Cinsel Yaşam

Viagra Nedir? Viagra Nasıl Kullanılır? Viagra’nın Yan Etkileri

Viagra film kaplı tabletler 100 mg sildenafil içeren, bir yüzünde ''Pfızer'', diğer yüzünde ''VGR 100''yazan, mavi, yuvarlak baklava biçimli tablet olarak 4 veya 8 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

Viagra tablet ağız yolu ile alınan bir ilaçtır.

Viagra tablet’in etkin maddesi: Sildenafil.

Viagra tablet’in yardımcı maddeleri: Mikrokristalin sellüloz, kalsiyum hidrojen fosfat (anhidroz), kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit (E171), laktoz, triasetin, indigo karmin alüminyum lake (E 132)..

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız, daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında YÜKSEK veya DÜŞÜK DOZ kullanmayınız.

VIAGRA NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (VİAGRA  ENDİKASYONLARI)

Viagra film kaplı tabletler 100 mg sildenafil içeren, bir yüzünde ”Pfızer”, diğer yüzünde ”VGR 100”yazan, mavi, yuvarlak baklava biçimli tablet olarak 4 veya 8 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır

Viagra fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Viagra penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak şeklinde etkisini gösteren bir ilaçtır.

Viagra sadece cinsel yolla uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşumuna yardımcı olur. Ereksiyon sorunu olmayan erkekler Viagra kullanmamalıdır.

Viagra kadınların kullanması için değildir.

VIAGRA KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Viagra kullanmadan önce sertleşme sorunu, bu duruma neden olabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz tarafından kullandığınız diğer ilaçların ve var olan hastalıkların bilinmesi gereklidir.

Cinsel aktivite, kalp ile ilgili sorunlar yönünden belirli derecede risk teşkil eder. Bu nedenle sertleşme (ereksiyon) sorunu için herhangi bir tedavi almadan önce doktor tarafından kalp damar sisteminin değerlendirilmesi gerekir.

VIAGRA KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (VIAGRA KONTRENDİKASYONLARI)

 • Viagra’nın etken maddesi olan sildenafil veya bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa.
 • Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ya da nitrat içeren (nitrogliserin, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanmaktaysanız bu ilaç kullanılmamalıdır. Bu tür ilaçlar, genellikle göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisinde kullanılır. Viagra bu tür ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu tür ilaçları kullanıyorsanız doktorunuz veya eczacınız  bu ilaçları kullandığınızı bilmelidir.
 • Riosiguat etkin maddeli bir ilaç kullanıyorsanız. Bu ilaç pulmoner arteriyel hipertansiyon (akciğerlerde yüksek kan basıncı) ve kronik tromboembolik hipertansiyon (kan pıhtısı ile birlikte akciğerlerde yüksek kan basıncı) tedavisinde kullanılır. Viagra gibi PDE5 inhibitörleri adı verilen ilaç gurubuna dahil ilaçların riosiguatın tansiyon düşürücü etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Eğer riosiguat kullanıyorsanız ya da kullanıp kullanmadığınızdan emin değilseniz doktorunuza söyleyiniz.
 • Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.
 • Ağır kalp veya karaciğer hastalığı varsa.
 • Düşük tansiyonunuz varsa (kan basıncı<90/50 mmHg).
 • İnme ya da kalp krizi geçirmişseniz.
 • Retinitis pigmentoza gibi az rastlanan bir kalıtsal hastalığınız varsa.
 • Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) varsa.

VIAGRA’NIN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Viagra tablet’in geçici olarak tansiyon (kan basıncını) düşürücü etkisi olabilir. Genellikle bu durumun ilgili sonuçları azdır, ancak özellikle tansiyon değerlerinde bozulmalara neden olabilen bir hastalığınız var ise cinsel aktiviteye eşlik edebilecek etkiler doktorunuz tarafından değerlendirilmelidir.
 • Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerinde anormallik olması durumu), lösemi (kan kanseri), multipl miyelom (kemik iliği kanseri) veya peniste herhangi bir hastalık veya şekil bozukluğu varsa. Sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.
 • Mide ülseri veya kanama bozukluğu (hemofili) sorunu varsa, Viagra dikkatli ya da doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.
 • Viagra tablet’i kullanırken görmede ani bozulma veya görme kaybı gelişmiş ise ilacı kullanmayı hemen bırakmalı ve hemen doktorunuza bildirmelisiniz. Özellikle yaşlı hastalarda gözün ağ tabakasındaki toplardamarlarda tıkanma riski artmaktadır.
 • Viagra tablet’i kullanırken işitme sorunu ya da işitme kaybı olur ise ilaç hemen kesilmeli ve derhal doktorunuza bildirmelisiniz.
 • Viagra’nın AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir (“Diğer ilaçlar ile birlikte Viagra kullanımı” bölümüne bakınız).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde olmuş bile olsa sizin için geçerli ise doktorunuz ile görüşmelisiniz.

Diğer Uyarılar:

 • Viagra ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.
 • Viagra’yı sildenafil veya diğer PDE5 inhibitörlerini içeren, akciğerlerdeki kan damarlarında yüksek kan basıncının (pulmoner arteriyel hipertansiyon-PAH) tedavisi için kullanılan ilaçlarla kullanmamalısınız.
 • Sertleşme sorununuz yoksa Viagra almamalısınız
 • Kadınsanız Viagra kullanmayınız.
 • Böbrek veya karaciğer probleminiz varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz dozu düşürmeye karar verebilir

VIAGRA’NIN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Viagra yiyecek ve içecekler ile birlikte kullanıldığında etkisi biraz daha gecikebilir, bu nedenle Viagra’nın su ile alınması önerilir. Viagra’nın alkol ile alındığında etkisi yeteri kadar olmayabilir. Viagra’dan yeterli faydayı görmek istiyorsanız Viagra kullanımından önce alkol almaktan kaçınmalısınız.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE VIAGRA KULLANILIR MI?

Viagra kadınlar için kullanılacak bir ilaç değildir, bu nedenle Viagra hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmaz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR VIAGRA KULLANABİLİR Mİ?

Viagra baş dönmesine ve geçici görme kaybına neden olabilir. Viagra kullanımı döneminde araç veya makine kullanırken dikkatli olmak gerekir.

VİAGRA’NIN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Eğer daha öncesinden doktorunuz tarafından laktoz gibi bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse Viagra kullanmadan önce doktorunuz ile görüşmelisiniz.
 • Viagra her tablette 1.65-2.25 mg sodyum içermektedir. Bu nedenle kontrollü sodyum diyeti yapanlar doktorlarına Viagra’yı kullanmadan önce bu durumu bildirmelidir.

BAŞKA İLAÇLAR İLE BİRLİKTE VIAGRA KULLANIMI

 • Viagra, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/ fonobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkararak ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir Bu tür ilaçlar sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini belli eden bir kalp damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız VİAGRA KULLANMAMALISINIZ.
 • Riosiguat kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.
 • Viagra’nın; AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir
 • Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. Viagra ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle Viagra alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için Viagra tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize Viagra’nın 25 mg’lık dozu ile başlamanızı önerebilir.
 • Viagra başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılmaya hazır hale getirilir. Bu nedenle aynı şekilde vücuttan uzaklaştırılması sağlanan bazı ilaçlar (makrolid antibiyotik olan eritromisin, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik rifampisin, özel karaciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç bosentan) ve greyfurt suyu Viagra ile birlikte kullanıldığında Viagra’nın vücuttan atılımını geciktirebilir. Bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Viagra’nın etkisi ve yan etkileri artacağı için; bu ilaçları kullanan hastalar 25 mg’lık düşük başlangıç dozunu kullanmalıdır.

Eğer reçeteli veya reçetesiz bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullanmışsanız doktorunuza veya eczacınıza Viagra kullanmadan önce bu ilaçlar hakkında bilgi vermelisiniz.

VIAGRA NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Viagra her zaman doktorun önerdiği şeklide kullanılmalıdır. Emin olmamışsanız doktorunuza ya da eczacınıza sormaktan kaçınmayın. Viagra’nın olağan dozu 50 mg’dır.

Viagra günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Viagra cinsel ilişkiden yaklaşık bir saat önce ve bütün olarak bir bardak su ile alınır. Tableti bütün
olarak bir bardak suyla yutunuz.

Çocuklarda Viagra Kullanımı:

Viagra 18 yaşın altındaki çocuklara verilmez.

Yaşlılarda Viagra Kullanımı:

Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir

Böbrek yetmezliği ve Viagra kullanımı:

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık Viagra dozu önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği ve Viagra kullanımı:

Karaciğer bozukluğu (örn. siroz gibi kronik karaciğer hastalığı) olan hastalarda 25 mg’lık Viagra dozu önerilmektedir.

Eğer Viagra’nın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile görüşmelisiniz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Viagra Kullandıysanız:

Viagra’dan kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız doktorunuz veya eczacınız ile görüşmelisiniz.

100 mg’ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini arttırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.

Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız

VIAGRA’NIN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Viagra’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı bireylerde yan etkiler görülebilir. Viagra’nın yan etkileri genellikle geçici ve orta şiddette görülmektedir. Tavsiye edilen dozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Viagra’nın yan etkileri çok yaygın, yaygın, seyrek ve sıklığı bilinmeyen yan etkiler şeklinde aşağıda belirtilmiştir:

Aşağıdakilerden biri olursa Viagra kullanmayı durdurunuz ve HEMEN size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Bir tür alerjik reaksiyon. Belirtileri; ani başlayan hırıltı veya nefes almada zorluk, göz kapağının, yüzün, dilin ya da boğazın şişmesi şeklinde olabilir.
 • Göğüs ağrısı. Eğer bu durum cinsel ilişki sırasında olursa, yarı oturur pozisyona geçin ve rahatlamaya çalışın. Göğüs ağrınızı rahatlatmak için nitratlar olarak sınıflandırılan ilaçları kullanmayınız.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Uzamış ve bazen ağrılı olabilen sertleşme. Eğer 4 saatten uzun süren sertleşme yaşarsanız acilen doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Görüşte ani azalma veya görme kaybı.
 • Ciddi deri reaksiyonları. Belirtileri; deride ciddi soyulma ve derinin kabarması, dudak, cinsel organlar ve göz çevresinde şişlik, ateş şeklinde olabilir.
 • Nöbet veya kriz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer Yan Etkiler Aşağıdaki Şekildedir:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler:

 • Baş ağrısı.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Bulantı,
 • Yüzde kızarma,
 • Sıcak basması (vücudun üst kısmında ani olarak sıcaklık hissetmek şeklinde belirti gösterebilir),
 • Hazımsızlık,
 • Görmede renklerin soluklaşması,
 • Bulanık görme,
 • Görme bozukluğu,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Sersemlik hissi.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kusma,
 • Deride döküntü,
 • Gözlerde iritasyon,
 • Gözlerde kanlanma/kızarma,
 • Gözlerde ağrı,
 • Işığa bakınca parlama görme,
 • Görsel parlaklık,
 • Işığa hassasiyet,
 • Gözlerde sulanma,
 • Kalp çarpıntısı,
 • Hızlı kalp atımı,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Düşük kalp basıncı,
 • Kas ağrısı,
 • Uyku hissi,
 • Dokunma hissinde azalma,
 • Baş dönmesi,
 • Kulak çınlaması,
 • Ağız kuruluğu,
 • Sinüslerin (yüz kemiklerinin içindeki hava boşlukları) tıkanması veya dolması,
 • Burun dokusunun iltihabı (burun akması, hırıltı ve burun tıkanması gibi belirtileri olabilir),
 • Üst karın boşluğu bölgesinde ağrı,
 • Gastro-özofajiyal reflü isimli midenin asit içeriğinin mide-yemek borusu arasındaki bağlantıyı aşarak yemek borusu içerisine doğru çıkması sonucu oluşan bir hastalık (mide yanmasını da içerecek şekilde belirtileri olabilir),
 • İdrarda kan bulunması,
 • Kol ve bacaklarda ağrı,
 • Burun kanaması,
 • Sıcaklık ve yorgunluk hissi.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baygınlık hissi, bayılma,
 • İnme,
 • Kalp krizi,
 • Kalp atım hızında düzensizlik,
 • Beynin bazı bölümlerinde kan akışının geçici olarak azalması,
 • Boğazda düğümlenme hissi,
 • Ağızda uyuşma,
 • Gözün arka kısmında kanama,
 • Çift görme,
 • Görüş keskinliğinde azalma,
 • Gözde anormal his,
 • Göz ve göz kapağında şişme,
 • Görüş alanınızda ufak parçacıklar ya da noktalar oluşması,
 • Işık çevresinde haleler görme,
 • Göz bebeğinin genişlemesi,
 • Gözün beyaz kısmının renk değiştirmesi,
 • Peniste kanama,
 • Menide kan bulunması,
 • Burunda kuruluk,
 • Burnun iç yüzeyinde şişlik,
 • Sinirli hissetme,
 • Duymada ani azalma veya işitme kaybı,
 • Görme sinirlerinin hasarına bağlı görme kaybına neden olabilen non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) isimli bir göz hastalığı,
 • Gözün ağ tabakasındaki (retina) damarlarda tıkanma,
 • Gözün ağ tabakasında (retina) damarlardaki sertleşmeye bağlı hasar,
 • Göz içi basıncının artması (glokom),
 • Uzağı net görememe (miyopi),
 • Görüş zayıflığı, göz yorgunluğu (astenopi),
 • Gözün renkli kısmı (iris) ile ilgili bozukluklar.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

Pazarlama sonrası deneyimde stabil olmayan anjina (kalp ile ilgili bir hastalık) ve ani ölüm bildirilmiştir.

Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt Viagra ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

VIAGRA’NIN SAKLANMASI

 • Viagra çocukların görmeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.
 • Viagra son kullanma tarihiyle uyumlu kullanılmalıdır. Viagra ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Viagra’yı kullanmayınız.

Viagra alırken üzerinde logosu ve hologramı olmayan kutuları almayınız.

Doktor tavsiyesi olmadan ilacı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

ERKEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

2 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git