Hastalıklar ve Tedaviler

Zentius D Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Zentius D İlacın Yan Etkileri

Zennitus D çiğneme tableti, D vitamini ve kalsiyum eksikliğinin önlenmesi ve tedavisi için doktorunuz tarafından reçete edilebilir.

Zentius D çiğneme tableti kullanma talimatı nedir?

Zentius D’nin etkin maddesi: Her bir çiğneme tabletinde; 1500 mg (600 mg kalsiyuma eşdeğer) Kalsiyum karbonat ve 4001.U. (0,01 mg’a eşdeğer) Kolekalsiferol (Vitamin D3) bulunur.

Zentius D’nin yardımcı maddeleri: Sorbitol (E420), Maltodekstrin, Kroskarmelloz sodyum (E 468), Aspartam (E 951), Sakkarin sodyum (E 954), Laktoz monohidrat, Anason esansı, Nane esansı, Melas esansı, Magnezyum stearat, DL-a-tokoferol (E 307), Hidrojene edilmiş soya-fasulyesi yağı, Jelatin, Sakkaroz, Mısır nişastası gibi yardımcı maddeleri içerir.

Zentius D ağızdan alınır. 

Bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içinde kullanılabilir. Buna karşın, yine de Zentius D’den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Zentius D nedir ve ne için kullanılır?

Zentius D bir kutusunda 60 adet kenarları eğimli, yuvarlak şekilli, beyaz ile beyazımsı renkte ve bir tarafında “D” yazısı bulunan bir çiğneme tabletidir.

Zentius D çiğneme tabletinde kalsiyum karbonat ve kolekalsiferol (vitamin D3) olmak üzere iki etken madde yer almaktadır. Hem kalsiyum, hem de D3 vitamini beslenme ile temin edilen maddelerdir ve D vitamini aynı zamanda güneş ışınlarının etkisiyle deri tarafından da üretilmektedir. Zennitus D çiğneme tableti, D vitamini ve kalsiyum eksikliğinin önlenmesi ve tedavisi için doktorunuz tarafından reçete edilebilir.

Zentius D yaşlılarda kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin giderilmesinde kullanılır.

Kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin önlenmesinde ve bazı durumlarda kalsiyum ve D vitamini eksikliği riski taşıyan hastalarda “kemik erimesi hastalığı” (osteoporoz) tedavisine ek olarak da Zentius D kullanılır.

Zentius D Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Zentius D kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer; 

 • Kalsiyum, D vitamini, soya, fıstık veya Zentius D’nin içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • Kandaki (hiperkalsemi) veya idrardaki (hiperkalsüri) kalsiyum düzeyleriniz yüksekse bu ilacı kullanmayınız.
 • Böbrek taşınız varsa, böbrek yetersizliğiniz varsa Zentius D’yi kullanmayınız.
 • Kandaki D vitamini düzeyleriniz yüksekse (D hipervitaminozu) bu ilacı kullanmayınız.

Zentius D kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer; 

 • Böbrek taşınız ya da böbreklerinizle ilgili başka bir sorununuz varsa (eğer böbrekleriniz düzgün çalışmıyorsa, kanınızda çok fazla kalsiyum birikmemesi için doktorunuz tedavinizi yakından izleyecektir).
 • Çok uzun süredir yatıyorsanız (aylarca) ve osteoporozunuz varsa (kemikleriniz kırılgansa), kanınızdaki kalsiyum düzeyleri yüksek olabilir.
 • Kalsiyum veya D vitamini içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız (doktorunuz veya eczacınız bunu size söyleyebilir).
 • Sarkoidoz (bir tür bağışıklık sistemi hastalığı) hastasıysanız (doktorunuz bunu size söyleyebilir).
 • Karbonat gibi başka alkali ajanlar ile birlikte alırsanız, bu durum süt-alkali sendromuna (Burnett-Sendromu) yani hiperkalsemi (kandaki kalsiyum seviyesinin normalin üstünde olması) durumu, metabolizma bozukluğu, böbrek yetmezliği ve eklemlerde kısıtlılık, ağrı ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösteren yumuşak doku kalsifikasyonuna neden olabilir. Bu durumlarda, doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız. 

Zentius D’nin özel kullanım durumları

Hamilelikte Zentius D kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Zentius D çiğneme tableti, gebelik döneminde ancak doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Zentius D kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Zentius D emzirme döneminde de kullanabilirsiniz. Kalsiyum ve D vitamini anne sütüne geçebilir. Çocuğunuza ayrıca D vitamini veriyorsanız bu durum göz önünde bulundurunuz ve doktorunuza danışınız.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Zentius D kullanımı: Şiddetli böbrek yetersizliğiniz varsa kullanmayınız. Karaciğer yetersizliğinde doz ayarlaması gerekmemektedir.

Araç ye makine kullananlar Zentius D kullanabilir mi? Zentius D’nin araç ve makine kullanımını etkilediğine dair bir bilgi bulunmamaktadır

Zentius D’nin yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması: Bu ürün, okzalik asit (ıspanak, ravent, kuzukulağı, kakao, çay gibi…), fosfat (örneğin jambon, sosis, peynirler,…) veya fitik asit (örneğin baklagiller, tüm tahıllar, çikolata …) içeren gıdalar ile etkileşime girebilir. Bu nedenle, Zentius D’nin bu tür gıdaları içeren yemeklerden iki saat önce ya da sonra alınması tavsiye edilir.

Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bunlarla birlikte Zentius D’nin etkisini arttıracak süt ürünlerine dikkat ediniz.

Zentius D’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu ürün sorbitol (E420), aspartam (E951), laktoz, hidrojene edilmiş soya fasulyesi yağı, sakkaroz içermektedir.
 • Bu ürün içeriğindeki aspartam, bir fenilalanin kaynağıdır. Fenilketonürisi olan kişiler için zararlı olabilir.
 • Bu ürün laktoz, sorbital ve sakkaroz içerir; bazı şekerlere karşı dayanaksızlığınız olduğu söylendiyse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Bu ürün, soya yağı içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlarla birlikte Zentius D kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan bu ilacı almayın: 

 • D vitamini içeren diğer ilaçlar
 • Glukokortikoidler (iltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Bazı kalp ilaçları (digoksin veya diğer kalp glikozidleri gibi)
 • Tyazid grubu diüretikler, bunlar gibi ilaçları kullanıyorsanız bu ilacı size reçete eden doktorunuza bu ilaçlar hakkında bilgi veriniz veya bu ilacı kullanmadan önce diğer kullandığınız ilaçları size reçete eden doktorunuza danışınız.

Tetrasiklin veya florokinolon grubu antibiyotikler; bu ilaçları aldıktan sonra en az 3 saat geçmeden Zentius D çiğneme tableti almayın.

Bifosfonatlar veya florür gibi kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar alıyorsanız Zentius D çiğneme tabletini almadan önce en az üç saat geçmiş olmalıdır.

Fenitoin (bir sara ilacı) ve barbitüratlar (sara için kullanılan veya uyumaya yardımcı olan ilaçlar) D3 vitamininin etkisini azaltabilir.

Rifampisin metabolizmanın hızını arttırdığı için vitamin D3’ün etkinliğini azaltabilir.

Orlistat (obezite – aşırı şişmanlık tedavisinde kullanılan bir ilaç) kolestiramin, parafin yağı gibi laksatifler (dışkılamayı kolaylaştırıcılar) D3 vitamininin emilimini azaltabilirler.

Estramustin (kemoterapide kullanılan bir ilaç), tiroid hormonları veya demir, çinko veya stronsiyum (kemik erimesinde kullanılan) içeren ilaçlar emilim miktarını azaltabilir. Bu ilaçlar, Zentius D’den en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdırlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şuanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Zentius D nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Zentius D’yi daima doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Emin değilseniz doktorunuza danışın.

Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen doz tercihen yemeklerden sonra günde 2 kez 1 tablettir.

Hamileler için önerilen doz: günde 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu: 

Tabletler çiğnenebilir ya da emilebilir, bütün olarak yutulmamalıdır.

Çocuklarda Zentius D kullanımı: Çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Zentius D kullanımı: Yaşlılar için özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliği durumunda Zentius D kullanımı: Şiddetli böbrek yetersizliğiniz varsa kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliği durumunda Zentius D kullanımı: Karaciğer yetersizliğinde doz ayarlaması yapılmasına gerek duyulmamaktadır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Zentius D kullandıysanız: Zentius D’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktorunuz ile konuşunuz. Doktorunuz ile konuşamıyorsanız, kalan ilaçlarınızı ve ilacın paketini de yanınıza alarak en yakın hastanenin acil servisine başvurun.

Zentius D’yi kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Hatırladığınızda ilacı alın ve bir sonraki dozu zamanında alın. Ancak bir sonraki dozun zamanı geldiyse, eksik dozu atlayarak tedavinize kaldığınız yerden devam edin. Asla iki dozu bir defada almayın.

Zentius D ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Doktorunuz, Zentius D’yi ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi erken kesmeyin.

Eğer Zentius D’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Zentius D’nin olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Zentius D’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Zentius D’yi kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar; ürtiker, yüzde ve dudaklarda şişme, dilde şişme, ellerin ve ayakların şişmesi, bileklerin şişmesi gibi belirtiler alerjik reaksiyon belirtileridir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Zentius D’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Bu gibi durumlarda acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Zentius D’nin yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, 1000 hastanın birinden fazla) görülen: yan etkileri: 

 • Hiperkalsemi (kanda çok fazla kalsiyum bulunması), hiperkalsemi belirtileri arasında bulantı, kusma, iştahsızlık, kabızlık, mide ağrısı, aşırı susuzluk hissi, kemik ağrısı, daha sık idrara çıkma, kas güçsüzlüğü, sersemlik hissi ve şuur bulanıklığı gibi belirtiler bulunmaktadır.
 • Hiperkalsüri (idrarda çok fazla kalsiyum bulunması).

Zentius D’nin seyrek (1000 hastanın birinden az, 10000 hastanın birinden fazla) görülen yan etkileri:

 • Bulantı
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • İshal
 • Karında şişkinlik ve gaz
 • Kaşıntı
 • Döküntüler
 • Ürtiker (kurdeşen).

Bunlar Zentius D’nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da arayabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Zentius D nasıl saklanır?

 • Zentius D’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
 • Zentius D’yi 25°C’nin altındaki sıcaklıklarda saklayınız.
 • Zentius D’yi nemden koruyabilmek için orijinal ambalajında saklayınız.
 • Zentius D’yi son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra Zentius D’yi kullanmayınız. Ambalajdaki/şişedeki son kullanma tarihi ayın son gününü ifade eder.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz Zentius D’yi kullanmayınız.

İlaçları atık sular veya evsel atıklarla birlikte atmayınız. Uzun süre kullanmayacağınız ilaçlarınızı nasıl atacağınız konusunda eczacınıza danışın. Bu önlemler sayesinde çevre korunmasına katkıda bulunacaksınız.

Bu kullanma talimatı 06.05.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Kemik erimesi (osteoporoz) neden olur
 2. Menopoz dönemi kemik erimesinden korunma yolları
 3. Osteomalezi nedir ve neden olur
 4. Yaşlılar için beslenme önerileri 
 5. Hipokalsemi nedir ve neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git