Baş Dönmesi

Triplus MR Tablet Nedir? Triplus İlacının Yan Etkileri

Triplus MR tablet'in kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Triplus MR 35 mg tablet kullanım şekli

Triplus MR tablet’in kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Triplus MR tablet kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

 1. Triplus MR tablet ağızdan alınır.
 2. Triplus MR tablet’in etkin maddesi : 35 mg Trimetazidin dihidroklorür.
 3. Triplus tablet’in yardımcı maddeleri : Dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, polivinilpirolidon, kollidon SR, magnezyum stearat, titanyum dioksit (El71), kırmızı demir oksit (E 172), FD&C blue indigo karmin alüminyum lak (E 132) içerir.
 4. Triplus MR ilacını kullanmaya başlamadan önce bu ”kullanma talimatını”dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Triplus MR ilacının kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Triplus MR nedir ve neden kullanılır?

Tiriplus MR 35 mg film kaplı modifiye salım tablet, 60 tabletten oluşan blister ambalajda bulunmaktadır. Triplus MR hücresel antiiskemik grubuna aittir.

 1. Triplus MR, göğüs ağrısı (anjina pectoris) krizlerinin önlenmesinde kullanılır.
 2. Triplus MR baş dönmesi (vertigo) ve kulak çınlaması, vızıltı ve ıslık sesi gibi çevre ile ilgili olmayan seslerin duyulması (tinnitus) gibi semptomların yardımcı tedavisinde kullanılmaktadır.

Triplus MR kullanmadan önce nelere dikkat etmeli?

 MR tablet neden kullanılır

MR tablet neden kullanılır

Eğer Triplus MR’ın etkin maddesine veya Triplus MR’ın içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik). Triplus MR’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız.

 1. Triplus MR ilaç anjina krizlerinin oluşumunu engellemede etkilidir. Başlamış olan anjina krizlerinde iyileştirici bir tedavi değildir.
 2. Stabil olmayan anjina pektoris hastalığında başlangıç tedavisi değildir.
 3. Kalp krizi (miyokart infarktüs) tedavisi için uygun değildir.
 4. Anjina krizi durumunda doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedaviniz gözden geçirilip tahlil yaptırmanız gerekebilir ve tedaviniz değiştirilebilir.
 5. Trimetazidin Parkinson hastalığı belirtilerine sebep olabilir veya bu belirtileri kötüleştirebilir (titreme, hareket zorluğu, kol ve bacaklarda katılık). Bu durum, özellikle de yaşlı hastalarda doktora rapor edilmelidir ve araştırılmalıdır.
 6. Kan basıncındaki düşüş veya denge kaybına bağlı olarak düşmeler gerçekleşebilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

Triplus MR yiyecek ve içecek ile kullanılır mı?

 1. Triplus MR dozları yemek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelikte Triplus MR kullanılır mı?

 1. Triplus MR ilacını kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 2. Triplus MR’ın hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez.
 3. Triplus MR tedavisi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Triplus MR kullanılır mı?

 1. Triplus MR ilacını kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 2. Triplus MR’ın emzirirken kullanılması tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı sırasında Triplus MR kullanılır mı?

 1. Araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte Triplus MR kullanımı

 1. Eğer herhangi bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda almışsanız hatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Triplus MR nasıl kullanılır?

 1. Triplus MR ilacını sabah ve akşam yemekleri ile birlikte birer tablet alınız.
 2. Triplus MR ağızdan kullanım içindir.
 3. Triplus MR tabletlerini yeterli miktarda su ile çiğnemeden yutunuz.
 4. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
 5. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
 6. Doktorunuz Triplus MR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. 3 aylık tedaviden sonra tedavinin yararı yeniden değerlendirilmeli, tedaviden cevap alınmama durumunda ilaca devam edilmemelidir.
 7. Eğer Triplus MR ’ın etkisinin güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla Triplus MR kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 8. Triplus MR ’ı kullanmayı unutursanız, unuttuğunuz dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

Triplus MR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler yoktur.

Triplus MR tablet’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Triplus MR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın yan etkiler 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir. Yaygın yan etkiler 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan yan etkiler 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek yan etkiler 1.000 hastanın birinden az görülebilir. Çok seyrek yan etkiler 10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bilinmeyen yan etkiler eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

 1. Triplus MR tablet’in yaygın görülen yan etkileri : Baş dönmesi, baş ağrısı, karın ağrısı, ishal (diyare), hazımsızlık, bulantı, kusma, ciltte döküntü, kaşıntı, kurdeşen, yorgunluk gibi yan etkilerdir.
 2. Triplus MR tablet’in seyrek görülen yan etkileri : Özellikle antihipertansif tedavi gören yaşlı hastalarda ayaktayken kan basıncındaki düşme sonucu oluşan bayılma, baş dönmesi veya düşme. Çarpıntı, düzensiz veya hızlı kalp atışı, ateş basması gibi yan etkiler görülebilir.
 3. Triplus MR tablet’in çok seyrek görülen yan etkileri : Titreme, katılık, hareket zorluğu ve dengesizlik gibi Parkinson semptomlarının kötüleşmesi. Bu semptomlar tedavinin kesilmesi ile kaybolur.
 4. Triplus MR tablet’in bilinmeyen yan etkileri : Uyku bozuklukları (uykusuzluk, uyuklama), kabızlık (konstipasyon), alerjik reaksiyon sebebi ile oluşan yüzün ve boğazın aniden şişmesi (anjiyoödem), ateşlenme ve tüm vücudun kabarması (akut genelleştirilmiş eksantematik püstüloz). Bu etkiler ilacı kullandıktan sonra birkaç saat ile birkaç gün içinde görülebilir.

Triplus MR tablet’in bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkisi ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Triplus MR ilacı nasıl saklanmalı?

 1. Triplus MR ’ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Triplus MR’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklanmalıdır.
 3. Triplus MR’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız
 4. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Triplus MR ’ı kullanmayınız.

Triplus MR tablet kullanılan hastalıklar ile ilgili sağlık yazıları

 1. Kulak çınlaması nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Kulak zarı yırtılması nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Meniere hastalığı neden olur
 4. Denge siniri iltihabı neden olur
 5. Baş dönmesi neden olur
 6. Vertigo neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git