Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Zovirax Krem Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Zovirax Krem Nasıl Kullanılır?

ZOVIRAX %5 krem kullanma talimatı

Zovirax’ın etkin maddesi: Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir.

Zovirax’ın yardımcı maddeleri: Propilen glikol, beyaz yumuşak parafin, ketostearil alkol, sıvı parafin, poloksamer 407, arlacel 165, sodyum lauril sülfat, dimetikon, saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Zovirax haricen kullanılır. 

Zovirax Kullanma Talimatı

ZOVIRAX nedir ve ne için kullanılır?

Zovirax etken madde olarak asiklovir içerir ve 2 g ve 10 g’lık alüminyum tüp ambalajlar halindedir.

Zovirax, Herpes simplex (HSV) tip I ve II Varicella zoster adlı virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.

Zovirax, ilk ve tekrarlayan genital Herpes ve Herpes labialis de dahil olmak üzere Herpes simplex deri enfeksiyonlarının (uçuk) tedavisinde kullanılır.

Zovirax Hangi Hastalıklarda Kullanılır

ZOVIRAX kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

Zovirax’ı kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.

Asiklovir, valasiklovir (bir çeşit antiviral ilaç), propilen glikol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere alerjik iseniz bu ilacı kullanmayın.

ZOVIRAX kullanmı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Zovirax’ı, ağız, göz veya vajina gibi alanlara uygulamanız tahriş edici olabileceğinden tavsiye edilmez. Kazara gözün içine girmemesine özellikle dikkat edin.
 • Şiddetli bağışıklık yetmezliğiniz (örn. AIDS hastalığı veya kemik iliği nakli) varsa Zovirax’ın ağızdan alınan formları düşünülmelidir. Eğer bu tip bir hastalığınız varsa herhangi bir enfeksiyon tedavisi için mutlaka doktorunuza danışınız.
 • Zovirax içerisinde bulunan setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örn. kontakt dermatite) sebep olabilir.
 • Zovirax özel bazı nedeniyle sulandırılmamalı veya diğer ilaçları sulandırmak için kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Özel durumlarda ZOVIRAX kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Zovirax kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. Zovirax hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılabilir.Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Zovirax kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme döneminde Zovirax’ın krem formu kullanıldığında, sütten bebeğe geçecek miktarı önemsenmeyecek orandadır.

Araç ve makine kullananlar Zovirax kullanabilir mi? Araç ve makine kullanımı üzerine veri yoktur.

Zovirax’ın yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması: Geçerli değildir.

ZOVRAX’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • İçeriğindeki propilen glikol nedeniyle ciltte iritasyona neden olabilir.
 • Zovirax içeriğinde yer alan setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örn. kontakt dermatit) sebep olabilir.

Kremi kullanmadan önce ve sonra daima ellerinizi yıkayınız.

Diğer ilaçlarla birlikte ZOVIRAX kullanımı

Zovirax diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZOVIRAX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Zovirax’ın nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını takip edin.

Zovirax’ı, günde 5 kez, gece dozunu atlamak suretiyle yaklaşık 4 saatlik aralıklarla uygulayın.

Zovirax’ı belirtilerin veya enfeksiyonun başlamasından sonra mümkün olduğu kadar erken hasarlı bölgeye uygulayın (kızarıklık veya hastalığın başlayacağına dair sezgi).

Tedaviye sonraki belirtilerde de (kabarıklık veya sıvı dolu kabarcık) başlayabilirsiniz. Tedavi herpes labialis için en az 4 gün ve genital herpes için de en az 5 gün devam ettirilmelidir. Eğer iyileşme olmazsa, tedaviye 10 gün kadar devam edilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Zovirax’dan az bir miktar etkilenmiş bölgeye sürün.

Çocuklarda Zovirax kullanımı: Veri yoktur.

Yaşlılarda Zovirax kullanımı: Veri yoktur.

Özel durumlarda (örn. böbrek/karaciğer yetmezlikleri gibi) Zovirax kullanımı: Veri yoktur.

Eğer Zovirax’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Zovirax kullandıysanız: Herhangi bir ters etki beklenmez. Bununla birlikte kaza ile tekrarlayan dozlarda asiklovir ağız yoluyla birkaç gün kullanıldığında gastrointestinal (bulantı ve kusma) ve nörolojik (baş ağrısı ve konfüzyon) etkiler ortaya çıkmıştır. Asiklovir hemodiyaliz (kanı temizlemek amacıyla uygulanan tedavi) ile uzaklaştırılabilir. Zovirax’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zovirax’ı kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zovirax ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler: Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayın.

Zovirax’ın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Zovirax’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Zovirax’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları;

 • Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar,
 • Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrek görülür.

Zovirax’ın yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Ciltte geçici yanma veya batma,
 • Deride hafif kuruma ve pullanma,
 • Kaşınma.

Zovirax’ın seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri:

 • Kızarıklık,
 • Temas dermatiti (bir tür deri hastalığı).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raoporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ZOVIRAX nasıl saklanmalı?

 • Zovirax’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Zovirax’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız.
 • Zovirax’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Zovirax’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 16/11/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Uçuk neden çıkar, nasıl tedavi edilir
 2. Herpes simpleks nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Herpes zoster nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Su çiçeği (varicella) nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git