Enfeksiyon Hastalıkları

Zolax Nedir? Zolax Ne İçin Kullanılır? Zolax Kapsül Nasıl Kullanılır?

ZOLAX ıoo MG KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her kapsül 100 mg flukonazol içerir.

Yardımcı maddeler:

 • Laktoz (sığır kaynaklı laktoz),
 • Nişasta,
 • Kolloidal silikon dioksit,
 • Magnezyum stearat,
 • Sodyum lauril sülfat,
 • Jelatin (sığır kaynaklı jelatin),
 • Titanyum dioksit (E171).

Zolax Prospektüs

ZOLAX NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Beyaz, homojen bir toz içeren 2 no’lu beyaz opak sert jelatin kapsüllerdir.

Zolax, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde flukonazoldür.

Zolax, yetişkinlerde aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Kriptokokal menenjit (beyin zarında bir mantar enfeksiyonu),
 • Koksidioidomikoz (vadi humması olarak bilinen, akciğerleriniz yoluyla vücudunuza giren mantarın neden olduğu bir hastalık),
 • Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında (örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar,
 • Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen mantar enfeksiyonu),
 • Genital pamukçuk (kandida veya erkekte cinsel organın mantar enfeksiyonu),
 • Deri enfeksiyonları (örn. atlet ayağı adı verilen ayak mantarı, saçkıran, kasık mantarı, tırnak mantarı).

Flukonazol yetişkinlerde aşağıdaki durumların önleyici tedavisinde de kullanılır:

 • Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önlemede,
 • Mukozal pamukçukların tekrarlanmasını önlemede,
 • Vajinal pamukçuk tekrarlanmasını önlemede,
 •  Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksiyonlardan koruma (eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa).

Flukonazol yaşları 0 yaş – 17 yaş arasında değişen (yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar ve ergenlerde) aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen enfeksiyon),
 • Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında (örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar,
 • Kriptokokal menenjit (beyin zarında bir mantar enfeksiyonu).

Flukonazol, yaşları 0-17 arasında değişen (yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar ve ergenlerde) aşağıdaki durumların önleyici tedavisinde kullanılır:

 • Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksiyonlardan koruma (eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa),
 • Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önleme.

ZOLAX KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Eğer;

Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:

 • Flukonazol veya Zolax’ın içerisinde bulunan herhangi bir bileşene,
 • Mantar enfeksiyonunu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara (belirtiler; kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir),
 • Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız,
 • Mide rahatsızlıklarında kullanılan sisaprid alıyorsanız,
 • Şizofreni (bir çeşit psikiyatrik hastalık) hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız,
 • Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız,
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız,
 • Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız,
 • Günde 400 mg’dan fazla flukonazol ile birlikte terfenadin içeren ve alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız, bunlar gibi durumlarda Zolax’ı kullanmayınız. 

ZOLAX’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

Eğer;

 • Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa,
 • Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa,
 • Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse,
 • Kızarıklık, kaşıntı gibi ciddi cilt reaksiyonu ya da nefes almada güçlük gelişirse,
 • Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse tedavi sonlandırılmalıdır. Özellikle AIDS hastası iseniz şiddetli deri reaksiyonları gösterme eğilimi daha yüksektir.
 • Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT uzamasına sebep olabilecek durumlar sizde mevcutsa,
 • Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız (diğer ilaçlar ile birlikte Zolax kullanımı bölümüne bakınız),
 • Kortizol gibi bazı steroid hormonların yeterli miktarda üretilmediği böbrek üstü bezi yetmezliği belirtileri sizde mevcutsa, belirtiler; kronik veya uzun süreli yorgunluk, kas zayıflığı, iştah azalması, kilo kaybı, karın ağrısı,
 • Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amiodaron kullanıyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZOLAX’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Zolax’ı yiyeceklerle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ZOLAX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamileliğin ilk 3 ayında Zolax ile tedavi edilen kadınlarda kendiliğinden düşük riski meydana gelebilir.
 • Hamileliğin ilk 3 ayında Zolax’ın günlük 400-800 mg uzun süreli kullanımı bebekte doğuştan anomali riskini arttırabilir.

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz almanız gerektiğini söylemediği sürece hamileyken Zolax almamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ZOLAX KULLANILIR MI?

Zolax anne sütüne geçmektedir. 150 mg’a kadar tek doz Zolax aldıktan sonra emzirmeye devam edebilirsiniz. Eğer daha yüksek dozlarda ve tekrarlı olarak Zolax kullanıyorsanız emzirmeye devam etmeyiniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ZOLAX KULLANABİLİR Mİ?

Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesini de içeren sersemlik hali veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

ZOLAX’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ZOLAX KULLANIMI

Aşağıdaki ilaçlar Zolax ile alınmamaları gerektiğinden, hemen doktorunuza bildiriniz:

 • Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç alıyorsanız,
 • Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız,
 • Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız,
 • Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız,
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu’ doktorunuza bildiriniz. Zolax ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:

 • Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin,
 • Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin,
 • Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan tamfoterisin B, vorikonazol,
 • Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar),
 • Bir antibiyotik olan azitromisin,
 • Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi benzodiazepinler,
 • Sara hastalığı nöbetlerini kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin,
 • Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokörleri,
 • Kan basıncını düşürücü olan losartan,
 • Yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılan olaparib,
 • Organ nakli reddini önlemek için kullanılan siklosporin, takrolimus, everolimus, sirolimus ve çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan siklosfosfamid, vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin),
 • Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin,
 • Selekoksib, naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ve atorvastatin, simvastatin veya fluvastatin gibi lipid bozuklukları için kullanılan ilaçlar,
 • Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon,
 • Doğum kontrol ilaçları,
 • Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon(steroid),
 • İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen zidovudin ve AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir ve klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları,
 • Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin,
 • Romatoid artrit tedavisinde kullanılan tofasitinib,
 • A Vitamini,
 • Kistik fibroz tedavisinde kullanılan ivakaftor,
 • Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan amiodaron,
 • İdrar söktürücü olarak kullanılan hidroklorotiyazid.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZOLAX NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar: 

Zolax Yetişkinlerde Kullanma Şekli

Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından düzenlenecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağızdan alınır.

 • Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır.
 • İlacınızı her gün aynı saatlerde almanız en iyisidir.
 • İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.

Çocuklarda Zolax Kullanımı:

12-17 yaş arası çocuklarda kullanım, hekim tarafından reçetelenen doz uygulanır (yetişkinler ya da çocuklar için doz/uygulama sıklığı).

11 yaşından küçük çocuklar için maksimum doz günde 400 mg’dır. Doz, çocuğun kilosuna (kg) göre belirlenmelidir.

Çocuklarda Zolax Kullanım Şekli

 • 15-27 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak 2 günde bir verilir. Maksimum doz, her 48 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg’dır.
 • 0 -14 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak her 3 günde bir verilir. Maksimum doz, her 72 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg’dır.

Yaşlılarda Zolax Kullanımı:

Böbrek sorunlarınız yoksa normal yetişkin dozu verilecektir. Böbrek sorunlarınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunu böbreğin işlevine göre ayarlayacaktır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Zolax Kullanımı:

Doktorunuz, böbrek enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Zolax Kullanımı:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda Zolax kullanımı ile ilgili bilgi sınırlıdır. Bu nedenle karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli biçimde uygulanmalıdır.

Eğer Zolax’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Zolax Kullandıysanız:

Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız.

Çok fazla Zolax aldıysanız, kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Olası fazla doz kullanımında gerçek olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme, düşünme gibi (halüsinasyonlar ve paranoid davranış) bir durum oluşabilir. Bu durumda doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz. Sistemik tedavi (destekleyici önlemler ve gerekli durumda mide yıkanması) yeterli olabilir.

Zolax’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zolax Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ilacınızı almadığınızı fark ettiğiniz zaman hemen alınız. Eğer bir sonraki dozunuzu alma zamanına yakınsanız unutulan dozu almayınız.

İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zolax İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz size söylemediği sürece Zolax almayı durdurmayınız. Zolax almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir.

Zolax kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

ZOLAX’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Zolax’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Eğer burada yazılı olmasa bile herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Aşağıdakilerden biri olursa, Zolax’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma,
 • Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme,
 • Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler,
 • Deri döküntüsü,
 • Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).

AIDS hastasıysanız, Zolax dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız daha yüksektir.

Zolax karaciğerinizi etkileyebilir. Karaciğer problemlerinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır.

 • Yorgunluk,
 • iştah kaybı,
 • Kusma,
 • Deride veya göz aklarında sararma (sarılık).

Zolax böbreküstü bezlerinizi ve üretilen steroid hormon seviyesini etkileyebilir. Böbrek problemlerinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır.

 • Yorgunluk,
 • Kas zayıflığı,
 • İştah kaybı,
 • Kilo kaybı,
 • Karın ağrısı.

Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde olursa Zolax almayı bırakınız ve HEMEN doktorunuza haber veriniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Yaygın (10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Karın ağrısı, midede rahatsızlık, bulantı, kusma, ishal ve karaciğer fonksiyonu kan testi sonuçlarında artış (alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda artış, kan alkalin fosfatazda artış),
 • Döküntü.

Yaygın olmayan (100 hastada birden az, fakat 1.000 hastada birden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Soluk renkli deriye, yorgunluğa ve nefessiz kalmaya neden olabilecek kırmızı kan hücreleri sayısında azalma, kansızlık (anemi),
 • İştah azalması,
 • Uykusuzluk, uykululuk hali,
 • Nöbetler, sersemlik, odanın döndüğünü hissetme, karıncalanma, iğnelenme veya uyuşma hissi, tat bozukluğu gibi nörolojik etkiler,
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu gaz ve ağız kuruluğu,
 • Kas ağrısı,
 • Sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması, bilirubin seviyesinde artış (cilt ve gözlerde sararma),
 • Kaşıntı, kurdeşen, terlemede artış, deride kabarcık,
 • Yorgunluk, keyifsizlik, güçten düşme, ateş.

Seyrek (1.000 hastada birden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücreleri sayısında ve kanamayı durdurmaya yardımcı trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma,
 • Düşük trombosit sayısı veya diğer kan hücrelerindeki değişikliklerden kaynaklı deride kızarma veya morarma,
 • Yüksek kolesterol, yüksek trigliserit (kanınızda bazı yağların miktarının yükselmesi),
 • Kan potasyum düzeyinde düşme,
 • Titreme,
 • Elektrokardiyografi (EKG) bozuklukları, QT uzaması, yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi (torsades de pointes),
 • Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite, karaciğer yetmezliği, karaciğer iltihabı, karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü veya hasarı,
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere) kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonlarının, yüz veya dudaklarda şişmenin görüldüğü alerjik reaksiyonlar (bazen ciddi boyutta),
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens- Johnson sendromu),
 • Ani başlayan ve ateşle birlikte tüm vücutta irinli deri kabarcığı oluşan deri hastalığı (akut yaygın ekzantematöz püstüloz),
 • Eksfoliyatif deri hastalıkları,
 • Yüzde ödem,
 • Saç dökülmesi.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

Ciltte kızarıklık, ateş, şişmiş bezler, bir tip beyaz kan hücresinde artış (eozinofili) ve iç organlarda (karaciğer, akciğerler, kalp, böbrekler ve kalın bağırsak) iltihaplanma ile aşırı duyarlılık reaksiyonu (ilaç reaksiyonu veya eozinofili ve sistemik belirtiler ile gözlenen ilaç reaksiyonu (DRESS) ile döküntü).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ZOLAX’IN SAKLANMASI

 • Zolax’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Zolax’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Zolax’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Zolax’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 14/10/2020 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Bebeklerde ve Annenin Memesinde Pamukçuk
 2. Kasık Mantarı Neden Olur
 3. Vajinal Mantar Enfeksiyonu
 4. Ayak Mantarı Neden Olur
 5. Bağışıklık Sistemi Yetmezliği

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git