Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Zyvoxid Nedir, Ne İşe Yarar? Zyvoxid Yan Etkileri

ZYVOXID 600 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her film kaplı tablet 600 mg linezolid içerir.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, mikrokristalize selüloz, hidroksipropil selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, karnauba mumu, isopropil alkol, polietilen glikol, titanyum dioksit (E171), hidroksipropil metilselüloz, N-butil alkol, su, farmasötik cila, kırmızı demir oksit (E172ii), propilen glikol, amonyum hidroksit.

Zyvoxid Nasıl Kullanılır

ZYVOXID NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? (ZYVOXID ENDİKASYONLARI)

Zyvoxid ,beyaz veya kırık beyaz, film kaplı tablettir. Zyvoxid’in etkin maddesi linezolid antibakteriyel bir ilaç gurubuna dahildir. Her tablet 600 mg linezoid isimli etkin maddeyi içerir. 10 tabletlik ve 2 tabletlik blister ambalajlarda bulunur.

Zyvoxid oksazolidinonlar grubundan bir antibiyotik olarak belirli bakteri tiplerinin çoğalmasını durdurur. Zatürre ve deri üzerindeki veya deri altındaki bazı enfeksiyonların tedavisi için kullanılır.

ZYVOXID KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ZYVOXID KONTRENDİKASYONLARI)

 • Etkin madde içeriği linezolide veya yukarıda listelenen herhangi bir yardımcı maddeye karşı alerjik iseniz (aşırı duyarlılık).
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlardan birini (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid) alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız. Bunlar depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir.
 • Emziriyorsanız. Anne sütüne geçtiği için bebeği etkileyebilir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa Zyvoxid sizin için uygun olmayabilir. Doktorunuz genel durumunuzu ve tansiyonunuzu değerlendirmek için detaylı kontrol isteyebilir. Bazı durumlarda başka bir ilaç tedavisinin sizin için daha uygun olduğuna karar verebilir.

Bu kategorilerin size uygulanıp uygulanmayacağına emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

 • Tansiyonunuz yüksekse, bu durum için bir ilaç kullanıyorsanız veya kullanmıyorsanız,
 • Aşırı faaliyet gösteren tiroid tanısı konulduysa,
 • Böbrek üstü bezinde tümör (feokromositom) veya hormon sistemlerindeki tümörden dolayı ishal, ciltte kızarıklık, hırıltılı solunum gibi belirtiler (karsinoid sendrom) varsa,
 • Manik depresyon, şizoafektif bozukluk, zihinsel karışıklık veya başka zihinsel problemleriniz varsa,

ZYVOXID’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Zyvoxid ile tedaviye başlamadan önce eğer,

 • Kolay kanama ve morarma,
 • Kansızlık (düşük kırmızı kan hücresi sayısına sahip olma),
 • Enfeksiyona yatkınlık,
 • Daha önceden geçirilmiş kriz veya nöbet,
 • Özellikle diyaliz görüyorken böbrek ve karaciğer problemleri,
 • İshal,
 • Şeker hastalığı (diyabet), bunlar gibi durumlar varsa doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz esnasında aşağıdaki durumların oluşması halinde hemen doktorunuza söyleyiniz.

 • Bulanık görme, görüşte renk değişiklikleri, detayların görülmesinde zorluk, görme alanı bozukluğu gibi görüşünüz ile ilgili problemleriniz varsa.
 • Bacaklarınızda veya kollarınızda duyarlılık kaybı ya da karıncalanma veya iğne batması hissi.
 • Zyvoxid’inde dahil olduğu antibiyotik kullanımı sırasında veya sonrasında ishal gelişirse. Eğer ishal ciddi ve sürekli ise veya dışkınızda kan veya sümük fark ederseniz hemen Zyvoxid kullanımını durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz. Bu durumda bağırsak hareketlerini durduran veya yavaşlatan bir ilaç kullanmamalısınız. Bu durum, antibiyotikler ile tedavinin ardından oluşabilen bağırsak iltihabı olabilir.
 • Tekrarlayan bulantı veya kusma, karın ağrısı veya hızlı nefes alma.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZYVOXID’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Zyvoxid yemekten önce, yemek esnasında veya yemekten sonra alınabilir.

Zyvoxid alırken çok fazla miktarda bekletilmiş peynir, maya özü veya soya fasulyesi özü (örneğin soya sosu) gibi yiyeceklerden ve özellikle fıçı biraları ve şarap gibi alkollü içeceklerden kaçınınız. Bu ilaç bazı gıdaların içinde doğal olarak bulunan tiramin olarak adlandırılan bir madde ile etkileşebilir ve tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir. Yiyecek ve içeceklerden sonra zonklama ile baş ağrısı olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ZYVOXID KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda Zyvoxid etkisi bilinmemektedir. Bu sebeple, hamilelik esnasında doktorunuz tavsiye etmediği sürece kullanmayınız. Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmak istiyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ZYVOXID KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zyvoxid anne sütüne geçtiği için bebeğinizi etkileyebilir. Bu yüzden emzirme esnasında Zyvoxid kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ZYVOXID KULLANABİLİR Mİ?

Zyvoxid kendinizi sersemlemiş hissetmenize ve görmenizde bozukluklara neden olabilir. Eğer kendinizi böyle hissederseniz, Zyvoxid araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebileceğinden kullanmayınız.

ZYVOXID’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ZYVOXID KULLANIMI

Zyvoxid’in bazen belirli bazı ilaçlarla etkileşerek tansiyonda, vücut sıcaklığında veya kalp atım hızında değişiklik gibi yan etkilere neden olma riski vardır.

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçları önceden veya yakın dönemde kullandıysanız Zyvoxid almayınız.

 • Depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlar (örneğin; fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid).

Ayrıca, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviden önce ve tedavi esnasında doktorunuz genel sağlık durumunuzu ve tansiyonunuzu kontrol edip, size hala Zyvoxid vermeye karar verebilir. Bazı durumlarda, başka bir tedavinin sizin için daha iyi olacağına karar verebilir.

 • Psödoefedrin veya fenilpropanolamin içeren soğuk algınlığı ve grip ilaçları veya dekonjestan grubuna ait ilaçlar,
 • Salbutamol, terbutalin, fenoterol gibi astımı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar,
 • Trisiklik veya SSRI (seçici serotonin reuptake inhibitörleri) olarak bilinen amitriptilin, sitalopram, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin; sertralin gibi depresyon ilaçları,
 • Sumatriptan ve zolmitriptan gibi migreni tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,
 • Adrenalin (epinefrin) gibi ani, ciddi alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,
 • Noradrenalin (norepinefrin), dopamin ve dobutamin gibi tansiyonu arttıran ilaçlar,
 • Petidin gibi şiddetli ağrıyı azaltmak için kullanılan ilaçlar,
 • Buspiron gibi kaygı bozukluklarında (anksiyete) kullanılan ilaçlar,
 • Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını durduran ilaçlar,
 • Rifampisin gibi antibiyotikler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZYVOXID NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Zyvoxid tabletlerinizi her zaman kullanma talimatında belirtildiği ya da doktorunuz ya da eczacınızın anlattığı şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Günde iki defa (12 saatte bir) bir film kaplı tablet (600 mg linezolid) olarak almanız önerilmektedir. Film kaplı tableti bir miktar su ile, bir bütün olarak yutunuz.

Tedavi süresi genellikle 10 ila 14 günde tamamlanır, ancak 28 güne kadar da sürebilir. Zyvoxid’in 28 günden daha fazla süren tedavisi için güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir. Tedavi sürenize doktorunuz karar verecektir.

Zyvoxid alıyorken, doktorunuz kan sayımınızı izlemek için düzenli kan testleri yapacaktır. 28 günden daha uzun süre Zyvoxid kullandıysanız doktorunuz görme gücünüzü izleyecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağızdan alınır.

Tabletleri biraz su ile bütün olarak yutunuz.

Çocuklarda Zyvoxid Kullanımı:   

Zyvoxid dozu çocuklarda yaş ve vücut ağırlığına göre doktorunuz tarafından belirlenir.

Yaşlılarda Zyvoxid Kullanımı:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Zyvoxid Kullanımı:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır. Diyaliz hastası iseniz, ilacınız diyalizden sonra verilecektir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Zyvoxid Kullanımı:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Eğer Zyvoxid’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Zyvoxid Kullandıysanız:

Zyvoxid’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zyvoxid Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınızda hemen alınız. Bir sonraki dozu ise bu dozdan 12 saat sonra alınız ve sonraki dozları 12 saat arayla almaya devam ediniz.

Zyvoxid İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz tedavinizi kesmemenizi söylediğinde, Zyvoxid kullanmaya devam ediniz. Zyvoxid ile tedaviniz bittiğinde, tekrar asıl belirtilerin oluşması halinde hemen doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ZYVOXID’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Zyvoxid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Zyvoxid’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşağıda belirtilen yan etkiler ciddi yan etkilerdir.

 • Ciddi deri rahatsızlıkları (bilinmiyor), yüz ve boyun bölgesinde şişkinlik gibi cilt reaksiyonları (bilinmiyor), hırıltılı ve/veya zor nefes alma (bilinmiyor). Bu durumlar, allerjik reaksiyonun belirtisi olabilir ve Zyvoxid almayı durdurmanızı gerektirebilir. Çok kırmızı cilt ve pullanma (dermatit) (yaygın olmayan), döküntü (yaygın), kaşınma (yaygın).
 • Bulanık görme, görme alanı bozukluğu (yaygın olmayan), renkleri görmede değişiklik (bilinmiyor), detayların görülmesinde zorluk (bilinmiyor), görme alanı bozukluğu (nadir) gibi görüşünüz ile ilgili problemler.
 • Kan ve/veya sümük içeren ciddi ishal (antibiyotik ile ilişkili kolit (pseudomembranöz kolit dahil)). Bu durum seyrek görülüp hayatı tehdit edici (nadir) komplikasyonların gelişmesine sebep olabilir. Bu durum, antibiyotikler ile tedavinin ardından oluşabilen bağırsak iltihabı olabilir.
 • Tekrarlayan bulantı veya kusma, karın ağrısı veya hızlı nefes alma (bilinmiyor).
 • Kriz veya nöbetler (yaygın olmayan). SSRI olarak bilinen antidepresanlarla beraber kullanımı esnasında huzursuzluk (ajitasyon), zihin karışıklığı (konfüzyon), huzursuzluk- taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu (deliryum), kasların sertleşmesi (rijidite), titreme, koordinasyon bozulması ve nöbet (bilinmiyor) gibi belirtiler yaşarsanız doktorunuza bildiriniz.
 • Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek veya anemiye sebep olabilen kandaki bazı hücrelerin sayısındaki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkabilen kanama veya morarma (yaygın).
 • Enfeksiyonla mücadele etmenizi etkileyen kandaki belirli hücrelerin sayısındaki değişiklik. Ateş (yaygın), boğaz ağrısı (yaygın olmayan), ağız yaraları (yaygın olmayan) ve yorgunluk (yaygın olmayan) gibi enfeksiyon belirtilerine neden olabilir.
 • Pankreas iltihabı (yaygın olmayan).
 • Havale (konvülsiyon) (yaygın olmayan).
 • Geçici iskemik krizler (beyine giden kan akışının geçici olarak bozulması nedeniyle, görme kaybı, bacak ve kolllarda güçsüzlük, konuşmada bozukluk ve bilinç kaybı gibi kısa süreli belirtilere neden olur.) (yaygın olmayan).
 • Kulak çınlaması (yaygın olmayan).
 • 28 günden uzun süre Zyvoxid verilen hastalarda uyuşma, karıncalanma veya bulanık görme kaydedilmiştir. Görmede zorluk çekiyorsanız mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışınız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir . Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer Yan Etkiler:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Mantar enfeksiyonları özellikle vajinal bölgede veya ağızda pamukçuk,
 • Baş ağrısı,
 • Ağızda metalik tat,
 • İshal, bulantı veya kusma,
 • Karaciğer veya böbrek fonksiyonunuzun veya kan şekeri düzeyinizin ölçümlerini de içeren bazı kan tahlili sonuçlarında değişiklikler,
 • Uyumada zorluk çekme,
 • Yüksek tansiyon,
 • Kansızlık (düşük kırmızı kan hücre sayısına sahip olma),
 • Sersemlik,
 • Bölgesel veya genel karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • Sindirim güçlüğü,
 • Bölgesel ağrı.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kadınlarda vajina veya genital bölgede iltihaplanma,
 • Enfeksiyon ile mücadele etmenizi etkileyen kandaki hücrelerin sayısında azalma,
 • Kadınlarda üreme organının iç ve dış kısmında (vulvovajinal) bozukluklar,
 • Karıncalanma veya uyuşma hissi gibi duyarlılık,
 • Damar iltihabı (sadece damardan (intravenöz) uygulamalarda),
 • Dilde şişkinlik, yara veya renksizlik,
 • Daha sık idrara çıkma ihtiyacı,
 • Titreme,
 • Susuzluk hissi,
 • Terlemede artış,
 • Böbrek ve karaciğer fonksiyonunu ölçen kandaki proteinlerde, tuzlarda veya enzimlerde değişiklik,
 • Kurdeşen,
 • Mide mukozası iltihabı (gastrit),
 • Dil iltihabı,
 • Yumuşak dışkı,
 • Ağız içinde iltihap,
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi),
 • Böbrek yetmezliği,
 • Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan kan hücrelerinin (trombosit) sayısında azalma,
 • Karında şişkinlik,
 • Enjeksiyon yerinde ağrı,
 • Kreatinin seviyesinde artma,
 • Mide ağrısı,
 • Kalp ritminde değişiklik (ritmin artması gibi),
 • Tokluk kan şekerinin azalması.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Dişte yüzeysel renk değişiklikleri (profesyonel diş temizliği ile giderilebilir),
 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı,
 • Kansızlık ile birlikte savunma hücrelerinin ve kan pulcuklarının azalması (pansitopeni).

Aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir (sıklığı bilinmiyor):

 • Kemik iliği baskılanması (miyelosüpresyon),
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (anafilaksi),
 • Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi),
 • Saç dökülmesi (alopesi),
 • Kan hücre sayısında azalma,
 • Güçsüzlük ve/veya duyusal değişiklikler,
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem),
 • Vücudun diğer kısımlarından beyne ve omuriliğe bağlanan sinirlerin hasar görmesi (periferal nöropati),
 • Görme ile ilgili sinirlerin hasar görmesi (optik nöropati), görme ile ilgili sinirlerin iltihabı (optik nörit), görüş kaybı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

 ZYVOXIDİN ‘SAKLANMASI

 • Zyvoxid’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Zyvoxid’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Zyvoxid’i kullanmayınız.
 • Zyvoxid’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git