Hastalıklar ve Tedaviler

Zyrtec Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Zyrtec’in Yan Etkileri Nelerdir?

Zyrtec 10 mg film tablet alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Zyrtec 10 mg film tablet kullanma talimatı nedir?

Zyrtec’in etkin maddesi nedir? Her bir film kaplı tablet 10 mg setirizin dihidroklorür içerir.

Zyrtec’in yardımcı maddeleri: Mikrokristal sellüloz, laktoz (monohidrat), kolloidal anhidröz silika, magnezyum stearat, methocel -E5 premium (hidroksipropilmetilsellüloz veya E 464), titanyum dioksit (E 171), polietilen glikol 400 (Makrogol 400).

Zyrtec ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Zyrtec nedir ve ne için kullanılır? (Zyrtec endikasyonları)

Zyrtec 10 mg film tablet, beyaz, oblong, çentikli ve Y-Y logolu film-kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 20 tablet bulunur.

6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde: 

Zyrtec 10 mg film tablet alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

Zytrec Hangi hastalıklarda Kullanılır

Zyrtec kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

 • Zyrtec’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa Zyrtec’i kullanmayınız.
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nın altında olduğu böbrek yetmezliği) varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınızın olmadığı (bu tür şekerlere duyarlı olduğunuz) söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Zyrtec kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (Uyarılar/Önlemler)

 • Zyrtec’i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olunuz.
 • İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri) doktorunuza danışınız.
 • Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce Zyrtec ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız.
 • Zyrtec alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda Zyrtec kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Zyrtec kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Zyrtec’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da Zyrtec’in hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılması önerilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Zyrtec kullanımı: Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Zyrtec’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin Zyrtec’i kullanması önerilmez.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Zyrtec kullanımı: Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır. Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

Araç ve makine kullananlar Zyrtec kullanabilir mi? Önerilen 10 mg dozda Zyrtec araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.

Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, Zyrtec’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

Zyrtec’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Zyrtec’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Zyrtec’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Zyrtec 10 mg Film Tablet’in içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlarla birlikte Zyrtec kullanımı

Zyrtec’in diğer ilaçlarla bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Zyrtec nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde Zyrtec kullanımı:

Semptomların (belirtilerin) şiddetine göre günde bir kez 5 mg (1/2 tablet) veya 10 mg (1 tb) uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu: 

Zyrtec tablet ağızdan kullanım içindir.

Zyrtec tableti yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

Çocuklarda Zyrtec kullanımı:

6 yaş altı çocuklarda Zyrtec 10 mg film tablet’in kullanımı önerilmez, çünkü bu formülasyon doğru doz adaptasyonuna izin vermemektedir.

Yaşlılarda Zyrtec kullanımı:

Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Zyrtec kullanımı: 

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır. Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Zyrtec kullandıysanız: 

Zyrtec’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zyrtec’i kullanmayı unutursanız: 

Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zyrtec ile tedavi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler: 

Zyrtec ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

Eğer Zyrtec’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Zyrtec’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Zyrtec’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Zyrtec’i kullanmayı durdurun ve Hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması]
 • Anafilaktik şok (Ani aşırı duyarlılık tepkisi)
 • Aşırı duyarlılık
 • Konfüzyon (zihin karışıklığı)
 • Halüsinasyon (Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)
 • Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)
 • Senkop (baygınlık)
 • Titreme
 • Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)
 • Bulanık görme
 • Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)
 • Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının-nabzın-normalin üstüne çıkması)
 • Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Zytrec’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz: 

 • Halsizlik
 • Sersemlik hissi
 • Baş ağrısı
 • Ağız kuruluğu
 • Mide bulantısı
 • Somnolans (uyuklama hali)
 • Rinit (nezle)
 • Farenjit (yutak iltihabı)
 • Diyare (ishal)
 • Agresyon (saldırganlık hali)
 • Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
 • Unutkanlık
 • Hafıza bozukluğu
 • Uykusuzluk
 • Tık
 • Tat alma bozukluğu
 • Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)
 • Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Ürtiker (kurdeşen)
 • Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)
 • Disüri (ağrılı işeme)
 • Enürez (idrar kaçırma)
 • Asteni (yorgunluk)
 • Kırıklık
 • Kilo artışı
 • Karın ağrısı
 • Depresyon
 • Ödem
 • Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)
 • İştah artışı
 • İntihar düşüncesi
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • İdrar yapamama, işeme zorluğu

Bunlar Zyrtec’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca, karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Zyrtec nasıl saklanır?

 • Zyrtec’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Zyrtec’i 15-25°C arasındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
 • Zyrtec’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Zytrec’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 16.04.2013 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Alerjik rinit nedir ve neden olur
 2. Kurdeşen dökmek nedir ve neden olur
 3. Ürtiker türleri ve belirtileri
 4. Kaşıntı neden olur
 5. Döküntüler neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git