H

Yüz Spazmı (Hemifasiyal Spazm) Neden Olur ve Nasıl Tedavi Edilir?

Hemifasiyal spazm (HFS), fasiyal sinirden köken alan ve tek taraflı yüz kaslarında aralıklarla ortaya çıkan, istemsiz, ritmik tonik veya klonik kasılmalarla seyir gösteren bir bozukluktur.

Hemifasiyal spazm (HFS), fasiyal sinirden köken alan ve tek taraflı yüz kaslarında aralıklarla ortaya çıkan, istemsiz, ritmik tonik veya klonik kasılmalarla seyir gösteren bir bozukluktur. Bu bozukluk hem erkeklerde hem de kadınlarda görülür.

Çoğu hastada altta yatan bir neden bulunmamakla birlikte, konvansiyonel olarak efaptik geçişin fasiyal siniri uyarması ve böylelikle hemifasiyal spazmı oluşturduğu ileri sürülmektedir.

Hemifasiyal spazm’ın nedenlerini sıralayacak olursak;

 • Dolikoektazik arteriyel yapı
 • Vasküler halka
 • Anevrizma
 • Fasiyal sinirin travmatik zedelenmeleri
 • Epidermoid tümör, intratemporal sinir nöroması, fasiyal sinir schwannoma’ları, parotis bezi tümörü gibi fasiyal siniri etkileyen tümörler
 • Kemik anormallikleri
 • Multipl skleroz.

Bazı olgularda genetik bir etyoloji veya yatkınlığın olduğunu gösteren aynı ailede birden fazla hemifasiyal spazm öyküsü olduğu bildirilmiştir. Altta yatan neden ne olursa olsun, sonuçta ortaya çıkan spazm aktivitesinden efaptik geçiş sorumlu tutulmaktadır.

Hemifasiyal spazm belirtileri

Tek taraflı yüz kaslarında kasılmalar ile karakterizedir. Genel olarak; sürekli hızlı, kısa süreli, tekrarlayan spazmlardır fakat daha uzun süreli tonik spazmlar şeklinde de görülebilir. Genellikle yüzün üst ve alt tarafını birlikte etkiler. Ancak hastalar ağız kenarındaki çekilmelerden çok göz kapanmasından şikayet ederler. Hastanın şikayetleri duygusal durum ve stres ile şiddetlenmeye yatkındır. Kulak arkasında ağrı olabilir. Yüzün her iki tarafında spazm gelişen hastalar çok nadirdir.

Hemifasiyal spazm nasıl teşhis edilir?

Tanı; hastanın öyküsü ve tam bir nörolojik muayene, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve EMG gibi yöntemler ile konulur. Vasküler yapıların değerlendirilmesi için eş zamanlı MR anjiyografinin kullanılması yardımcı olabilir.

Hemifasiyal spazmı nadiren tek taraflı görülen blefarospazmdan ayırmak zor olabilir. Hemifasiyal spazm ile karışan diğer bir durum da repetetif fasiyal myoklonusun eşlik ettiği Whipple hastalığıdır. Bu hastalıktan ayrımı için EMG yararlı olabilir.

Tümöral bir oluşum olup olmadığının teşhisinde bilgisayarlı tomografi de gerekli olabilir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) hemifasiyal spazm taramasında oldukça önemlidir.

Hemifasiyal spazm tedavisi

Hemifasiyal spazmda mikrocerrahi yöntemleriyle fasiyal sinir köküne yapılan dekompresif cerrahi ile iyi sonuçlar alınabilir.

Hemifasiyal spazm tedavisinde sistemik ilaç tedavisi hafif olgularda tercih edilebileceği gibi çoğu hastada etkisi olmamaktadır. Bu nedenle, bu hastalıkta botulinum toksini enjeksiyonları ve mikrocerrahi dekompresyon hemifasiyal spazm için kullanılan ana tedavilerdir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Yüz felci nedenleri ve tedavisi
 2. Yüz felci egzersizleri
 3. Blefarospazm nedir
 4. Trigeminal nevralji neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git