Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Tirecort Krem Ne İçin Kullanılır? Tirecort Nasıl Kullanılır?

TIRECORT KREM KULLANMA TALİMATI

Tirecort cilt üzerine haricen uygulanır.

Tirecort etkin maddeleri: 1 gram Tirecort etkin madde olarak 20 mg fusidik asit ve 1 mg betametazon valerat içermektedir.

Tirecort yardımcı maddeleri: Makrogol setostearil eter 20, setostearil alkol, beyaz yumuşak parafin, klorokresol, bütil hidroksi anisol (E32O), sıvı parafin, saf su, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, sodyum hidroksit, hidroklorikasit gibi yardımcı maddeler içerir.

Tirecort Kullanma Talimatı

TIRECORT NEDİR ve NE  İÇİN KULLANILIR?

Tirecort, deri hastalıklarına ve enflamasyona (yangıya) karşı kullanılır. 30 g’lık tüplerde sunulur.

Tirecort bir antibiyotik (fusidik asit) ve güçlü bir kortikosteroid (betametazon valerat) içeren kombine bir preparattır. Fusidik asit bakterilerin üremesini önlerken, betametazon ise antiinflamatuvar etkiye sahip olup, kaşıntıyı azaltır.

TIRECORT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Fusidik aside, betametazona ya da içeriğindeki diğer maddelerden birine veya birden fazlasına karşı aşırı duyarlılık,
 • Yüzde, özellikle burun, yanaklar ve alında kızarıklığın eşlik ettiği enflamasyon benzeri bir cilt hastalığı (rosacea),
 • Burun ve ağız çevresinde kırmızı lekelerin (ağız çevresi dermatiti) eşlik ettiği enflamasyon,
 • Akne (sivilce) veya akneli alanlar,
 • Mantarlara, bakterilere veya virüslere bağlı cilt hastalıkları (örneğin uçuk, zona veya suçiçeği), bunlar gibi durumlarda Tirecort’u kullanmayınız.

TIRECORT’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Çocuklarda, yüz bölgesi, geniş cilt alanları, cildin dar giysilerin altında kalan bölgeleri veya cilt kıvrım yerlerinin tedavisi için sadece doktorunuza danışarak kullanınız.
 • Tirecort’u doktorunuza danışmadan gerektiğinden daha uzun süre ve 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.
 • Tirecort’un gözler, açık yaralar veya muköz membranlara değmesinden kaçınınız.
 • Hasarlı cilt, ince ve hassas cilt ya da akne üzerine uygulamadan kaçınınız.
 • Rektum ya da cinsel organların çevresinde sadece kısa süreli kullanınız.
 • Aşırı duyarlılık gelişmesi durumunda doktorunuza başvurunuz.
 • Tirecort uzun süreli kullanıldığı takdirde böbrek üstü bezlerinde MBI hormon oluşumu azalabilir. Bu nedenle, ciddi şekilde yaralandıysanız, ciddi bir enfeksiyonunuz varsa (örneğin zatürre) ya da ameliyat olacaksanız, doktorunuza bildiriniz.
 • Kan ve idrar testleriniz yapılacaksa, Tirecort tedavisi almakta olduğunuzu daima belirtiniz.
 • Tirecort var olan bir enfeksiyonu maskeleyebilir ve iyileşmesini geciktirebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TIRECORT’un YİYECEK ve İÇECEKLERLE KULLANILMASI

Tirecort, cilde uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

HAMİLELİKTE TIRECORT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe kadınlarda Tirecort kullanılması önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE TIRECORT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerin Tirecort kullanması önerilmez.

ARAÇ ve KULLANANLAR TIRECORT KULLANABİLİR Mİ?

Tirecort’un araç ve makine kullanma becerinizi etkilediğine dair hiçbir bilgi yoktur.

TIRECORT’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

Tirecort’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden butil hidroksi anisol ve setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE TIRECORT KULLANIMI

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TIRECORT NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Lezyonlara günde 2 veya 3 kez uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Cilt üzerine haricen uygulanır.

Uygulamayı takiben, eğer yara ellerde değilse, eller her seferinde mutlaka yıkanmalıdır.

Çocuklarda Tirecort kullanımı:

Çocuklarda topikal kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı etkili tedavi elde edilebilecek en düşük miktarla sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

Yaşlılarda Tirecort kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin kısıtlama yoktur.

Böbrek/Karaciğer Durumlarıda Tirecort Kullanımı:

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur. Betametazon karaciğerde metabolize edildiğinden karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

Eğer Tirecort etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Tirecort kullandıysanız: Kullanmanız gerekenden fazla Tirecort kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tirecort kullanmayı unutursanız: İlacı kullanmayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz kullanın ve daha sonra düzenli uygulama biçimiyle devam edin. Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Tirecort ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Tedavi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Uzun süreli kullanıma takiben Tirecort tedavisi kesilirken, hastalığın kızarıklık, yanma ve batma şeklindeki alevlenmelerini önlemek açısından ilaç ani kesilmemeli, dozu yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir.

TIRECORT’un OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Tirecort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Tirecort kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ellerin,
 • Ayakların,
 • Bileklerin,
 • Yüzün,
 • Dudakların,
 • Ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Tirecort’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaralanma, ameliyat ya da şiddetli enfeksiyonda (örneğin zatürre) ciddi şok durumları,
 • Karın ve boyun bölgesinde yağlanma, mermi kafa, kızarık yüz, diyabet, kan basıncında aşırı artma, kasların yoğunluğunda azalma,
 • Cilt altında kapillerde yumaksı görünüm,
 • Çocuklarda büyümenin yavaşlaması ve kilo alımının normalden az olması,
 • Çocuklarda kafa içi basıncının artması nedeniyle sürekli baş ağrısı ve gözlerde ağrı,
 • Eller ve ayaklar ya da tüm vücutta cerahatli kabartıların eşlik ettiği psöriyaz (sedef).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek (1000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler nelerdir?

 • Döküntü,
 • İlaç kesildiğinde egzemanın tetiklenmesi,
 • Ciltte iritasyon, kaşıntı, yanma veya batma hissi.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler nelerdir?

 • Aşırı duyarlılık,
 • Kurdeşen tarzı döküntü,
 • Kontakt dermatit,
 • Ciltte kızarıklık, kuruma,
 • Özellikle uzun süreli kullanımda ciltte incelme ve bazı damarlarda genişleme, çatlama,
 • Kortikosteroide bağlı ciltte beyaz çatlaklar,
 • Steroid aknesi,
 • Ağız çevresinde cilt enflamasyonu,
 • Ciltte toplu iğne başı büyüklüğünde kanama,
 • Ciltte yeni enflamasyon oluşumu ya da enflamasyonun yayılması,
 • Ciltte renk kaybı (depigmentasyon),
 • Burun, yanaklar ve alında kızarıklığın eşlik ettiği enflamasyon benzeri cilt hastalığı (rosacea),
 • İstenmeyen kıllanma.

Bunlar Tirecort’un ciddi olmayan yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

TIRECORT Nasıl Saklanır?

 • Tirecort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Tirecort’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Tirecort’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Tirecort’u kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 18.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Atopik Dermatit Nedir, Neden Olur
 2. Kontakt Dermatit Nedir, Neden Olur
 3. Nemlendirici Nedir, Ne İşe Yarar
 4. Cilt Bakımında E Vitaminin Önemi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git