Hastalıklar ve Tedaviler

Thiocilline Nedir? Thiocilline Ne İşe Yarar? Thiocilline Yan Etkileri

THİOCİLLİNE 500 IU/g + 5 mg/g GÖZ MERHEMİ KULLANMA TALİMATI

Göze uygulanır.

Etkin maddeler: 5 g merhem, Basitrasin 2500 U.I. ve Neomisin Sülfat 25 mg (Neomisin baz: 17,5 mg) içerir.

Yardımcı maddeler: Vazelin likid, beyaz vazelin gibi yardımcı maddeler içerir.

Thiocilline Kullanma Talimatı

THİOCİLLİNE NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (THİOCİLLİNE ENDİKASYONLARI)

Thiocilline, tüp içerisinde 5 gram beyaz renkli merhem olarak kullanıma sunulmuş olan ve gözdeki çeşitli iltihabi ve mikrobik durumları ve yaralanmaları kontrol etmek için kullanılan bir göz merhemidir. Thiocilline’in içindeki etkin maddeler olan Basitrasin ve Neomisin birçok bakteriye karşı etkili birer antibiyotiktir. Thiocilline, gözün ön tarafı ve göz kapağındaki bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde ve göz kapağı yara ve yanıklarında kullanılır.

THİOCİLLİNE KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (THİOCİLLİNE KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

İlacın içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, kullanmayınız.

THİOCİLLİNE’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

  • Dirençli mikropların gelişmesine neden olabileceğinden, uzun süreli kullanımından kaçınınız.
  • Tedavi sırasında kontakt lensinizi takmayınız.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

THİOCİLLİNE’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Thiocilline’in herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE THİOCİLLİNE KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz. Thiocilline, hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Thiocilline emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR THİOCİLLİNE KULLANABİLİR Mİ?

Thiocilline, bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce görmenizin tekrar netleşmesini bekleyiniz.

THİOCİLLİNE İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Uyarısı olan bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE THİOCİLLİNE KULLANIMI

Topikal kullanım ile ilgili herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

THİOCİLLİNE NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Günde 3-4 defa göze uygulanır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Alt göz kapağı aşağıya çekilerek iç tarafına bir miktar sıkılır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlara uyunuz.

İlacınızı almayı unutmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin daha başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Çocuklarda Thiocilline Kullanımı:     

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda Thiocilline Kullanımı:

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Thiocilline Kullanımı:

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer Thiocilline’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Thiocilline Kullandıysanız:

Thiocilline’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Thiocilline Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

Thiocilline İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

THİOCİLLİNE’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Thiocilline’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Thiocilline’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Thiocilline karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

  • Uzun süreli kullanımlarda kızarma, kaşıntı, şişme gibi yan etkiler görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

  • Görme bulanıklığı. İlacın kesilmesiyle bu bulgular kaybolur.

Bunlar Thiocilline’in nadir etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

THİOCİLLİNE’İN SAKLANMASI

  • Thiocilline’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
  • Thiocilline’i 25°C’nin altında oda sıcaklığında ve serin bir yerde saklayınız.
  • Thiocilline’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Thiocilline’i kullanmayınız.
  • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz kullanmayınız.   

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız Thiocilline’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 04.10.2017 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git