Hastalıklar ve Tedaviler

Zoprol Nedir? Zoprol İlaç Ne İşe Yarar? Zoprol Yan Etkileri

ZOPROL 30 MG MİKROPELLET KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Lansoprazol.

Yardımcı maddeler: Talk, hipromelloz (HPMC E-5), titanyum dioksit (E171), sodyum hidroksit, polisorbat 80, şeker kürecikleri, metakrilik asit kopolimer dispersiyonu (L 30 D- 55), polietilen glikol 6000, sodyum lauril sülfat. Kapsül yapısındaki yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), allura kırmızı (E129), kinolin sarı (E104), jelatin (sığır jelatini).

Zoprol Ne İçin Kullanılır

ZOPROL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ZOPROL ENDİKASYONLARI)

Zoprol, beyaz opak renkli gövde, kırmızı renkli kapak içerisinde beyaz ya da beyazımsı kürelerdir. Zoprol 14 veya 28 mikropellet kapsül içeren PVC/PE/PVDC Alüminyum folyo blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Zoprol, lansoprazol etkin maddesini içerir. Lansoprazol, proton pompası inhibitörü olarak sınıflandırılan ilaç grubuna dahildir. Proton pompası inhibitörleri mide tarafından salgılanan asit miktarını düşürür.

Zoprol, midedeki asit salgılayan hücrelerden asit salgılanmasını engelleyerek etki gösterir.

Zoprol;

 • Duodenal (onikiparmak bağırsağı) ve mide ülserlerinin engellenmesi ve tedavisinde,
 • Yemek borusu iltihabının (reflü özofajit) tedavisinde,
 • Midede ve onikiparmak bağırsağında ülser oluşumundan sorumlu tutulan Helicobacter pylori enfeksiyonundan kaynaklanan ülser tedavisinde,
 • Steroid olmayan yangı giderici ilaçların (aspirin, ibuprofen, ketoprofen ve piroksikam gibi) neden olduğu ülserlerin engellenmesi ve tedavisinde,
 • Gastroözofageal reflü hastalığında (bu hastalıkta mide asidi yemek borusuna kaçarak hasara ve iltihaplanmaya sebep olur),
 • Midedeki aşırı asit salgılanmasının engellenmesinde (Zollinger-Ellison Sendromu dahil patolojik hipersekresyon durumları) kullanılmaktadır.

ZOPROL’Ü KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ZOPROL KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

Lansoprazol veya Zoprol’ün içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise (aşırı duyarlı iseniz),

Atazanavir içeren ilaçlar (HIV tedavisi için) kullanıyorsanız, bunlar gibi durumlarda Zoprol kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

ZOPROL’ÜN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Ciddi karaciğer hastalığınız var ise (doz ayarlamasına gerek duyabilirsiniz.),
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,
 • Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız,
 • Kanda düşük magnezyum seviyeniz varsa,
 • Tedavisi sırasında ishaliniz olursa.

Zoprol ile gastrik ülser tedavisine başlanmadan önce kötü huylu mide kanseri olasılığı açısından değerlendirilme yapılmalıdır. Özellikle bir yıldan fazla süredir lansoprazol gibi bir proton pompası inhibitörü kullanıyorsanız, kalça, el bileği ya da omurgada kırık riskinizde hafif bir artış olabilir. Eğer osteoporozunuz (kemik erimesi ve zayıflaması) varsa veya kortikosteroid adı verilen ilaçlardan (osteoporoz riskini arttırabilir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Mide asidi düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalara sekonder (ikincil) olarak kanda endokrin (hormonal) tümörlerin teşhis edilmesinde kullanılan belirteçlerden biri kromogranin A (CgA) düzeylerini arttırmaktadır. Artmış CgA düzeyi nöroendokrin tümörler (hormonal sistem ile sinir sistemi arasında yer alan kanserler) için yapılan tanı incelemelerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için lansoprazol tedavisine ara verilmeli ve test aynı laboratuvarda tekrar edilmelidir.

Zoprol mide-bağırsak yolunda, vücutta normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırabilir.

Özellikle güneşe maruz kalan derinizde kızarıklık, kaşıntı meydana gelirse, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza haber verin. Zoprol ile tedavinizi durdurmaya gerek olabilir. Eklemlerinizde ağrı gibi diğer olumsuz etkilerden bahsettiğinizden emin olun.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZOPROL’ÜN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Zoprol aç karnına alınmalıdır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında Zoprol’ü kullanmanız önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Zoprol’ü kullanmanız önerilmemektedir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ZOPROL KULLANABİLİR Mİ?

Zoprol kullanırken baş dönmesi, yorgunluk, hastalık hali, baş ağrısı veya görüşünüzle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bu durumda araç veya makine kullanmayınız.

ZOPROL’ÜN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Zoprol, şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ZOPROL KULLANIMI

Zoprol kullanımından etkilenebilecek ilaçlar aşağıda belirtilmektedir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Atazanavir (HIV tedavisinde kullanılır),
 • Teofilin (astım gibi akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır),
 • Ketokonazol, itrakonazol, rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır),
 • Digoksin (kalp rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır),
 • Takrolimus (organ reddini engellemek için kullanılır),
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik problemlerin tedavisinde kullanılır),
 • St John’s wort (Hypericum perforatum, binbirdelik otu) (hafif şiddette depresyonların tedavisinde kullanılır),
 • Antiasitler (hazımsızlık ve mide yanması için kullanılır),
 • Sükralfat (ülser tedavisinde kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZOPROL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Zoprol’ü günde bir defa kullanıyorsanız, her sabah aynı saatte kahvaltıdan önce alınız. Zoprol’ü günde iki defa kullanıyorsanız, ilk dozu sabah kahvaltıdan önce, ikinci dozu akşam alınız.

 • Mide ülseri: 4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg.
 • Onikiparmak bağırsağı ülseri: 2 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg..
 • Reflü özofajit: 4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg
 • Reflü özofajitin önlenmesinde: Günde bir defa 15 mg.
 • Sürekli steroid olmayan antiinflamatuar (NSAİ) ilaç tedavisi gereken hastalardaki NSAİ ilaç ile ilişkili duodenal ve benign gastrik ülser tedavisinde: 4 haftaya kadar günde bir defa 30 mg.
 • Uzun süreli NSAİ ilaç tedavisi gereken risk altındaki hastalardaki (>65 yaş ya da gastrik veya duodenal ülser geçmişi) NSAİ ilaç ile ilişkili gastrik ve duodenal ülserin önlenmesinde: Günde bir defa 15 mg.
 • Gastroözofageal reflü hastalığında: 4 hafta boyunca günde bir defa 15 mg veya 30 mg.
 • Zollinger-Ellison sendromu: Başlangıç dozu günde bir defa 60 mg, doz hastanın ihtiyacına göre belirlenmekle birlikte günde 180 mg’a kadar uygulanabilmektedir.

H.pylori’nin neden olduğu ülserlerin tedavisi:

Aşağıdaki antibiyotiklerle birlikte kombine olarak tavsiye edilen lansoprazol dozu 7 gün boyunca günde 2 kez 30 mg:

 • Klaritromisin 250-500 mg günde iki kez + amoksisilin 1 g günde 2 kez.
 • Klaritromisin 250 mg günde iki kez + metronidazol 400-500 mg günde 2 kez.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Kapsülleri bir bardak su ile yutunuz, ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz.

Kapsül yutma zorluğu olan hastalarda çalışmalar ve klinik uygulamalara göre kapsüller aşağıdaki gibi kullanılabilir:

 • Kapsül açılır. Mikrokürecikler az bir miktar su, elma/domates suyu ile karıştırılır veya yumuşak bir gıda (örn.; yoğurt, elma püresi) üzerine serpilerek yutulur.
 • Kapsül açılır. Nazogastrik tüple (özellikle yutma güçlüğü çeken kişilerde ağız yoluyla beslenme sağlanamadığında, burundan mideye indirilen beslenme tüpü) uygulama için mikrokürecikler 40 ml elma suyu ile karıştırılır.

Karışım hazırlandıktan sonra ilaç hemen uygulanmalıdır.

Mikrokürecikler çiğnenmemeli ve ezilmemelidir. Diğer içecek ve sıvılarda kullanım klinik olarak çalışılmadığı için tavsiye edilmez.

Çocuklarda Zoprol Kullanımı:     

Çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Zoprol Kullanımı:

65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Zoprol Kullanımı:

 • Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.
 • Karaciğer yetmezliği: Orta veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar düzenli gözlem altında tutulmalıdır ve günlük doz yarıya indirilmelidir.

Eğer Zoprol’ün  etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Zoprol Kullandıysanız:

Bu durumda doktorunuz, sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri uygulayacaktır.

Zoprol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zoprol Kullanmayı Unutursanız:

Bir dozunuzu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zoprol İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Zoprol kullanımının sonlandırılması ile ilgili bir olumsuzluk beklenmez. Ancak hastalığınızın tam olarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize devam etmeniz önemlidir.

ZOPROL’ÜN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Zoprol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Zoprol kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Zoprol kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişmeye neden olan, yutma veya nefes alma zorlukları veya ciltte şiddetli kaşıntıya yol açabilen ciddi alerjik reaksiyon,
 • Olasılıkla öksürük veya ateş ile birlikte ciddi nefes darlığı veya nefes darlığının aniden kötüleşmesi,
 • Kalp krizi (göğüs ağrısı), inme (kaslarda güçsüzlük, his kaybı, görme bozuklukları).

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise; sizin Zoprol’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Zoprol kullanımına bağlı olarak aşağıda sıralanan yan etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Verilen yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Bulantı,
 • İshal,
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • Kusma,
 • Gaz,
 • Ağız veya boğazın kuruması,
 • Karaciğer enzim seviyelerinde artış,
 • Kurdeşen,
 • Kaşıntı,
 • Kızarıklık,
 • Yorgunluk,
 • Midede iyi huylu polipler.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma),
 • Eozinofil adı verilen kan hücreleri sayısında artış (eozinofili),
 • Beyaz kan hücrelerinde (lökopeni) hafif azalma,
 • Depresyon,
 • Eklem ağrısı,
 • Kas ağrısı,
 • Kalça, el bileği ya da omurgada kırık,
 • Ödem.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kansızlık,
 • Uykusuzluk,
 • Hayal görme,
 • Zihin karışıklığı,
 • Huzursuzluk,
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi),
 • Uyuşma,
 • Uykululuk hali,
 • Titreme,
 • Görme bozuklukları,
 • Dil iltihabı,
 • Yemek borusu kandidiyazı (bir tür mantar hastalığı),
 • Pankreas iltihabı,
 • Tat alma bozuklukları,
 • Karaciğer iltihabı,
 • Sarılık,
 • Nokta şeklindeki deri altı kanamaları,
 • Cilt içinde kanamayla karakterize bir durum,
 • Saç kaybı,
 • Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu),
 • Işıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumu,
 • İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı,
 • Erkekte meme büyümesi,
 • Ateş,
 • Aşırı terleme,
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme,
 • İştahsızlık,
 • Cinsel güçsüzlük,
 • Yüzünüzde, özellikle ağzınızın etrafında (dil ve/veya boğaz ve/veya yutma güçlüğü) şişme veya nefes alma güçlüğü ile birlikte döküntü (anjiyoödem).

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma),
 • Pansitopeni (kandaki tüm hücrelerde azalma),
 • Kolit (kalın bağırsak iltihabı),
 • Ağız içinde iltihap,
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap),
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),
 • Anafilaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi),
 • Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin seviyelerinde artış,
 • Hiponatremi (kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Hipomagnezemi (kanda magnezyum düzeyinin normalin altına düşmesi),
 • Eklemlerde ağrı ile birlikte seyredebilen özellikle güneşe maruz kalan deride kızarıklık, kaşıntı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ZOPROL’ÜN SAKLANMASI

 • Zoprol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Zoprol’ü 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Zoprol’ü son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Zoprol’ü kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Zoprol’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git