Hastalıklar ve Tedaviler

Yemek Borusu İltihabı (Eozinofilik Özofajit) Neden Olur?

Eozinofilik özofajit veya yemek borusu iltihabı, özofagus mukozasında eozinofilik infiltrasyonla veya özofagusa ait semptomlar ile karakterize bir hastalıktır. Özofajit tek başına ya da eozinofilik gastroenterit ile birlikte görülebilir. Eozinofilik özofajit ilk kez 1977 - 1978 yıllarında Dobbins tarafından çocuk hastalarda tanımlanmış, ancak sonraki yıllarda erişkinlerde de giderek artan sıklıkta teşhis edilmeye başlanmıştır.

Eozinofilik özofajit belirtileri ve tedavisi

Eozinofilik özofajit veya yemek borusu iltihabı, özofagus mukozasında eozinofilik infiltrasyonla veya özofagusa ait semptomlar ile karakterize bir hastalıktır. Özofajit tek başına ya da eozinofilik gastroenterit ile birlikte görülebilir. Eozinofilik özofajit ilk kez 1977 – 1978 yıllarında Dobbins tarafından çocuk hastalarda tanımlanmış, ancak sonraki yıllarda erişkinlerde de giderek artan sıklıkta teşhis edilmeye başlanmıştır.

Özofajitin nedeni tam olarak bilinmediği gibi, çocuklarda en sık gıda alerjisinin etken olduğu bildirilmiştir. Eozinofilik özofajit çoğunlukla alerjik astım ve atopik dermatit gibi hastalıklar ile ilişkilendirilir. Erişkin hastalar çoğunlukla yutma güçlüğü, gıda sıkışması veya proton pompa inhibitörlerine yanıt vermeyen reflü belirtileri ile doktora baş vururlar.

Yemek borusu iltihabı (eozinofilik özofazit) belirtileri

Özofajitin en sık görülen belirtisi yutma güçlüğüdür. Belirtiler genellikle gastroözofagial reflü belirtilerine benzer. Erişkinlerde genellikle çocuklardan farklı belirtiler gösterir. Erişkinlerde tipik olarak özofagus daralması, mide ekşimesi, ağza acı su gelmesi, göğüs ağrısı, kalp ağrısına benzeyen ağrı, boyuna ve kola doğru yayılan ağrı, gıda sıkışması ve yutma güçlüğü görülür. Eozinofilik özofajitin çocuklarda görülen belirtileri mide ekşimesi, karın ağrısı, büyüme geriliği ve yutma güçlüğü gibi belirtilerdir.

Yemek borusu iltihabı (eozinofilik özofajit) teşhisi

Yemek borusu iltihabı teşhisi endoskopik girişim esnasında lezyonların tespit edilip biyopsi alınması ile konulur. Yemek borusunun en az 5 farklı yerinden biyopsi alınır.

Yemek borusu iltihabı (eozinofilik özofajit) tedavisi

Çocuk ve erişkinlerde, farklı ve başarılı sonuçları olan çok sayıda tedavi yöntemi uygulanmıştır. Özofajitin esas tedavisi diyet, topikal ya da oral kortikosteroidler ve diğer yeni çıkan tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Gıda alerji testi yapılarak alerji yapan gıdalardan kaçınılması tedavide önemlidir. Alerji yapma potansiyeli yüksek olan gıdalardan bazıları süt, buğday, soya, yumurta, sert kabuklu yemişler ve deniz ürünleridir. Ayrıca eozinofilik özofajite neden olan gastrit, gastroözofagial reflü ve mide reflüsü, gıda alerjisi gibi etkenlerin tedavisinin de uygulanması gerekir.

Gastroözofagial reflü neden olur?Gastroenterit nedir?

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git