Enfeksiyon Hastalıkları

Zitrotek Nedir? Zitrotek Ne İçin Kullanılır? Zitrotek Yan Etkileri

ZITROTEK 500 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablet 500 mg azitromisine eşdeğer 524.11 mg azitromisin dihidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, kalsiyum fosfat dibazik susuz, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat (E572), sodyum lauril sülfat, triasetin, laktoz monohidrat, hipromelloz (E464), titanyum dioksit (E 171), saf su. Ürün, sığır kaynaklı laktoz monohidrat hammaddesi içermektedir.

Zitrotek Prospektüs

ZITROTEK NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Zitrotek 500 mg film kaplı tablettir. 2 tabletlik blister ambalajlarda bulunur, her bir tablet 500 mg azitromisin içermektedir.

Zitrotek, beyaz ile kırık beyaz arası renkte, bir tarafında “Pfizer” diğer tarafında ise “ZTM 500” yazısı ve çentik olan oval tablettir.

Zitrotek, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Chlamydia (klamidya) adlı organizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
 • Haemophilus ducreyi isimli bir mikroorganizmanın neden olduğu yumuşak doku ülseri ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae isimli bir mikroorganizmanın yol açtığı eşlik eden başka enfeksiyonun olmadığı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar.

ZITROTEK KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Zitrotek veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya Zitrotek’in içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik iseniz (alerjik reaksiyon deri döküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir),
 • Karaciğer sorunlarınız varsa,
 • QT aralığını uzatacak belli anti-aritmik ilaçlar, sisaprid ve terfenadin, anti-psikotik aktif maddeler, antidepresanlar ve antimikrobiyal mekanizmaya sahip aktif maddeler (florokinolonlar) kullanıyorsanız,
 • Elektrolit bozukluğu olan hastalarda, özellikle de kan potasyumunda ve magnezyum seviyelerinde düşüş varsa,
 • Klinik olarak ilişkili kalp atış sayısında azalma (bradikardi), kardiyak aritmi veya ciddi kalp yetersizliği gibi belirli kalp hastalıkları veya var olan çoklu ritim bozukluğu (poliaritmi) olan kadın ve yaşlı hastalarda, bunlar gibi durumlarda Zitrotek kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

ZITROTEK’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Böbrek sorunlarınız varsa,
 • Kalp hastalığınız varsa (kalp ritim bozukluğu, QT aralığında uzama gibi),
 • Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa,
 • Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa,
 • Yatan hasta iseniz,
 • Yaşlı veya aşırı güçsüz iseniz,
 • Diğer ciddi sağlık problemleriniz (bağışıklık sistemi yetmezliği veya doğuştan dalak yokluğu veya cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.) varsa,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • İshal problemi oluşursa.
 • Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız,
 • Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı olan Myastenia gravis hastalığınız varsa,
 • Eğer nörolojik veya psikiyatrik bir hastalığınız varsa, bunlar gibi durumlarda Zitrotek kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.

Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.

Eğer bu ilacı 42 günlükten daha küçük bir yenidoğana veriyorsanız ve yenidoğan kusuyor veya beslendiğinde huzursuzlaşıyorsa. Zitrotek’in aktif maddesi olan azitromisin kullanımı sonrası yenidoğanlarda (doğumdan sonraki ilk 42 gündeki tedavi) mide kapısı çevresinde daralma (infantil hipertrofık pilor stenozu – İHPS) vakaları rapor edilmiştir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZITROTEK’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Zitrotek’i yemeklerle birlikte ya da yemeklerden bağımsız olarak alınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ZITROTEK KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan Zitrotek almamalısınız. Gebe kadınların Zitrotek’le tedavi edilmeleri ile ilgili tecrübeler yeterli değildir. Zitrotek sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır. Buna doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ZITROTEK KULLANILIR MI?

Zitrotek’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Zitrotek bebeğin bağırsaklarında bazı değişikliklere neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Zitrotek tedavisi bittikten sonra 2 gün süreyle anne sütü pompayla sağılıp atılmalı, bu sürede anne sütü bebeğe verilmemelidir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ZITROTEK KULLANABİLİR Mİ?

Zitrotek’in hastanın araç ya da makine kullanma kabiliyeti üzerine etkisi olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır.

ZITROTEK’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Zitrotek laktoz içerir. Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürünün her dozu 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ZITROTEK KULLANIMI

Zitrotek almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve Zitrotek veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:

 • Ergot veya ergotamin (migren tedavisinde kullanılır),
 • Varfarin veya kan pıhtılarını önleyen benzer bir ilaç,
 • Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır),
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır),
 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılır),
 • Nelfinavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır),
 • Zidovudin (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır),
 • Terfenadin (alerji tedavisinde kullanılır),
 • Simetidin (mide-bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır),
 • Didanozin (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır).

Hazımsızlık için antiasit alıyorsanız, Zitrotek’i antiasit alınmadan bir saat önce veya antiasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.

Zitrotek ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.

QT aralığını uzatma potansiyeli bulunan diğer ilaçlar (kinidin, prokainamid, sotalol gibi ilaçlar) kullanan hastalarda Zitrotek kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Klinik çalışmalarda aşağıdaki ilaçlar ve Zitrotek’in etkileşime girmediği görülmüştür. Ancak yine de Zitrotek’i bu ilaçlar ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

 • Atorvastatin,
 • Karbamazepin,
 • Setirizin,
 • Efavirenz,
 • Flukonazol,
 • İndinavir,
 • Metilprednizolon,
 • Midazolam,
 • Sildenafil,
 • Triazolam,
 • Trimetoprim/sulfametoksazol.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZITROTEK NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/ Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Zitrotek günlük tek doz olarak alınmalıdır.

Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır.

Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg’dır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağızdan bütün olarak yutulmalıdır.

Çocuklarda Zitrotek Kullanımı:

45 kg’ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır.

45 kg’ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formları mevcuttur.

6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkililiği ve güvenliliği henüz gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda Zitrotek Kullanımı:

Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Zitrotek Kullanımı:

Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Zitrotek Kullanımı:

Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.

Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer Zitrotek’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Zitrotek Kullandıysanız:

Çok fazla Zitrotek alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla konuşunuz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kalanını yanınızda götürünüz.

Zitrotek’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zitrotek Kullanmayı Unutursanız:

Zitrotek’i almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zitrotek İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Zitrotek almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyon yeniden oluşabilir.

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız dahi Zitrotek’i doktorunuz uygun gördüğü sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan Zitrotek kullanmayı durdurmayınız.

Bu ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZITROTEK YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Zitrotek’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Zitrotek’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Zitrotek kullanımı sırasında;

 • Düzensiz kalp atışı,
 • Nefes kesilmesi,
 • Baş dönmesi veya baygınlık hali,
 • Ani olarak gelişen hırıltılı solunum,
 • Nefes almada zorluk,
 • Göz kapaklarının şişmesi,
 • Yüz veya dudakların şişmesi,
 • Döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa).

Zitrotek alırken en sık görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bunlar tedavi sırasında vücudunuz ilaca alıştıkça yok olabilir. Bu yan etkilerden biri size rahatsızlık vermeye devam ediyorsa doktorunuza bildiriniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • İshal,
 • Gaz.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Kusma, mide ağrısı, bulantı,
 • Kan veya idrar testlerinde değişiklikler (bir çeşit beyaz kan hücresi olan lenfosit sayısında azalma, kandaki bikarbonat seviyesinde azalma, bazofil sayısında artma, monosit sayısında artma, nötrofıl sayısında artma).

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ağız ve vajinada mantar enfeksiyonu (pamukçuk),
 • Akciğer iltihabı (pnömoni),
 • Bakteriyel rahatsızlıklar,
 • Yutak iltihabı,
 • Mide-bağırsak yolu iltihabı,
 • Solunum yolu rahatsızlıkları, nezle,
 • Düşük lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı, yüksek eozinofil sayısı (bir çeşit beyaz kan hücresi),
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, aşırı duyarlılık,
 • İştah kaybı,
 • Sinirlilik,
 • Uyumakta zorluk,
 • Sersemlik, uykululuk hali,
 • Tat almada bozukluk,
 • Uyuşma,
 • Görmede bozukluk,
 • Duyma bozukluğu, baş dönmesi,
 • Çarpıntı,
 • Sıcak basması,
 • Nefes almada güçlük,
 • Burun kanaması,
 • Kabızlık, gaz, hazımsızlık,
 • Yutmada güçlük,
 • Mide duvarında iltihap, şişkinlik, geğirme,
 • Ağızda kuruluk, ağızda yaralar,
 • Tükrük salgısında artış,
 • Yumuşak dışkı,
 • Döküntü, kaşıntı, ürtiker,
 • Deride inflamasyon,
 • Kuru deri,
 • Terlemede artış,
 • Kireçlenme,
 • Kas ağrısı,
 • Sırt ağrısı, boyun ağrısı,
 • Ağrılı idrar yapma, böbrek ağrısı,
 • Adet dışı görülen kanama,
 • Erbezinde (testis) rahatsızlık,
 • Ödem (nadir durumlarda ölümcül),
 • Kırgınlık/halsizlik, kuvvetten düşme, yorgunluk,
 • Yüzde ödem, ellerde/ ayaklarda ödem,
 • Göğüs ağrısı,
 • Ateş,
 • Ağrı.

Seyrek (1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Huzursuzluk,
 • Karaciğerin işlevini yitirmesi, sarılık, safra akışının yavaşlaması/durması,
 • Işığa veya güneşe maruziyete bağlı ciddi deri reaksiyonları,
 • Ateş,
 • Salgı bezlerinde şişme ve eozinofil (bir tip beyaz kan hücresi) sayısında artış ile beraber deri döküntüsü (DRESS sendromu),
 • Döküntü; küçük, kaşıntılı ve kırmızı şişlik görünümünde.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Kalın bağırsak iltihabı,
 • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma),
 • Kansızlık,
 • Çeşitli seviyelerde alerjik reaksiyonlar,
 • Saldırganlık, endişe, zihin karışıklığı, hayal görme,
 • Bayılma, nöbet geçirme,
 • Duyu azalması,
 • Hiperaktivite,
 • Koku/tat kaybı, olmayan bir kokuyu hissetme,
 • Myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı),
 • Sağırlık dahil olmak üzere işitmede azalma ve buna eşlik eden veya etmeyen kulak çınlaması,
 • Kalp ritim bozukluğu, çok hızlı veya düzensiz kalp atışı, anormal elektrokardiyogram (EKG/ kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt),
 • Düşük kan basıncı,
 • Dilde renk değişikliği,
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer yetmezliği (nadir durumlarda ölümcül), karaciğer iltihabı, karaciğer hasarı,
 • Stevens Johnson Sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap),
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),
 • Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu),
 • Eklem ağrısı,
 • Böbrek yetmezliği, böbrekte iltihap,
 • Kan veya idrar testlerinde değişiklikler (aspartat aminotransferaz artışı, alanin aminotransferaz artışı, kan bilirubini seviyesinde yükselme, kan üresinde yükselme, kan kreatininde artış, anormal kan potasyumu seviyesi, kan alkalin fosfataz yükselmesi, klor seviyesinde artış, şeker (glukoz) yükselmesi, platelet sayısında artma, hematokrit düşüşü, bikarbonat seviyesinde artış, anormal sodyum seviyesi),
 • Yaralanma ve zehirlenme gibi girişim sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklar.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZITROTEK’IN SAKLANMASI

 • Zitrotek’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Zitrotek’i 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Zitrotek’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Zitrotek’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz. İlacı atık su ile veya ev atıklarıyla atmayınız. Kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumayı sağlayacaktır.

Bu kullanma talimatı 19.12.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Klamidya enfeksiyonu nedir, belirtileri nelerdir
 2. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 3. Bel soğukluğu neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git