Akciğer Hastalıkları

Yenidoğanda Persistan Pulmoner Hipertansiyon Belirtileri ve Tedavisi

Genellikle doğumdan kısa bir süre sonra solunum sıkıntısı ve siyanoz (morarma) şeklinde kendini gösterir

Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu birçok duruma ikincil olarak ya da idioapatik (nedeni bilinmeyen) şekilde olabilen, pulmoner dolaşımın fetal kanallar aracılığıyla sistemik dolaşıma şantı ile (duktus arteriozus ve/veya foramen ovale) sonuçlanan, şiddetli pulmoner hipertansiyon ve buna ikincil olarak gelişen sistemik arter hipoksisi ile karakterize kardiyopulmoner bir rahatsızlıktır. Acil olarak tanı konulup tedavisi yapılmaz ise %10-20’ye kadar yüksek oranda önemli morbidite ve mortalite ile ilişkilidir.

Persistan pulmoner hipertansiyon nedenleri

Geçici pulmoner hipertansiyon nedenleri:

 • Hipoksi (oksijen azlığı durumu) ± asidoz (kandaki asit-baz dengesini düzenleyen mekanizmaların bozulması sonucu vücut sıvı ve dokularında aşırı asidite artışı durumu)
 • Hipotermi (vücut sıcaklığının fizyolojik değerlerin altında olması durumu)
 • Hipoglisemi (kan şekerinin normal değerinin altına düşmesi durumu)
 • Polisitemi (alyuvar [eritrosit] üretimi artışının kanda alyuvarların normalden fazla olmasına neden olduğu durum).

Persistan pulmoner hipertansiyon nedenleri:

 • Aktif vazokonstrüksiyon pulmoner hipoplazi
 • Bakteriyel sepsis
 • Bakteriyel pnömoni
 • Akciğer damarlarının bozuk gelişimi
 • Doğumsal kalp hastalıkları
 • Perinatal aspirasyon sendromları
 • İdiopatik (nedeni belli olmayan)
 • Yetersiz akciğer gelişimi
 • Kronik intrauterin hipoksi
 • Diyafragma hernisi
 • Mekonyum aspirasyon sendromu.

Persistan pulmoner hipertansiyon belirtileri ve bulguları

Persistan pulmoner hipertansiyon klinik ve altta yatan nedene göre akut ve kronik veya geri dönüşlü ve geri dönüşsüz olarak ayrılabilir. Genellikle doğumdan kısa bir süre sonra solunum sıkıntısı ve siyanoz (morarma) şeklinde kendini gösterir. Siyanoz en belirgin bulgudur.

Persistan pulmoner hipertansiyon teşhisi

Detaylı alınmış öykü ve kapsamlı bir klinik değerlendirme ile persistan pulmoner hipertansiyonun etyolojisi hakkında önemli ipuçları elde edilebilir. Yapılan muayene ve diğer incelemelerde siyanoz, kapiller dolum zamanında uzama ve metabolik asidoz ile laktat düzeyinde artış tespit edilebilir. Pulse oksimetre taramasının yapılması da gerekir.

Persistan pulmoner hipertansiyonda kullanılan tanı yöntemleri:

 • Kan kültürü
 • Tam kan sayımı
 • Serum laktat
 • Asidoz ve hiperkapni taraması
 • Akciğer grafisi
 • Karın grafisi
 • İki boyutlu ekokardiyografi (EKO)
 • Siyanotik konjenital kalp hastalığı taraması
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri
 • EEG
 • Metabolik tarama
 • Genetik tesler
 • Karyotip analizi
 • Özel mutasyon taraması
 • Ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme
 • Akciğer BT
 • Akciğer biyopsisi.

Persistan pulmoner hipertansiyon tedavisi

Tedavide amaç; pulmoner arterlerin genişletilmesi, sistemik kan basıncının yükseltilmesi, yeterli kalp debisinin sağlanması, pulmoner enfeksiyonun tedavisi, hipokalsemi ve hipoglisemi, asidoz, hipoksi ve hiperviskozite gibi pulmoner damar direncini arttıran durumların önlenmesidir.

Tedavide pulmoner arterin genişlemesini sağlayacak ve bu sayede pulmoner basıncı azaltabilecek ilaçlar kullanılır. Hastanın mekanik ventilasyon ve oksijen tedavisine verdiği yanıt hastalığın seyrini ve sonucunu önemli ölçüde belirlemektedir.

Selektif pulmoner vazodilatör olan inhale nitrik oksit (İNO) ve her türlü tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO)’da günümüzde yenidoğan persistan pulmoner hipertansiyonun klasik tedavileri arasında yerini almıştır

Tedavi ve diğer tedavi seçenekleri persistan pulmoner hipertansiyonun gelişme mekanizmasına bağlı değişir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Doğumsal diyafragma hernisi nedir 
 2. Neonatal hipoglisemi nedir
 3. Trunkus arteriozus nedir
 4. Pulmoner atrezi nedir
 5. Respiratuar distres sendromu nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git