Bağışıklık Sistemi Hastalıkları

Viramune Nedir? Viramune Ne İçin Kullanılır? Viramune Yan Etkileri Nelerdir?

VIRAMUNE 200 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Nevirapin. Her bir Viramune 200 mg tablet, 200 miligram nevirapin içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat, Povidon K 25, sodyum nişasta glikolat, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat.

Viramune Prospektüs

VIRAMUNE NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Viramune beyaz, oval, bikonveks tabletler şeklindedir. Bir yüzünde “54 193” kodu ve “54” ile “193”ün arasında bir çentik bulunmaktadır. Diğer yüzünde ise şirket logosu basılıdır. Çentik, tabletin bölünmesi için tasarlanmamıştır.

Viramune, 60 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Viramune “antiretroviraller” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir ve İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü enfeksiyonunun (Human Immunodeficiency Virüs- HIV-1 (AIDS)) tedavisi için kullanılır.

Viramune’un etkin maddesi olan nevirapin, AIDS virüsüne karşı kullanılan ve “nükleozid olmayan ters transkriptaz inhibitörleri (NNRTI)” adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Ters transkriptaz, HIV virüsünün çoğalması için ihtiyaç duyduğu bir enzimdir. Nevirapin, ters transkriptaz enziminin çalışmasını engeller ve böylece HIV-1 (AIDS) enfeksiyonunun kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Viramune, HIV-l(AIDS) enfeksiyonu bulunan erişkinler, ergenler ve her yaştaki çocukların tedavisinde endikedir. Viramune ilacını diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte kullanmak zorundasınız. Doktorunuz sizin için en uygun ilaçları reçete edecektir.

Bu ilaç eğer çocuğunuz için reçete edildiyse, bu kullanma talimatında verilen bilgilerin çocuğunuz için olduğuna dikkat ediniz.

VIRAMUNE KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Nevirapine veya Viramune içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine (Yukarıda “Yardımcı maddeler“ bölümüne bakınız} karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz, Viramune’u kullanmayınız.

Daha önce Viramune kullanmakta iken tedavinizi aşağıdaki nedenlerden herhangi biri için kesmek zorunda kaldı iseniz:

Şiddetli deri döküntüsü.

Şiddetli deri döküntüsü ile birlikte örneğin;

 • Ateş,
 • Derinizde sıvı dolu kabarcıklar,
 • Ağzınızda yaralar,
 • Gözünüzde iltihaplanma,
 • Yüzünüzde şişme,
 • Genel bir şişme durumu,
 • Nefes tıkanıklığı,
 • Kaslarınız veya eklemlerinizde ağrı,
 • Genel olarak kendinizi hasta hissetme,
 • Karın ağrısı,
 • Aşırı duyarlılık (alerji) etkileri, Viramune’u kullanmayınız.

Karaciğerinizde iltihaplanma (hepatit) veya şiddetli bir karaciğer hastalığınız varsa, Viramune kullanılmamalıdır.

Geçmişte Viramune almakta iken karaciğer fonksiyonlarınızdaki değişiklikler nedeni ile tedavinizi kesmek zorunda kaldı iseniz, bu ilacı kullanmayınız.

Viramune almakta iken, St. John’s wort bitkisi (Hypericum perforatum- sarı kantaron) içeren bitkisel ilaçlar kullanıyorsanız (bu bitkisel ürün içeriği, Viramune’un etkisini göstermesini engelleyebilir.

VIRAMUNE’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Viramune almaya başlamadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Viramune tedavisinin ilk 18 haftasında sizin ve doktorunuzun, karaciğer ve deride ortaya çıkabilecek istenmeyen etkilere ait belirtileri dikkatle izlemeniz gerekir. Bu istenmeyen etkiler şiddetli olabilir, hatta hastanın hayatını tehdit edebilir. Bu tip istenmeyen etkiler, en çok, tedavinin ilk 6 haftası boyunca ortaya çıkar.

Eğer;

Şiddetli deri döküntüleri veya aşırı duyarlılık reaksiyonları (döküntü şeklinde ortaya çıkabilecek alerjik reaksiyonlar) ile birlikte aşağıda belirtilen ve örnek olarak verilen diğer yan etkiler de ortaya çıkarsa:

 • Ateş,
 • Deride sıvı dolu kabarcıklar,
 • Ağızda yaralar,
 • Gözde iltihaplanma,
 • Yüzde şişme,
 • Genel bir şişme durumu,
 • Nefes tıkanıklığı,
 • Kaslarda veya eklemlerde ağrı,
 • Genel olarak kendini hasta hissetme,
 • Karın ağrısı.

Bu durumda, VIRAMUNE KULLANMAYI KESİNİZ ve DERHAL DOKTORUNUZLA TEMASA GEÇİNİZ. Çünkü bu reaksiyonlar hayatı tehdit edici olabilir veya ölüme yol açabilir. Eğer sadece hafif deri döküntüleriniz olursa ve ek olarak eşlik eden başka yan etki ortaya çıkmazsa, doktorunuzu hemen bilgilendiriniz. Bu durumda doktorunuz, Viramune’u kesip kesmeyeceğinize karar verecektir.

Eğer karaciğer hasarını düşündüren, aşağıdaki belirtilerden birini gözlerseniz, Viramune tedavisini kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz:

 • İştah kaybı,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Derinizin sararması (sarılık),
 • Karın ağrısı.

Eğer Viramune kullanırken şiddetli karaciğer, deri veya aşırı duyarlılık reaksiyonları yaşarsanız, doktorunuzla görüşmeden, KESİNLİKLE TEKRAR VIRAMUNE KULLANMAYINIZ.

Viramune dozunuzu sadece doktorunuzun size önerdiği şekilde alınız. Bu, özellikle tedavinizin ilk 14 günü için çok önemlidir (daha fazla bilgi için “Viramune nasıl kullanılır” bölümüne bakınız).

Aşağıda tanımlanan hastalar, karaciğer problemlerinin gelişmesi açısından daha fazla risk altındadır:

 • Kadınlar,
 • Hepatit B veya C virüsü ile enfekte olmuş kişiler,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik olanlar,
 • Viramune tedavisinin başlangıç döneminde CD4 hücre sayımları daha yüksek olan, daha önce tedavi almamış hastalar (kadınlar için: 250 hücre/mm3’den daha fazla, erkekler için: 400 hücre/mm3’den daha fazla),
 • Viramune tedavisinin başlangıç döneminde H1V-1 plazma viral yükü saptanabilir düzeyde olan ve CD4 hücre sayımları daha yüksek bulunan daha önce tedavi görmüş hastalar (kadınlar için: 250 hücre/mm3’den daha fazla, erkekler için: 400 hücre/mm3’den daha fazla).

İleri dönem HIV enfeksiyonu (AIDS) ve fırsatçı enfeksiyon öyküsü olan bazı hastalarda, önceki enfeksiyonlara bağlı iltihaplanma belirti ve bulguları, anti-HIV tedavisinin başlamasından hemen sonra ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin vücudun bağışıklık sistemindeki iyileşmeye işaret ettiğine ve böylece vücudun, belirgin belirtiler göstermeyen mevcut enfeksiyonlarla savaşmasını sağladığına inanılmaktadır. Eğer herhangi bir enfeksiyon belirtisi gözlerseniz derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.

Fırsatçı enfeksiyonlara ek olarak, HIV enfeksiyonu tedavisi için ilaç almaya başladıktan sonra otoimmün bozukluklar (bağışıklık sisteminin sağlıklı vücut dokusuna saldırması ile ortaya çıkan bir durum) da ortaya çıkabilir. Otoimmün bozukluklar tedavinin başlamasından pek çok ay sonra görülebilir. Eğer herhangi bir enfeksiyon bulgusunu veya kasta zayıflık, el ve ayaklardan başlayıp gövdeden yukarı doğru yayılan kas zayıflıkları, çarpıntı, titreme veya hiperaktivite gibi diğer semptomları gözlerseniz, gerekli tedaviyi alabilmeniz için derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.

Antiretroviral tedavi kombinasyonu alan hastalarda vücut yağında değişiklikler olabilir. Eğer vücut yağlarınızda değişiklik hissederseniz doktorunuzla temasa geçiniz (olası yan etkiler bölümüne bakınız).

Antiretroviral tedavi kombinasyonu alan bazı hastalarda osteonekroz (kemiğin kanla beslenememesi sonucunda kemik dokusunun ölmesi) adı verilen bir kemik hastalığı gelişebilir. Kombine antiretroviral tedavi süresinin uzunluğu, kortikosteroid kullanımı, alkol tüketimi, immün sistemin şiddetli zayıflığı ve daha yüksek vücut kitle indeksi bu hastalığın gelişiminde rol oynayan pek çok risk faktöründen bazılarıdır. Osteonekroz belirtileri; eklemlerde sertleşme, sızlama ve ağrılar (özellikle kalça, diz ve omuzda) ve hareket etmede güçlüktür. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.

Eğer eşzamanlı olarak nevirapin ve zidovudin kullanıyorsanız doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz. Çünkü doktorunuz beyaz kan hücrelerinizi kontrol etme ihtiyacı duyabilir.

HIV ile temas ettikten sonra, size HIV teşhisi konmadan ve doktorunuz ilacı kullanmanızı söylemeden Viramune almayınız. Viramune, HIV enfeksiyonunu tedavi etmez. Bu nedenle, hem enfeksiyonlar hem de HIV enfeksiyonu ile ilişkili diğer hastalıklar ortaya çıkmaya devam edebilir. Bu nedenle, düzenli olarak doktor kontrolünde olmalısınız. HIV enfeksiyonunu başkalarına bulaştırma riskiniz, Viramune kullanırken, halen devam etmektedir. HIV’i diğer insanlara bulaştırmamak için uygun önlemleri alınız. Lütfen bu konuda doktorunuzdan bilgi alınız.

Viramune ile ilişkili deri döküntüsünü tedavi etmek için prednison kullanılmamalıdır.

Viramune tedavisi sırasında doğum kontrol hapı veya diğer hormonal kontrol yöntemlerini kullanıyorsanız, hamileliği önlemek için ek olarak bariyer bir doğum kontrol yöntemi daha (örneğin, prezervatif) kullanmalısınız. Bu yöntem ayrıca başkalarına HIV bulaşmasını önlemek için de uygulanmalıdır.

Menopoz sonrası hormon tedavisi kullanıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Eğer tüberküloz tedavisi için rifampisin kullanıyorsanız veya kullanmanız için size reçete edildiyse, bu ilacı Viramune ile birlikte kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Çocuklar ve Adolesanlar:

Viramune tablet aşağıda belirtilen özellikteki çocuklar tarafından kullanılabilir:

 • 16 yaş veya üzerindeki çocuklar,
 • 16 yaşından küçük çocuklar,

-Vücut ağırlığı 50 kg veya üzerinde olanlar veya

-vücut yüzey alanı 1.25 m2 üzerinde olan çocuklar.

Daha küçük çocuklar için ağız yoluyla alınan süspansiyon formu mevcuttur.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VIRAMUNE’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Viramune’un yiyecek ve içecek ile kullanımı konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE VIRAMUNE KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız Viramune tedavisine başlamadan önce doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız Viramune tedavisine başlamadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer Viramune kullanıyorsanız emzirmeyi kesmelisiniz. Genel olarak, eğer HIV enfeksiyonunuz varsa bebeğinizi emzirmemeniz önerilir. Çünkü sütünüz aracılığı ile bebeğinize HIV enfeksiyonu bulaştırabilirsiniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR VIRAMUNE KULLANABİLİR Mİ?

Viramune tedavisi sırasında bitkinlik hali oluşabilir. Araç kullanma, herhangi bir alet veya makine kullanımı gibi aktiviteler sırasında dikkatli olmalısınız.

Eğer sizde bitkinlik gibi bir etki ortaya çıkarsa, araç ve makine kullanmak gibi tehlikeli işlerden kaçınınız.

VIRAMUNE’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Viramune laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Viramune tablet, 0.693 mg sodyum içermektedir, yani günlük en yüksek dozu, 1mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında ‘‘sodyum içermez”.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE VIRAMUNE KULLANIMI

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, Viramune kullanmadan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz. Viramune kullanmaya başlamadan önce kullandığınız tüm ilaçlarla ilgili doktorunuza bilgi veriniz. Doktorunuz, diğer ilaçlarınızın hala etkili olup olmadığını izleme ve dozlarını ayarlama ihtiyacı duyabilir. Viramune ile kombine olarak kullandığınız tüm diğer HIV ilaçlarının kullanım talimatlarını da dikkatle okuyunuz.

Eğer şu ilaçları kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullanmışsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:

 • St. John’s wort (Hypericum perforatum- sarı kantaron, depresyon tedavisinde kullanılan bir bitkisel ilaç),
 • Rifampisin (tüberküloz tedavisi için kullanılan bir ilaç),
 • Rifabutin (tüberküloz tedavisi için kullanılan bir ilaç),
 • Makrolidler örneğin, klaritromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Flukonazol (mantar enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Ketokonazol (mantar enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • İtrakonazol (mantar enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Metadon (opiat bağımlılığının tedavisi için kullanılan bir ilaç),
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltmak için kullanılan bir ilaç),
 • Hormonal kontraseptifler (doğum kontrol ilaçları),
 • Atazanavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç),
 • Lopinavir/ritonavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç),
 • Fosamprenavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç),
 • Efavirenz (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç),
 • Etravirin (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç),
 • Rilpivirin (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç),
 • Delavirdin (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç),
 • Zidovudin (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç),
 • Boseprevir (hepatit C tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Telaprevir (hepatit C tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Elvitegravir/kobisistat (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç).

Doktorunuz hem Viramune’un etkisini hem de birlikte kullandığınız diğer ilaçların etkisini dikkatle izleyecektir.

Size böbrek diyalizi uygulanıyorsa, doktorunuz Viramune dozunu ayarlamayı dikkate alacaktır. Çünkü, Viramune diyalizle kısmen vücudunuzdan atılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız, son zamanlarda kullandıysanız veya kullanabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza  bunlar hakkında bilgi veriniz.

VIRAMUNE NASIL KULLANILIR?

Viramune tek ilaç olarak kullanılmaz. Viramune’u en az diğer iki antiretroviral ilaçla birlikte kullanmalısınız. Doktorunuz sizin için en uygun ilaçları önerecektir.

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Viramune’u her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

Doz:

Tedavinin ilk 14 günü boyunca doz, günde bir tane 200 mg tablettir (başlangıç dönemi). 14 günden sonra olağan doz, günde 2 kez birer tane 200 mg tablettir.

İlk 14 günlük tedavi süresince (başlangıç dönemi) günde sadece bir kez 200 mg tablet almanız çok önemlidir. Eğer bu dönemde herhangi bir deri döküntünüz olursa, dozunuzu arttırmayınız ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu 14 gün süreli “başlangıç dönemi”nin deri döküntüsü riskini azalttığı gösterilmiştir.

Viramune, her zaman diğer HIV antiretroviral ilaçlarıyla birlikte alınması gerektiği için, diğer ilaçlarınıza ait kullanım talimatlarına da dikkatle uymalısınız. Bu talimatlar o ilaçların ambalajlarında yer alan kullanım talimatlarında bulunur.

Doktorunuz istediği sürece Viramune almaya devam etmelisiniz.

DoktorunuzViramune kullanılmaması gereken durumlar ve dikkatli kullanılması gereken durumlar bölümlerinde” belirtildiği gibi, karaciğer testlerinizi veya deri döküntüsü gibi istenmeyen etkileri takip edecektir. Ortaya çıkan sonuca bağlı olarak doktorunuz, Viramune tedavisine ara verebilir veya ilacı kesebilir. Doktorunuz daha sonra daha düşük bir dozla tedaviye yeniden başlamaya karar verebilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Viramune tabletleri sadece ağız yoluyla alınız. Tabletler bir bardak su ile birlikte yutulmalıdır; yiyeceklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Tabletler ezilmemeli ya da çiğnenmemelidir.

Çocuklarda Viramune Kullanımı:

Viramune tablet, 16 yaşın altındaki çocuklarda, eğer vücut ağırlığı 50 kg’ın üzerinde ya da vücut yüzey alanı Mosteller formülüne göre 1.25 m2’nin üzerinde ise, yukarıda açıklanan doz uygulama rejimi şeklinde kullanılmak için uygundur. Bu yaş grubunda vücut ağırlığı 50 kg’ın ya da vücut yüzey alanı 1.25 m2’nin altında olan çocuklarda, ilacın süspansiyon formu kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Viramune Kullanımı:

Yaşlılarda ilacın vücuttaki etkileri değişmemektedir. Viramune 65 yaşın üzerindeki hastalarda özel olarak araştırılmamıştır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Viramune Kullanımı:

Böbrek yetmezliği: Hafif ile orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Kanın temizlenmesi için diyaliz cihazına bağlanan ağır böbrek hastalarında doktor ek Viramune dozuyla tedaviyi desteklemeyi uygun bulabilir.

Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalara Viramune uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Viramune, ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Viramune’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Viramune Kullandıysanız:

Viramune’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuzun önerdiği ve bu talimatta belirtilen dozlardan daha fazla Viramune kullanmayınız. Viramune doz aşımı ile ilgili çok az bilgi mevcuttur. Eğer almanız gerekenden daha fazla Viramune kullandıysanız, doktorunuza danışınız.

Viramune Kullanmayı Unutursanız:

Reçete edilen günlük Viramune dozunuzu zamanında almanız çok önemlidir. Eğer bir dozu almayı unutursanız veya kaçırırsanız, normalde alınması gereken zamandan sonraki 8 saat içinde mümkün olan en kısa sürede alabilirsiniz. Eğer bir dozu unutmuş ve üzerinden 8 saatten fazla zaman geçmiş ise, bu dozu almayınız ve bir sonraki dozu olağan zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Viramune İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Tüm dozları uygun zamanda almak:

 • Kombine kullanılan antiretroviral ilaçların etkililiğini büyük ölçüde arttırır,
 • HIV enfeksiyonunun antiretroviral ilaçlara dirençli hale gelme olasılığını düşürür.

Doktorunuz tedaviyi durdurmanızı söyleyinceye kadar Viramune’u doğru şekilde almaya devam etmeniz önemlidir.

Eğer Viramune tedavisine 7 günden daha uzun bir süre ara verirseniz, doktorunuz ilk 14 günlük “başlangıç dönemi”ni baştan uygulamanızı ve daha sonra günde iki kez uygulamaya geçmenizi isteyecektir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

VIRAMUNE OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

HIV tedavisi süresince, vücut ağırlığında, kan yağları ve kan glikozu düzeylerinde artış olabilir. Bu durum, kısmen, düzelen sağlık durumu ve yaşam tarzıyla ve kan yağları açısından bazen HIV ilaçları ile bağlantılı olabilir. Doktorunuz bu değişiklikleri kontrol edecektir.

Tüm ilaçlar gibi, Viramune içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir. Yukarıda, Viramune kullanılmaması gereken durumlar ve dikkatli kullanılması gereken durumlar” kısmında belirtildiği gibi, Viramune’un en önemli yan etkileri şiddetli ve hayati tehlike yaratabilen deri reaksiyonları ve ciddi karaciğer hasarıdır. Bu reaksiyonlar asıl olarak Viramune tedavisinin başlamasını izleyen ilk 18 hafta içinde ortaya çıkar. Bu nedenle, bu dönem doktorunuz tarafından yakından izlenmenizi gerektiren önemli bir aşamadır.

Herhangi bir deri döküntüsü belirtisi gözlemlerseniz derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

Deri döküntüsü ortaya çıktığında normalde hafif ila orta derecelidir. Bununla birlikte, bazı hastalarda sıvı dolu kabarcıklar şeklinde ortaya çıkan deri reaksiyonları şiddetli olabilir veya hayati tehlike yaratabilir (Stevens-Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekroliz), ayrıca buna bağlı ölümler bildirilmiştir. Şiddetli döküntülerin ve hafif/orta dereceli döküntülerin çoğu tedavinin ilk 6 haftasında ortaya çıkar.

Eğer döküntünüz olursa ve kendinizi hasta hissederseniz tedaviyi durdurunuz ve derhal doktorunuza başvurunuz.

Aşağıdakilerden biri olursa Viramune kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonları oluşabilir. Bu tür reaksiyonlar anafilaksi (alerjik reaksiyonun şiddetli bir formu) şeklinde ortaya çıkabilir, belirtileri şunlardır:

 • Döküntü,
 • Yüzde şişme,
 • Nefes darlığı,
 • Anafilaktik şok.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları beraberinde aşağıdaki yan etkilerle seyreden döküntü şeklinde de ortaya çıkabilir:

 • Ateş,
 • Deride sulu kabarcıklar,
 • Ağızda ağrılı yaralar,
 • Gözde iltihaplanma,
 • Yüzde şişme,
 • Genel bir şişme durumu,
 • Nefes darlığı,
 • Kas veya eklem ağrısı,
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (granülositopeni),
 • Genel olarak kendini hasta hissetme,
 • Karaciğer veya böbreklerle ilgili ağır problemler (karaciğer veya böbrek yetmezliği).

Döküntü ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarından diğer herhangi biri sizde ortaya çıkarsa derhal doktorunuza bildiriniz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Viramune’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu reaksiyonlar ölüme yol açabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerdcn herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Viramune kullanımı ile karaciğer fonksiyonlarında anormallik bildirilmiştir. Bu durum, aniden ve yoğun bir şekilde ortaya çıkabilen (fulminant hepatit) karaciğer iltihaplanmasını (hepatit) ve karaciğer yetmezliğini içine alır. Her iki durum da ölümcül seyredebilir.

Karaciğer hasarıyla ilgili aşağıda belirtilen herhangi bir klinik belirti ortaya çıkarsa, doktorunuza başvurunuz:

 • İştah kaybı,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Ciltte sararma (sarılık),
 • Karın ağrısı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Viramune tedavisinde beklenebilecek yan etkiler aşağıda sıklık derecelerine göre verilmektedir:

Çok yaygın (10 kişide l’den fazlasını etkileyebilen) yan etkiler;

 • Döküntü.

Yaygın (10 kişide 1 kişiye kadarını etkileyebilen) yan etkiler;

 • Beyaz kan hücrelerinin sayısının azalması (granülositopeni),
 • Aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyonlar),
 • Baş ağrısı,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • İshal,
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Bitkinlik,
 • Ateş,
 • Anormal karaciğer fonksiyon testleri.

Yaygın olmayan (100 kişide 1 kişiye kadarını etkileyebilen) yan etkiler;

 • Döküntü, yüzde şişme, nefes almakta güçlük veya anafilaktik şok ile karakterize alerjik reaksiyon,
 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (anemi),
 • Cildin sarı renk alması (sarılık),
 • Şiddetli ve hayati tehlike yaratan cilt döküntüsü (Stevens-Johnson sendromu/toksik epidermal nekroliz),
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Cilt altında sıvı toplanması (anjiyoödem),
 • Eklem ağrısı,
 • Kas ağrısı,
 • Kan fosforunda azalma,
 • Kan basıncında yükselme.

Seyrek (1000 kişide 1 kişiye kadarını etkileyebilen) yan etkiler;

 • Sistemik semptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu (eozinofıli ve sistemik semptomlarla birlikte ilaç reaksiyonu),
 • Ağır ve ani bir karaciğer iltihabı türü (fulminan hepatit).

Viramune ile diğer antiretroviral ajanların kombine kullanımı ile aşağıdaki olaylar da bildirilmiştir:

 • Kırmızı kan hücrelerinin veya plateletlerin (kan pulcukları) sayısında azalma,
 • Pankreas iltihabı,
 • Cilt duyarlılığında azalma veya anormal cilt duyarlılığı.

Bu olaylar yaygın olarak diğer antiretroviral ilaçlarla ilişkilidir ve Viramune diğer ilaçlarla kombine şekilde kullanıldığı zaman ortaya çıkması beklenebilir. Bununla birlikte bu etkilerin Viramune tedavisi ile ilişkili olması beklenmez.

Çocuk ve adolesanlardaki ek yan etkiler;

Beyaz kan hücrelerinde azalma (granülositopeni) oluşabilir ve bu durum çocuklarda daha yaygın görülür. Nevirapin tedavisi ile ilişkili olabilen kırmızı kan hücrelerinde azalma (anemi) da çocuklarda daha sık gözlenmiştir.

Herhangi bir yan etki ortaya çıktığını fark ederseniz, derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

VIRAMUNE’UN SAKLANMASI

Viramune’u;

 • Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • 30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, nemden korunarak saklanmalıdır
 • Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz kullanmayınız.

Kullanmadığınız ilaçları evsel atık sularla karışacak şekilde imha etmeyiniz. İlaçları imha etmenin yolları için eczacınızla görüşünüz. Bu, çevre korunması açısından önlemdir.

Benzer Yazılarımız

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git