Enfeksiyon Hastalıkları

Tetradox Nedir? Tetradox Ne İçin Kullanılır? Tetradox Yan Etkileri

TETRADOX 100 MG KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir kapsül 100 mg doksisiklin baza eşdeğer doksisiklin hiklat içerir.

Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, mısır nişastası, sodyum lauril sülfat; kapsülünde siyah demir oksit (E172), titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), patent mavisi (E 131), su ve jelatin (sığır kaynaklı jelatin içerir) bulunur.

Tetradox Prospektüs

TETRADOX NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Tetradox, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Tetradox’un etkin maddesi olan doksisiklin, bakterilerin protein yapımlarını bozarak üremelerinin durmasına neden olur.

Tetradox’un içinde 100 mg doksisiklin bulunmaktadır. Kapağı siyah, gövdesi yeşil sert kapsül içinde şantöz görünümündedir. Bir kutunun içinde 14 kapsül bulunur.

Tetradox duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılır:

 • İdrar yolları ve genital enfeksiyonlarda,
 • Cinsel temasla geçen (zührevi) bazı hastalıklarda (bel soğukluğu, frengi hastalıklarında alternatif tedavi olarak),
 • Solunum yolları hastalıklarında (zatürre, atipik zatürre, kronik bronşit, sinüzit gibi),
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, antibiyotik tedavisinin gerekli görüldüğü sivilceler (akneler) de,
 • Kolera, amip, turist diyaresi gibi bağırsak hastalıklarında,
 • Bazı göz enfeksiyonlarında (trahom, inklüzyon konjonktiviti gibi),
 • Kayalık dağlar benekli humması, Q ateşi, tifüs çeşitleri, bit ve kenelerden geçen hastalıklar, Malta humması, veba, sıraca (tularemi), leptospiroz, psittakoz gibi hastalıkların tedavisinde,
 • Sıtmanın önlenmesi ve tedavisinde,
 • Turist diyaresinin önlenmesinde,
 • Gazlı kangren ve tetanoz için alternatif tedavi olarak.

Bu ürün sığır kaynaklı jelatin içermektedir.

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

TETRADOX’U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tetrasiklin grubu ilaçların diş gelişimi sırasında (gebeliğin son ikinci yarısı, bebeklik ve 8 yaşına dek çocukluk dönemlerinde) kullanılması, dişlerde kalıcı renk değişikliğine (sarı-gri- kahverengi) yol açabilir. Bu istenmeyen etki, ilaçların uzun süreli kullanımlarında daha yaygındır, ancak tekrarlanan kısa süreli kullanımlarda da bildirilmiştir. Aynı zamanda, diş minesi hipoplazisi (gelişim bozukluğu) de bildirilmiştir. Bu nedenle tetrasiklin grubu ilaçların, solunum yolu ile edinilmiş (maruziyet sonrası) şarbon olguları da dahil olmak üzere şarbon vakaları dışındaki olgularda, diğer ilaçlar etkisiz veya kullanımı kesinlikle yasak olmadıkça bu yaş grubunda kullanılmamaları gerekir.

TETRADOX KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Doksasiklin’e veya Tetradox’un içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,
 • 8 yaşından küçük çocuklarda,
 • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Hamile iseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız, bunlar gibi durumlarda Tetradox kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

TETRADOX’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

Tetradox tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ve bazen kanlı ve balgamlı olabilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeniyle gelişebilir.

 • Güneş ışığına karşı duyarlılık gelişmişse (deride kızarıklık, güneş yanığı gibi),
 • Tetradox’a dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse,
 • A grubu beta-hemolitik streptokoklar ile bir enfeksiyon geçirdiğiniz söylenmişse (en az 10 günlük tedavi gerekecektir),
 • Zührevi hastalıklarda beraberinde frenginin de bulunduğundan şüphe ediliyorsa (ek testler istenmesi gerekir),
 • Porfiri denilen kan hastalığınız olduğu söylenmişse,
 • Myastenia gravis denilen kas güçsüzlüğü hastalığınız varsa,
 • Sistemik lupus denilen bağ dokusu hastalığınız olduğu söylenmişse, bunlar gibi durumlarda Tetradox kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.

Sıtma önleminde kullanıldığında, diğer bölgedeki sivrisinekler ile sıtma gelişebileceği unutulmamalıdır.

Yemek borusunda hasar gelişebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

TETRADOX’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Tetradox yemek borusunu tahriş edebileceğinden bol su ile ve dik oturur durumda alınmalıdır. İlaç alındıktan sonra 30 dakika yatılmamalıdır.

Eğer midede tahriş hissi oluşturursa, yemekler ile veya sütle birlikte alınabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE TETRADOX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Tetradox’un diş ve kemik gelişimi ile ilgili istenmeyen etkileri vardır. Bu nedenle kullanılması önerilmez.
 • Kesin olmasa da doğum kontrol haplarının etkinliğinde azalma meydana getirebileceği akılda tutulmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE TETRADOX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çocuğunuzu emzirirken Tetradox kullanmayınız

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR TETRADOX KULLANABİLİR Mİ?

Tetradox’un araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi bilinmemektedir.

TETRADOX’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Tetradox her dozunda 0.5 mg sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE TETRADOX KULLANIMI

Tetradox, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

 • Penisilin olarak bilinen antibiyotikler,
 • Alüminyum, kalsiyum, magnezyum içeren mide asidi giderici ilaçlar,
 • Bizmut, sukralfat gibi mide koruyucu ilaçlar,
 • Demir, çinko içeren ilaçlar,
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen varfarin gibi ilaçlar,
 • Fenobarbital, karbamazepin, fenitoin, primidon gibi sara (epilepsi) hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Diyazepin gibi uyku ilaçları,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan venlafaksin, mirtazapin, nefazodon,
 • Takrolimus ve siklosporin gibi organ nakillerinde kullanılan ilaçlar,
 • Kalp hastalıkları ve kan basıncının yükselmesinin tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokerleri,
 • Cinsel yetmezlik için kullanılan sildenafil vb ilaçlar,
 • Ağızdan alınan doğum kontrol hapları,
 • Anestezide kullanılan metoksifluran (böbrek yetmezliği için risk oluşturur),
 • Alkol.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TETRADOX NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz enfeksiyonun cinsine ve şiddetine göre alacağınız doz miktarını ve Tetradox ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

Doktorunuz başka şekilde önermediyse, genellikle hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda başlangıç dozu olarak günde iki kez 100 mg veya tek doz 200 mg alınmasının ardından günde 100 mg kullanılması önerilir. Şiddetli enfeksiyonlarda 200 mg ile tedaviye devam edilebilir.

Uygulama süresi genellikle 10 gündür.

Tetradox farklı enfeksiyonlarda farklı dozlarda ve sürelerde önerilir:

 • Sivilce tedavisinde günde 50 mg, 6-12 hafta.
 • Cinsel temasla bulaşan hastalıklarda günde 2 kez 100 mg 7-10 gün.
 • Frengi (sifilis) de günde 300 mg bölünmüş dozlarda.
 • Bit veya kene nedenli ateşlerde enfeksiyonun şiddetine göre 100-200 mg tek doz.
 • Sıtmada günde 200 mg en az 7 gün (kinin gibi ilaçlar ile birlikte).
 • Çalı tifüsü engellenmesinde 200 mg, tek doz.
 • Turist ishalinin önlenmesinde, seyahatin ilk günü 200 mg, ve seyahat boyunca günde 100 mg, en fazla 3 hafta (21 gün).
 • Leptospiroz denilen enfeksiyonlar için seyahat boyunca günde 200 mg ve seyahat bittikten sonra bir kez daha 200 mg önerilir.

Doktorunuz aksini söylemedikçe Tetradox’u 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tetradox, ağız yoluyla ve çiğnenmeden ve bol su ile dik olarak alınır. Aldıktan sonra 30 dakika boyunca yatılması önerilmez

Çocuklarda Tetradox Kullanımı:

8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez. Diş ve kemik bozukluklarına neden olabilir.

Yaşlılarda Tetradox Kullanımı:

Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Tetradox Kullanımı:

Normal dozlarda kullanılabilir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Tetradox Kullanımı:

Şiddetli karaciğer yetmezliğinde kullanılmaz.

Eğer Tetradox’un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Fazla Tetradox Kullandıysanız:

Tetradox’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Doz aşımında bulantı, iştahsızlık ve ishal görülebilir.

Doktorunuz midenizi boşaltmaya çalışacak ve diğer gereken önlemleri alacaktır.

Tetradox Kullanmayı Unutursanız:

Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz Tetradox dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tetradox İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuzla konuşmadan Tetradox almayı aniden kesmeyiniz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gibi, hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine neden olacaktır.

TETRADOX YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm diğer ilaçlar gibi, Tetradox’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Tetradox’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anaflaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.
 • Cildinizde veya göz çevresinde içi su dolu veya kanlı sıvı dolu kabarcıklar gelişir veya deriniz geniş alanlarda soyulmaya başlarsa, bunlar farklı tipteki ciddi alerjik deri hastalıklarının belirtileri olabilir.
 • Ciddi güneş yanıkları gelişirse.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kan testlerinizde alyuvarlar, akyuvarlar veya pıhtılaşma hücrelerinizde anormal azalmalara bağlı olarak, kanamalar, ateş, enfeksiyon oluşuyorsa veya derinizin altında toplu iğne başı gibi noktasal morarmalar gibi bulgulara rastlanırsa,
 • Porfiri hastalığı gelişirse (kansızlık, karın ağrısı, deride ışığa duyarlılık),
 • Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden bazı kan testlerinde bozulma, sarılık gibi bulgularınız varsa,
 • Uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishal, karın ağrısı ve kramplar olursa (psödomembranöz kolit olarak adlandırılan durum),
 • Yutmada güçlük, göğüs kemiği arkasında yanma ve ağrı (yemek borusu tahrişi) oluşursa,
 • Vajinada akıntı, kaşıntı, pamukçuk veya ilaca dirençli diğer enfeksiyonlar (ağız ve dil enfeksiyonları gibi) gelişirse,
 • Sistemik lupus hastalığında kötüleşme olursa.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı,
 • Görme bulanıklığı ve görme bozuklukları,
 • Bebeklerde kullanılırsa bıngıldak kabarıklığı,
 • Kulak çınlaması,
 • Karın ağrısı,
 • İştahsızlık,
 • Bulantı,
 • Mide yanması,
 • İshal,
 • Dişlerde renklenme ve diş minesinde gelişim bozukluğu (çocuklarda),
 • Kas ve eklem ağrıları,
 • Kan üre değerlerinde (böbrek fonksiyonlarını gösterir) geçici değişiklik.

Bunlar Tetradox’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

TETRADOX SAKLAMA KOŞULLARI

 • Tetradox’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Tetradox’u 25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
 • Tetradox’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Tetradox’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 19/09/2011 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. İdrar yolu enfeksiyonu neden olur
 2. Bronşit (bronş iltihabı) neden olur
 3. Bel soğukluğu (gonore) neden olur
 4. Veba hastalığı nedir, neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git