Hastalıklar ve Tedaviler

Triküspit Kapak Yetmezliği Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Triküspit kapak kalp kaslarının gevşemesi sırasında sağ atriumdan sağ ventriküle kalbin kasılması sırasında ise kanın sağ ventrikül çıkış yönüne yönlendirilmesini sağlar.

Triküspit kapak yetmezliği nedir?

Triküspit kapak kalp kaslarının gevşemesi sırasında sağ atriumdan sağ ventriküle kalbin kasılması sırasında ise kanın sağ ventrikül çıkış yönüne yönlendirilmesini sağlar. Triküspit kapak hastalıkları genelde tek başına görülmeyip çoğunlukla diğer kapak hastalıkları ile birlikte olduğu için değerlendirilmesi ve tedavisi, uzun seneler diğer kapak hastalıklarının gölgesinde kalmıştır.

Kalp yetmezliği, konjenital kalp hastalığı ve pulmoner hipertansiyon tedavisinde gelişen ilerlemeler, hemodiyalize bağlı hastalar ve ilaç kullanımının artması nedeni ile triküspit kapak hastalıklarında artış meydana gelmiştir. Triküspit kapak ile ilgili anatomik yapılardan yaprakçıklar, fibröz anüller halka, korda tendinea, papiller kaslar ve sağ ventrikül miyokardından herhangi birini etkileyen sorunlar triküspit kapak yetmezliğine neden olmaktadır.

Hafif derecede triküspit yetmezliği sağlıklı bireylerin % 70’inde zaten bulunmaktadır. Genellikle aort kapak hastalıklarından daha çok mitral kapak hastalıkları ile birlikte görülür. Saf mitral yetmezliği olan olguların % 62’sinde fonksiyonel triküspit kapak yetmezliği gözlenmiştir. Romatizmal kapak hastalığı dahil diğer sebeplere bağlı primer triküspit kapak yetmezliği daha nadir görülmektedir. Enfektif endokardite bağlı triküspit yetmezliği genellile intravenöz ilaç kullanımına bağlı sık görülmektedir. Künt travma sonucu papiller kas, korda tendinea ya da kapak yırtılmasına bağlı da triküspit yetmezlik oluşabilir.

Triküspit kapak yetmezliği belirtileri ve teşhisi

Triküspit kapak yetmezliğinin belirtileri, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, karında şişkinlik gibi bazı belirtiler görülebilir.

Triküspit kapak yetmezliğinin tanısında, doktorun yapacağı fizik muayene sırasında görülen bulgular, konjestif, kesik ritimli ve ağrılı karaciğer büyümesi, asit, yaygın ödem, boyun toplardamarlarında pulsatil dolgunluk, göz kürelerinde basınçlı nabız, siyanöz (morarma), sarılık, triküspit odağında veya supxiphoid bölgede inspiryumda şiddetlenen pansistolik üfürüm karvallo belirtisi, triküspit kapak yetmezliğinin elektrokardiyografi tetkikinde, inkomplet sağ dal bloğu ya da atriyal fibrilasyon sık görülür. Telekardiyogramda sağ atriumun belirginleşmesi ile birlikte görülen kardiyomegali (kalp büyümesi) görülür. Ekokardiyografide, sağ kalp boşlukları genişlemiş olarak görülür.

Triküspit kapak yetmezliği tedavisi

Triküspit kapak yetmezliğinin tedavisinde, pulmoner hipertansiyon gelişmediği sürece cerrahi tedaviye gerek duyulmaz. Fonksiyonel triküspit yetmezliğinde hafif ve orta dereceli olan hastalar idrar söktürücü ilaçlar ile takip altında tutulur.

Cerrahi tedavi genelde anüloplasti tedavisi olarak uygulanır. Primer (birincil) triküspit yetmezliğinde kapak replasmanı (değişimi) gerekebilir. Triküspit kapak tamirinde bu kapak yavaş akıma sahip bir kapak olduğundan, mekanik kapaklar ile değiştirilmesi tercih edilmez. Triküspit kapak hastalıklarında en etkili tedavi yöntemi kapak onarımı işlemidir.

Kapak tamir yöntemleri, dikiş ile tamir yöntemi ve triküspit anüloplasti, kapağın etrafına kapak iskeletinin daraltılması için bir halka konarak kapak daraltılır ve bu sayede yetmezliğin azaltılması sağlanabilir.

Triküspit kapak yetmezliği tedavisi

Triküspit kapak yetmezliği tedavisi

Kalp kapak hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Kalp kapak hastalığı neden olur
  2. Mitral kapak yetmezliği nedenleri ve tedavisi
  3. Aort kapak yetmezliği nedenleri ve tedavisi
  4. Pulmoner kapak yetmezliği nedir
  5. Hamilelikte kalp kapak hastalığı

80 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git