Bebek Gelişimi

Yenidoğan Enfeksiyonları Nedenleri ve Tedavileri

Yenidoğan döneminde aralarında virüsler ve parazitler tarafından oluşturulan ve TORCH sendromu ve toksoplazmoz, kızamıkçık, Sitomegalovirus ve genital herpes olarak bilinen bir grup enfeksiyon da dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonlar görülebilir.

Yenidoğanlarda sık görülen enfeksiyonlar

Yenidoğan döneminde aralarında virüsler ve parazitler tarafından oluşturulan ve TORCH sendromu ve toksoplazmoz, kızamıkçık, Sitomegalovirus ve genital herpes olarak bilinen bir grup enfeksiyon da dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonlar görülebilir. Listerioz ve B grubu streptokok enfeksiyonu gibi bakteri enfeksiyonlarının yanı sıra cinsel yolla bulaşan sifiliz benzeri enfeksiyonlar da yenidoğanları etkileyebilir. Bu enfeksiyonlara yol açan organizmalar hamilelik veya doğum sırasında bebek doğum kanalından geçerken anneden bebeğe bulaşmasıdır. 

Yenidoğanlarda toksoplazmoz enfeksiyonu nedenleri

Toksoplazmoz, Toxoplasma gondii adı verilen bir parazit tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur. Bu parazit çiğ veya az pişmiş etlerde, çiğ yumurtada ve çiğ keçi sütünde bulunabilir. Kedi dışkısı veya kedi dışkısı ile temas etmiş böcekler ile de bulaşabilir. Bu parazite maruz kalan hamile bir kadın enfeksiyonu plasenta yolundan fetüse (anne karnındaki bebeğe) geçirebilir. Eğer kadında hamileliğinin erken döneminde toksoplazmoz enfeksiyonu var ise düşük veya ölü doğum yapabilir. 

Enfeksiyon bulaşmış olan yenidoğanlarda görmeyi bozabilecek enfeksiyonlar, işitme kaybı, mental retardasyon (belli derecede zeka geriliği), öğrenme güçlüğü, nöbetler veya hidrosefali (beyinde sıvı birikimi) gelişebilir. Ciddi enfeksiyonu olan bazı yenidoğanlarda sarılık, karaciğer ve dalak büyümesi veya deri döküntüsü görülebilir.

Ciddi enfeksiyon hayatın ilk birkaç günü içinde ölüme sebep olabilir. Doktorlar bu enfeksiyonun tanısı için kan testlerinden yararlanırlar. Enfekte olan yenidoğanlar komplikasyonların önlemesi veya azaltılması için doğumdan hemen sonra antibiyotikli ilaçlar ile tedavi edilirler.

Yenidoğan enfeksiyonları

Yenidoğan enfeksiyonları

Yenidoğanlarda sitomegalovirüs nedenleri 

Sitomegalovirüs herpes virüs ailesinde yer alan bir virüs tarafından oluşturulan ve yenidoğanlarda sık görülen bir enfeksiyondur. Enfekte olmuş bir kişi ile öpüşmek, cinsel ilişkiye girmek veya idrar ya da kan gibi enfekte olmuş vücut sıvılarına dokunmak gibi yakın temas gibi etkenler ile bulaşır. Fetüs (anne karnındaki bebek) doğum sırasında veya öncesinde enfekte olabileceği gibi bebek anne sütü ile de enfeksiyon kapabilir. Sitomegalovirüs ile enfekte olan çoğu yenidoğanda hafif bir enfeksiyon vardır ve semptom bulunmayabilir.

Bazı bebeklerde ise daha ciddi bir enfeksiyon ve pnömoni, karaciğer ve dalak büyümesi ve anemi gibi hayatı tehdit edebilecek sorunlar olabilir. Bu yenidoğanlarda daha sonra mental retardasyon, işitme kaybı, gelişme geriliği ve görme problemleri gibi çeşitli bozukluklar gelişebilir. 

Doktorlar kan ve idrar testleri ile sitomegalovirüs enfeksiyonunun tanısını koyarlar. Hastalık belirtilerine sahip enfekte olmuş yenidoğanlara antiviral grubu ilaç verilir ve destekleyici bakım yapılır.

Yenidoğanlarda genital herpes virüsü nedenleri

Yenidoğanlar, herpes simplex virüsü tarafından yol açılan ve genellikle cinsel yolla bulaşan genital herpes ile enfekte olabilirler. Enfekte olmuş (enfeksiyon bulaşmış) bir kadın tarafından fetüs veya yenidoğana enfeksiyon bulaştırıldığı zaman bu virüs, bebekte hayatı tehdit edebilecek komplikasyonlara yol açabilir.

Yenidoğandaki herpes simlex virüsü başlangıç belirtileri göz enfeksiyonları ve deride veya ağızda ortaya çıkan yaralardır. Eğer herpes enfeksiyonu yayılmaz ise bebek normal gelişebilir. Fakat enfeksiyon bazen beyne ve iç organlara yayılarak nöbetlere, körlüğe, işitme kaybına, mental retardasyona, serebral palsiye, karaciğer harabiyetine ve bazen de ölüme yol açabilir.

Herpes simplex virüsü ile enfekte olan yenidoğanlar genellikle antiviral grubu ilaçlar ile tedavi edilirler. Eğer enfeksiyon bebeğin cildi, gözleri ve ağzı dışına yayılmadı ise ilaçlar etkili olabilir. Enfeksiyon yayıldıktan sonra ilaçların etkisi azalır ve genellikle bebeğin bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmesi gerekebilir.

Yenidoğanlarda listeriozis enfeksiyonu nedenleri

Listeriozis enfeksiyonu, toprakta ve suda bulunan Listeria türü bakterilerin yol açtığı bir enfeksiyondur. Hamile kadınlar bakteri bulaşmış sebze, pastörize edilmemiş peynir veya az pişmiş et yiyerek enfekte olurlar ve bakterileri fetüse (anne karnındaki bebeğe) doğum sırasında veya öncesinde geçirirler. Annede herhangi bir semptom görülmeyebilir. 

Listeriozis enfeksiyonu ile enfekte olan yenidoğanda pnömoni, septisemi ve menenjit gelişebilir ki, bunların tümü ölümcül olabilir. Listeriozis düşüklere de yol açabilir. Bu enfeksiyon çeşitli kan testleri ile hamile kadında ve yenidoğanlarda saptanabilir. Hastalığın tedavisi için antibiyotikler kullanılır.

Yenidoğanlarda B grubu streptokoklar ve tedavisi

Birçok kadının vajeninde B grubu streptokok türü bakteri yer almaktadır ve fetüsü doğum öncesinde veya doğum sonrasında bu enfeksiyonlar bulaşabilir. Enfekte olan yenidoğanın semptomları solunum güçlüğünü içerebilir ve bebekte doğumdan kısa süre sonra pnömoni veya erken bebeklik döneminde menenjit ortaya çıkabilir. Çocuğa intravenöz yoldan sıvı verilebilmesi ve solunumu ile ilgili yardım edilebilmesi için hastaneye yatırılması gerekebilir. Tedavide antibiyotik tedavileri uygulanır. 

Bebek hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Kızamıkçık neden olur
  2. Serebral palsi nedenleri ve tedavisi
  3. Çocuklarda katarakt nedenleri ve tedavisi
  4. Çocuklarda kansızlık nedenleri ve tedavisi
  5. Yenidoğan sarılığı nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git