Bağışıklık Sistemi Hastalıkları

Zostex Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Zostex Yan Etkileri

ZOSTEX 125 mg Tablet Kullanma Talimatı

Zostex ağızdan alınır.

Zostex etkin maddesi: 125 mg brivudin içerir.

Zostex yardımcı maddeleri: Mikrokristal selüloz, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, povidon K 24-27 gibi yardımcı maddeler içerir.

Zostex Kullanma Talimatı

ZOSTEX NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Zostex etkin madde olarak brivudin içerir. Zostex antiviral etkiye sahiptir ve zonaya neden olan virüsün (varicella-zoster virüsü) çoğalmasını durdurur.

Zostex, immün sistemi (vücudun bağışıklık sistemi) normal olan erişkinlerde zonanın (herpes zoster) erken dönem tedavisinde kullanılır.

ZOSTEX KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Etkin madde brivudine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Zostex’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız,
 • 18 yaşın altındaysanız, bunlar gibi durumlarda Zostex’i kullanmayınız.

ZOSTEX’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • 5 FU veya 5 fluoropirimidin grubundan başka bir madde içeren bir ilaç kullanıyorsanız (Zostex’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız bölümüne bakınız).
 • Cildinizdeki döküntü zaten tam olarak oluşmuşsa (kabuklanma başlangıcı), emin değilseniz doktorunuza danışınız.
 • Kronik karaciğer rahatsızlığınız (örneğin kronik hepatit) varsa, Zostex’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Zostex’i 7 günden daha uzun süre kullanmayınız, çünkü önerilen 7 günlük tedavinin uzaması hepatit (karaciğer iltihabı) gelişim riskini arttırır (olası yan etkiler bölümüne bakınız).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZOSTEX’İN YİYECEK ve İÇECEKLERLE KULLANILMASI

Zostex yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir.

HAMİLELİKTE ZOSTEX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik sırasında Zostex’i kullanmayınız. Bu ilaç gebelikte zararlıdır.

Bu ilacı kullanırken etkili doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ZOSTEX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız Zostex’i kullanmayınız. Zostex’in etkin maddesi emzirdiğiniz süt yoluyla bebeğinize geçebilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ZOSTEX KULLANABİLİR Mİ?

Sık olmamakla birlikte, Zostex’i kullanan birkaç hastada baş dönmesi ve uyuklama görülmüştür. Bu gibi yan etkiler fark ederseniz araç sürmeyiniz veya makine kullanmayınız veya güvenlik basamağı olmaksızın çalışmayınız.

Tavsiye için doktorunuza başvurunuz.

ZOSTEX’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

Bu ilaç laktoz (bir tür şeker) içermektedir. Daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızın (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLARLA BİRLİKTE ZOSTEX KULLANIMI

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR:

5 fluorouracil veya 5 fluoropirimidin grubundan başka bir madde içeren ürünler ile tedavi gören hastalar için özel uyarılar (aynı zamanda yukarıdaki özellikle aşağıdaki durumlarda kullanmayınız kutusuna bakınız).

Zostex aşağıdaki etkin maddelerden birini içeren herhangi bir kanser (kemoterapi) ilacıyla birlikte kullanılmamalıdır, çünkü bu ilaçların zararlı etkileri ciddi şekilde artabilir ve ölümcül olabilir:

5-fluorouracil (örneğin 5-Fluorouracil Ebewe Enjektabl Solüsyon İçeren Flakon 1000mg/20mL ve 500mg/10mL; 5-Fluorouracil Biosyn Enjektabl Solüsyon 1000mg/20mL, 500mg/10mL ve 250mg/5mL; 5-FU Enjektabl Flakon 250mg/5mL; Fivoflu IV Enjektabl Solüsyon içeren Ampul 250mg/5mL ve 500mg/10mL; Fluorouracil-Koçak I.V. Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon 1000mg/20mL, 500mg/10mL ve 250mg/5mL; Verrutol Siğil İlacı), lokal olarak uygulanan formlar da dahil olmak üzere;

 • kapesitabin  (örn. Xeloda film kaplı tablet 150 mg ve 500 mg),
 • fluksuridin (floxudem infüzyonluk liyofilize toz içeren flakon 0,5 g).
 • tegafur (UFT Kapsül 100 mg).
 • diğer 5 fluoropirimidinler.
 • yukarıda bahsi geçen maddelerin diğer etkin maddeler ile kombinasyonları.

Zostex’i şiddetli mantar enfeksiyonu tedavisinde de kullanılan etkin madde flusitozin içeren ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.

Aşağıdaki durumlarda Zostex’i kullanmayınız ve hemen doktorunuzla temasa geçiniz:

 • Yukarıdaki ilaçlardan herhangi biri ile tedavi görüyorsanız.
 • Zostex tedavisinin bitiminden sonraki 4 hafta içerisinde yukarıda belirtilen ilaçlardan herhangi biri ile tedavi görecekseniz.

Eğer yanlışlıkla Zostex ve yukarıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullandıysanız:

 • İki ilacı da almayı bırakınız.
 • Hemen bir doktora danışınız.
 • Tedavi amacıyla hastaneye gitmeniz gerekebilir.

Yukarıdaki etkileşimleri içeren 5-fluorourasil toksisitesinin semptomları ve belirtileri;

 • Bulantı hissi,
 • İshal;
 • Ağız ve/veya ağız içinde enflamasyon,
 • Beyaz kan hücre sayısının azalması ve kemik iliği fonksiyonunun depresyonu,
 • Tüm vücutta yassı şeklinde kırmızı döküntüler,
 • Deri dokunmaya karşı hassas,
 • Büyük kabartılar,
 • Bunları izleyen dönemde geniş alanlı pul pul deri döküntüleri (toksik epidermal nekroliz) (ayrıca olası yan etkiler bölümüne bakınız).

Pazarlama sonrası deneyimler, brivudinin anti-parkinson dopaminerjik ilaçlar ile olası etkileşimini ve kore (normal olmayan, istemsiz, özellikle kollarda, bacaklarda ve yüzde dansa benzer hareketler) oluşumunu hızlandırdığını göstermiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZOSTEX NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Zostex’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

7 gün süreyle, günde bir kez, 1 Zostex 125 mg tablet alınız.

Bu ilaç kısa dönemli kullanıma yöneliktir. Sadece 7 gün süreyle kullanılmalıdır. İlacı ikinci bir tedavi döneminde kullanmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Zostex yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir. Tablet, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile, örneğin su, yutularak alınır.

Zostex tabletinizi hergün aynı saatlerde alınız.

Tedaviye mümkün olduğunca erken başlamalısınız. Bu durum, eğer mümkünse Zostex tedavisine aşağıdaki şekilde başlamanız gerektiği anlamına gelmektedir:

 • zonanın ilk cilt bulgularının (ciltte döküntü) görülmesinden sonraki 3 gün içerisinde veya
 • ilk su toplamalarının görülmesinden sonraki 2 gün içerisinde

Daha erken dönemde iyileşseniz bile 7 günlük tedavi dönemini tamamlayınız.

Tedavi haftanız dahilinde belirtileriniz devam ederse veya daha da kötüleşirse doktorunuza danışınız.

Zostex’in normal dozunun kullanımı 50 yaşın üzerindeki hastalarda postherpetik nevralji gelişme riskini azaltır. Postherpetik nevralji zonanın görüldüğü alanda, döküntü iyileştikten sonra gelişen sürekli ağrıdır.

Çocuklarda ve Ergenlerde (18 yaş altı) Zostex Kullanımı:

18 yaşından küçükseniz Zostex kullanmayınız.

Yaşlılarda Zostex Kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Zostex Kullanımı:

Orta ile ağır böbrek bozukluğu olan hastalarda ve orta ile ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Zostex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Zostex Kullandıysanız:

Zostex’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zostex Kullanmayı Unutursanız:

Tabletinizi vaktinde almayı unutursanız hatırladığınız anda hemen alınız. Bir sonraki tableti ertesi gün alırken önceki gün aldığınız vakitte olmasına dikkat ediniz. 7 günlük tedavi dönemi tamamlanıncaya kadar bu yeni doz zamanlamasıyla devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Günlük dozunuzu unutmaya devam ederseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

Zostex İle Tedavi Sonlandırıldığmda Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuza danışmadan Zostex kullanmayı bırakmayınız. Bu tedavinin tam olarak faydasını görmek için 7 gün süreyle ilacınızı almalısınız.

Ürünün kullanımıyla ilgili daha detaylı sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZOTEX’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Zostex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Zostex’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deride kaşıntı veya kızarma (döküntü),
 • Terlemede artış,
 • Eller, ayaklar, yüz, dil, dudaklar, göz kapaklarında veya gırtlakta şişme,
 • Nefes almada güçlük (aynı zamanda olası yan etkiler bölümüne bakınız).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Zostex’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler yaygın olarak gözlenmektedir (tedavi edilen 10 hastada 1 kişiden az, ancak tedavi edilen 100 hastada 1 kişiden fazla):

Bulantı (bulantı hissi).

Aşağıdaki yan etkiler yaygın değildir (tedavi edilen 100 hastada 1 kişiden az, ancak tedavi edilen 1000 hastada 1 kişiden fazla):

 • Bir tür beyaz kan hücre sayısında azalma (granülositopeni),
 • Bazı beyaz kan hücre sayılarında artma (eozinofıl, lenfositler, monositler),
 • Kırmızı kan hücre sayısında azalma (anemi= kansızlık).
 • Alerjik reaksiyonlar (deride kaşıntı (prurit), deride kızarma (eritematöz döküntü), terlemede artış, eller, ayak, yüz, dil, dudaklar, göz kapakları, gırtlakta (gırtlakta ödem) şişme, öksürük, nefes almada güçlük ve/veya nefes darlığı),
 • İştah azalması,
 • EAnksiyete (endişe),
 • Uykusuzluk (insomnia), uykulu olma (somnolans),
 • Baş ağrısı,
 • Sersemlik hissi,
 • Vertigo (baş dönmesi hissi),
 • Normal olmayan hisler, örneğin en sık kollarda ve bacaklarda oluşan yanma, batma, karıncalanma, uyuşma hissi (parestezi),
 • Kan basıncında artma,
 • Sindirim güçlüğü (dispepsi), kusma, karın ağrısı, ishal,
 • Karın ve bağırsaklarda yoğun gaz birikimi (flatulans),
 • Kabızlık,
 • Yağ birikimli kronik karaciğer hastalığı (yağlı karaciğer),
 • Karaciğer tarafından üretilen bazı maddelerin kan düzeyinde artma (karaciğer enzimlerinin artışı),
 • Güçsüzlük, yorgunluk (bitkinlik),
 • Grip benzeri semptomlar (halsizlik, ateş, vücut ağrısı ve üşüme hissi).

Aşağıdaki yan etkiler seyrek olarak gözlenir (tedavi edilen 1000 hastada 1 kişiden az, ancak tedavi edilen 10.000 hastada 1 kişiden fazla):

 • Düşük kan basıncı,
 • Kandaki kan pulcukları (kanın pıhtılaşmasında görevli hücreler) sayısında azalma,
 • Halüsinasyonlar (olmayan şeyleri görme ve duyma), delüzyonlar (hezeyan),
 • Zihin bulanıklığı (konfüzyonel durum),
 • Ellerde titreme (tremor),
 • Tat duyusunun değişmesi,
 • Kulak ağrısı,
 • Karaciğerin iltihaplanması (hepatit = sarılık), kan bilirubin düzeyinde artış,
 • Kemik ağrısı.

Aşağıda rapor edilen yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir:

 • Denge bozukluğu,
 • Kan damarlarının iltihabı (vaskülit),
 • Hızlı gelişen karaciğer yetmezliği,
 • Bir süre boyunca aynı yerde tekrarlayan yerleşmiş deri iltihabı (sabit erüpsiyon), pul pul döküntüler şeklinde deri iltihabı (eksfoliyatif dermatit), alerjik reaksiyona bağlı ağız içinde, deri üzerinde tüm vücutta görülen ciddi döküntü (eritema multiforme), deri, ağız, gözler ve genital (cinsel) bölgede görülen yaralar (Stevens-Johnson Sendromu).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ZOSTEX NASIL SAKLANIR?

 • Zostex’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Zostex’i 30 0Cnin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan korumak amacıyla blisterleri kutu içinde saklayınız.
 • Zostex’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Zostex’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, Zostex’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 16.01.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Zona Hastalığı Nedir, Neden Olur
 2. Virüs Nedir, Virüslerin Neden Olduğu Hastalıklar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git