Aile Planlaması

Yasmin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yasmin Nasıl Kullanılır?

YASMIN nedir?

Drospirenon (bir progestojen ilaç) ve etinilestradiol (bir östrojen ilaç) içeren kombine gebelik önleyici (oral kontraseptif) hapın marka adıdır.

YASMIN film kaplı tablet kullanma talimatı

Yasmin’in etkin maddeleri: Her bir film kaplı tablet 3 mg drospirenon ve 0.03 mg etinilestradiol içerir.

Yasmin’in yardımcı maddeleri: Laktoz monohidrat, mısır nisaştası, modifiye nişasta, povidon, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, macrogol 6000, talk, titanyum dioksit, sarı demir oksit pigmenti gibi yardımcı maddeler içerir.

Yasmin ağız yoluyla alınır. 

Yasmin Kullanma Talimatı

YASMIN nedir ve ne için kullanılır?

Yasmin 21 tabletlik ambalajlarda bulunur. Her bir tablet 3 mg drospirenon ve 0.03 mg etinilestradiol içerir. Bu tabletler; bir tarafında düzgün altıgen içerisinde “DO” kabartmalı yuvarlak bikonveks açık sarı film kaplı tablet şeklindedir.

İki hormon içeren doğum kontrol hapları, kombine oral kontraseptif olarak adlandırılırlar.

Kombine oral kontraseptiflerin gebeliği önleyici etkisi, yumurtlamanın engellenmesi ve rahim salgılarındaki değişiklikler gibi birçok faktörün etkileşmesi ile ortaya çıkar.

Yasmin, gebeliği önlemek için kullanılır. Bunun dışında hormonlara bağlı vücutta su tutulması, sivilce ve ciltte yağlanma sorunu olan kadınlarda da kullanılır.

Yasmin Doğum Kontrol İlacı

YASMIN kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Damar tıkanıklığı, beyin damarları ile ilgili bir hastalığınız varsa veya geçmişte olduysa,
 • Damar tıkanıklığına işaret eden belirtileriniz varsa ya da geçmişte olduysa,
 • Damar tıkanıklığı açısından ciddi veya çok sayıda risk faktörünüz varsa,
 • Damarları etkilemiş şeker hastalığınız varsa,
 • Sinir sistemi ile ilgili belirtiler veren migren öykünüz varsa,
 • Ciddi karaciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer tümörünüz varsa veya daha önce olduysa,
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa,
 • Cinsellik steroidlerinden etkilenen cinsel organların ya da memenin bilinen ya da şüpheli malign (kötü huylu) hastalığı varsa,
 • Tanı konulmamış vajinal kanamanız varsa,
 • Hamileyseniz veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız,
 • Yasmin’in içeriğinde bulunan etkin maddelerden veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa, bunlar gibi durumlarda Yasmin kontrendikedir (kullanılmamalıdır).

YASMIN kullanımı srasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Dolaşım bozukluğunuz varsa,
 • Ailenizde dolaşım bozukluğu hikayesi (bacaklarda tromboz, akciğerlerde pulmoner emboli veya başka yerlerde emboli gibi durumlarınız) varsa,
 • Ailede genç yaşta kalp krizi veya inme öyküsü varsa,
 • Damar iltihabı ya da benzeri bir damar hastalığınız varsa,
 • Kalp kapak hastalığınız varsa,
 • Kalpte ritim bozukluğunuz varsa,
 • Yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Kan yağları yüksek ise,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Böbrek hastalığına bağlı kan potasyum değeri yüksekse,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Böbrek yetmezliğine neden olan bir pıhtılaşma bozukluğu olan hemolitik üremik sendromunuz varsa,
 • Bağırsakta ülsere neden olan veya bağırsak duvarında kalınlaşma, mukozada ülser ve bölgesel lenf düğümlerinde büyüme ile belirgin Corhn hastalığınız varsa,
 • Safra taşınız varsa,
 • Safra yolları tıkanıklığına bağlı  sarılık, kaşıntınız varsa,
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Eklem ağrıları ve deri döküntülerine neden olan sistemik lupus eritematozus hastalığınız varsa,
 • Sara hastalığınız varsa,
 • Cinsel organlarda ve memede kitle varsa,
 • Migreniniz varsa,
 • Beyne bağlı bir hastalık olan Sydenham koresi hastalığınız varsa,
 • Bir tür kansızlık olan orak hücreli aneminiz varsa,
 • Demir birikimine bağlı porfiriniz varsa,
 • Hamileliğe bağlı herpesiniz varsa,
 • Hamileliğe bağlı yüzde sarı-kahverengi lekeleriniz olduysa,
 • Emzirme dönemindeyseniz,
 • İşitme kaybınız varsa,
 • Alevi anjioödem sorununuz (dudaklarda, yüzde, dilde şişme) varsa,
 • Kilo probleminiz varsa,
 • Sigara kullanıyorsanız,
 • İleri yaştaysanız.

Tolardamarlarda pıhtı oluşması hayatı tehdit edebilir ya da ölümcül olabilir (olguların %1-2’sinde).

Atardamarlarda pıhtı oluşması hayatı tehdit edebilir ya da ölümcül olabilir.

Epidemiyolojik çalışmalar, drospirenon içeren kombine oral kontraseptifler (KOK) için toplardamarlarda pıhtı oluşması riskinin, levonorgestrel içeren kombine oral kontraseptiflerden (ikinci jenerasyon olarak bilinen ilaçlar) daha fazla olduğunu ve bu riskin desogestrel/gestoden içeren kombine oral kontraseptifler (üçüncü jenerasyon olarak bilinen ilaçlar) ile benzer olabileceğini göstermiştir.

Tümörler hayatı tehdit edebilir ya da ölümcül olabilir.

Oral kontraseptifler; HIV enfeksiyonu (AIDS) ve diğer cinsel yolla geçen hastalıklara karşı koruyucu değildir.

Tüm kombine oral kontraseptiflerde, özellikle kullanmaya başladıktan sonra ilk aylarda düzensiz kanamalar (lekelenme, ara kanamalar gibi) gelişebilir. Bu nedenle herhangi bir düzensiz kanamanın değerlendirilmesi yaklaşık 3 siklusluk bir adaptasyon süresinden sonra anlamlıdır. Eğer kanama düzensizliği devam eder veya kanamalar düzenliyken ortaya çıkarsa hormonal olmayan etkenler göz önüne alınmalı ve malignite veya gebeliğin ayırt edilmesi için kürtajın da dahil olabileceği uygun tanısal girişimler gerekebilmektedir.

Bazı kadınlarda tablet alınmayan dönemde çekilme kanaması oluşmayabilir. Eğer oral kontraseptif (Yasmin nasıl kullanılır bölümünde belirtildiği şekilde) kullanıldıysa Kadının hamile olması beklenmemektedir. Ancak kombine oral kontraseptif, ilk gerçekleşmeyen çekilme kanamasından önce kullanım kurallarına uygun kullanılmadıysa ya da çekilme kanaması iki kez gerçekleşmediyse kombine oral kontraseptif kullanımına devam etmeden önce kadının gebe olup olmadığı kesinleştirilmelidir.

Tablet alımı unutulursa, mide-bağırsak bozuklukları olursa ya da eş zamanlı başka ilaçlar kullanılırsa kombine oral kontraseptiflerin etkinliği azalabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda YASMIN kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Yasmin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yasmin hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile kaldığınızı fark ederseniz hemen doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

Emzirme döneminde Yasmin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yasmin emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Yasmin kullanılır mı? Şiddetli böbrek yetmezliğinde Yasmin kullanılmamalıdır. Ağır karaciğer hastalığı durumunda Yasmin kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullananlar Yasmin kullanabilir mi? Araç ve makine kullanımı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Kombine oral kontraseptif kullanımının araç ve makine kullanma becerileri üzerinde herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.

Yiyecek ve içeceklerle Yasmin kullanılır mı? Tabletler yeterli miktarda su ile yutulmalıdır.

YASMIN’IN içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Yasmin laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte YASMIN kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Yasmin’in ya da kullandığınız ilaçların etkisi değişebilir.

Yasmin’i aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Fenitoin, primidon, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat, lamotrigin, barbitüratlar gibi ilaçlar,
 • Bazı antibiyotikler (rifampisin, penisilinler, tetrasiklinler gibi),
 • Bir mantar ilacı olan griseofulvin,
 • HIV tedavisinde kullanılan ritonavir ve nevirapin,
 • Bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan siklosporin,
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan anjiyotensin-II- reseptör antagonistleri,
 • Potasyum tutucu idrar söktürücüler,
 • İdrar söktürücü aldosteron antagonistleri,
 • Sarı kantaron otu.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

YASMIN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Başlangıç;

Bir önceki ay doğum kontrol hapı kullanılmıyorsa: Tabletler adet kanamasının ilk günü alınmaya başlanmalıdır.Tabletlere kanamanın 2. ile 5. günler arasında başlanması da kabul edilebilir, fakat bu durumda ilk siklus için tablet almaya başlanmasından itibaren yedi gün boyunca ilave olarak bir bariyer kontrasepsiyon yöntemi (doğum kontrol yöntemi) kullanılmalıdır.

Bir başka doğum kontrol hapından Yasmin’e geçiş yapılması: Bir önceki doğum kontrol hapının son tabletinin alındığı ertesi günü Yasmine başlanmalıdır. En fazla tabletsiz dönemin son gününe kadar ara verilebilir. Vajinal halka ya da flaster kullanılıyorsa, Yasmin alımına bunların çıkarıldığı gün ya da en geç yeni uygulamanın yapılacağı gün başlanmalıdır.

Yalnız progestajen içeren bir yöntem (minipil, enjeksiyon, implant gibi) ya da progestajen salımlı rahim içi sistemden (RİS) Yasmin’e geçiş yapılacaksa: Minipilden herhangi bir günde, implant veya RİS’in çıkarıldığı gün, enjeksiyonda ise bir sonraki enjeksiyonun yapılacağı gün Yasmin’e geçiş yapılabilir. Ancak tüm bu koşullarda tablete başlandıktan sora ilk 7 gün ek bir bariyer doğum kontrol yöntemi kullanılması önerilir.

Hamileliğin ilk 3 ayında gerçekleşen düşük sonrası Yasmin kullanımı: Hemen başlanabilir. Ek doğum kontrol yöntemine gerek duyulmaz. Doktorunuzun tavsiyesine göre kullanınız.

Doğumdan sonra ya da ikinci 3 ayda gerçekleşen düşük sonrası Yasmin kullanımı: Emziren anne bebeğini sütten kesinceye kadar kullanılmamalıdır. Emzirmeyen kadınlarda doğum ya da düşük yapanlarda doğumu veya düşüğü takip eden 21-28. günlerde Yasmin’e başlamalıdır. Eğer ilaca daha geç başlanacak ise, ilaca başladıktan sonra ilk 7 gün ek bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır. Tablet kullanmaya başlamadan önce cinsel birleşme olduysa, doğum kontrol hapına başlamadan önce hamilelik olmadığından emin olunmalı ya da bir sonraki adet kanaması beklenmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler paketin üstünde gösterildiği yönde, her gün yaklaşık aynı zamanda yeterli miktarda su ile yutulmalıdır. Birbirini izleyen 21 gün boyunca her gün bir tablet alınır. Her bir sonraki pakette 7 günlük, sıklıkla çekilme kanamasının izlendiği, tablet alınmayan dönemi takiben geçilir. Bu kanama genellikle son tabletin alınmasına takiben 2-3 gün başlar ve bir sonraki pakete başlandığında kesilmemiş olabilir.

Kombine oral kontraseptifler doğru şekilde kullanıldıklarında yılda yaklaşık 1% başarısızlık riski vardır. İlaç alımı unutulur ya da yanlış kullanılırsa bu oran artar.

Çocuklarda Yasmin kullanımı:

Yasmin sadece ilk adet kanamasından sonra kullanılır.

Yaşlılarda Yasmin kullanımı:

Yasmin’in yaşlılarda kullanımı yoktur. Yasmin menopozdan sonra etkili değildir.

Böbrek yetmezliği durumunda Yasmin kullanımı:

Yasmin şiddetli böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Yasmin kullanımı:

Yasmin ağır karaciğer hastalığı durumunda kullanılmamalıdır.

Eğer Yasmin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla Yasmin kullandıysanız:

Yasmin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı dozda kullanıldığı taktirde bulantı, kusma ve genç kızlarda hafif vajinal kanama görülebilir. Eğer sizde bu belirtiler görülüyorsa doktorunuza başvurunuz.

Yasmin’i kullanmayı unutursanız:

12 saatten daha az zaman geçmiş ise hatırlayınca tabletinizi hemen alınız. Sonraki tabletleri de her zamanki gibi almaya devam ediniz. 12 saatten fazla zaman geçmişse 2 basit kural uygulanmalıdır; 1- tablet alımına hiç bir zaman 7 günden fazla ara verilmez, 2- yedi gün boyunca aralık vermeden tablet alınması gereklidir.

Günlük uygulamada verilebilecek bazı öneriler:

 1. hafta: Son unutulan tablet hatırlar hatırlamaz alınmalıdır. Sonraki tabletler her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir. İlk 7 gün ek bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır. Bu 7 günden önce cinsel birleşme olduysa hamilelik ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
 2. hafda: Son unutulan tablet hatırlar hatırlamaz alınmalıdır. Sonraki tabletler her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir. İlk unutulan tablete kadar 7 gün boyunca tabletler hatasız alınmışsa ek korunma yöntemi kullanmaya gerek yoktur. Aksi taktirde ya da birden fazla tablet unutulmuşsa ek korunma yöntemi kullanılmalıdır.
 3. hafta: Unutulan doza kadar 7 gün boyunca tabletler hatasız alınmışsa şu iki seçenekten birinin uygulanmasıyla ek korunma yöntemine gerek kalmaz; 1- son unutulan tablet hatırlar hatırlamaz alınmalı, kalan tabletler bitene kadar ilaç normal zamanında kullanılmalı, bir sonraki kutuya hemen geçilmelidir (kullanıcıda ikinci kutunun tabletleri bitene kadar kanama beklenmez, ancak tablet alınan günlerde lekelenme veya ara kanamalar olabilir.), 2- kullanılan kutuyu bırakın, 7 gün aradan sonra (tablet unutulan günler de dahil) yeni kutuya başlayın.

Mide-bağırsak bozukluğu durumunda ek doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır. Tablet alımından sonra 3-4 saat içinde kusma olursa unutulan tabletler bölümünde yapılan öneriler geçerlidir. Eğer unutulan tablet alma programı değiştirilmek istenmezse, gereken ekstra tabletler başka bir kutudan alınmalıdır.

Adet kanamasının öne alınması ya da ertelenmesi: Adet kanamasını ertelemek için Yasmin almaya 7 günlük ara verilmeden devam edilir. Bu uzatma 2. paket bitinceye kadar istenildiği kadar sürdürülebilir. Bu süre içerisinde yıkılma kanaması ya da lekelenme olabilir. Daha sonra olağan 7 günlük aradan sonra Yasmin alımına normal şekilde devam edilmelidir.

Kanamayı haftanın başka bir gününe kaydırmak için: Tabletsiz dönem istenildiği kadar kısaltılabilir. Aralık kısaldıkça, ikinci paket kullanılırken yıkılma kanaması ya da lekelenme riski (kanamayı ertelemede olduğu gibi) artar.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Yasmin ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yasmin kullanmayı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Yasmini hamile kalmak için bırakıyorsanız hamile kalmadan önce ilk adet kanamasının gerçekleşmesini beklemeniz önerilir. Adet kanamanızın gerçekleşmesini beklemeniz hamile kalmanız için hangi günlerde ilişkiye girmeniz konusunda size bilgi verecektir.

Hamile kalmak istemiyorsanız, diğer güvenilir doğum kontrol yöntemleri için doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

YASMIN’IN olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Yasmin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Yasmini kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzde, bacak veya kolda, özellikle vücudun bir tarafında ani hissizlik ya da güçsüzlük, ani konfüzyon (zihin karışıklığı, sersemlik), konuşma ya da kavramada güçlük, bir ya da her iki gözde görme güçlüğü, ani yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ya da koordinasyon kaybı, bilinen bir neden olmadan ani, şiddetli veya uzun süren baş ağrısı, bilinç kaybı ya da nöbetin eşlik ettiği ya da etmediği bayılma belirtileriyle seyreden inme,
 • Ani şiddetli karın ağrısı, kol ve bacaklarda ani ağrı, şişme ve/veya renk değişiklikleriyle seyreden diğer arteryel kan damarlarını tıkayan kan pıhtısı,
 • Göğüs, kol ya da göğüs kemiği altında ağrı, rahatsızlık, basınç, ağırlık, boğulma ya da dolgunluk hissi, sırt, çene, boğaz, kol ve mideye yayılan rahatsızlık, dolgunluk, hazımsızlık ya da sıkıştırma hissi, terleme, bulantı, kusma ya da baş dönmesi, aşırı güçsüzlük, sinirlilik, gerginlik, nefes darlığı ve düzensiz kalp atışlarıyla seyreden kalp krizi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Yasmin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Yasmini kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya sizen en hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bacakta tek tarafta veya bacaktaki bir damar boyunca şişme, bacakta yalnızca ayakta dururken ya da yürürken hissedilebilen ağrı ya da hassasiyet, etkilenen bacakta sıcaklık artışı, bacak cildinde kırmızılık veya renk değişikliği gibi belirtilerle seyreden derin ven trombozu,
 • Aniden ortaya çıkan, açıklanamayan nefes darlığı ya da hızlı soluma, kanlı olabilen ani öksürük, derin solumayla artabilen keskin göğüs ağrısı, sinirlilik hissi, şiddetli dengesizlik ya da baş dönmesi, hızlı veya düzensiz kalp atımı gibi belirtilerle seyreden pulmoner emboli (akciğerde pıhtı oluşumu),
 • Arteryel ve venöz tromboembolizm (arteryel ve venöz kan damarlarının kan pıhtısı nedeniyle tıkanması).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ağızda ve tüm vücutta derinin su toplaması ile kendini gösteren bir hastalık (eritema multiforme),
 • Alışılmadık yoğun vajinal kanama,
 • Nedeni bilinmeyen vajinal kanama,
 • Toplardamar ve atardamarlarda pıhtıya bağlı şiddetli bacak ya da göğüs ağrısı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

 • Bulantı,
 • Migren,
 • Depresyon,
 • Depresif duygu durumu,
 • Duygu durum değişikliği,
 • Cinsel istek azalması ya da kaybı,
 • Meme ağrısı.

Bunlar Yasmin’in hafif yan etkileridir.

Kombine oral kontraseptifler grubu ile ilgili olduğu düşünülen, sıklığı çok düşük olan ya da geç semptom başlangıcı olan yan etkiler aşağıda belirtilmiştir:

Tümörler;

 • Meme kanseri tanısının sıklığı oral kontraseptif kullananlar arasında hafifçe artmıştır.
 • Karaciğer tümörleri (iyi huylu veya kötü huylu).

Diğer durumlar;

 • Antijenik uyaranlara cevap olarak çok sayıda hassas şişliklerin oluştuğu, ağrılı, yangısal bir hastalık olan eritema nodozum,
 • Kan yağlarında yükseklik (artmış pankreatit riski),
 • Yüksek tansiyon,
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu,
 • Glukoz tolerasında değişiklik ya da periferik insülin direnci üzerine etki,
 • Sindirim sistemini oluşturan yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümü tutabilen ve tutulan bölgede ülser, kalınlaşma oluşturan hastalık (Crohn hastalığı) kalın bağırsağın içini örten tabakanın (mukoza-submukoza) iltihabı (ülseratif kolit),
 • Yüzde ortaya çıkan sarı-kahverengi leke (kloazma),
 • Aşırı duyarlılık (döküntü, ürtiker gibi semptomlar dahil),
 • Epilepsi (sara hastalığı),
 • Rahimde kitle.

Kombine oral kontraseptif kullanımı ile kesin ilişkisi olmayan durumların ortaya çıkması ya da kötüleşmesi:

 • Safranın karaciğer içindeki küçük safra kanallarında göllenme (kolestaz) bağlı sarılık ve/veya kaşıntı, safra taşı oluşumu, porfiri olarak bilinen kimyasal maddenin üretilmesiyle ilgili metabolizmada bozukluk,
 • Lupus eritematozus (sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla seyreden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık),
 • Kılcal damar kanaması sonucu kansızlık,
 • Sıklıkla elde, daha az sıklıkla baş ve dilde görülen istem dışı, ani kısa süreli hareketler (romatizmal Kore/Sydenham Koresi),
 • Herpes gestationis (hamilelerde deriden kabarık üstü pütürlü şekilde başlayıp içi su toplamış kabarcıklar şekline dönüşen çok kaşıntılı döküntüler),
 • Otoskleroza (kulakta görülen bir kemik hastalığı) bağlı işitme kaybı.

Ailesel anjiyoödem (döküntü ile birlikte ya da döküntüsüz olarak görülebilen ciltte yaygın ödem gelişmesi ile birlikte seyreden bir alerjik reaksiyon) olan kadınarda eksojen östrojener anjiyoödem belirtilerinin ortaya çıkmasına ya da alevlenmesine yol açabilirler.

Olası yan etkiler, görülme sıklıklarına göre de aşağıda yer almaktadır:

Yaygın yan etkiler;

 • Duygu durum değişikliği,
 • Depresyon/depresif duygu durumu,
 • Cinsel istek azalması ya da kaybı,
 • Migren,
 • Bulantı,
 • Meme ağrısı,
 • Ara kanama,
 • Lekelenme,
 • Kiloda artışı.

Seyrek yan etkiler;

 • Venöz ve arteriyel tromboembolik olaylar (damarlarda pıhtılaşma ve sonrasında tıkanma),
 • Aşırı duyarlılık,
 • Kiloda azalma.

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler;

Ağızda ve tüm vücutta derinin su toplaması ile kendini gösteren hastalık (eritema multiforme).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bu konuda bilgi veriniz.

YASMIN nasıl saklanmalı?

 • Yasmin’i çocukların görmeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Yasmin’i 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Yasmin’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız, ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Yasmin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Yasmin’i kullanmayınız.

Benzer sağlık yazıları

 1. Doğum kontrol haplarının çeşitleri ve isimleri
 2. Ella-ertesi gün doğum kontrol hapı nedir
 3. Geri çekile doğum kontrol yöntemi nedir
 4. Takvim yöntemiyle doğum kontrol yöntemi nedir
 5. Progesteron nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git