Hastalıklar ve Tedaviler

Zinobest Fort Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Zinobest Yan Etkileri

ZINOBEST FORT 30 MG/5ML ŞURUP KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her 5 ml (1 ölçek) şurup 30 mg çinko (çinko sülfat heptahidrat halinde) içerir.

Yardımcı maddeler: Sükroz (caster sugar), fruktoz, sodyum siklamat, sorbitol (%70), sodyum benzoat, sitrik asit monohidrat, sodyum hidroksit, çilek aroması, saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Zinobest Prospektüs

ZINOBEST FORT NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Zinobest Fort, çinko içeren şuruptur.

Zinobest Fort 100 ml’lik amber renkli şişede, 5 ml’lik 1/2 ml ve 1/4 ml’ye işaretli kaşık ölçek ve 1 adet 5 ml’lik pipet ile beraber sunulur.

Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

ZINOBEST FORT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Çinko tuzlarına veya Zinobest Fort’un bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise ilacı kullanmayınız.

ZINOBEST FORT’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından, böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktorunuza danışınız.

Uzun süre alınması bakır eksikliğine neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZINOBEST FORT’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından Zinobest Fort bu besinler ile birlikte kullanılmamalıdır.

Yüksek fitik asit (inozitol) içeren gıdalar (buğday kepeği, keten tohumu, tahıllar, baklagiller gibi) ve kahve çinko bileşiklerinin emilimini azaltırlar. Ağızdan alınan çinko tuzlarının en iyi şekilde absorbsiyonunun (emiliminin) sağlanması için yiyecek ve içeceklerle (su dışında) birlikte alınmamalıdır.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ZINOBEST FORT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda ancak doktorunuzun kontrolü altında kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ZINOBEST FORT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda ancak doktorunuzun kontrolü altında kullanabilirsiniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ZINOBEST FORT KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

ZİNOBEST FORT’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde 44,49 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ZINOBEST FORT KULLANIMI

 • Çinko tuzları ile bir antibiyotik türü olan tetrasiklinler ve iltihap oluşumunu önleyici bir ajan olan penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.
 • Yüksek dozda demir preparatları çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmamalıdır.
 • Çinko, florokinolon grubu, bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.
 • Kalsiyum tuzları çinkonun emilimini azaltabilir.
 • Doğum kontrol ilaçları plazma çinko düzeylerini azaltabilir.
 • Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.
 • Penisilamin ve trientin (vücutta aşırı bakır birikimi, Wilson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar), çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko da penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.
 • Antiasitler (mide asitliğini azaltan ilaçlar), çinko sülfatın emilme hızını ve miktarını azaltmaktadır.
 • Günde 30 mg’ın üzerinde çinko kullanıldığında sparfloksasinin emilimini azaltabilir. Bu nedenle Zinobest Fort sparfloksasinden en az üç saat sonra alınmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZINOBEST FORT NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz /Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Zinobest Fort yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte kullanılabilir.

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde, günde bir kez aşağıda belirtilen ölçekte kullanınız. 

Zinobest Fort Kullanım Şekli

“1 ml şurup 6 mg çinko içermektedir.”

Uygulama Yolu ve Metodu:

Zinobest Fort sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kaşığı veya pipet kullanılarak şurup içilir.

Çocuklarda Zinobest Fort Kullanımı:

Çocuklarda kullanımı yukarıda verildiği gibidir.

Yaşlılarda Zinobest Fort Kullanımı:

Zinobest Fort’un yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Zinobest Fort Kullanımı:

Zinobest Fort’un böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

Eğer Zinobest Fort’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Zinobest Fort Kullandıysanız:

Zinobest Fort’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Şurubun aşırı dozda alınması halinde; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, sersemlik hissi ve kusma gibi belirtiler görülebilir.

Tedavi için hasta kusturulmamalı, hemen süt ve su verilmelidir.

Zinobest Fort’u Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zinobest Fort İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Zinobest Fort ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

ZINOBEST FORT’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Zinobest Fort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Zinobest Fort’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi).

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin Zinobest Fort’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tansiyon düşüklüğü,
 • Düzensiz kalp atışı (aritmi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin Zinobest Fort’a alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kusma,
 • Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi),
 • Mide bulantısı,
 • Mide mukozası iltihabı (gastrit),
 • Mide hassasiyeti,
 • Hazımsızlık,
 • Karın ağrısı,
 • İshal,
 • Baş ağrısı,
 • Sinirlilik,
 • Uyuşukluk, sersemlik hissi,
 • Baş dönmesi.

Bunlar Zinobest Fort’un hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr adresinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZINOBEST FORT NASIL SAKLANMALI?

 • Zinobest Fort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Zinobest Fort’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Zinobest Fort’u son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Zinobest Fort’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Zinobest Fort’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 19/01/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Çinko Nedir, Çinko Eksikliği Neden Olur
 2. Çinko Oksit Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git