Doğumsal Hastalıklar

Trakeaözofageal Fistül Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Trakeözofageal fistül, nadir görülen bir doğumsal anomalidir. Trakea yani soluk borusu, özofagus ise yemek borusudur.

Trakeaözofageal fistül, nadir görülen bir doğumsal anomalidir. Trakea yani soluk borusu, özofagus ise yemek borusudur. Fistül ise bu iki yapının arasında bağlantı olması durumudur. Bu fistül türünün en sık görülen tipinde, özofagusun alt kısmı trakeaya bağlanır ve özofagusun üst kısmı gelişmemiştir, buna bağlı olarak burada kör uçlu bir kese oluşumu söz konusudur. Bu gibi bir durum ise yemek borusu (özofageal) atrezi olarak tanımlanır ve yemek borusu atrezisi ile trakeözofageal fistül arasında yakın bir ilişki vardır. Yani yemek borusu atrezisi ile trakeözofageal fistül birlikteliği oldukça sık görülen bir durumdur. Trakeaözofageal fistül erişkinlerde de edinsel olarak (bazı kötü huylu hastalıklara bağlı ya da travmatik olaylara bağlı) gelişebilir.

Çocuklarda trakeaözofageal fistül neden olur?

Normal şartlarda trakea (soluk borusu) ve özofagus (yemek borusu) arasında bir bağlantı yoktur, çünkü yemek borusu ile soluk borusu yan yana durdukları halde ayrı kanallar ile işlevlerini görürler fakat yapısal bir bozukluk ya da edinsel bir bozukluk durumunda bu iki kanal arasında bir bağlantı oluşur ve bu bağlantı fistül olarak tanımlanır. Bu bağlantıdan dolayı çocuk yemek yediğinde yemeğin soluk borusuna kaçması gibi hiç istenmeyen bir durum ortaya çıkar.

Trakeaözofageal fistül hastalığının farklı tipleri de vardır. En sık görülen tipi ise yemek borusunun kısmen olmaması ve alt kısmın soluk borusu ile bağlantılı olmasıdır.

Çocuklarda trakeaözofageal fistül belirtileri ve komplikasyonları

Trakeaözofageal fistül oluşumundan etkilenen bebek tükürüğünü yutamaz ve sürekli ağzı sulanır. Bebek emerken veya mama ile beslenirken emdiği süt veya yediği mama ağızdan geri gelir ve geri gelen besin artıkları akciğerlere kaçarak çocuğun boğulma hissi yaşamasına, öksürmesine ve bazen de oksijensiz kalmasından dolayı morarmasına neden olur.

İnhale edilen hava fistülden mideye geçtiği için bebeğin karnı şişer. Midedeki asitli sıvı fistül’den akciğerlere geçerek pnömoniye ve pnömotoraks (akciğer sönmesi) gelişimine sebep olur.

Çocuklarda trakeaözofageal fistül teşhisi

Trakeaözofageal fistül hastalığı çoğunlukla bebek doğduktan sonra saptanır fakat hafif fistül sorunu olan bebeklerde hastalık çocukluk dönemine veya yetişkinlik dönemine kadar teşhis edilemeyebilir.

Hastalık daha büyük çocuklarda tekrar tekrar zatürre gelişmeye başladığında ortaya çıkabilir. Kesin teşhis için bronkoskopi yapılır. 

Çocuklarda trakeaözofageal fistül tedavisi

Trakeözofageal fistül tedavisi

Trakeözofageal fistül tedavisi

Trakeözofageal fistül, fistül kapatılıp, trakea ile özofagusun doğru şekilde bağlandığı cerrahi yöntem ile tedavi edilir. Cerrahi tedavi bozukluğun tipine göre değişebilir.

Ameliyat sonrası bebeğin beslenme sondası ile beslenmesi sağlanır. Bebek normal beslenmeye geçene kadar damar yolundan sıvı ve destek tedavisi de verilir.

Ameliyattan bir süre sonra yemek borusunun iyileştiğini ya da iyileşmediğini anlamak için yine baryumlu yemek borusu grafisi çekilir. Eğer tekrar veya aşamalı olarak cerrahi operasyon yapılacak ise mideye beslenme tüpü yerleştirilir ve bebek bu süreç tamamlanana kadar beslenme tüpünden beslenir.

Trakeözofageal fistül ameliyatından sonra tam ve normal beslenme başlayana kadar bebek hastanede kalır. Ameliyattan sonra gelişebilecek komplikasyonlar nedeni ile bebek belli bir süre takip edilir.

Trakeaözofageal fistül ile birlikte görülebilen doğumsal bozukluklar

Trakeaözofageal fistül ile birlikte görülen en önemli doğumsal anormalilerden biri özofageal (yemek borusu) atrezisidir. Yine her ikisiyle birlikte görülen başka doğumsal bozukluklar (anomaliler) vardır. Örneğin omurga, böbrekler, kalp, anüs, Down sendromu ve trizomiler gibi hastalıklar ve/veya radyal kemik kusurları da trakeözofageal fistül ve/veya özofageal atrezi ile birlikte görülebilir.

Yetişkinlerde trakeaözofageal fistül neden olur?

Trakeaözofageal fistül yetişkinlerde de edinsel olarak meydana gelebilir. Örneğin granülamatöz hastalıklar, yabancı cisimler, geçirilen travmalar, cerrahi tedaviler ve yüksek basınçlı entübasyon tüplerinin kullanımı gibi durumlar yetişkinlerde trakeaözofageal fistül oluşmasının en sık görülen nedenleridir.

Yetişkinlerde ayrıca malign (kötü huylu) hastalıklar da trakeaözofageal fistül gelişimine yol açar veya açabilir. Özofagus (yemek borusu) kanseri, akciğer kanseri, trakeal tümörler, metastaz (sıçrama) yapan meme kanseri, Hodgkin hastalığı, laringeal karsinom gibi kötü huylu hastalıklar bu malign hastalıklar arasında sayılabilir.

Yetişkinlerde trakeaözofageal fistül belirtileri ve komplikasyonları

Trekeözofageal fistül gelişen erişkinlerde ilk dikkati çeken semptomlardan birisi solunum yollarında sekresyon (balgam) artışıdır. Diğer belirtiler ve gelişebilecek komplikasyonlar arasında karında aşırı şişkinlik, hastalığın ilerleyen dönemlerinde akciğerlerde sıvı birikmesi, akciğer sönmesi, zatürre gelişimi, solunum yetmezliği, solunum yollarına besin artıklarının kaçması sayılabilir.

Yetişkinlerde trakeaözofageal fistül teşhisi

Hastanın şikayetleri, öyküsü, çekilen akciğer grafisi, baryumlu floroskopi ve teşhisin kesinleştirilmesi için bronkoskopi gibi yöntemler ile trakeaözofageal fistül hastalığının teşhisi konulur.

Yetişkinlerde trakeaözofageal fistül tedavisi

Trakeaözofageal fistül sorunu olan ve durumu cerrahi tedaviye uygun erişkinlerde cerrahi tamir uygulanır.

Yeni oluşmuş ve küçük çaplı travmatik fistüller bazen ve bazı hastalarda kendiliğinden iyileşebilir fakat kronik hale gelmiş (uzun süredir devam eden) travmatik fistüllerde ise kendiliğinden iyileşme çok mümkün değildir ve bu durumda da cerrahi tedavi gerekir.

Yine kötü huylu hastalıklara bağlı gelişen trakeaözofageal fistül tedavisinde hem altta yatan hastalığın tedavisi hem de fistülün tedavisi gibi yöntemler uygulanır.

Benzer sağlık yazıları

  1. Solunum yetmezliği nedenleri ve tedavisi
  2. Yemek borusu atrezisi nedenleri ve tedavisi
  3. Bronkoskopi neden ve nasıl yapılır
  4. Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu nedir
  5. Çocuklarda öksürük nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git