Enflamatuar Hastalıklar

Ürikoliz İlacı Ne İçin Kullanılır? Ürikoliz Prospektüs

ÜRIKOLIZ 300 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Ürikoliz ağızdan alınır.

Ürikoliz etkin maddesi: Her tablet 300 mg allopurinol içerir.

Ürikoliz  yardımcı maddeleri: Mikrokristal selüloz, selüloz toz, povidon K-25, polietilen glikol 4000, krospovidon, talk, magnezyum stearat gibi yardımcı maddeler içerir.

Ürikoliz Prospektüs

ÜRIKOLIZ NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Ürikoliz, antigut ilaçlar grubundan bir etkin madde olan allopurinol içerir. Kan ve idrardaki ürik asit olarak adlandırılan bir maddenin seviyesini azaltmak için vücudunuzdaki bir takım tepkimeleri yavaşlatarak etki gösterir.

Ürikoliz, 300 mg allopurinol içeren 50 veya 100 tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

Ürikoliz,vücudunuzun ürik asit isimli maddeyi çok fazla ürettiği durumlarda ürat/ürik asit birikimini azaltmak ya da oluşumunu engellemek için kullanılabilir. Bu durumlar; gut hastalığı, böbrek taşı ve böbrek problemlerinde olabilir ya da kanser veya başka bir rahatsızlığın tedavisi sırasında görülebilir.

Gut hastalığında, ürik asit, eklemlerde ve tendonlarda kristal olarak birikerek iltihaba neden olur. Bu iltihaplanma eklem çevresindeki dokuda şişliğe ve hafif bir dokunmayla dahi acı veren hassasiyete sebebiyet verir. Eklemler hareket ettirildiğinde ise şiddetli ağrıya neden olur.

ÜRIKOLIZ KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Allopurinole veya içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı bilinen ciddi alerjisi olan hastalarda,
 • Ciddi böbrek problemi olan hastalarda (kreatinin klirensi 20 mL/dak. altında ise),
 • Vücut ağırlığı 45 kg’ın altında olan çocuklarda, bunlar gibi durumlarda Ürikoliz kullanılmamalıdır.

ÜRIKOLIZ’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse Ürikoliz kullanmadan önce eczacınız ve doktorunuz ile konuşunuz:

 • Han Çini, Afrika veya Hint kökenliyseniz,
 • Karaciğer veya böbreklerinizde problem varsa (doktorunuz, ilacı daha düşük dozda verebilir ya da ilacı günlük almak yerine daha az sıklıkta almanızı isteyebilir. Ayrıca sizi daha yakından takip edecektir),
 • Kalp problemleri veya yüksek kan basıncınız (hipertansiyon) varsa ve bu rahatsızlıkların tedavisi için ADE inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçları veya idrar söktürücü ilaçlar (diüretikler) kullanıyorsanız,
 • Tiroid problemleriniz varsa.

Halihazırda gut nöbeti geçiriyorsanız, nöbetler tamamen geçtikten sonra Ürikoliz tedavisine başlanılmalıdır. Aksi durumda, başka ataklar tetiklenebilir.

Ciddi cilt reaksiyonlarınız (aşırı duyarlılık sendromu, Stevens-Johnson sendromu olarak adlandırılan deri, ağız içini kaplayan yüzey gibi dokularda görülen, kızarıklık ve döküntülerle seyreden bir hastalık, toksik epidermal nekroliz olarak adlandırılan ve deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtilere neden olan bir hastalık) varsa. Bu belirtiler başlangıçta kırmızımsı, hedef tahtası şeklinde veya dairesel lekeler (genelde ortada kabarcıklı şekilde) olarak vücutta görülebilir. Dikkat edilmesi gereken başka belirtiler de ağız, boyun, burun ve genital bölgede açık, ağrıyan noktalar (ülserler) ile kızarmış ve şişmiş gözlerdir (konjonktivit). Hayati tehlike oluşturabilecek bu cilt reaksiyonlarına genelde grip benzeri semptomlar (baş ağrısı, ateş ve eklem ağrıları) eşlik eder. İsilik büyük bölgeli kabarcık oluşumuna ve cilt dökülmelerine yol açabilir. Özellikle, Asya’daki etnik topluluklardan olan Han Çin’i veya Tayland kökenli insanlarda bu ağır cilt reaksiyonlar daha sık gözlenebilir. Bu hastalarda ek olarak, kronik böbrek hastalığı da riski artırır. Eğer isilik veya belirtilen diğer cilt belirtileri görülürse, Ürikoliz tedavisini sonlandırınız ve hemen bir hekime başvurunuz.

Kanser hastalığınız veya doğuştan enzim eksikliği hastalığı olan Lesch-Nyhan sendromunuz varsa, idrarınızdaki ürik asit miktarı artabilir. Bunu engellemek için yeterli sıvı almaya dikkat etmeniz gerekmektedir.

Böbrek taşlarınız varsa, allopurinol tedavisi sonrasında sökülen taş parçalarının idrar yollarını tıkayabileceği dikkate alınmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ÜRIKOLIZ’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Ürikoliz’in alınmasında yiyecek ve içeceklerin bir önemi yoktur. Ancak gut hastalığında doktorunuzun önerdiği diyete uymanız önemlidir. Özellikle bira olmak üzere alkol allopurinolün etkinliğini azaltır. Yüksek pürin içeriğine sahip sakatat (uykuluk, böbrek, beyin, ciğer veya dil) ve et özütü gibi gıdalar tüketmeyiniz.

HAMİLELİKTE URIKOLIZ KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ürikoliz’in hamilelerde kullanımının güvenli olduğuna dair kanıtlar yetersizdir. Bu nedenle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ÜRIKOLIZ KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Allopurinol ve aktif metaboliti oksipurinol anne sütü ile atılmaktadır. Bu nedenle, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ÜRIKOLIZ KULLANABİLİR Mİ?

Allopurinol alan hastalarda uyuşukluk, baş dönmesi ve kas hareketlerinde koordinasyon bozukluğu görülebildiği için, araç ve makine kullanmadan önce ilacın olası etkileri tecrübe edilmelidir.

ÜRIKOLIZ’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ÜRIKOLIZ KULLANIMI

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Ürikoliz’i kullanmadan önce doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz:

 • Salisatlar (steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar olarak bilinen ağrı ve/veya iltihap tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)(örn. aspirin gibi),
 • Teofılin (astım ve nefes alma problemlerinde kullanılan bir ilaç),
 • Epilepsi nöbetlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenitoin, karbamazepin gibi),
 • Vidarabin (virüs enfeksiyonlarına (herpes ya da suçiçeği gibi) karşı kullanılan bir ilaç),
 • Antibiyotikler (ampisilin, amoksisilin gibi),
 • Didanozin (AIDS tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Kan kanseri tedavisinde kullanılan 6-merkaptopürin,
 • Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (azatiyoprin ve organ naklinde kullanılan siklosporin),
 • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar (klorpropamid gibi),
 • Kalp hastalıkları veya yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılan ADE inhibitörleri (kaptopril gibi) ve idrar söktürücüler,
 • Varfarin gibi kan sulandırıcı (antikoagülan) olarak kullanılan ilaçlar,
 • Gut tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.

Alüminyum hidroksit gibi hazımsızlık ilaçları allopurinol alındıktan 3 saat içerisinde alınmamalıdır.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (siklofosfamid, doksorubisin, bleomisin, prokarbazin, mekloretamin, alkil halojenitler gibi). Ürikoliz ile bu gibi kanser ilaçlan kullanıyorsanız, kan değerlerinizde değişiklik daha yaygın olup düzenli kan sayımı yapılması önemlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ÜRIKOLIZ NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Ürikoliz’i doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Eğer emin olmadığınız bir nokta varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tavsiye edilen günlük doz, 100 ilâ 900 mg arasındadır. Tedaviye düşük doz ile başlanıp gerekirse doz artırılabilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Yeterli miktar sıvı ile ağızdan alınır. Yemeklerden hemen sonra alınır.

Çocuklarda Ürikoliz Kullanımı:

15 yaşından küçük çocuklarda, günlük 100 mg ilâ 400 mg arasında verilebilir.

Yaşlılarda Ürikoliz Kullanımı:

Doktorunuz dozunuzu azaltabilir veya ilacınızı daha uzun aralıklarla almanızı önerebilir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Ürikoliz Kullanımı:

Doktorunuz dozunuzu azaltabilir veya ilacınızı daha uzun aralıklarla almanızı önerebilir.

Eğer haftada iki ya da üç kez diyalize giriyorsanız, doktorunuz 300 mg ya da 400 mg’lık bir doz reçete edebilir. Bu doz, diyalizden hemen sonra alınır.

Eğer ÜRİKOLİZ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veyc eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Ürikoliz Kullandıysanız: Doz aşımı durumunda bulantı, kusma, ishal ve baş dönmesi belirtileri gözlenmiştir. Ürikoliz’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ürikoliz Kullanmayı Unutursanız: Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki doz zamanı gelmiş ise, unutulan dozu atlayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ürikoliz İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Doktorunuzla konuşmadan ilacı kullanmayı kesmeyiniz.

ÜRIKOLIZ’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Ürikoliz’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Ürikoliz kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ateş, cilt kızarması dahil aşırı duyarlılık reaksiyonları, genel ağrılar, kan ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluklar (bunlar çoklu organ aşırı duyarlılığı reaksiyonlarının belirtileri olabilir),
 • Ateş ve titreme, baş ağrısı, kas ağrısı (grip benzeri) ve genel kırgınlık,
 • Ciltte değişiklikler (örn. ağızda, boyunda, burun ve genital bölgede açık, ağrıyan noktalar ile kızarmış ve şişmiş gözler (konjunktivit), geniş kabarcık oluşumları veya cilt dökülmeleri),
 • Ciltte pul pul dökülmeler, dudak ve ağızda uçuk,
 • Aniden oluşan hırıltılı solunum, çırpınma veya göğüste sıkışma ve bayılma.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Ürikoliz’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Ürikoliz’in yaygın (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Döküntü,
 • Kanda tiroid uyarıcı hormon seviyesinde artış.

Ürikoliz’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları,
 • Bulantı, kusma, ishal,
 • Anormal karaciğer test sonuçları.

Ürikoliz’in seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Gözlerde ve ciltte sararma (sarılık),
 • Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson sendromu) ve deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroz).

Ürikoliz’in çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri:

 • Kıl kökü iltihabı (fronküloz),
 • Özellikle böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kan değerlerindeki değişiklikler (kan pulcuğu ve beyaz kan hücresi sayısında azalma, kansızlık, eozinofıl (bir tür alerji hücresi) sayısında artış, kemik iliğinin yeterli kırmızı kan hücresi üretememesi (saf kırmızı hücre aplazisi),
 • Lenf düğümleri hastalığı (anjiyo-immünoplastik lenfadenopati),
 • Anafilaktik şok,
 • Şeker hastalığı (diabetes mellitus),
 • Kan yağ değerlerinde artış (hiperlipidemi),
 • Depresyon,
 • Koma,
 • Felç (paraliz),
 • Denge bozuklukları (ataksi),
 • Sinir bozuklukları (nöropati),
 • Uyuşma (parestezi),
 • Uyku hali (somnolans),
 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Tat almada değişiklik,
 • Göz merceğinin bulanması (katarakt), görme bozuklukları, retina değişiklikleri (maküler değişiklikler),
 • Denge bozukluğu sonucunda ortaya çıkan baş dönmesi (vertigo),
 • Göğüste ağrı, kalp atışının yavaşlaması (bradikardi),
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon),
 • Kan kusma (hematemez),
 • Yağ dışkılama (steatore),
 • Ağız mukozası iltihabı (stomatit),
 • Dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler,
 • Safra kesesi rahatsızlığı (akut kolanjit),
 • Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem),
 • Saç dökülmesi (alopesi), saç renginde açılma,
 • Kas ağrıları,
 • İdrarda kan (hematüri),
 • Kanda azot bulunması,
 • Böbrek taşları,
 • İktidarsızlık, sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon),
 • Erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti),
 • Dokularda artan bir su tutma (ödem),
 • Genel kırgınlık, yorgunluk,
 • Ateş.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ÜRIKOLIZ NASIL SAKLANIR?

 • Ürikoliz’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Ürikoliz’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Ürikoliz’i kullanmayınız.
 • Ürikoliz’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız ve nemden uzak tutunuz.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Ürikoliz’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 28.12.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Gut hastalığı nedenleri ve tedavisi
 2. Böbrek taşı neden olur
 3. Böbrek taşı oluşumunu engellemek için neler yapılabilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git