Sağlık Bilgileri Ansiklopedisi

Troponin Nedir? Troponin Yüksekliği Neden Olur?

Troponinler, iskelet kası ve kardiyak miyositlerde aktin ve miyozin arasındaki ilişkiyi düzenleyen yapısal proteinlerdir. Troponinler; Troponin I, Troponin T ve Troponin C olarak üç alt gruba ayrılır.

 

 • Troponin I: Troponin I aktine bağlanarak aktin-miyozin etkileşimini inhibe eder.
 • Troponin T: Troponin T tropomiyozine bağlanır.
 • Troponin C: Troponin C troponin kompleksinde kalsiyuma bağlanır.

 

Troponin T ve Troponin I iskelet kası ve kalp kasında farklı genler tarafından kodlandıkları için farklı aminoasit dizilimine sahiptirler. Bu nedenle kardiyak troponin T (cTnT) ve kardiyak Troponin I (cTnI) kantitatif ya da kalitatif olarak hızlı ve doğru bir biçimde ölçülebilmektedir. Buna karşın Troponin C (cTnC) düz kastaki izoformu ile aynı olduğundan kardiyak spesifiteye sahip değildir.

Troponinler, miyokard infarktüsünün (kalp krizinin) teşhis ve risk değerlendirilmesinde en önemli belirteçlerindendir. Fakat kardiyak troponinler kalp dışı nedenlerle acil servislere başvuran bazı hastalarda da yüksek saptanabilmekte ve yanlış teşhise ve gereksiz girişimlere neden olabilmektedir.

TROPONİN YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ

Miyokarddan (kalp kasından) tropponin salınımı, geçici ya da kalıcı miyokard hasarını göstermektedir. Kalp kasının bu hasarı iskemi, iltihaplanma, enfeksiyon, toksinler ve artmış ventrikül duvarı gerilimi gibi birçok nedene bağlı olabilir. Ancak kalp dışı nedenlerle de kan tahlillerinde troponin değerleri yüksek bulunabilmektedir.

Troponin yüksekliği nedenleri;

 • Miyokarditler,
 • Perikarditler,
 • Kardiyomiyopatiler,
 • Konjestif kalp yetmezliği,
 • Akut ve kronik kalp yetmezliği,
 • Aort diseksiyonu,
 • Kalp cerrahisi, kardiyoversiyon, ablasyon,
 • Hipertansif kriz,
 • Taşiaritmiler, bradiaritmiler,
 • Pulmoner emboli,
 • Pnömotoraks,
 • Göğüs travması,
 • Sepsis,
 • Solunum yetersizliği,
 • Rabdomiyoliz,
 • Kronik böbrek yetmezliği,
 • Merkezi sinir sistemi hastalıkları (intrakranial hemoraji (kanama), intrakranial basınç artışı, iskemik stroke),
 • Akut kolesistit (safra kesesi iltihabı),
 • Pankreatit (pankras iltihabı),
 • İnfiltratif hastalıklar (hemokromatozis, amiloidozis),
 • İlaç toksisitesi (örn. adriamisin, 5 florourasil, yılan zehiri),
 • Ciddi yanıklar
 • Aşırı egzersiz sonrası.

Benzer Yazılarımız

 1. Koroner Arter Hastalığı
 2. Kalp Damar Hastalığında Uygulanan Tedavi  Yöntemleri
 3. Konjestif Kalp Yetmezliği
 4. Ateroskleroz Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git