Doğumsal Hastalıklar

Trakeözofageal Fistül Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Trakeözofageal fistül hastalığı nedir?

Trakeözofageal fistül, nadir görülen bir doğumsal anomalidir (kusurdur). Trakea yani soluk borusu, özofagus ise yemek borusudur. Fistül ise bu iki yapının arasında bağlantı olması durumudur. Bu fistül türünün en sık görülen tipinde, özofagusun alt kısmı trakeaya bağlanır ve özofagusun üst kısmı gelişmemiştir, buna bağlı olarak burada kör uçlu bir kese oluşumu söz konusudur.

Bu gibi bir durum ise yemek borusu (özofageal) atrezi olarak tanımlanır ve yemek borusu atrezisi ile trakeözofageal fistül arasında yakın bir ilişki vardır. Yani yemek borusu atrezisi ile trakeözofageal fistül birlikteliği oldukça sık görülen bir durumdur. Trakeözofageal fistül erişkinlerde de edinsel olarak (bazı kötü huylu hastalıklara bağlı ya da travmatik olaylara bağlı) gelişebilir.

Çocuklarda trakeözofageal fistül neden olur?

Normal şartlarda trakea (soluk borusu) ve özofagus (yemek borusu) arasında bir bağlantı yoktur, çünkü yemek borusu ile soluk borusu yan yana durdukları halde ayrı kanallar ile işlevlerini görürler fakat yapısal bir bozukluk ya da edinsel bir bozukluk durumunda bu iki kanal arasında bir bağlantı oluşur ve bu bağlantı fistül olarak tanımlanır.

Bu bağlantıdan dolayı çocuk veya erişkin yemek yediğinde yemeğin soluk borusuna kaçması gibi hiç istenmeyen bir durum ortaya çıkar ve buna bağlı olarak da akciğerlerde iltihaplanma, yemek yerken öksürük, beslenme sırasında morarma, solunum sıkıntısı, ağızda tükürük birikmesi veya solunum yollarında balgam artışı ve karında şişkinlik gibi şikayetler meydana gelir.

Trakeözofageal fistül hastalığının farklı tipleri de vardır. En sık görülen trakeözofageal fistül tipi ise yemek borusunun kısmen olmaması ve alt kısmın soluk borusu ile bağlantılı olmasıdır.

Çocuklarda trakeözofageal fistül belirtileri

 1. Trakeözofageal fistül oluşumundan etkilenen bebek tükürüğünü yutamaz ve sürekli ağzı sulanır.
 2. Bebek emerken veya mama ile beslenirken emdiği süt ve yediği mama ağızdan geri gelir ve geri gelen besin artıkları akciğerlere kaçarak çocuğun boğulma hissi yaşamasına, öksürmesine ve bazen de oksijensiz kalmasından dolayı morarmasına neden olur.
 3. İnhale edilen hava fistülden mideye geçtiği için bebeğin karnı şişer.
 4. Midedeki asitli sıvı fistülden akciğerlere geçerek pnömoniye (zatürreye) ve pnömotoraks (akciğer çökmesi) gelişimine sebep olur.

Çocuklarda trakeözofageal fistül teşhisi

Trakeözofageal fistül hastalığı çoğunlukla bebek doğduktan sonra saptanır fakat hafif fistül sorunu olan bebeklerde hastalık çocukluk dönemine veya yetişkinlik dönemine kadar teşhis edilemeyebilir.

Hastalık daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde tekrar tekrar zatürre gelişmeye başladığında ortaya çıkabilir. Kesin teşhis için bronkoskopi tetkiki yapılır. 

Çocuklarda trakeözofageal fistül tedavisi

Trakeözofageal fistül tedavisi

Trakeözofageal fistül tedavisi

 1. Trakeözofageal fistül, fistül kapatılıp, trakea ile özofagusun doğru şekilde bağlandığı cerrahi yöntem ile tedavi edilir.
 2. Cerrahi tedavi bozukluğun tipine göre değişebilir.
 3. Ameliyat sonrası bebeğin beslenme sondası ile beslenmesi sağlanır. Bebek normal beslenmeye geçene kadar damar yolundan sıvı ve destek tedavisi de verilir.
 4. Ameliyattan bir süre sonra yemek borusunun iyileştiğini ya da iyileşmediğini anlamak için yine baryumlu yemek borusu grafisi çekilir.
 5. Eğer tekrar veya aşamalı olarak cerrahi operasyon yapılacak ise mideye beslenme tüpü yerleştirilir ve bebek bu süreç tamamlanana kadar beslenme tüpünden beslenir.
 6. Trakeözofageal fistül ameliyatından sonra tam ve normal beslenme başlayana kadar bebek hastanede kalır.
 7. Ameliyattan sonra gelişebilecek komplikasyonlar nedeni ile bebek belli bir süre takip edilir.

Yetişkinlerde trakeözofageal fistül neden olur?

Trakeözofageal fistül yetişkinlerde de edinsel olarak meydana gelebilir. Örneğin granülamatöz hastalıklar, yabancı cisimler, geçirilen travmalar, cerrahi tedaviler ve yüksek basınçlı entübasyon tüplerinin kullanımı gibi faktörler yetişkinlerde trakeözofageal fistül oluşmasının en sık görülen faktörleri arasındadır.

Yetişkinlerde ayrıca malign (kötü huylu) hastalıklar da trakeözofageal fistül gelişimine yol açar veya açabilir. Örneğin özofagus (yemek borusu) kanseri, akciğer kanseri, trakeal tümörler, metastaz (sıçrama) yapan meme kanseri, Hodgkin hastalığı, laringeal karsinom gibi kötü huylu hastalıklar yetişkinlerde görülen edinsel trakeözofageal fistül nedenleri arasındadır.

Yetişkinlerde trakeözofageal fistül belirtileri

 1. Trekeözofageal fistül gelişen erişkinlerde ilk dikkati çeken belirtilerden birisi solunum yollarında sekresyon (balgam) artışıdır.
 2. Diğer belirtiler arasında karında aşırı şişkinlik, hastalığın ilerleyen dönemlerinde akciğerlerde sıvı birikmesi, akciğer çökmesi, zatürre gelişimi, solunum yetmezliği, solunum yollarına besin artıklarının kaçması gibi belirtiler de vardır.

Yetişkinlerde trakeözofageal fistül teşhisi

Hastanın şikayetleri, öyküsü, çekilen akciğer grafisi, baryumlu floroskopi tetkiki ve teşhisin kesinleştirilmesi için bronkoskopi tetkiki gibi tetkikler ile trakeözofageal fistül hastalığının teşhisi konulur.

Yetişkinlerde trakeözofageal fistül tedavisi

 1. Trakeözofageal fistül sorunu olan ve durumu cerrahi tedaviye uygun erişkinlerde cerrahi tamir uygulanır.
 2. Yeni oluşmuş ve küçük çaplı travmatik fistüller bazen ve bazı hastalarda kendiliğinden iyileşebilir fakat kronik hale gelmiş (uzun süredir devam eden) travmatik fistüllerde ise kendiliğinden iyileşme çok mümkün değildir ve bu durumda da cerrahi tedavi gerekir.
 3. Yine kötü huylu hastalıklara bağlı gelişen trakeözofageal fistül tedavisinde hem altta yatan nedenin tedavisi hem de fistülün tedavisi gibi tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulur.

Trakeözofageal fistül ile birlikte görülebilen doğumsal kusurlar

Trakeözofageal ile birlikte görülen en önemli doğumsal kusurlardan biri özofageal (yemek borusu) atrezisidir.

Yine her ikisi ile birlikte görülen başka doğumsal kusurlar (anomaliler) vardır. Örneğin omurga, böbrekler, kalp, anüs, Down sendromu ve trizomiler gibi hastalıklar ve/veya radyal kemik kusurları da trakeözofageal fistül ve/veya özofageal atrezi ile birlikte görülebilir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Solunum yetmezliği nedenleri ve tedavisi
 2. Yemek borusu atrezisi nedenleri ve tedavisi
 3. Bronkoskopi neden ve nasıl yapılır
 4. Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu nedir
 5. Çocuklarda öksürük nedenleri ve tedavisi
 6. Çocuklarda zatürre nedenleri ve tedavisi
 7. Akciğer sönmesi (pnömotoraks) nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git