Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Wincef Tablet Nedir? Wincef Tablet Ne İçin Kullanılır? Wincef Tablet Yan Etkileri

WİNCEF 400 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 400 mg seftibutene eş değer miktarda 435 mg seftibuten dihidrat içermektedir.

Yardımcı madde (ler): Yardımcı madde olarak laktoz DC, disodyum hidrojen fosfat, sodyum bikarbonat, Polivinil pirolidon, kroskarmelloz sodyum, aerosil 200, magnezyum stearat ve titanyum dioksit (E171) bulunmaktadır.

Wincef Prospektüs

WİNCEF NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (WİNCEF TABLET ENDİKASYONLARI)

Wincef 400 mg film kaplı tablet sefalosporin grubundan bir antibiyotik olan seftibuten içermektedir.

Wincef 400 mg film kaplı tablet bakterilerin neden olduğu aşağıdaki farklı tipte enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Alt solunum yolu enfeksiyonları (kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi),
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları (orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı).

WİNCEF KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Seftibuten veya Wincef içinde yer alan herhangi bir diğer maddeye karşı alerjiniz varsa. Eğer yukarıdakilerden herhangi biri (yardımcı maddeler bölümüne bakınız) durumunuza uyuyorsa ilacı almayınız.

Eğer emin değilseniz Wincef’i doktorunuz veya eczacınızla konuşmadan kullanmayınız.

WİNCEF’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Wincef tedavisi uygulanmadan önce, Wincef’e, sefalosporinlere, penisilinlere ve diğer ilaçlara karşı alerjiniz olup olmadığı belirlenmelidir. Beta-laktam antibiyotikler arasında çapraz duyarlılık olduğu kesinlikle kanıtlandığından ve penisiline duyarlı hastaların %10’unda bu durum görülebildiğinden penisiline duyarlı olan kişilerde Wincef tedavisi dikkatle uygulanmalıdır. Eğer Wincef’e karşı alerjik reaksiyon gelişirse, ilaç kullanımı derhal bırakılmalıdır. Ciddi alerjik reaksiyonlarda acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi) böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa yol açar. Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluğunuz varsa doktorunuza bildiriniz.

Eğer;

 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) geçirdiyseniz,
 • Kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
 • Böbrek problemleriniz varsa, Wincef’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

WİNCEF’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Wincef 400 mg film kaplı tableti yemeklerden en az iki saat önce veya en az bir saat sonra alabilirsiniz.

HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMLERİNDE WİNCEF KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın bebek üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANANLAR WİNCEF KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

WİNCEF’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Wincef 400 mg film kaplı tablet her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında “sodyum içermez”.
 • Wincef 400 mg film kaplı tabletin her dozunda 149,80 mg laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE WİNCEF KULLANIMI

 • Mide asidini düşüren ilaçlar,
 • Doğum kontrol hapları,
 • Varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (antikoagülanlar),
 • Nifedipin (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır), bu tür bir ilaç veya ilaçlar kullanıyorsanız Wincef Tablet’i kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

WİNCEF NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Yetişkinler: Günde bir kez bir Wincef 400 mg film kaplı tablet oral yolla alınır. Gerektiğinde doktorunuz farklı bir dozda kullanmanızı söyleyebilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Bu ilacı bir bardak su ile birlikte ağızdan alınız.

Çocuklarda Wincef Kullanımı:

 • Seftibutenin altı (6) aylıktan küçük bebeklerde kullanımına ilişkin hiçbir veri olmadığından, bu yaş grubunda Wincef 400 mg film kaplı tablet kullanımı önerilmemektedir.
 • 6 ay-12 yaş arası çocuklarda günde bir kere 9 mg/kg dozda verilmelidir. 45 kg’ın üstünde çocuklara günde bir kez bir Wincef 400 mg film kaplı tablet verilmelidir.

Yaşlılarda Wincef Kullanımı:

Yaşlı hastalar için yetişkinlere uygulanan dozlar uygulanabilir. Bununla birlikte bu hastalar özellikle de böbrek fonksiyonları açısından yakından takip edilecek ve gerektiğinde doz ayarlaması yapılacaktır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Wincef Kullanımı:

Böbrek probleminiz varsa doktorunuz bazı testler uygulayacak ve gerekirse Wincef’in dozunu düşürecektir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Wincef Kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Wincef’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Wincef Kullandıysanız:

Wincef’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Wincef Kullanmayı Unutursanız:

İlacı almayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz alınız eğer bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşmışsa bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Wincef İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Eğer, Wincef’i kesmek isterseniz, doktorunuz ile konuşunuz. İlacı almayı bırakırsanız enfeksiyon tekrarlayabilir veya kötüleşebilir.

WİNCEF’İN OLASI YAN ETKİLERİ (ADVERS ETKİLER) NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Wincef’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Wincef’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Şiddetli alerjik reaksiyonlar;

 • Döküntü,
 • Eklem ağrısı,
 • Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik,
 • Yutma ve nefes almada zorluk,
 • Ciltte şiddetli kaşıntı (şişliklerle birlikte) gibi belirtiler ile kendini gösterir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Sulu veya kanlı ishal,
 • Ateş, titreme, grip belirtileri,
 • Olağan dışı kanama,
 • Kanlı idrar,
 • Nöbet (havale),
 • Cilt renginin soluklaşması veya sararması, koyu renkli idrar, ateş, havale veya halsizlik,
 • Sarılık (deri ve gözlerin sararması),
 • Ateş, şiş bezler, döküntü veya kaşıntı, eklem ağrısı veya genel olarak hasta gibi hissetme,
 • Derinin su toplaması, soyulması ve kırmızı deri döküntüleriyle birlikte ateş, boğaz ağrısı ve baş ağrısı,
 • Çok susama, iştah kaybı, şişme, kilo alımı, nefessiz kalma, normalden az idrara çıkma veya hiç idrara çıkamama.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı, kusma, karın ağrısı, geğirme, kabızlık, hafif ishal gibi sindirim sistemi sorunları,
 • Kas katılığı,
 • Uyuşma veya karıncalanma, baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma hissi gibi nörolojik etkiler,
 • Yorgunluk,
 • Ağız kuruluğu,
 • Ağızda beyaz yama veya yara,
 • Ağızda tuhaf tat,
 • Burun tıkanıklığı, gürültülü nefes alma,
 • Uyku problemleri,
 • Hafif kaşıntı veya deri döküntüsü,
 • Kadın cinsel organında (vajina) kaşıntı veya akıntı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer ilaca kötü tepki verdiğinizi düşünüyorsanız veya ilaç kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız bu durumu doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

WİNCEF’İN SAKLANMASI

 • Wincef’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Wincef’i 25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Wincef’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Wincef’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, Wincef’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 27.12.2010 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Kronik Bronşit Nedir
 2. Çocuklarda Orta Kulak İltihabı Neden Olur
 3. Bademcik İltihabı Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git