Hastalıklar ve Tedaviler

Theraflu Forte Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Theraflu Forte’un Yan Etkileri

Theraflu Forte grip ve soğuk algınlığına bağlı ateş, üşüme, vücut ağrıları, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtileri azaltır.

Theraflu forte film tablet kullanma talimatı nedir?

Theraflu Forte’un etkin maddesi nedir? Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin maleat içerir.

Theraflu Forte’un yardımcı maddeleri nelerdir? Kolloidal silika, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, kroskarmeloz sodyum, mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, polietilen glikol, kinolin sarısı, titanyum dioksit (E171), metil parahidroksi benzoat (E218), polivinilpirolidon, metil selüloz içerir.

Theraflu ağız yoluyla alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Theraflu Forte nedir?

Theraflu Forte, film tablet formunda bir ilaçtır. Tabletler pastel sarı renkli, oblong, kenarları eğimli görünümdedir.

Theraflu Forte, 20 film tablet içeren blister ambalajlarda, orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.

Theraflu forte ne için kullanılır? (Theraflu Forte’un endikasyonları)

Theraflu Forte, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (fenilefrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

Theraflu Forte grip ve soğuk algınlığına bağlı ateş, üşüme, vücut ağrıları, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtileri azaltır.

Theraflu Forte Ne İşe Yarar

Theraflu Forte kullanılmaması gereken durumlar (Theraflu Forte’un kontrendikasyonları)

Eğer:

 • Etkin maddeler veya diğer adrenerjik ilaçlara veya Theraflu Forte’un içerdiği maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler bölümüne bakınız) alerjiniz varsa
 • Şiddetli kalp-damar, karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) veya böbrek hastalığınız varsa
 • Şiddetli yüksek tansiyon veya hızlı kalp atışının eşlik ettiği bir hastalığınız varsa
 • İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu denilen rahatsızlığınız varsa
 • Mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa
 • Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa
 • Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa
 • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa
 • Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliğiniz (kırmızı kan hücrelerini oksidasyon reaksiyonları denen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikliği) varsa
 • Sara (Epilepsi) hastasıysanız
 • Parasetamol içeren başka ilaç kullanıyorsanız
 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız
 • 12 yaşından küçükseniz, bunlar gibi durumlarda Theraflu Forte’u kullanmayınız ya da doktorunuz bu ilacı reçete ederken bu durumlardan herhangi birisi sizde mevcut ise doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Theraflu Fort kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (Uyarılar/Önlemler)

Eğer: 

 • Alkol kullanıyorsanız
 • Sürekli alkol kullanımınızın yanında karaciğer rahatsızlığınız varsa
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme (örneğin alanin aminotransferaz (ALT) düzeyi) ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa
 • Geçmişte kalbin atım hızının bozulmasına (aritmi) bağlı olarak Torsades de Pointes veya QT uzaması görüldü ise
 • Kalp-damar sistemi hastalıklarınız varsa
 • Serebral ateroskleroz hastasıysanız
 • Belirsiz nedenle tansiyonunuz düşüyorsa (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) varsa
 • Feokromositoma (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olur) hastasıysanız
 • Tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa
 • Prostat büyümeniz varsa
 • Bronşiyal astımınız varsa
 • Şeker (Diabetes mellitus) hastasıysanız
 • Ameliyat olacaksanız
 • Depresyon, psikiyatrik ya da duygusal bozukluklar ya da Parkinson tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) bir ilaç kullanıyorsanız ya da son 2 hafta içinde kullandıysanız, bunlar gibi durumlar ya da bu durumlardan herhangi birisi sizde mevcut ise Theraflu Forte’u kullanmadan önce doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Theraflu Forte’u önerilenden daha uzun ya da daha kısa süreli kullanmayınız. Çünkü bu ilaç önerilen dozların ve sürenin üzerinde kullanıldığında karaciğer hasarına neden olabilen parasetamol maddesini içermektedir. Parasetamol ani yüksek dozlarda ciddi karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.

 • Karaciğer ve/veya böbrek rahatsızlığınız varsa
 • Kansızlığınız varsa
 • Akciğer rahatsızlığınız varsa Theraflu Forte’u doktor kontrolü altında kullanmalısınız.

Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda Theraflu Forte kullanımı nedir?

Hamilelikte Theraflu Forte kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ilacı almadan önce doktorunuza danışınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Theraflu Forte kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız, ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullananlar Theraflu Forte kullanabilir mi? Theraflu Forte uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

Theraflu Forte’un özel kullanım durumları: Theraflu Forte, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Bu ilaç şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Theraflu Forte’un yiyecek ve içeceklerle kullanımı nasıl olmalı? Theraflu Forte alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü kullanılırken alkollü içecekler kullanmamalısınız.

Theraflu Forte’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Theraflu Forte laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (hassasiyet) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Theraflu Forte metilparahidroksibenzoat içerir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
 • Theraflu Forte kinolin sarısı ve titanyum dioksit içermektedir. Bu maddeler alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Theraflu Forte’un diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:

Monoamin oksidaz inhibitörleri (maklobemid dahil) veya parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız Theraflu Forte’u kullanmayınız.

Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında Theraflu fort’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar
 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (ör. propantelin)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (ör. metoklopramid gibi)
 • Kolestiramin gibi kolesterol düşürücü ilaçlar
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (ör. Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan ilaçlar gibi)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 • Zidovudin (AİDS hastalığında kullanılan bir ilaç)
 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır.)
 • Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron gibi)
 • Alkol
 • Antidepresanlar (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan ilaçlar); imipramin, amitriptilin, bitkisel bir ilaç sarı kantaron-St.John Wort gibi)
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin ve izoniazid gibi ilaçlar
 • Kalp ve astım hastalığı için kullanılan (sempatomimetikler) ilaçlar
 • Kalp ritm bozukluğu ve tansiyon için kullanılan ilaçlar (beta-blokerler, debrisokin, guanetidin, rezerpin gibi)
 • Migren tedavisinde kullanılan ergo alkaloitleri (ergotamin ve metilserjit)
 • Kalp rahatsızlıklarında kullanılan (digoksin ve kardiyak glikozitler gibi) ilaçlar
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin, bunlar gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bu ilaçları kullandığınıza dair bilgi veriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Theraflu Forte nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

 • 12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde Theraflu Forte kullanımı: Her 6 saatte 1 tablet alınız. Durumunuza göre doktorunuz gerekli gördüğü durumlarda her 4 saatte 1 tablet önerebilir.
 • Çocuklarda Theraflu Forte kullanımı: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
 • Yaşlılarda Theraflu Fortekullanımı: Yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Theraflu Forte’u günde 6 tabletten fazla kullanmayınız.

Theraflu Forte’u 5 günden uzun süreli kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu: 

Theraflu Forte’u yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

Theraflu Forte’u yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

Theraflu Forte’un yiyecek ve içeceklerle kullanımı:

Theraflu Forte alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü kullanılırken alkollü içecekler kullanmamalısınız.

Theraflu Forte’un özel kullanım durumları:

Theraflu Forte, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Bu ilaç şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Theraflu Forte’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Theraflu Forte kullandıysanız:

Doz aşımı durumlarında solgunluk, bulantı ve kusma sık görülen erken belirtilerdir. Ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

Doz aşımında karşılaşılan etkiler olası yan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir. Ciddi vakalarda zihin karışıklığı, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbetler ve kalp ritm bozuklukları görülebilir. Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis (duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir.

Theraflu Forte’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Theraflu Forte’u kullanmayı unutursanız: 

Eğer Theraflu Forte’un bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Theraflu Forte’un olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Theraflu Forte’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Theraflu Forte’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Ciltte kızarıklık, kaşıntı gibi alerjik cilt reaksiyonları
 • Çok miktarda alındığında kansızlık, uzun süreli kullanımında kan hücrelerinin sayısında azalma (trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni gibi)
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (agranülositoz)
 • Lyell sendromu (Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz, ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Akut jeneralize eksantematoz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü, içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)
 • Astım ve nefes darlığı
 • Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Theraflu Forte’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Theraflu Forte’un yaygın görülen (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uykululuk hali
 • Üst solunum yolu hastalık belirtileri
 • Bulantı, kusma
 • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık

Theraflu Forte’un yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Mide-bağırsak kanaması
 • Tedavi dozlarında uzun süreli kullanımda böbrek üzerine zararlı etki

Theraflu Forte’un seyrek (1000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri: 

 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), kansızlık (anemi), hemolitik anemi gibi kan sayımı değişiklikleri
 • Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi, ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şişme)
 • Deri döküntüsü, kaşıntı
 • Alerjik ödem
 • Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjioödem)
 • Yaygın akıntılı döküntüler (akut jeneralize aksantematöz püstülozis)
 • El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform)
 • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
 • Bronşiyal salgılarda kalınlaşma
 • İshal
 • Hazımsızlık
 • Karaciğerde bozukluk, sarılık dahil hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Halsizlik
 • Göğüs sıkışması
 • İştahsızlık
 • Depresyon
 • Kabus görme
 • İritabilite
 • Konsantre olamama
 • Bulanık görme
 • Kulak çınlaması
 • Kalp atımının hızlanması (taşikardi), çarpıntı, kalpte aritmi
 • Düşük tansiyon

Theraflu Forte’un çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri: 

 • Lyell sendromu (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma

Theraflu Forte’un sıklığı bilinmeyen (eldeki veriler ile tahmin edilemeyen) yan etkileri: 

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma
 • Beyinde iltihaplanma (ensefelopati)
 • Ellerde titreme (tremor)
 • Sinirlilik
 • İritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)
 • Huzursuzluk
 • Heyecanlanma
 • Uykusuzluk
 • Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)
 • Üriner retansiyon (idrar yapamama)
 • Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar
 • Işığa duyarlılık
 • Deri reaksiyonları
 • Ürtiker
 • Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen sedasyon
 • Baş ağrısı
 • Çocuklarda paradoksikal eksitasyon (vücut/organların uyarılması)
 • Yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)
 • Ağız kuruluğu

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Theraflu Forte nasıl saklanır?

 • Theraflu Forte’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Theraflu Forte’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Theraflu Forte’u kullanmayınız.

Benzer sağlık yazıları

 1. Soğuk algınlığı ve soğuk algınlığından korunma
 2. Baş ağrısı nedenleri ve tedavisi
 3. Yüksek ateş ve yüksek ateş durumunda ilk yardım
 4. Burun tıkanıklığı neden olur
 5. Burun akıntısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git