Göz Hastalıkları ve Tedavileri

Vigamox Göz Damlası Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Vigamox Yan Etkileri

VIGAMOX %0.5 Steril Oftalmik Solüsyon Kullanma Talimatı

Vigamox göze damlatılarak uygulanır.

Vigamox etkin maddeleri: 1 ml çözelti, 5 mg moksifloksasin baza eşdeğer 5.45 mg moksifloksasin içerir.

Vigamox yardımcı maddeleri: Sodyum klorür, borik asit ve saf su gibi yardımcı maddeler içerir. Çok az miktarda sodyum hidroksit veya hidroklorik asit asidite seviyelerini (pH seviyelerini) normal tutmak için eklenir.

Vigamox Kullanma Talimatı

VIGAMOX Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Vigamox, berrak, yeşilimsi sarı renkte bir çözeltidir.

Vigamox, etkin madde olarak 5 mg moksifloksasin baza eşdeğer 5.45 mg moksifloksasin hidroklorür içerir. Koruyucu içermez.

Farmakoterapötik grup: oftalmolojikler, anti-infektifler.

Vigamox, 5 ml’lik plastik şişelerde sunulmaktadır.

Şeffaf düşük yoğunluklu polietilen şişe, damlatma ucu ve beyaz polipropilen kapaktan oluşan, DROP-TAINER’ sistemli ambalaj. Açılmadığını garanti altına almak için ambalajın kapak ve boyun çevresinde şrink bant bulunmaktadır.

Vigamox, florokinolon sınıfından bir antibiyotik olan ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan moksifloksasin içerir.

Vigamox, gözün ön oküler bölümünde moksifloksasine hassas suşların sebep olduğu bakteriyel enfeksiyonların topikal tedavisinde kullanılır.

VIGAMOX Kullanılmaması Gereken Durumlar (Kontrendikasyonlar)

 • Eğer moksifloksasine, diğer kinolonlara veya Vigamox’un içerdiği diğer maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise kullanmayınız.
 • Doktorunuzun kullanmanızı söylediği süreden daha uzun süre kullanmayınız.
 • Eğer tedaviniz devam ederken, enfeksiyon kötüleşirse, HEMEN doktorunuza başvurunuz.

VIGAMOX’un Dikkatli Kullanılması Gereken Durumlar (Uyarılar/Önlemler)

Eğer;

 • Vigamox’a karşı herhangi bir alerjik reaksiyon oluşursa. Alerjik reaksiyonlar yaygın değildir ve ciddi reaksiyonlar nadiren oluşur. Eğer bu ilaca karşı herhangi bir aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonu veya yan etki oluşursa (Vigamox’un yan etkileri bölümüne bakınız).
 • Kontakt lens kullanıyorsanız, eğer gözde enfeksiyonun olduğuna dair herhangi bir belirti veya semptomlar varsa kontakt lens kullanmayınız.
 • Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi Vigamox’un uzun süreli kullanımı diğer enfeksiyonlara neden olabilir.
 • Özellikle kortikosteroidlerle eş zamanlı olarak tedavi edilenler ve yaşlı hastalar olmak üzere ağızdan ya da damar içi yolla florokinolon tedavisi alanların tendonlarda (kasları kemiklere bağlayan bağlar) iltihaplanma ve çatlak oluşabilir. Tendonlarınızda ağrı veya şişme olursa Vigamox, tedavisini kesiniz.
 • Yeni doğanların konjunktivit (bir çeşit göz iltihabı) tedavisinde Vigamox’un etkililik ve güvenliliği ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Bu nedenle yeni doğanların konjunktivit tedavisinde Vigamox’un kullanımı önerilmez.
 • 2 yaşından küçük hastaların chlamydia trachomatis isimli bir mikroorganizmanın neden olduğu enfeksiyonun tedavisinde, Vigamox’un bu yaş grubundaki hastalarda değerlendirilmediği için kullanımı önerilmez. 2 yaşından büyük hastaların chlamydia trachomatis mikroorganizmasının neden olduğu göz enfeksiyonlarında uygun sistemik tedavi uygulanmalıdır.

VIGAMOX’un Yiyecek ve İçeceklerle Kullanılması

Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelikte VIGAMOX Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında Vigamox kullanımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Hamilelik döneminde Vigamox kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde VIGAMOX Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Vigamox’un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Risk-yarar değerlendirmesinden sonra doktorunuz bu ürünü kullanıp kullanmayacağınızı tavsiye edecektir.

Araç ve Makine Kullananlar VIGAMOX Kullanabilir mi?

Vigamox kullandıktan hemen sonra görüşünüzde geçici bulanıklaşma veya rahatsızlık oluşursa bu durumlar geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte VIGAMOX Kullanımı

Vigamox’un herhangi bir ilaç ile etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Eğer başka bir göz damlası veya göz merhemi kullanıyorsanız, iki uygulama arasında en az 5 dakika beklenmelidir. Göz merhemleri en son uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şuanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

VIGAMOX Nasıl Kullanılır?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Vigamox sadece gözünüze damlatma amacıyla kullanılmalıdır.

Ürünü başka bir yolla kullanmayınız.

Hasta göz veya gözlere günde 3 kez (sabah, öğle, akşam) 1 damla damlatılır. Eğer doktorunuz söylerse Vigamox’u iki gözünüze de kullanınız.

Doktorunuzun söylediği süre boyunca kullanmaya devam ediniz.

Enfeksiyon normal olarak 5 günden sonra geçmektedir. Tedaviye takip eden 2-3 gün boyunca da devam edilmelidir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Damlatma ucunun ve çözeltinin temiz kalmasını sağlamak için, şişenin damlatma ucunun göz kapaklarına, göz çevresine veya diğer yüzeylerine değdirilmemesine dikkat edilmelidir. Kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapalı tutunuz.

 • Ellerinizi yıkayınız.
 • Elinize Vigamox göz damlasını ve bir ayna alınız.
 • Damlatma ucuna değmemeye dikkat ederek şişenin kapağını açınız.
 • Baş ve işaret parmağınızın arasında ucu aşağıya bakacak şekilde şişeyi tutunuz.
 • Başınızı arkaya doğru itiniz. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya kadar temiz bir parmağınızın yardımıyla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz, (resim 1) Damla bu alana damlatılacaktır.
 • Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.
 • Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere şişenin ucunu dokundurmayınız. Damlayı etkileyebilir.
 • Bir damla Vigamox damlatmak için şişeyi hafifçe sıkınız (resim 2).
 • Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
 • Özellikle yeni doğan bebeklerde veya küçük çocuklarda nazal mukoza yoluyla damlaların emilimini önlemek için, damlanın uygulanmasının ardından göz yaşı kanalları parmaklar yardımıyla 2-3 dakika kapalı tutulmalıdır (resim 3).
 • Kullandıktan sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

 

Vigamox Kullanma Şekli

Çocuklarda Vigamox Kullanımı:

Vigamox çocuklarda kullanılabilir. Çocuklarda doz ayarlaması yetişkinlerle aynı şekilde yapılabilir.

Yeni doğanların konjunktivit tedavisi ve 2 yaşından küçük hastaların chlamydia trachomatis mikroorganizmasının neden olduğu enfeksiyon tedavisinde Vigamox kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Vigamox Kullanımı:

Vigamox 65 yaşın üzerindeki yaşlı hastalarda güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Böbrek ve Karaciğer Problemleri Olan Hastalarda Vigamox Kullanımı:

Vigamox, böbrek ve karaciğer problemleri olan hastalarda güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Eğer Vigamox’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Vigamox Kullandıysanız: Kullanmanız gerekenden fazla Vigamox kullandıysanız endişelenmeyiniz, ılık su ile yıkayarak gözünüzden uzaklaştırılabilir. Bir sonraki dozunuza kadar yeni bir damla damlatmayınız. Vigamox’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Vigamox Kullanmayı Unutursanız: Hatırladığınız anda hemen unutulan dozu damlatınız ve normal doz düzeninize devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

Eğer yanlışlıkla Vigamox’u yutarsanız ya da enjekte ederseniz, tavsiye için doktor veya eczacınıza danışınız. Moksifloksasin oral tabletler ve damar içi çözeltilerde de kullanıma uygun olduğu için ciddi güvenlik endişesi oluşturmamaktadır.

VİGAMOX’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Vigamox’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Ciddi bir alerjik reaksiyon ve aşağıdaki durumlardan herhangi biri olursa Vigamox almayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ellerde, ayaklarda, ayak bileğinde, yüzde, dudakta, ağızda, boğazda yutmada veya nefes almada zorluğa neden olan şişme, döküntü veya kurdeşen, büyük sulu kabarcıklar, yaralar ve ülserleşme.

Vigamox’un yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Tat almada bozukluk,
 • Gözde ağrı,
 • Gözde tahriş,
 • Göz kuruluğu,
 • Göz kaşıntısı,
 • Konjunktivada kızarıklık,
 • Gözde kızarıklık.

Vigamox’un yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Kansızlık,
 • Karıncalanma,
 • Baş ağrısı,
 • Korneal (gözün saydam cismi ile ilgili) hastalık,
 • Gözün ön bölümünde noktasal iltihap,
 • Korneada lekelenme,
 • Göz kapağında kızarıklık,
 • Konjunktivit (bir çeşit göz iltihabı),
 • Gözde şişme,
 • Gözde rahatsızlık,
 • Görmede bulanık,
 • Görme keskinliğinde azalma,
 • Göz kapağı bozukluğu,
 • Göz kapağı iltihabı,
 • Anormal göz hassasiyeti,
 • Burunda rahatsızlık,
 • Boğaz ağrısı, Boğazda yabancı cisim hissi,
 • Kusma,
 • Göz damarlarında çatlaklar,
 • Göz kapağında şişme,
 • Karaciğer enzimlerinde (alanin aminotransferaz artışı, gama-glutamiltransferazda) artış.

Vigamox’un sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Alerji,
 • Sersemlik,
 • Gözde iltihap,
 • Gözün saydam cisminde (kornea) doku kaybı,
 • Korneada yaralanma,
 • Göz içi basıncında yükselme,
 • Korneada donukluk,
 • Korneal ülser,
 • Gözün yüzeysel iltihabı,
 • Artmış gözyaşı salgısı,
 • Gözde yabancı cisim hissi,
 • Işığa hassasiyet,
 • Göz akıntısı,
 • Düzensiz kalp ritmi,
 • Nefes darlığı,
 • Mide bulantısı,
 • Deride kızarıklık,
 • Kaşıntı,
 • Döküntü,
 • Kurdeşen.

Bunlar Vigamox’un hafif yan etkileridir.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

VIGAMOX NASIL SAKLANIR?

 • Vigamox’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Vigamox’u 25”C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.
 • Vigamox’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son gününü ifade etmektedir. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Vigamox’u kullanmayınız.
 • Renk değişikliği ya da bulanıklık fark ederseniz ürünü kullanmayınız.

Bu ilaç, açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır, kullanılmayan bölüm atılmalıdır.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız Vigamox’u şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Bu kullanma talimatı 25/09/2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Konjonktivit Nedir, Neden Olur
 2. Meibomitis Nedir, Neden Olur
 3. Patonol Göz Damlası Ne İçin Kullanılır
 4. Körlük Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git