve bazı yağ düzeylerinizin kontrol edilmesi için kan testi yapılmalıdır.
 • Sizin veya ailenizden birisinin kan pıhtılaşması ile ilgili bir hastalık öyküsü varsa bu gibi ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olabileceğinden doktorunuza söylemelisiniz.
 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edilir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar) dikkatli kullanınız.

Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

 • Şeker hastalığı (diyabet),
 • Kalp hastalığı,
 • Karaciğer veya böbrek hastalığı,
 • Parkinson hastalığı,
 • Nöbetler,
 • Prostat sorunları,
 • Bağırsak tıkanması (paralitik ileus),
 • Kan hastalıkları,
 • İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri),
 • Uzun süreli şiddetli ishal ve kusma (hasta hissetme) veya idrar söktürücü ilaçların (diüretikler) kullanımı sonucu tuz kaybınız olabileceğini biliyorsanız.

Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar:

Zyzapin, 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

ZYZAPİN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE ZYZAPİN KULLANILMASI

Alkolle birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, size Zyzapin verilmişse alkol almayınız.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE ZYZAPİN KULLANILIR MI?

Hamilelik: 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) Zyzapin dahil tüm antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğan bebeklerde, doğumu takiben şiddeti değişebilen anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilmesine bağlı huzursuzluk, bebekteki kas gerginliğinin aşırı artması veya azalması, uyku hali, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi birini görürseniz doktorunuzla iletişime geçiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zyzapin az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ZYZAPİN KULLANABİLİR Mİ?

Zyzapin aldığınızda uykulu hissetmeye neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

ZYZAPİN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Zyzapin laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ZYZAPİN KULLANIMI

Zyzapin’i kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçları alınız. Zyzapin’in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) veya ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

Eğer özellikle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Parkinson hastalığı için kullanılan ilaçlar.
 • Zyzapin dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, karbamazepin (antiepileptik, duygudurum düzenleyici), fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZYZAPİN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Bu ilacı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz kaç tane Zyzapin tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. Zyzapin’in günlük dozu 5 ila 20 mg arasındadır. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe Zyzapin kullanmayı bırakmayınız.

13 – 17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2,5 mg-5 mg’dır. Uygun tedavi dozuna doktorunuz karar verecektir.

Zyzapin tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız. Tabletlerinizi her gün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Zyzapin film tabletler ağız yoluyla alınır. Zyzapin tabletleri bütün olarak su ile yutmalısınız.

Çocuklarda Zyzapin Kullanımı: 

Zyzapin 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Zyzapin Kullanımı:

 • Böbrek yetmezliği: Bu tip hastalarda daha düşük bir başlangıç dozu (5 mg) düşünülmelidir.
 • Karaciğer yetmezliği: Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda, başlangıç dozu 5 mg olmalıdır ve doz dikkatle artırılmalıdır.

Eğer Zyzapin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Zyzapin Kullandıysanız:

Kullanmaları gerekenden daha fazla Zyzapin kullanan hastalar aşağıdaki belirtileri yaşayabilirler:

 • Kalbin hızlı atması,
 • Huzursuzluk/saldırganlık,
 • Konuşma bozukluğu,
 • Özellikle yüz ve dilde anormal hareketler,
 • Bilinç seviyesinde azalma.

Diğer belirtiler:

 • Akut konfüzyon (ani zihin karışıklığı),
 • Epilepsi (sara) nöbetleri,
 • Koma,
 • “Ateş, hızlı soluma, terleme, kas sertliği ve sersemlik hissi ya da uyku hali”nin kombinasyonu,
 • Solunum hızının azalması,
 • Aspirasyon (besin veya sıvının solunum yollarına kaçması),
 • Yüksek tansiyon ya da düşük tansiyon,
 • Kalpte ritim bozukluğu olabilir.

Yukarıdaki belirtilerin herhangi birini gördüğünüzde hemen doktorunuza veya hastaneye başvurunuz. Doktorunuza kullandığınız tabletlerin ambalajını gösteriniz.

Zyzapin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zyzapin Kullanmayı Unutursanız:

Tabletinizi hatırladığınız anda alınız. Bir gün içerisinde iki doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zyzapin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuz söylediği sürece Zyzapin almaya devam etmeniz önemlidir.

Zyzapin’i aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, kaygı veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

 ZYZAPİN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Zyzapin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Zyzapin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Özellikle yüzde ve dilde anormal hareket (10 hastanın birinden az görülebilen yaygın bir yan etki).
 • Toplardamarlarda özellikle bacaklarda görülen (belirtileri şişlik, ağrı ve bacakta kızarıklık), kan damarları boyunca akciğerlere doğru hareket edebilen, göğüs ağrısı ve nefes almada zorluğa neden olan kan pıhtısı (100 hastanın 1’inden az görülebilen yaygın olmayan bir yan etki).
 • Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu (bu yan etkinin sıklığı eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • Kilo alımı,
 • Uyku hali,
 • Kandaki süt salgısını uyaran hormon olan prolaktin düzeylerinde artış.

Bazı insanlar tedavinin erken döneminde, özellikle yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissedebilir ya da bayılabilir (düşük kalp atım hızı ile). Bu durum genellikle kendiliğinden geçer, ancak geçmezse, doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktarındaki değişiklikler,
 • Tedavinin erken döneminde, karaciğer enzimlerinde geçici artışlar,
 • Kandaki ve idrardaki şeker düzeyinde artışlar,
 • Kandaki ürik asit ve kreatin fosfokinaz düzeylerinde artışlar,
 • Çok aç hissetme,
 • Baş dönmesi,
 • Huzursuzluk,
 • Titreme,
 • Anormal hareket (diskinezi),
 • Kabızlık,
 • Ağız kuruluğu,
 • Deride döküntü,
 • Güç kaybı,
 • Aşırı yorgunluk,
 • Ellerde, ayak bileklerinde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutması,
 • Ateş,
 • Eklem ağrısı,
 • Erkek ve kadınlarda cinsel istek azalması ya da erkeklerde sertleşme sorunu ile görülen cinsel işlev bozukluğu.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü),
 • Şeker hastalığı veya bazen koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığının kötüleşmesi,
 • Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi),
 • Kas sertliği ya da spazmı (göz hareketleri dahil),
 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Konuşmada problem,
 • Kekeleme,
 • Düşük kalp atım hızı,
 • Gün ışığına karşı hassasiyet,
 • Burundan kan gelmesi,
 • Karın şişliği,
 • Salya artışı,
 • Hafıza kaybı veya unutkanlık,
 • İdrar tutamama,
 • İdrara çıkamama,
 • Saç dökülmesi,
 • Adet dönemlerinin olmaması ya da azalması,
 • Anormal anne sütü üretimi ya da anormal büyüme gibi kadın ve erkeklerin memelerindeki değişiklikler,
 • Venöz tromboembolik olay (VTO) (toplardamarlarda tıkanıklığa neden olabilecek olaylar) riski.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi),
 • Vücut ısısında düşüş,
 • Anormal kalp ritmi,
 • Açıklanamayan ani ölüm,
 • Şiddetli karın ağrısı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabı,
 • Cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkan karaciğer hastalığı,
 • Açıklanamayan sızı ve ağrılar ile kendini gösteren kas hastalığı,
 • Uzamış ve/veya ağrılı sertleşme (ereksiyon).

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Bir çeşit beyaz kan hücresi (eozinofil) artışı.
 • Tüm vücutta görülebilen belirtilerle seyreden ilaç reaksiyonu (DRESS) gibi ciddi alerjik reaksiyonlar. DRESS başlangıçta yüzde kızarma ile birlikte grip benzeri belirtilerle, sonra geniş çaplı kızarıklık, vücut sıcaklığında artış, lenf nodüllerinde büyüme, karaciğer enzimlerinde yükselme, beyaz kan hücresinin bir tipinde artış (eozionofili) ile ortaya çıkar.
 • Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatürre, idrar kaçırma, düşmeler, aşırı yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakaları da bildirilmiştir. Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen bunamaya (demansa) bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riski yüksektir.
 • Parkinson hastalığı olan hastalarda Zyzapin belirtileri kötüleştirebilir.

13-17 Yaş Arasında Görülebilen Yan Etkiler:

Çok yaygın (her 10 hastanın 1’inden fazlasında görülen) yan etkiler;

 • Uyku hali,
 • Kilo artışı,
 • Baş ağrısı,
 • İştah artışı,
 • Bir çeşit kan yağı olan trigliserid düzeylerinde artış,
 • Toplam bilirubin düzeyinde düşüş,
 • Bir çeşit karaciğer enzimi olan gama glutamil transferaz (GGT) düzeyinde artış,
 • Plazma prolaktin düzeylerinde artış.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ağız kuruluğu,
 • Kolesterol düzeylerinde artış,
 • Kabızlık,
 • Burun-boğaz iltihabı,
 • İshal,
 • Huzursuzluk,
 • Kanda karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) yükselme,
 • Hazımsızlık,
 • Burun kanaması,
 • Solunum yolu enfeksiyonu,
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit),
 • Eklemlerde ağrı,
 • Kas-iskelet sertliği,
 • Baş dönmesi,
 • Karın ağrısı,
 • Kol ve bacaklarda ağrı,
 • Yorgunluk.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

 ZYZAPİN’İN SAKLANMASI

 • Zyzapin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Zyzapin’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzak ve kuru bir yerde, orijinal ambalajında saklayınız
 • Zyzapin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Zyzapin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Zyzapin’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git