Doğumsal Hastalıklar

Triküspit Atrezisi Nedir? Triküspit Atrezisi Belirtileri ve Tedavisi

Triküspit atrezisi sağ atriyum ile sağ ventrikülü birbirinden ayıran triküspit kapağın yokluğu veya kaynaşması ile karakterize siyanotik, doğumsal bir kalp hastalığıdır.

Triküspit atrezisi sağ atriyum ile sağ ventrikülü birbirinden ayıran triküspit kapağın yokluğu veya kaynaşması ile karakterize siyanotik, doğumsal bir kalp hastalığıdır. Bu anomalide sağ atriyumdan sağ ventriküle kan akımı gerçekleşememektedir. Sonuç olarak sağ ventrikül küçük kalır ve tam olarak gelişemez. Çoğunlukla foramen ovale patensi, ventriküler septal defekt, sağ ventrikülün gelişim geriliği ve sol ventrikülün hipertrofisi bu durum ile birlikte bulunur.

Triküspit atrezisi kliniği ve belirtileri

Hastaların yaşamını sürdürmesi atriyumlar ve ventriküller arasında bir deliğin olmasına bağlıdır. Klinik belirtilerin ortaya çıktığı yaş ve doktora başvurulduğunda görülen bulgular birincil olarak ventriküler septal defekt’in (kalpteki deliğin) boyutuyla ilişkili ve pulmoner kan akımına bağlıdır. Bu durumda anormal kan akımı söz konusudur ve bu nedenle siyanoz (morarma) ortaya çıkar. Belirtiler olarak morarma, kolay yorulma, egzersiz ile artan nefes darlığı ve nadiren hipoksi nöbetleri görülebilir.

Triküspit atrezisi teşhisi

Triküspit atrezisine özgü tipik muayene bulgusu yoktur. Muayenede küçük ventriküler septal defekte ait göğüs kemiği sol alt kenarında yüksek perdeli bir üfürüm, sıklıkla eşlik eden tiril ve siyanoz (morarma) saptanır.

Teşhis için kullanılan diğer yöntemler arasında elektrokardiyografi (EKG), göğüs radyografisi, ekokardiyografi (EKO), kalp katerizasyonu, anjiyografi gibi yöntemler kullanılır.

Triküspit atrezisi tedavisi

Yenidoğan döneminde interatriyal karışım sadece küçük bir patent foramen ovale sayesinde sağlanıyorsa, balon atriyal septostomi yapılmalıdır.

Pulmoner (akciğerlere) kan akımının azaldığı durumlarda kan akımını arttırmak ve siyanozu azaltmak için genellikle şant ameliyatı yapılması gerekir.

Triküspit atrezisi olan hastaların bazılarında ise akciğere giden kan akımı aşırı olabilir. Bu nedenle, bu hastalarda akciğer atardamarında kan basıncının artmasını önlemek için banding işlemi yapılır.

Yine triküspit atrezili hastalarda Fontan ameliyatı ile fizyolojik tam düzeltme uygulanabilir. Bu ameliyat ile sağ atriyuma dönen oksijeni azalmış kan, oluşturulan tünel veya bağlantılar yardımıyla oksijenlenmek üzere doğrudan doğruya akciğerlere yönlendirilir. Böylece oksijeni azalmış bu kan kalbe uğramaz, dolayısıyla da siyanoz ortadan kaldırılmış olur.

Benzer sağlık yazıları

  1. Doğumsal kalp hastalıkları
  2. Total pulmoner venöz dönüş anomalisi
  3. Methemoglobinemi nedir
  4. Kalp deliği nedir ve neden olur
  5. Ventriküler septal defekt nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git