Hastalıklar ve Tedaviler

Ventopium Plus Ne İçin Kullanılır? Ventopium Plus Nedir? Ventopium Plus Yan Etkileri

VENTOPİUM PLUS KULLANMA TALİMATI

Ventopium Plus 0.5 mg/2.5 mg/2.5 ml nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi içeren tek dozluk flakon.

Bu ilaç ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılır.

Etkin madde: Her bir 2.5 mL çözelti içeren tek dozluk flakon, 0.5 mg ipratropium bromür (0.522 mg ipratropium bromür monohidrat şeklinde) ve 2.5 mg salbutamol (3.01 mg salbutamol sülfat şeklinde) içerir.

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su gibi yardımcı maddeler içerir.

Ventopium Plus Prospektüs

VENTOPİUM PLUS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Ventopium Plus, ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılmak için hazırlanmış berrak, renksiz bir çözeltidir. Nebülizatör cihazı ile uygulandığında hava ile karışarak havada asılı zerrecikler (aerosol) oluşturur ve akciğerlere bu şekilde ulaşır.

Ventopium Plus, her biri bir defada kullanılmak üzere hazırlanmış, 20 adet Alu folyo paket içerisinde, 2.5 mL çözelti içeren twist off kapaklı LDPE flakon içeren ambalajlar halinde piyasaya sunulmaktadır.

Ventopium Plus’ın etkin maddelerinden biri olan ipratropium bromür antikolinerjikler denilen bir ilaç grubuna aittir. Diğer etkin madde olan salbutamol ise, beta-adrenerjikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Her iki ilaç grubu da, bronkodilatörler (bronş genişleticiler) adındaki, daha geniş bir ilaç sınıfının üyeleridir. Bronkodilatörler (bronş genişleticiler) akciğer içindeki hava yollarınızı genişleterek havanın ciğerlerinize girip çıkmasını kolaylaştıran ve soluk alıp vermenizi rahatlatan ilaçlardır.

İpratropium bromür ve salbutamol, hava yollarını genişletici etkilerini farklı mekanizmalar yoluyla gösterirler. Bu iki maddenin birlikte kombinasyon şeklinde kullanılmasıyla, her bir maddenin tek başına kullanılmasıyla elde edilenden daha fazla bir bronş genişletici etki elde edilmektedir.

Ventopium Plus, tıkayıcı havayolu hastalığı (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı – KOAH) olan ve birden fazla bronş açıcı ilaca ihtiyaç duyulan kişilerin daha rahat nefes alıp vermelerinde yardımcı olur.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), nefes darlığına ve öksürüğe sebep olan, uzun dönemli bir akciğer hastalığıdır. KOAH terimi, kronik bronşit ve amfizem hastalıklarıyla ilişkili bir tablo anlamında kullanılmaktadır.

Ventopium Plus solunum yoluyla uygulandığında, bölgesel olarak akciğerler üzerinde seçici bir etki gösterir. Ventopium Plus solunduktan sonra bronşlarda görülen genişleme, esas olarak bölgeye özgü (havayolları üzerinde) bir etki olup, tüm vücudu ilgilendiren (sistemik) bir etki değildir.

Tek dozluk flakonlar uygun nebülizatör cihazları ile inhalasyon şeklinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Ventopium Plus’ın doğru bir şekilde kullanılması konusunda, Ventopium Plus nasıl kullanılır bölümüne ve bu kılavuzun sonunda bulunan Uygulama Talimatı’na bakınız.

VENTOPİUM PLUS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • İpratropium bromür, salbutamol veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Atropin ya da türevlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Doktorunuz sizde hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati olarak adlandırılan bir kalp hastalığı bulunduğunu söyledi ise,
 • Doktorunuz sizde taşiaritmi denilen bir kalp hastalığı bulunduğunu söyledi ise, bunlar gibi durumlarda Ventopium Plus kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

VENTOPİUM PLUS’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Ventopium Plus uygulamasından sonra ani aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabilir; bu şekilde nadiren kurdeşen, ağız, dil ve boğazda şişmeler (anjiyoödem), döküntüler ve hırıltıyla soluma vakaları görülmüştür.
 • Çözeltinin ya da buğusunun istenmeden göze kaçması sonucunda göz bebeğinin genişlemesi, gözde ağrı veya bulanık görme, göz içi basıncında artış ortaya çıkabilir. Göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi, bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme, ani gelişen glokom (göz içi basıncında artış/göz tansiyonu) belirtileri olabilir. Bu belirtiler herhangi bir kombinasyon şeklinde ortaya çıkarsa, hemen bir uzman hekimin görüşü alınmalıdır.
 • Ventopium Plus’ın doğru bir şekilde nasıl kullanılacağını doktorunuz ya da eczacınızdan mutlaka öğreniniz. Çözeltinin ya da buğusunun gözleriniz ile temas etmemesi için dikkatli olmalısınız. Ventopium Plus’ın bir ağızlık parçası aracılığıyla kullanılması önerilir. Eğer ağızlık parçası yoksa ve nebülizatörün maskesi kullanılacaksa, bu maskenin yüzünüze tam olarak oturması gereklidir. Eğer göz içi basıncınız yüksek ise (glokom) veya gözlerinizde bu yönde -bir eğilim (risk) varsa, gözlerinizi korumanız daha fazla bir önem taşımaktadır.
 • Yeterince kontrol altında olmayan şeker hastalığınız (diyabet), yakınlarda geçirilmiş kalp krizi (miyokard enfarktüsü), şiddetli kalp veya damar hastalıkları, tiroid bezinin aşırı çalışması (hipertiroidizm), böbrek üstü bezlerinde özel bir tümör (feokromositoma), göz içi basıncında yükseklik (glokom) riski, prostat büyümesi ya da mesane boynunda tıkanıklık gibi idrar yapmayı güçleştiren durumlar var ise, bunları doktorunuza söylemelisiniz.
 • Eğer şiddetli kalp hastalığınız varsa, ilacınızı kullanmakta iken göğüs ağrısı veya diğer belirtilerde ağırlaşma fark ederseniz doktorunuza başvurunuz.
 • Soluk alıp vermenizi rahatlatıcı başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu grup ilaçlar kanınızdaki potasyum miktarının azalmasına sebep olabilirler.
 • Eğer kistik fibroz adı verilen nadir kalıtsal hastalığınız varsa, mide-bağırsak sorunlarına daha meyilli olabilirsiniz.
 • Hızla kötüleşen bir solunum zorluğu durumunda hemen doktorunuza başvurunuz.
 • Hastalığınızın belirtilerini gidermek için, daha yüksek Ventopium Plus dozlarına ihtiyaç duyuyorsanız, doktorunuza başvurunuz.
 • Ventopium Plus doğumda rahmin kasılmalarını engelleyebilir. Eğer hamileliğinizin son üç ayı içinde iseniz, bu konuyu doktorunuza danışınız.
 • Eğer sporculara uygulanan testler kapsamında, doping testi için sizden idrar örneği isteniyorsa, testi uygulayan kişiye Ventopium Plus kullandığınızı söyleyiniz, çünkü ilacınızın içinde bulunan salbutamol bu testin pozitif sonuçlanmasına yol açabilir.
 • Eğer Ventopium Plus’ı soluduktan sonra hırıltıyla solumaya başlarsanız veya başka türlü bir solunum güçlüğü ortaya çıkarsa (inhalasyon kaynaklı bronş kasılması), daha başka bir doz almayınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Ventopium Plus ile tedavinin süresine doktorunuz karar verecektir ve bu süre hastalığınızın durumuna bağlı olacaktır.

Ventopium Plus sadece solunum yoluyla kullanılmak içindir. Bu ilacı içmeyiniz ya da enjeksiyon yoluyla kullanmayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VENTOPİUM PLUS’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Ventopium Plus solunum yoluyla uygulandığı için yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE VENTOPİUM PLUS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ventopium Plus’ı hamilelik sırasında yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değertendirmesi yaptıktan sonra gerekli görürse kullanmalısınız.

Tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen bir doğum kontrol yöntemi kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE VENTOPİUM PLUS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emzirme döneminde Ventopium Plus’ı yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görürse kullanmalısınız.

Ventopium Plus süte geçer, yenidoğan üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR VENTOPİUM PLUS KULLANABİLİR Mİ?

Araba ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri konusunda çalışma yapılmamıştır.

Ancak Ventopium Plus tedavisi sırasında baş dönmesi, gözün farklı uzaklıklara odaklanmasında bozukluk, göz bebeğinde genişleme ve bulanık görme gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, araba kullanırken ya da makine işletirken dikkatli olmanız gereklidir.

Eğer sizde yukarıda sözü edilen yan etkiler ortaya çıkarsa, araba kullanma ya da makine işletme gibi tehlike potansiyeli taşıyan işlerden uzak durmalısınız.

VENTOPİUM PLUS’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Ventopium Plus’ın her dozu 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, dozu ve kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE VENTOPİUM PLUS KULLANIMI

Eğer birlikte aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, daha dikkatli olmanız ve bu ilaçları almakta olduğunuzu doktorunuza iletmeniz gereklidir:

 • Ksantin türevleri (örn. teofilin), diğer beta-adrenerjikler (bazıları solunum ilaçlarıdır) ve antikolinerjikler (bunlar batıcı nitelikte sancı, Parkinson hastalığı, sık idrara çıkma ve idrar kaçırma durumlarında kullanılan ilaçlardır),
 • Kortikosteroid grubu ilaçlar (kortizon, bağışıklık sisteminin baskılanması gereken durumlarda kullanılır),
 • İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler),
 • Digoksin adı verilen kalp ilacı,
 • Beta-blokörler (kalp-damar ilaçları),
 • Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar,
 • Bazı anestetik gazlar. Bu ilaçlar ameliyat sırasında hastanın uyuşturulması için kullanılır.

Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza Ventopium Plus kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

VENTOPİUM PLUS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Erişkinler/Yaşlılar/12 Yaşından Büyük Çocuklar

Ani ortaya çıkan (akut) atakların tedavisi:

Belirtilerde hızla iyileşme sağlanması için çoğunlukla 1 adet tek dozluk flakon yeterlidir.

Şiddetli durumlarda eğer atak 1 adet tek dozluk flakon ile giderilemiyorsa, iki adet tek dozluk flakona ihtiyaç duyulabilir. Bu türlü durumlarda derhal doktorunuza ya da en yakın hastaneye başvurunuz.

İdame tedavisi:

Günde üç ya da dört kez 1 adet tek dozluk flakon.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ventopium Plus uygun bir nebülizatör veya intermitan pozitif basınçlı solunum cihazı (ventilatör) ile uygulanabilir. Ventopium Plus’ın doğru bir şekilde kullanımı için, bu kılavuzun sonundaki uygulama talimatlarına bakınız. Yine de emin olamazsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çocuklarda Ventopium Plus Kullanımı:

Çocuklardaki bilgilerin yetersiz olması nedeniyle, Ventopium Plus’ın çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda Ventopium Plus Kullanımı:

Yaşlı hastalar Ventopium Plus’ı özel bir doz ayarlaması yapılmaksızın kullanabilirler.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Ventopium Plus Kullanımı:

Ventopium Plus karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda incelenmediği için bu gibi hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer Ventopium Plus’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Ventopium Plus Kullandıysanız: Ventopium Plus’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ventopium Plus’ı Kullanmayı Unutursanız: Eğer tavsiye edilen Ventopium Plus dozlarından birini zamanında almayı unutursanız kaygılanmayınız ve hatırlar hatırlamaz uygulayınız. Ancak eğer bir sonraki dozun zamanı yaklaşmış ise, bekleyiniz ve zamanı gelen dozunuzu alınız. Daha sonrasında ilacınızı önceki gibi uygulamaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ventopium Plus Tedavisi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Ventopium Plus tedavisinin gereğinden önce sonlandırılması, hastalığınızın ağırlaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, şikayetleriniz ortadan kalkmış olsa bile, doktorunuz reçete ettiği sürece Ventopium Plus kullanmaya devam ediniz. Eğer bu tedaviyi durdurmak istiyorsanız, mutlaka doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

 VENTOPİUM PLUS’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Ventopium Plus’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Ventopium Plus’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri döküntüleri,
 • Dil, dudaklar ve yüzde şişmeler (anjiyoödem),
 • Kurdeşen,
 • Soluk borusunda tıkanıklık gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu gibi etkiler sizde mevcut ise, sizin Ventopium Plus’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Hırıltıyla soluma veya soluk alıp verirken başka türlü sorunlar ortaya çıkabilir.
 • Solüsyonun ya da buğusunun istenmeden göze kaçması sonucunda gözde ağrı veya bulanık görme, göz içi basıncında artış. Göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi, bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme, ani gelişen glokom belirtileri olabilir. Bu belirtiler herhangi bir kombinasyon şeklinde ortaya çıkarsa, hemen bir uzman hekimin görüşü alınmalıdır.
 • Kan basıncında ve kalp ritminde değişiklikler, kalbin aşırı hızlı ve hafif atması, kalp kasına yeterince kan gitmemesi gibi yan etkiler görülebilir.
 • Yutakta şişme (ödem), inhalasyondan hemen sonra bronşlarda spazm gelişebilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İpratropium bromür/salbutamol kombinasyonu ile ayrıca aşağıdaki istenmeyen etkiler ile de karşılaşılmıştır:

Yaygın olmayan (100 kişide 1’den az, 1.000 kişide 1 ’den fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Sinirlilik,
 • Baş dönmesi, baş ağrısı,
 • Titreme,
 • Çarpıntı, nabzın hızlı atması,
 • Öksürük,
 • Seste bozulmalar,
 • Boğazda tahriş,
 • Ağız kuruluğu,
 • Bulantı,
 • Deri reaksiyonları,
 • Büyük (sistolik) kan basıncında yükselme.

Seyrek (1.000 kişide 1’den az, 10.000 kişide 1 ‘den fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kanınızdaki potasyum düzeylerinin azalması,
 • Zihinsel bozukluk,
 • Gözlerin farklı uzaklıklara uyumunda bozukluk, gözün kornea tabakasında sıvı toplanması (ödem), gözün konjonktiva tabakasında kızarıklık, haleler görme, gözbebeklerinin büyümesi, bulanık görme,
 • Bronşlarda spazm,
 • Boğaz kuruluğu, gırtlakta spazm,
 • Mide-bağırsak hareketlerinde bozukluk, ishal, kabızlık, kusma,
 • Ağızda iltihap,
 • Aşırı terleme,
 • Kurdeşen, kaşıntı
 • Kas spazmları, kaslarda zayıflık, kas ağrısı,
 • İdrar yapmada güçlük,
 • Genel halsizlik durumu (asteni),
 • Küçük (diyastolik) kan basıncında düşme.

Bunlar Ventopium Plus’ın hafif yan etkileridir.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

VENTOPİUM PLUS NASIL SAKLANMALIDIR?

 • Ventopium Ventopium Plus’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Ventopium Plus’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Direkt güneş ışığından koruyunuz.
 • İlacın renginde değişiklik varsa kullanmayınız.
 • Ventopium Plus’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Ventopium Plus’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Ventopium Plus’ı kullanmayınız.

Uygulama Talimatı;

Tek dozluk flakonları yalnızca, uygun bir nebülizatör cihazı ile kullanınız. İlacı içmeyiniz veya damar içinden enjeksiyon şeklinde kullanmayınız.

Ventopium Plus Uygulama Talimatı

Tek dozluk flakonlar koruyucu madde içermediğinden, mikroplarla bulaşmayı önlemek amacıyla, flakonun açıldıktan hemen sonra kullanılması ve her uygulamada yeni bir flakonun açılması önem taşımaktadır. Kısmen kullanılmış, açılmış veya hasar görmüş tek dozluk flakonlar atılmalıdır.

Ventopium Plus’ı aynı nebülizatör içinde diğer ilaçlarla karıştırmamaya özellikle özen göstermelisiniz.

Bu kullanma talimatı 28.01.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Nedir
 2. KOAH Hastası Nasıl Beslenmeli
 3. Nefes Darlığı Yapan Hastalıklar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git