Hastalıklar ve Tedaviler

Voltaren Emulgel Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

VOLTAREN emulgel kullanma talimatı

Voltaren Emulgel’in etkin maddesi: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer diklofenak dietilamonyum içerir.

Voltaren Emulgel’in yardımcı maddeleri: Karbomer, makrogol ketostearil eter, kokoil kaprilokaprat, dietilamin, izopropil alkol, propilen glikol, sıvı parafin, krem parfüm 45 (benzil benzoat içerir), saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Cilt üzerine uygulanır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

VOLTAREN EMULGEL nedir ve ne için kullanılır?

Voltaren Emulgel etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.

Voltaren Emulgel topikal kullanılan non-steroidal antienflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Voltaren Emulgel 100 g’lık ve 50 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.

Yalnızca harici kullanım içindir.

Voltaren Emulgel’in  yetişkinlerde kullanım alanları;

 • Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmelerde,
 • Yumuşak doku iltihaplanmalarında,
 • Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

Voltaren Hangi Hastalıklarda Kullanılır

VOLTAREN EMULGEL kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Diklofenaka veya Voltaren Emulgel’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa,
 • Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde iseniz), bunlar gibi durumlarda Voltaren Emulgel’i kullanmayınız.

Voltaren Emulgel’i açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve egzamalı cilt üzerine uygulamayınız.

14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda da Voltaren Emulgel’i kullanmayınız.

VOLTAREN EMULGEL kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.
 • Voltaren Emulgel yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.
 • Voltaren Emulgel’in gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • Voltaren Emulgel kullandığınız sürece aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız.
 • Deri döküntülerinizin olması durumunda Voltaren Emulgel tedavisini durdurunuz.
 • Voltaren Emulgel kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir; ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandajlar ile kullanılmamalıdır.
 • Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte Votaren Emulgel’i kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda VOLTAREN EMULGEL kullanımı nasıl olmalı?

Hamileler Voltaren Emulgel kullanabilir mi? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Voltaren Emulgel’i gebeliğiniz boyunca, özellikle son üçüncü üç aylık dönemde kesinlikle kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Voltaren Emulgel kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Voltaren Emulgel’i kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullananlar Votaren Emulgel kullanabilir mi? Voltaren Emulgel’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

Voltaren Emulgel’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: İlacın uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

VOLTAREN EMULGEL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Voltaren Emulgel propilen glikol ve benzil benzoat içerdiğinden deride iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte VOLTAREN EMULGEL kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

VOLTAREN EMULGEL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde;

Voltaren Emulgel’i günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır (örn. 2-4 gram).

Voltaren Emulgel (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 2.0-2.5 cm çapında bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.

Voltaren Emulgel’i doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız.

7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda olumlu (iyileşme yönünde) bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz.

Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).

Çocuklarda Voltaren Emulgel kullanımı:

Voltaren Emulgel’in çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

14 yaş ve üzeri çocuklarda, ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların kötüleşmesi durumunda doktorunuza danışmalısınız.

Yaşlılarda Voltaren Emulgel kullanımı:

Yaşlılarda ilacın yetişkin dozları kullanılabilir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumlarında Voltaren Emulgel kullanımı:

Bunlara özel kullanım durumu yoktur.

Eğer Voltaren Emulgel’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Voltaren Emulgel kullandıysanız: İlacı kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Voltaren Emulgel’i kullanmayı unutursanız: Eğer Voltaren Emulgel’in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız zaman dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında kullanınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

VOLTAREN EMULGEL’İN olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Voltaren Emulgel’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Voltaren Emulgel’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme,
 • Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen,
 • Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Voltaren Emulgel’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Cilt hastalığı (iltihaplanma, egzama),
 • Döküntü.

Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Işığa hassasiyet,
 • Kaşıntı,
 • Kızarıklık.

Bunlar Voltaren Emulgelin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

VOLTAREN EMULGEL nasıl saklanmalı?

 • Voltaren Emulgel’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Voltaren Emulgel’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Voltaren Emulgel’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Voltaren Emulgel’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Voltaren Emulgel’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 29.01.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Kırık, çıkık ve burkulmalar ve tedavileri
 2. Spor yaralanmaları nasıl önlenir
 3. Tendon iltihabı nedenleri ve tedavisi
 4. Romatizma nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git