Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Zaditen Damla Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Zaditen Nasıl Kullanılır?

ZADITEN % 0,025 STERİL GÖZ DAMLASI KULLANMA TALİMATI

Zaditen göze uygulanır.

Zaditen etkin maddesi: 1 ml çözelti 0,25 mg ketotifen (0,345 mg ketotifen hidrojen fumarat şeklinde) içerir.

Zaditen yardımcı maddeleri: Benzalkonyum klorür, gliserol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su gibi yardımcı maddeler içerir.

Zaditen Kullanma Talimatı

ZADITEN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Zaditen etkin madde olarak bir ml çözeltide 0,25 mg ketotifen (0,345 mg ketotifen hidrojen fumarat şeklinde) içerir. Zaditen berrak, renksiz veya soluk sarı solüsyondur ve 5 ml çözelti içeren şişeler ile kullanıma sunulmaktadır.

Zaditen alerji için kullanılan ilaçlar grubuna dahildir, alerji nedeniyle gözlerde meydana gelen kaşıntı ve kızarıklığın tedavisinde kullanılır.

ZADİTEN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer,

Ketotifen veya Zaditen’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa kullanmayınız.

ZADITEN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer,

Kontakt lens kullanıyorsanız Zaditen’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZADITEN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

HAMİLELİKTE ZADITEN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zaditen’i doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ZADITEN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zaditen’i doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ZADITEN KULLANABİLİR Mİ?

Zaditen görmede bulanıklığa veya baş dönmesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda araç ve makine kullanmayınız.

ZADITEN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Zaditen koruyucu olarak benzalkonyum klorür maddesini içerdiğinden gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ZADITEN KULLANIMI

Eğer,

Zaditen ile birlikte başka göz ilaçları kullanıyorsanız iki ilaç uygulaması arasında en az 5 dakika bekleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZADITEN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde gözünüze günde 2 defa 1 damla uygulayınız. Doktorunuzun tavsiyelerine her zaman uyunuz.

Uygulama Yolu ve Metodu: 

Uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.

Damlayı aşağıda belirtildiği şekilde gözünüze uygulayınız:

 • Başınızı arkaya doğru eğiniz, bir elinizle alt göz kapağınızı yavaşça aşağı çekerek gözünüz ile göz kapağınız arasında bir çukur oluşturunuz.
 • Diğer elinizle şişeyi baş aşağı, gözünüzün üstünde dik olarak tutunuz. Yavaşça sıkarak bir damla damlatınız. Damlalığın ucunu eliniz veya gözünüze değdirmemeye dikkat ediniz.

Damlattıktan sonra gözünüzün iç ucuna parmak ucunuz ile 1-2 dakika bastırınız. Bu, ilacın gözyaşı kanallarından buruna akmasını önler.

Zadıten Uygulama Metodu

Çocuklarda Zaditen Kullanımı:

Zaditen’in 3 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenliliği gösterilmemiştir. 3 yaşın üzerindeki çocuklarda doz yetişkinler ile aynıdır.

Yaşlılarda Zaditen Kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Zaditen Kullanımı:

Zaditen’in böbrek veya karaciğer yetmezliğinde etkinlik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

Eğer Zaditen’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Zaditen Kullandıysanız: Kullanmanız gerekenden daha fazla Zaditen kullandıysanız gözlerinizi ılık su ile yıkayınız. Zaditen’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zaditen’i Kullanmayı Unutursanız: Hatırladığınız anda dozu uygulayınız ve daha sonra düzenli uygulama biçimine devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Zaditen İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: İlacınızı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

ZADITEN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Zaditen’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Zaditen’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik yanıt,
 • Ağız kuruluğu.

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Zaditen’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Gözde kanama,
 • Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı.

Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı,
 • Uykululuk hali,
 • Gözde yanma/batma,
 • Uygulamadan sonra görme bulanıklığı,
 • Göz kuruluğu,
 • Göz kapağında rahatsızlık,
 • Gözde ağrı,
 • Işıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma, acı duyma durumu.

Bunlar Zaditen’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ZADİTEN GÖZ DAMLASI NASIL SAKLANMALI?

 • Zaditen’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Zaditen’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Zaditen’i kullandıktan sonra kapağını hemen kapatınız.
 • Işıktan korumak için şişeyi dış ambalajı içerisinde saklayınız.
 • Şişe açıldıktan sonra 4 hafta içerisinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısmını saklamayınız.
 • Zaditen’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Zaditen’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Zaditen’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 22/11/2011 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Göz alerjisi neden olur, nasıl geçer
 2. Gözlerde bahar alerjisi ve alerjiden korunma yöntemleri
 3. Gözde kaşıntı neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Alerjik konjonktivit nedir, neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git