D

Tıpta Direnç Ne Demek? Dirençli Hastalıklar ve İlaç Direnci Nedir?

Direnç, karşı koyma yetisidir. Tıpta direnç terimi birkaç farklı anlamda kullanılır; örneğin dirençli hipertansiyon, psikanalitik direnç, antibiyotik direnci gibi.

Direnç nedir?

Direnç, karşı koyma yetisidir. Tıpta direnç terimi birkaç farklı anlamda kullanılır; örneğin dirençli hipertansiyon, psikanalitik direnç, antibiyotik direnci gibi. Direnç, immün sisteminin zehirlere, tahriş edici maddelere ve mikroorganizmalara karşı koyabilme yeteneği anlamını da ifade eder.

Dirençli hipertansiyon nedir?

Dirençli hipertansiyon nedir? Kan akımına direnç damar duvarları tarafından gösterilir. Normal fizyolojik süreçlerle ya da hastalık sonucu kan damarının çapı azaldığında direnç artar. Artmış direnç kan basıncında yükselmeye (hipertansiyona) neden olur. Dirençli hipertansiyon, doktor kontrolü altında 6 veya daha fazla ilacın maksimum dozuna rağmen kontrol edilemeyen hipertansiyondur.

Dirençli hipertansiyon nedenleri: Dirençli hipertansiyon nedenleri arasında tedaviye uyumsuzluk, yetersiz tedavi dozu, uygun olmayan ilaç kombinasyonları, hastanın kan basıncını arttıran başka ilaçlar kullanması, hipervolemi, fazla tuz tüketimi, obezite, sigara ve alkol kullanımı, insülin direnci, tıkayıcı uyku apne sendromu, renal parankimal hastalıklar, feokromasitoma, Cushing sendromu, tiroid ve paratiroid hastalıklar, aort koarktasyonu gibi nedenler sayılabilir.

Dirençli hipertansiyon tedavisi: Dirençli hipertansiyon tedavisinde altta yatan hastalığın araştırılması ve buna yönelik tedavi, biri diüretik olmak üzere üç veya daha fazla antihipertansif kombinasyonu, ilaç seçiminin hastanın durumuna göre kişiselleştirilmesi gibi tedavi prensipleri bulunmaktadır.

Psikanalizde direnç nedir?

Psikanalizde direnç bastırılmış anıların ve duyguların bilinç düzeyine erişiminin engellenmesi anlamında kullanılır. Hasta bir yandan değişmek için psikoterapiye gelirken, diğer yandan belirtilerini çatışmalarını çözmek için kullandığından, bunların yerine yenilerini koymak kolay değildir. Bir süre sonra direnç ortaya çıkar.

Psikoterapiye direnç gösteren kişi bilinçli olarak bilgi vermez, sessiz kalır, seans sırasında çok konuşur ama kendi iç dünyası hakkında bilgi vermez, randevusunu unutur. Psikoterapi direncini kısaca özetleyecek olursak, terapötik çalışmayı engelleyen her durum direnç olarak kabul edilir.

Analist hastanın bu direnci kırmasına yardımcı olur.

Antibiyotik direnci nedir?

Antibiyotik direnci nedir? İlaç direnci mikroorganizmaların daha önce üzerlerinde etkili olan ilaçların etkisinden korunma yeteneği kazanmalarıdır. Belirli bakteriler belirli antibiyotik ilaçlara karşı koruma sağlayan genleri (katılım materyali birimleri) edinirler. Antibiyotik direnci aslında bakterilerin hayatta kalma mücadelesidir. Antibiyotiklerin aşırı kullanımı dirençli soyların yayılımını teşvik eder. Günümüzde antibiyotik direnci dünyayı ilgilendiren ve sadece günümüz neslini değil gelecek nesli de etkileyen çok önemli bir sorundur.

Antibiyotik direnci nasıl önlenir? Antibiyotiklere karşı direnç gelişiminin kontrol altına alınabilmesi için antibiyotikler kısıtlı dönüşümlü olarak kullanılmalı, toplumlara antibiyotik kullanımı eğitimi verilmeli, ilaç firmaları denetlenmeli, antibiyogram yapılarak doğru antibiyotik seçilmeli, doktorlar bu ilaçları gelişi güzel reçetelemekten kaçınmalı, antibiyotiklere karşı direnç durumu belirlenmelidir.

Benzer sağlık yazıları

  1. Psikoterapi nedir ve ne için uygulanır
  2. Hipertansiyon nedir
  3. Psikanaliz nedir
  4. Bakteriler ve hastalığa neden olan bakteriler

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git