Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Wincef Nedir? Wincef Ne İşe Yarar? Wincef Yan Etkileri Nelerdir?

WINCEF 180 mg/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Oral süspansiyon hazırlandığında 5 ml’sinde 180 mg seftibuten (seftibuten dihidrat formunda) içerir.

Yardımcı madde (ler): Sakkaroz, sitrik asit, trisodyum sitrat, sodyum benzoat, ksantan zamkı, aerosil 200, magnezyum stearat aroma olarak çilek ve krem karamel aroması bulunmaktadır.

Wincef Prospektüs

WINCEF NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? ( WINCEF ENDİKASYONLARI)

Wincef’in etkin maddesi seftibuten, ağızdan alınan, yarı-sentetik, üçüncü kuşak sefalosporin antibiyotiktir.

Wincef Oral Süspansiyon Hazırlamak için Kuru Toz (180 mg/5 ml), çocuk kilitli plastik kapaklı, işaret çizgisi bulunan 100 ml’lik bal rengi şişe, 5 ml’lik ölçü kaşığı ve kullanma talimatıyla beraber karton kutuda ambalajlanmıştır.

Wincef (seftibuten) belirli bakteri çeşitlerinin neden olduğu solunum yolu, kulak ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Wincef, doktorunuzun size söyleyeceği şekilde, erişkinlerde ve altı aylıktan daha büyük çocuklarda kullanılabilir.

WINCEF KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Seftibutene veya Wincef’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • Sefalosporin veya penisilin grubu herhangi bir antibiyotik kullanırken, kurdeşen, hırıltılı veya diğer solunum zorlukları gibi alışılmadık ya da şiddetli alerjik reaksiyon geliştiyse, bunlar gibi durumlarda Wincef kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

WINCEF’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,
 • İlaç, besinler veya koruyucu maddeler dahil herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa ya da astım hastasıysanız,
 • Daha önce böbrek hastalığı veya şiddetli mide ya da bağırsak hastalıkları geçirmişseniz,
 • Alerjik (hapşırma, solunum zorluğu, hırıltı veya deri döküntüsü gibi) bir reaksiyon gelişirse,
 • Şiddetli kusma veya ishal gelişirse,
 • Şeker (diyabet) hastasıysanız (doktorunuza söyleyiniz).
 • Hastalığınızın belirtileri birkaç gün içerisinde geçmez ya da kötüleşirse, bunlar gibi durumlarda hemen doktorunuza söyleyiniz veya tıbbi yardım alınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

WINCEF’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Wincef oral süspansiyon yemekten bir ya da iki saat önce veya sonra alınmalıdır.

HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMLERİNDE WINCEF KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANANLAR WINCEF KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

WINCEF’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Wincef oral süspansiyon şeker (sakkaroz) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.
 • Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında “sodyum içermez”.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE WINCEF KULLANIMI

 • Mide asidini düşüren bir ilaçlar,
 • Doğum kontrol hapları,
 • Varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (antikoagülanlar),
 • Nifedipin (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır),
 • Demir içeren ilaç veya vitaminler,
 • Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi) kullanıyorsanız, Wincef kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

WINCEF NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Wincef’i her zaman, doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınızla kontrol etmelisiniz.

 • Erişkinlerde genellikle kullanılan günlük doz, 400 mg sefitibutendir.
 • Vücut ağırlığı 45 kg’dan fazla ya da 10 yaşından büyük çocuklar Wincef’i erişkinlerde olduğu gibi günde 400 mg dozunda alabilir.

Bazı enfeksiyonlarda doktorunuz sizi bu ilacı, arada 12 saat bulunacak şekilde sabahları ve akşamları günde 2 defa 200 mg dozunda kullanmanız için yönlendirebilir.

Birkaç gün sonra kendinizi iyi hissetseniz dahi, enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için Wincef’i doktorunuz tarafından reçete edilen tedavi süresince almaya devam ediniz.

Önerilen dozu aşmayınız.

Wincef yalnızca sizin mevcut enfeksiyonunuz için reçete edilmiştir. İlacınızı başkasına vermeyiniz veya doktorunuz tarafından önerilmediği sürece başka bir enfeksiyonun tedavisinde kullanmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

İlacınızı her gün aynı saatte aldığınıza emin olunuz ve hiçbir dozu atlamayınız.

Süspansiyonun mililitre (ml) olarak ifade edilen dozu çocuklarda, vücut ağırlığına göre hesaplanacaktır. Süspansiyonla birlikte verilen ve üzerinde 1.25 ml, 2.5 ml ve 5 ml işaretleri bulunan ölçü kaşığını kullanınız.

Şişe üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar kaynatılmış, soğutulmuş su koyarak iyice çalkalayınız. Homojen bir dağılım için 5 dakika bekleyiniz. Şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar su ekleyerek tekrar çalkalayınız.

Dozun doğru bir şekilde alınabilmesi için şişe ile birlikte verilen ölçü kaşığını kullanınız.

Çocuklarda Wincef Kullanımı:

Vücut ağırlığı 45 kg’dan fazla ya da 10 yaşından büyük çocuklar Wincef’i erişkinlerde olduğu gibi günde 400 mg dozunda alabilir. Daha küçük çocuklarda doktor verilecek dozu ayarlayacaktır.

Süspansiyonun mililitre (ml) olarak ifade edilen dozu çocuklarda, vücut ağırlığına göre hesaplanacaktır. Süspansiyonla birlikte verilen ve üzerinde 1.25 ml, 2.5 ml ve 5 ml işaretleri bulunan ölçü kaşığını kullanınız.

Yaşlılarda Wincef Kullanımı:

Yaşlılar için doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Wincef Kullanımı:

Çocuklarda kullanıldığından herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

Eğer Wincef’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Wincef Kullandıysanız:

Wincef kazara aşırı dozda alınmasından sonra herhangi bir ciddi sorun görülmemiştir. Wincef’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Wincef Kullanmayı  Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer almanız gereken dozu almadığınızı zamanında fark ederseniz, o dozu hatırlar hatırlamaz alınız ve daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Wincef Tedavisi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Geçerli değil.

WINCEF’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR? (ADVERS ETKİLER)

Tüm ilaçlar gibi, Wincef’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ciddi olduğunu düşündüğünüz herhangi bir reaksiyon yasarsanız doktorunuza danışınız.

Aşağıdakilerden biri olursa, Wincef kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Orta ila ileri derecede ishal,
 • Nöbet,
 • Anormal laboratuvar sonuçları,
 • Göğüs sıkışması ve solunum zorluğu dahil, acil tedavi gerektirebilen alerjik reaksiyonlar,
 • Göz kapaklarında, yüzde, dudaklarda ve/veya boğazda görülen (solunum ve yutma zorluklarına neden olan) şiddetli şişlikler.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Wincef’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ellerin ve ayakların şişmesi,
 • Kurdeşen,
 • Derinin güneş ışığına karşı duyarlı olması,
 • Şiddetli deri döküntüsü,
 • Kızarma,
 • Kaşıntı,
 • İğne batması veya karıncalanma hissi,
 • Deride kabarcıklar oluşması veya derinin soyulması,
 • Mide krampları ve kanlı ishal,
 • Enfeksiyonlar,
 • Böbrek fonksiyonunun (bazen şiddetli bir şekilde) azalması,
 • Kansızlık ve kanama,
 • İdrarda protein veya şeker oranı artışı,
 • Bağışıklık sistemi fonksiyonunun azalması,
 • Alyuvar sayısının azalması gibi kan ve idrar testi sonuçlarında anormal değerler.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı,
 • İshal,
 • Baş ağrısı,
 • Ateş, deri döküntüsü, eklem ağrısı ve lenf bezlerinin şişmesiyle karakterize edilen alerjik reaksiyonlar,
 • Hazımsızlık veya kendini tok hissetmek,
 • Mide yanması,
 • Kusma,
 • Mide ağrısı,
 • Baş dönmesi.

Bunlar Wincef’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

WINCEF’İN SAKLANMASI

 • Wincef’İ çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Wincef’i 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
 • Hazırlanmış süspansiyon buzdolabında (2-8°C) etkisini kaybetmeden 14 gün saklanabilir.
 • Wincef’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Wincef’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Wincef’i kullanmayınız.

Benzer Yazılarımız

 1. Bronşit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Pnömoni nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Kulak enfeksiyonları nedenleri
 4. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git