Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Tribestan Nedir? Tribestan Nasıl Kullanılır?

Tribestan bir bitkisel ürün olup, Tribulus terrestris (Demir dikeni) bitkisinin toprak üstü kısımlarının kuru ekstresini içermektedir ve bu ekstre furostanollerin ağırlıklı olarak steroid saponinlerini içerir.

TRİBESTAN 250 mg film kaplı tablet kullanma talimatı

Tribestan’ın etkin maddesi: 250 mg Tribulus terrestris herba extractum siccum (demir dikeni otunun kuru ekstresi) içerir. Demir dikeni otunun kuru ekstresi, 112,5 mg dan az olmayacak şekilde furostanol saponinlerini içerir.

Tribestan’ın yardımcı maddeleri: Mikrokristalin selüloz (101 tipi), kolloidal silika susuz, povidon K25, krospovidon (Tip A), talk, magnezyum stearat ve film kaplama maddesi olarak titanyum dioksit  (E 171), kırmızı demir oksit (E 172), siyah demir oksit (E 172), soya lesitini (E 322), Ksantan gum (E415) ve sarı demir oksit maddelerini içeren Opadry AMB Brown 80W26601 gibi yardımcı maddeler içerir.

TRİBESTAN nedir?

Tribestan bir bitkisel ürün olup, Tribulus terrestris (Demir dikeni) bitkisinin toprak üstü kısımlarının kuru ekstresini içermektedir ve bu ekstre furostanollerin ağırlıklı olarak steroid saponinlerini içerir. Etki mekanizması bir steroid saponin olan protodiozin’le ilgilidir. Protodiozin, vücutta dihidroepiandrosterona (DHEA) metabolize olur ve hücre zarı bütünlüğü, erektil fonksiyon, kolesterol metabolizması ve bağışıklık üzerinde olumlu etki gösterir.

Sağlıklı gönüllülerden elde edilen sonuçlardan, Tribestan’ın adrenal hormonların ve adrenokortikotropik hormon’un konsantrasyonunu anlamlı ölçüde değiştirmeden hipofizyal-gonadal eksenin (hipofizle ilgili cinsiyet bezi – erkekte testis kadında ovaryum) serum hormon düzeyini etkilediği gösterilmiştir.

Tribestan’ın ayrıca, dislipoproteinemili hastalarda trigliserid ve yüksek yoğunluklu lipoproteinin (HDL) serum düzeylerini anlamlı ölçüde etkilemeden, total kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoproteini (LDL) önemli ölçüde azaltarak hipolipemik etki gösterdiği lipid metabolizması üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu bildirilmektedir.

TRİBESTAN ne için kullanılır?

 • Tribestan azalmış cinsel fonksiyonların düzenlenmesinde yardımcıdır.
 • Llipid metabolizma bozukluğu durumunda total kolestrol ve düşük yoğunluklu lipoprotein düzeylerinin azaltılmasında tedaviye yardımcıdır.
 • Ayrıca menopoz döneminde ve cerrahi yolla yumurtalığı alınmış kadınlarda ruhsal gerginliklerin giderilmesinde yardımcıdır.

TRİBESTAN kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

 • Ürünün içindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen bireylerde kullanılmamalıdır.
 • Ciddi kardiyovaskülar hastalığınız veya böbrek hastalığınız, prostat adenomunuz varsa kullanmayınız.
 • 16 yaşın altındaki ergenlerde ve çocuklarda Tribestan kullanılmamalıdır.
 • Gebelik veya emzirme dönemlerinde Tribestan kullanılmamalıdır.

TRİBESTAN kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/Önlemler)

 • Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
 • Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
 • Menopozdaki kadınların tedavisinde, tedavi dozundan idame dozuna geçiş tedricen olmalıdır. Etkin dozun birden bire kesilmesi veya keskin bir şekilde azaltılması durumunda kompleks menopozal semptomlar tekrar ortaya çıkabilir.

TRİBESTAN ile etkileşimi olan ilaçlar ve maddeler

 • Eğer diüretik veya antihipertansiyon ilaçları (yüksek kan basıncı tedavisi için) alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Tribestan’ın ovulasyon uyarıcı diğer ilaçlarla birlikte kullanımı, bu ilaçların etkisini artırabilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya kullanmışsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunu belirtiniz.

TRİBESTAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Tribestan’ı her zaman bu kullanım kılavuzunda önerildiği gibi kullanınız. Bir sorunuz olduğunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Tabletleri yemeklerden sonra bir miktar su ile yutunuz.

Cinsel fonksiyonları azalmış erkeklerde Tribestan kullanım şekli ve dozu: Günde 3 kez 1-2 tablet önerilmektedir. Kullanım süresi 90 günden daha az değildir. Tedavi, tatmin edici bir sonuç alınıncaya kadar tekrarlanabilir.

Endokrin sterilitesi bulunan kadınlarda Tribestan kullanım şekli ve dozu: Önerilen doz günde 3 kez 1-2 tablet olup menstruel döngünün başlangıcından sonraki 1 inci günden 12 inci güne kadar kullanılmalıdır. Kullanım düzenli aralıklarla gebelik durumuna kadar tekrarlanabilir.

Kan lipoproteinlerinin azaltılması için Tribestan kullanım şekli ve dozu: Bu durum için önerilen doz günde 3 kez 2 film kaplı tablettir. Kullanım süresi en az 3 ay olmalıdır.

Menapoz belirtilerinin giderilmesi için Tribestan kullanım şekli ve dozu: Önerilen doz 60-90 gün, günde 3 kez 1-2 tablettir. Bir iyileşme görüldüğünde doz miktarı tedrici olarak 1-2 yıllık bir süre için günlük 2 adet idame doza indirilmelidir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Tribestan kullandıysanız:

Şimdiye kadar aşırı doz vakaları rapor edilmemiştir. Eğer aşırı miktarda ürün kullanılmış ise doktorunuza başvurunuz.

Tribestan kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozun yerine çift doz almayınız.

TRİBESTAN yan etkileri nelerdir? (advers etkiler)

 • Bazı hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.
 • Mide muköz membranında tahriş etkisi mümkündür.

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM) ’ne bildiriniz.

TRİBESTAN nasıl saklanmalı?

 • Tribestan’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Tribestan’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Kutunun üzerindeki son kullanma tarihinden sonra Tribestan’ı kullanmayınız.

BU ÜRÜNÜN TIBBİ YARARI GELENEKSEL KULLANIMA VE LİTERATÜRE DAYANMAKTADIR. TIBBİ MÜSTAHZAR (İLAÇ) OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.

Benzer sağlık yazıları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git