Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Verrutol Nedir? Verrutol Ne İşe Yarar? Verrutol Kullanımı

VERRUTOL %0,5/%10 DERİ ÇÖZELTİSİ KULLANMA TALİMATI

Deri üzerine uygulanır.

Etkin maddeler: 1 g çözelti; 5 mg 5-Florourasil ve 100 mg salisilik asit içerir.

Yardımcı maddeler: Dimetil sülfoksit (DMSO), Piroksilin, Poli (butil metakrilat), Etanol, Etil asetat gibi yardımcı maddeler içerir.

Verrutol Kullanma Talimatı

VERRUTOL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Verrutol, deriye dışarıdan uygulanan bir üründür. Siğil ilaçları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak; 1 gramında, 5 mg 5-Florourasil ve 100 mg salisilik asit içermektedir.

Verrutol, 15 g çözelti içeren, kendinden fırçalı kapakla kapatılmış amber rengi cam şişede kullanıma sunulmaktadır.

Verrutol, siğil tedavisinde kullanılır.

Siğiller; bir virüs türü nedeniyle deri üzerinde görülen aşırı büyümelerdir. Genellikle, parmaklar ve ellerin üzerinde (dış kısmında) görülürler. Bulaşmaları direkt temasladır (özellikle hasarlı ve sıyrılmış ciltte). Ayak tabanında da görülebilen çeşidi ağrı verici olabilir. Siğile neden olan virüs oldukça bulaşıcıdır. Bu nedenle tedavi edilmezse büyür, yayılır ve bulaşırlar.

Verrutol’ün içeriğinde bulunan 5-Florourasil siğillerin büyümesini engellemekte, salisilik asit ise siğili yumuşatarak 5-Florourasil’in siğilin içine işlemesini kolaylaştırmaktadır.

VERRUTOL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Eğer 5-Florourasil, salisilik asit veya Verrutol’ün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Emzirme, gebelik veya gebelik şüphesi durumunda,
 • 1 yaşın altındaki bebeklerde,
 • Böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda,
 • Dihidropirimidin dehidrojenaz (florourasil yıkıcı bir enzim) enzim eksikliğiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Verrutol kullanılmamalıdır.

Aynı anda veya son dört hafta içerisinde, su çiçeği veya zona (Herpes zoster) tedavisi amacıyla Brivudin, Sonvudin vb. (Bu ilaçlar; florourasil yıkıcı bir enzim olan dihidropirimidin dehidrojenaz enziminin etkin baskılayıcılarıdır) ilaçlarla herhangi bir tedavi yapılıyor veya yapılmış ise, bu tedaviler ile Verrutol tedavisi arasında en az 4 haftalık bir sürenin bırakılması gerekmektedir. Verrutol’ün söz konusu maddelerle birlikte veya bu maddelerden kısa bir süre sonra kullanılması, Verrutol’ün etkisini arttırmakta ve ağır yan etkilerin oluşmasına yol açabilmektedir.

Gözler ve mukoz membranlarla (ağız içi, burun ve genital bölgeler gibi dış çevreye açılan vücut boşlukları) temas ettirmeyiniz.

VERRUTOL’ÜN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Verrutol, sadece deriye dışarıdan uygulanan bir ilaçtır.
 • Gözlere ve mukozalara (burun içi, ağız içi, genital mukozalar vb. yüzeylere) temasından sakınınız. Yanlışlıkla yutulması veya gözlere sıçraması durumunda acilen tıbbi yardım alınız.
 • Verrutol, 25 cm2’den daha geniş deri alanlarında kullanım için uygun değildir.
 • Normal derinizi tahriş edebileceğinden, çevredeki sağlıklı dokuya temas etmeyecek şekilde Verrutol’ü sadece siğil üzerine dikkatlice uygulayınız. Eğer sağlıklı deriye temas ederse bir kağıt mendil ile siliniz, gerekirse o bölgeyi yıkayarak ilaçtan arındırınız.
 • Şeker (diyabet) hastalığınız, dolaşım bozukluğunuz veya böbrek işlev bozukluğunuz veya temas, acı ve ısı algılama yeteneğinizde bir kısıtlanma olması halinde (örneğin şeker hastalığınız var ise), bunu doktorunuza bildiriniz.
 • Sara (epilepsi) krizlerine karşı fenitoin isimli bir ilaç kullanıyorsanız hekiminize bildiriniz. Fenitoin kullanımıyla eşzamanlı olarak Verrutol kullanıyorsanız, bu durum kanda fenitoin düzeyinin yükselmesine yol açabilir. Bu nedenle düzenli olarak kandaki yükselmiş olan fenitoin düzeyini kontrol ettiriniz.
 • Zona (Herpes zoster) tedavisi görüyorsanız veya yakın geçmişte tedavi gördüyseniz, hekiminizi kullandığınız ilaçlarla ilgili olarak bilgilendiriniz.
 • Siğiller derinin ince olduğu bölgelerde bulunuyorsa, Verrutol daha az sıklıkla uygulanmalı ve tedavi süresince hekime daha sık danışılmalıdır. Çünkü, Verrutol’ün içeriğinde bulunan ve derinin boynuzsu tabakasını yumuşatıcı etkisi olan salisilik asit yara izi oluşumlarına neden olabilmektedir. Doktorunuzun önermiş olduğu dozaj ve kullanım sıklığına uyunuz.
 • El-ayak tırnaklarının yakınındaki ve özellikle tırnak altındaki siğillerde, tırnak bağ dokusunun zarar görmemesine ve Verrutol’ün tırnak yatağına ulaşmamasına dikkat edilmelidir.
 • Özellikle dihidropirimidin dehidrojenaz (DPD) eksikliğinde veya azalmış bir DPD aktivitesi durumunda dikkatli olunması önerilir. DPD enzimi Verrutol’ün içeriğinde bulunan iki etkin maddeden biri olan florourasilin parçalanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu enzimin etkinliğinin engellenmesi veya etkinliğinin azalması [örneğin Brivudin (su çiçeği veya zona tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi DPD baskılayıcı ilaçların kullanılması] florourasil etkin maddesinin vücutta birikmesine neden olabilir. Doktorunuz gerektiğinde Verrutol tedavisinden önce DPD enzim aktivitesine ilişkin bir tahlil uygulayabilir.
 • Verrutol kumaşlara ve akrilik malzemelere temas ettirilmemelidir, kalıcı lekelenmelere neden olabilir.
 • Verrutol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Verrutol’ü kanayan yaralara sürmeyiniz.
 • Verrutol uçucu çözücüler içermektedir. Bu nedenle buharını kesinlikle solumayınız. Bu buharın solunması sersemlik yapabilir. Böyle bir durumda temiz hava alınız.
 • Verrutol, aşırı yanıcı özellikte olduğundan ateşten uzak tutunuz.
 • Her kullanımdan sonra Verrutol’ün kapağını sıkıca kapatınız.
 • Verrutol, metotreksat [kanser ve oto-immun (vücudun kendi hücrelerine karşı savunma proteini oluşturma durumu) hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç] ve sülfonilürelerle (diyabetin tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar) etkileşime girebilir.
 • Üründe kristal oluşumu gözlenirse Verrutol’ü kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VERRUTOL’ÜN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Verrutol’ün yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE VERRUTOL KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

5-Florourasil ve salisilik asitin hamilelerde kullanımının cenine (hamileliğin 10. haftasından doğuma kadar olan sürede anne karnındaki bebeğe) zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.

Verrutol hamilelik veya hamilelik şüphesi durumlarında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

5-Florourasil ve salisilik asitin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Verrutol’ü emzirme döneminde kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR VERRUTOL KULLANABİLİR Mİ?

Verrutol’ün araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

VERRUTOL’ÜN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖEMLİ BİLGİLER

Verrutol’ün içeriğinde bulunan dimetil sülfoksit (DMSO) nedeniyle, deride iritasyona neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE VERRUTOL KULLANIMI

 • Son 4 hafta içerisinde suçiçeği ve zona gibi virüs kaynaklı hastalıkların tedavisinde Brivudin, Sorivudin ve benzeri ilaçları kullandıysanız veya kullanıyor iseniz, aynı zamanda Verrutol’ün kullanılması yan etkilerde artışa neden olabilir.
 • Sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenitoin ile Verrutol’ün birlikte kullanılması fenitoinin kan seviyelerinde yükselmesine sebep olabilir.
 • Kanser ve oto-immün (vücudun kendi hücrelerine karşı savunma proteini oluşturma durumu) hastalıkların tedavisinde kullanılan metotreksat ile Verrutol’ün birlikte kullanımı beklenmeyen etkilere yol açabilir.
 • Şeker (diyabet) hastalığının tedavisinde kullanılan Sülfonilüreler ile Verrutol’ün birlikte kullanımı beklenmeyen etkilere yol açabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

VERRUTOL NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler ve 1 yaşın üzerindeki çocuklarda kullanım:

Doktorunuz tarafından farklı bir uygulama sıklığı tavsiye edilmediyse, Verrutol’ü günde 2-3 kez uygulayınız.

Ortalama tedavi süresi 6 hattadır. Doktorunuzca uygun görüldüğü taktirde tedavi 1 hafta daha sürdürülmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Verrutol’ü yalnızca siğil üzerine uygulayınız, çevresindeki sağlıklı deriyle temas ettirmeyiniz.
 • Tedavi edilecek bölge 25 cm2’den büyük olmamalıdır (25 cm2 = 5 cm x 5 cm’lik bir alan).
 • Uygulama, ürünün kapağındaki fırça ile yapılır. Fırçaya alınan Verrutol’ün fazlasını, şişe ağzının kenarına sıyırarak uzaklaştırınız. Çok küçük siğiller için bir kürdan yardımıyla uygulama yapılabilir.
 • Tırnaklarınızın yakınındaki ve özellikle de tırnak altındaki siğillerde Verrutol’ün tırnak yatağına uygulanmamasına dikkat ediniz.

Her uygulamadan önce, bir önceki uygulamadan kalan film tabakası kaldırılarak uzaklaştırılmalıdır. Yıkama veya mekanik etkenlerden dolayı uzaklaşmamışsa, siğilin üzerinden kolaylıkla çekilip alınabilir.

Tedavi süresince belli aralıklarla doktorun ziyaret edilmesi önerilir. Bazı hastalarda Verrutol tedavisi sonucu oluşan ölü dokuların doktor tarafından uzaklaştırılması yararlı olabilir.

Uygulama bittikten sonra Verrutol’ün kapağını sıkıca kapatınız.

1 yaşından küçük çocuklarda Verrutol’ü kullanmayınız.

Çocuklarda Verrutol kullanımı:

Verrutol 1 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

5 yaşından küçük çocuklarda edinilen deneyimler sınırlıdır. Çocuklarda doz aşımı tehlikesi yetişkinlere kıyasla daha yüksek olduğundan, doktorunuz tarafından önerilen tedavi yüzeyini ve kullanım sıklığını aşmayınız.

Yaşlılarda Verrutol kullanımı:

Verrutol’ün yaşlılarda kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliği durumunda Verrutol kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda, Verrutol kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Verrutol kullanımı:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, Verrutol kullanımının etkililiği ve güvenliliği bilinmemektedir.

Eğer Verrutol’ün etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Verrutol kullandıysanız:

Verrutol’ün önerilen şekilde uygulanması (en fazla 25 santimetrekarelik bir alanın tedavi edilmesi) ile tüm vücudu etkileyen doz aşımı belirtileri beklenmez.

Önerilenden çok daha fazla ve sık uygulanması sonucu, uygulama yerinde görülen yan etkilerin ciddiyeti ve sıklığı artabilir. İlgili yan etkilerin ortaya çıkması halinde, doktorunuzla iletişime geçiniz. Size reçete edilen dozu kendi başınıza değiştirmeyiniz.

Verrutol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Verrutol’ü kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Verrutol ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bir etki beklenmemektedir.

VERRUTOL YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Verrutol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • Kızarıklık,
 • Enflamasyon (iltihap),
 • Yanma hissi,
 • Tahriş,
 • Ağrı,
 • Kaşıntı.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Deride pullanma,
 • Uygulama bölgesinde görülen reaksiyonlar; kanama, erozif deri reaksiyonları (deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin örtücü hücre tabakasını kaybetmesi), kabuk oluşumu.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Gözde kuruluk,
 • Gözde kaşıntı,
 • Gözyaşı salgısında artış,
 • Uygulama bölgesinde görülen reaksiyonlar; dermatit (deri iltihabı, ödem), ülser (deri veya mukoza üzerinde gelişerek altındaki dokuları da etkileyen açık yara).

Verrutol’ün derinin üst tabakasındaki (boynuzsu tabaka) kuvvetli yumuşatıcı etkisi nedeniyle, siğil çevresinde beyazlaşma şeklinde bir renk değişikliği ve deride pul şeklinde döküntüler görülebilir.

İçeriğindeki salisilik asit nedeniyle, yatkınlığı olan hastalarda, ilacın uygulandığı bölgenin dışına da taşabilecek şekilde hafif bir tahriş görüntüsü ile kaşıntı, kızarıklık ve/veya kabarcıklar şeklinde ortaya çıkan aşırı derecede hassasiyet reaksiyonları görülebilmektedir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

VERRUTOL NASIL SAKLANMALI?

 • Verrutol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Verrutol’ü 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Dökülme ve saçılmaları önlemek için Verrutol şişesini dik olarak saklayınız. Şişenin ağzını açık bırakmayınız ve her uygulamadan sonra sıkıca kapatınız.
 • Aşırı yanıcı özellikte olduğundan, ateşten uzak tutunuz.
 • Buzdolabına koymayınız ve dondurmayınız.
 • Verrutol’ü son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Verrutol’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı (24/05/2019) tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Siğil neden çıkar
 2. Genital siğil neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Human papilloma virüs enfeksiyonu nedir
 4. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git