Enflamatuar Hastalıklar

Visine Göz Damlası Nedir, Ne İşe Yarar) Visine Nasıl Kullanılır?

VISINE 0,5 MG/ML GÖZ DAMLASI, ÇÖZELTİ KULLANMA TALİMATI

Göz içine uygulanır.

Etkin madde: Tetrahidrozolin hidroklorür 0,5 mg/ml.

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, borik asit, edetat disodyum, benzalkonyum klorür, sodyum borat, saf su.

Visine Göz Damlası Nasıl Kullanılır

VISINE NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (VISINE ENDİKASYONLARI)

Visine 5 ml’lik polietilen şişe içerisinde, berrak ve renksiz çözelti halinde 0,5 mg/ml tetrahidrozolin hidroklorür içeren steril bir göz damlasıdır.

Visine, oküler alerji (bahar nezlesi gibi) veya minör irritasyonlardan (rüzgar, duman, toz, kitap okuma, televizyon izleme, yüzme gibi) kaynaklanan ödem ve geçici konjunktival hiperemi semptomlarının ortadan kaldırılmasını sağlar.

VISINE’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Tetrahidrozolin hidroklorür veya Visine içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
 • Dar açılı glokomunuz (göz içi basıncı yüksekliği) varsa,
 • 2 yaşından küçük çocuklarda, bunlar gibi durumlarda Visine kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

VISINE’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Gözlerdeki tahriş veya kızarıklık, enfeksiyon (mikroorganizmalara bağlı iltihap), gözde yabancı cisim, gözün saydam tabakasında mekanik veya kimyasal maddelere bağlı travma gibi hekim müdahalesini gerektiren ciddi sebeplere bağlı ise,
 • Gözde şiddetli ağrı, göz ve göz kapaklarının birbirine bakan yüzlerini örten zarda tahriş, baş ağrısı, görmede ani değişiklik, bulanıklık, görme kaybı, aniden yüzen lekelerin oluşması, gözlerde ani oluşan kırmızı renk, ışığa karşı ağrı duyulması veya çift görme gibi durumlar mevcutsa,
 • Ürün geçici göz bebeğinde büyüme neden olduysa, bunlar gibi durumlarda Visine dikkatli kullanılmalıdır.

Uygulamadan sonraki 48 saat içinde semptomlarda iyileşme görülmez ise, kızarıklık veya tahriş azalmazsa ya da artarsa, görmede değişiklik veya gözde ağrı olursa, Visine kullanımını durdurunuz ve doktorunuza danışınız.

Gerekenden fazla ve uzun süreli kullanımda gözdeki kızarıklıkta artış veya yeniden oluşma gözlenebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VISINE’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE VISINE KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz, zira doktorunuz Visine reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE VISINE KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz, zira doktorunuz Visine reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR VISINE KULLANABİLİR Mİ?

Göz damlalarının kullanımı geçici süreli bulanık görmeye neden olabilir.

VISINE’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Visine, 0,593 mg/ml benzalkonyum klorür içermektedir. Gözde tahrişe sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensinizi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.
 • Göz çevresinde cilt enflamasyonu veya harabiyeti olduğu durumlarda ürünün borik asit içermesinden dolayı cildiniz ile temasından kaçınınız.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE VISINE KULLANIMI

Visine’in diğer ilaçlar ile arasında anlamlı bir etkileşim bilinmemektedir. Diğer gözle ilgili olan ilaçlar ile kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandı iseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

VISINE NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Kullanmadan önce varsa gözlüklerinizi ve kontakt lenslerinizi çıkartınız.

Alt göz kapağınızın içine olmak üzere günde 2 defa 1 damla ile en fazla günde 4 defa 2 damla aralığındaki dozlarda kullanınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

 • Kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız.
 • Şişenin ucunu delmek için; kapağı açınız, mavi halkayı atınız, kapağı tekrar yerleştirip çevirip iyice kapatınız.
 • Visine, steril (mikroorganizmalardan arındırılmış) olduğundan kapak açıkken şişenin ucunu göze, parmaklara veya diğer bir yüzeye dokundurmayınız.
 • Başınızı hafifçe geriye yatırıp yukarı bakar durumda iken plastik şişeyi sıkarak alt göz kapağınızın içine Visine’i damlatınız.
 • Kullandıktan sonra kapağını kapatınız.

Çocuklarda Visine Kullanımı:   

Visine, 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

6 yaşından küçük çocuklarda kullanımda doktora danışınız.

Yaşlılarda Visine Kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Visine Kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Visine’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Visine Kullandıysanız:

Visine’i kullanmanız gerekenden fazla ve uzun süreli kullanmışsanız gözdeki kızarıklıkta artış veya yeniden oluşma gözlenebilir.

Bu durumu bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Visine Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Visine İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

VISINE OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Visine’in de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • Uygulama bölgesi reaksiyonları (göz içi ve çevresinde yanma hissi, kızarıklık, iritasyon (tahriş), ödem, ağrı ve kaşıntı dahil), göz bebeğinde büyüme,
 • Göz yaşı salgısında artış.

Bunlar Visine’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

VISINE’İN SAKLANMASI

 • Visine’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Visine’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Visine’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajda belirtilen son kullanma tarihinden sonra Visine’i kullanmayınız.
 • Bulanık, rengi değişmiş veya içinde yabancı cisimler bulunan göz damlalarını kullanmayınız. Şişe ağzında ilaç kristalleri görülen göz çözeltilerini kullanmayınız.
 • Visine’i Göz Damlasını orjinal ambalajı açıldıktan sonra 15 gün içinde tüketiniz.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git