Ağrılar ve Tedavileri

Vermidon Nedir? Vermidon Ne İşe Yarar? Hamilelikte Vermidon İçilir mi?

VERMIDON TABLET KULLANMA TALİMATI

Formülü:

Her tablette, Parasetamol 500 mg, Kafein 30 mg içerir.

Farmakolojik Özellikleri:

Parasetamol, hipotalamustaki ısı düzenleyici merkezler üzerine direkt etki ile vazodilatasyon ve terlemeye yol açarak yükselmiş olan vücut sıcaklığını düşürür, normal vücut sıcaklığını nadiren etkiler. Trombosit agregasyonunu inhibe etmez, protrombin yanıtını etkilemez ve gastrointestinal sistemde ülserasyona yol açmaz. Diğer etken madde olan kafein ise santral sinir sistemini uyarıcı ve beyin kan damarlarını daraltıcı etkileri nedeniyle sık olarak analjeziklerle kombine edilir ve hem analjezik etkiyi artırırken hem de etkinin daha çabuk başlamasını sağlar.

Vermidon emilimi:

 • Parasetamol mide bağırsak yoluyla hızla ve tamamen emilir. 10 ile 60 dakika içinde maksimal plazma düzeyine ulaşır. Plazmaya bağlanma oranı %25’tir. Yaygın olarak metabolize olarak %94’ü idrarla inaktif metabolitler halinde atılır. Ortalama eliminasyon yarı ömrü 1-4 saattir.
 • Kafeinin emilimi de hızlı ve tamdır. 15-45 dakikada en yüksek plazma konsantrasyonu elde edilir, proteine bağlanma oranı %15’tir. Karaciğerde metabolize olur, yarı ömrü yaklaşık 3.5 saattir.

VERMIDON NE İÇİN KULLANILIR? VERMIDON ENDİKASYONLARI

Vermidon Tablet, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eslik ettiği durumlarda kullanılır.

VERMIDON KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Parasetamol veya kafeine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Bu tür bir reaksiyon ortaya çıktığında ilaç kesilmelidir.

VERMIDON’UN DİKKATLİ KULLANLMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Önerilen doz aşılmamalıdır.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde bir defada ağrı için erişkinlerde 10, çocuklarda (12 yaşın altında) 5 günden; ateş için ise erişkinlerde ve çocuklarda 3 günden daha uzun süreyle kullanımı önerilmez.

HAMİLELİK, EMZİRME DÖNEMLERİNDE ve KARACİĞER YETMEZLİĞİ DURUMUNDA VERMIDON KULLANIMI

 • Gebelikte kullanımı: Parasetamol plasentaya geçer. Gebeliğin bütün dönemlerinde rutin olarak kullanılmış olup, kısa süreli tedavi için güvenilir bulunmuştur.
 • Emzirme döneminde kullanımı: Laktasyon periyodunda da verilebilir. Ancak gerek gebelik gerekse laktasyon dönemlerinde kafein içermeyen formların kullanılması önerilir.
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanımı: Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatotoksisite ve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2 g’ın altında tutulmalıdır. Hepatik nekroz (parasetamol aşırı dozunda) doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir, ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir.

Şiddetli ve tekrarlayan ağrılar ya da sürekli ateş ciddi bir hastalığın işareti olabilir. Ağrı 10 günden uzun süredir devam ediyorsa, kızarıklık mevcutsa ya da 12 yaş altındaki çocuklarda görülen artritik ve romatizmal hastalıklarda derhal doktora başvurulmalıdır.

VERMIDON İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

 • Oral antikoagülanlar: Hipotrombinemik etki artar. Parasetamol antitrombositer aktivite göstermediğinden ve gastrointestinal kanamaya neden olmadığından antikoagülan tedavi gören hastalarda Vermidon Tablet, asetil salisilik asitten daha emniyetlidir.
 • Oral kontraseptifler: Parasetamolün metabolizmasını artırıp yarı ömrünü azaltırken, kafeinin metabolizmasını inhibe edip farmakolojik etkisini artırabilirler.
 • Narkotik ve antikolinerjikler: Mide boşalımını geciktiren ilaçlar parasetamolün absorbsiyon oranını azaltabilirler. Metoklopramid ise ince bağırsaktan parasetamol emilimini hızlandırabilir.
 • Etanol: Kronik yüksek dozlarda parasetamol toksisitesini artırır.
 • Diflunisal: Parasetamolün plazma seviyesini önemli ölçüde artırır.
 • Kloramfenikol: Vermidon ile birlikte kullanıldığında serum kloramfenikol seviyesi yükselebilir.

VERMIDON OLASI YAN ETKİLERİ (ADVERS ETKİLER) NELERDİR?

Önerildiği şekilde kullanıldığında Vermidon ciddi toksisite ve yan etkiye yol açmaz.

Nadiren aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

 • Hematolojik yan etkiler; Hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopeni.
 • Alerjik yan etkiler; cilt döküntüleri, ürtiker ve eritem şeklinde cilt reaksiyonları, ateş.
 • Diğer yan etkiler; hipoglisemi, sarılık.

Ayrıca kafeine bağlı olarak nadiren uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, tremor, taşikardi, çarpıntı ve diürez ortaya çıkabilir.

Beklenmeyen bir yan etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

VERMIDON NASIL KULLANILIR?

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

 • Erişkinlerde: Ortalama günlük doz 6-8 saat arayla 1 veya 2 tablettir. 24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır.
 • Çocuklarda: 6-1 2 yaş arası 6 saatte bir 1/2 tablet verilir. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması uygun değildir. Çocuklarda 4 saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir.

VERMIDON AŞIRI DOZ BELİRTİLERİ ve TEDAVİSİ

Semptomlar: Akut zehirlenmede siyanoz, anemi, sarılık, cilt döküntüleri, ateş, kusma, santral sinir sisteminde uyarılma, deliryum, depresyon, koma, vasküler kollaps, konvülsiyon görülebilir. Ancak sıklıkla erken spesifik semptom ve bulgu vermez. Hepatotoksik doz 10 g (140 mg/kg), minimal letal doz ise 15 g’dır (200 mg/kg). Genellikle ilk 48-72 saatte hepatotoksisiteye ait laboratuar bulguları yoktur.

Tedavi: N-asetil sistein veya metionin, aşırı doz alındıktan sonraki 10-12 saat içinde verildiği takdirde karaciğer toksik etkilerden korunur. Önerilen N-asetil sistein dozu başlangıçta 140 mg/kg, bilahare her 4 saatte bir (toplam 17 doz verilmek kaydı ile) 70 mg/kg’dır. İntoksikasyon durumunda spesifik antidot yanında gerekli ilk müdahale olarak şuuru açık hastalarda kusturma ve mide lavajı uygulanmalıdır.

VERMIDON’UN SAKLANMASI

 •  Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Vermidon 30°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri:

Vermidon Çocuk Şurubu.

Ticari takdim şekli ve ambalaj muhtevası:

20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat tarihi: 11.09.1991.

Reçete ile satılır.

Benzer Konularımız

 1. Baş ağrısı neden olur
 2. Yüksek ateş ve tekrarlayan ateş neden olur
 3. Eklem ağrısı neden olur
 4. Çocuklarda büyüme ağrıları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git