Enfeksiyon Hastalıkları

Tobrex Göz Damlası Nedir? Tobrex Göz Damlasının Yan Etkileri

Tobrex, gözün/gözlerin ve etrafının yüzeysel bakteriyel infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

 TOBREX %0.3 steril oftalmik solüsyon kullanım talimatı

Tobrex’in etkin maddesi nedir? 1 ml çözelti 3 mg tobramisin içerir.

Tobrex’in yardımcı maddeleri: Borik asit (E284), sodyum sülfat anhidrit (E514), sodyum klorür, tiloksapol, benzalkonyum klorür, sülfürik asit ve/veya sodyum hidroksit, saf su içerir.

Tobrex göze damlatılarak uygulanır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

TOBREX nedir ve ne için kullanılır? TOBREX Endikasyonları

Tobrex anti-infektifler adı verilen ilaç grubunda yer almaktadır. Anti-infektifler grubu gözlere hastalık bulaştıran mikroorganizmaların büyük bir kısmına karşı aktif olan antibiyotikleri (bu üründe tobramisin) içerir.

Tobrex kilitli kapak içeren 5 ml’lik güvenlik emniyetli plastik şişe (Drop-Taıner) içeren bir ambalajda sunulur. Berrak, renksiz-soluk sarı veya kahverengi renkli bir çözeltidir.

Tobrex, gözün/gözlerin ve etrafının yüzeysel bakteriyel enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Tobrex göz damlası ne için kullanılır

Tobrex göz damlası ne için kullanılır

TOBREX kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer, tobramisine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise Tobrex’i kullanmayınız.

TOBREX’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Eğer, göz kapağınızda kaşınma, gözünüzde kızarma, şişme varsa tedavinizi durdurunuz ve doktorunuza başvurunuz.
 • Bazı hastalarda yüzeysel olarak uygulanan aminoglikozidlere (antibiyotikler) karşı aşırı duyarlık oluşabilmektedir. Diğer aminoglikozid sınıfı antibiyotiklere de çapraz-duyarlılık ayrıca oluşabilmektedir. Eğer ciddi alerjik reaksiyon belirtileri oluşursa, tedaviyi durdurunuz.
 • Başka antibiyotikler ile tedavi görüyorsanız, Tobrex’i kullanmadan önce doktorunuza sorunuz.
 • Sistemik aminoglikozid antibiyotik tedavisi ile birlikte kullanıldığında birikmiş ürüne bağlı olarak oluşabilecek zehirlenme etkileri göz önüne alınmalıdır.
 • Tüm antibiyotik ilaçlarda olduğu gibi, uzun süre kullanımı duyarlı olmayan bakterilerin ve mantarların (ilaca direnç geliştiren organizmalar) artmasına neden olabilir, eğer böyle bir süperenfeksiyon (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması) gelişirse, uygun tedaviye başlanması gerekir.
 • Bir göz enfeksiyonunun tedavisi süresince kontakt lens kullanımı önerilmemektedir. Bu ürün ile tedavi görürken kontakt lens kullanmayınız.
 • Tobrex koruyucu madde olarak göz tahrişine neden olabilen ve ayrıca yumuşak kontakt lenslerin rengini bozduğu bilinen benzalkonyum klorür içerir. Tobrex’i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarınız ve lensleri takmadan önce 15 dakika bekleyiniz.
 • Bu ilacı doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız.
 • Hastalığınız kötüleşirse veya hastalık belirtileri tekrar ortaya çıkarsa doktorunuza danışınız.
 • Başka ilaçlar kullanıyorsanız, lütfen ‘Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı’ bölümüne bakınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TOBREX’in yiyecek ve içecek ile kullanımı

Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinler ile ve içecekler ile etkileşme göstermesi beklenmez.

Hamilelikte TOBREX kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tobrex hamilelik süresince önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuz ya da eczacınız ile görüşünüz.

Emzirme döneminde TOBREX kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tobrex emzirme döneminde önerilmemektedir.

Araç ve makine kullananlar TOBREX kullanabilir mi?

Tobrex kullandıktan hemen sonra görüşünüzde bulanıklaşma olabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç veya makine kullanılmamalıdır.

TOBREX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer kontakt lens kullanıyorsanız, Tobrex’i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarınız ve lensleri takmadan önce 15 dakika bekleyiniz.

Tobrex’in içindeki koruyucu (benzalkonyum klorür) göz tahrişine neden olabilir ve ayrıca yumuşak kontakt lenslerin rengini bozduğu da bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte TOBREX kullanımı

 • Bir aminoglikozid ile (tobramisin gibi) sinir sistemi, kulak veya böbreğe toksik (zarar verici) etkileri olan diğer ağızdan alınan, vücuda etki eden veya yüzeysel kullanılan ilaçların eş zamanlı ve/veya ardışık kullanımı bu zararlı etkilerin artmasına neden olabilir, mümkün olduğunca bu tür ilaçlar ile birlikte Tobrex kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Topikal (yüzeysel) kortikosteroidler (steroid pomadları) Tobrex ile birlikte kullanıldığında bakteri, mantar ve virüs gibi mikroorganizmalara bağlı enfeksiyonların klinik belirtilerini maskeleyebilir ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını baskılayabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TOBREX göz damlası nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Tobrex’i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

 • Hafif ile orta dereceli enfeksiyonlarda normal doz gözlere her dört saatte bir 1 veya 2 damladır.
 • Ciddi enfeksiyonlarda normal doz iyileşme elde edilene kadar her saat başı 1 veya 2 damladır. Daha sonra uygulama sıklığı azaltılarak kesilir.

Tedavinin normal süresi 7-10 gündür.

Doktorunuz size tedavinizin ne kadar süreceğini söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu: 

Tobrex’i sadece gözlerinize uygulayınız.

 • 1- Tobrex’in şişesini ve bir ayna alınız.
 • 2- Ellerinizi yıkayınız.
 • 3- Şişenin kapağını açınız.
 • 4- Şişeyi, başparmağınız ve orta parmağınız arasında ucu aşağı bakacak şekilde ters tutunuz.
 • 5- Başınızı arkaya yaslayınız.
 • 6- Temiz parmağınız ile göz kapağınızı, göz kapağınız ile gözünüz arasında bir cep oluşana kadar açınız. Damla buraya damlatılacaktır.
 • 7- Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa ayna kullanınız.
 • 8- Damlayı gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Damlaya mikrop bulaşabilir.
 • 9- Her seferinde bir damla Tobrex damlatmak için ters şişenin dibine hafifçe basınız.
 • 10- Tobrex’i kullandıktan sonra, göz kapağınızı serbest bırakınız, gözünüzü kapatınız ve bir parmağınız ile burnunuzun yanından gözünüzün kenarına bastırınız, bu işlem ilacın vücudunuzun diğer bölgelerine geçmesini engellemeye yardımcı olur.

Eğer damlayı iki gözünüzde de kullanıyorsanız, diğer gözünüz için de aynı uygulamayı tekrarlayınız.

Kullanımdan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

Diğer şişeyi açmadan önce, bir şişeyi tamamen kullanınız.

Eğer damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

Tobrex çocuklarda kullanılır mı?

Özel bir kullanımı yoktur, yetişkinler ile aynıdır.

Tobrex yaşlılarda kullanılır mı?

Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

Tobrex’in özel kullanım durumları:

Tobrex‘in, böbrek/karaciğer yetmezliğindeki etkileri bilinmemektedir. Ancak, bu ürünün yüzeysel uygulamasından sonra tobramisinin düşük sistemik emiliminine bağlı olarak doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer Tobrex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Tobrex kullandıysanız: Gözünüzü ılık su ile yıkayınız. Diğer kullanıma kadar başka damla damlatmayınız. Tobrex’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tobrex’i kullanmayı unutursanız: Hatırladığınız anda tek bir doz kullanınız. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulan dozu almayıp normal doz programınıza devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tobrex ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler: Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır.

TOBREX’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Tobrex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (göz kapağında kaşıntı veya şişme, gözde kızarıklık gibi) yan etkiler görüldüğünde.

Tobrex’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Gözde rahatsızlık hissi ve göz kaşıntısı,
 • Göz kapağında kaşıntı veya şişme,
 • Göz içinde kızarıklık.

Tobrex’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı,
 • Korneada aşınma,
 • Göz kapağında kızarıklık,
 • Göz akıntısı,
 • Göz kapağında anormallikler,
 • Gözde şişme,
 • Göz tahrişi,
 • Göz ağrısı,
 • Görme bozukluğu,
 • Bulanık görme,
 • Gözyaşında artış,
 • Aşırı duyarlılık,
 • Baş ağrısı,
 • Döküntü,
 • Dermatit (bir tür deri hastalığı),
 • Kaş ve kirpik dökülmesi,
 • Lökodermi (deride melanin pigmenti eksikliği),
 • Kaşıntı, deride kuruluk gibi yan etkiler.

Tobrex’in sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Göz iritasyonu,
 • Gözlerde yabancı cisim hissi,
 • Anormal göz hassasiyeti,
 • Göz kapağı kaşıntısı,
 • Ciltte kızarıklık,
 • Göz alerjisi.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olursunuz.

TOBRX göz damlası nasıl saklanır?

 • Tobrex’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Tobrex’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Tobrex’i kullanmayınız. Şişeyi açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.
 • Tobrex’in kapağının açıldığı tarih = .. .. …. 
 • Tobrex’i kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
 • Tobrex 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Tobrex açılıncaya kadar sterildir. Şişe ilk kez açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.

Bu kullanma talimatı 16.10.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Konjonktivit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Blefarit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Göz ağrısı nedenleri ve tedavisi
 4. Arpacık (it dirseği) nedenleri ve tedavisi
 5. Üveit nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git