Hastalıklar ve Tedaviler

Tetra Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Tetra İlacın Yan Etkileri Nelerdir?

Dirençli bakterilerin gelişimini önlemek ve ilacın etkinliğini devam ettirebilmek için Tetra sadece duyarlı bakterilerin sebep olduğundan şüphelenilen durumlarda kullanılmalıdır.

Tetra 500 mg kapsül kullanma talimatı nedir?

Tetra’nın etkin maddesi nedir? Her bir kapsül 500 mg tetrasiklin hidroklorür içerir.

Tetra’nın yardımcı maddeleri: Nişasta (kuru), magnezyum stearat, tartrazin (E 102), titanyum dioksit (E 171), jelatin gibi yardımcı maddeler içerir.

Tetra ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Tetra nedir ve ne için kullanılır?

Tetra, kapsül formunda olup tetrasiklin hidroklorür adlı etkin maddeyi içerir ve sistemik olarak bakterilere karşı kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.

Her bir kapsül 500 mg tetrasiklin hidroklorür içerir ve her kutuda 16 kapsül vardır.

Dirençli bakterilerin gelişimini önlemek ve ilacın etkinliğini devam ettirebilmek için Tetra sadece duyarlı bakterilerin sebep olduğundan şüphelenilen durumlarda kullanılmalıdır.

Tetra aşağıda belirtilen hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Q ateşi, tifüs, kayalık dağlar benekli humması, kolorado kene humması gibi Riketsiyaların neden olduğu hastalıklar
 • Zatürre, bronşit gibi solunum yolu hastalıkları
 • Bazı idrar yolu enfeksiyonları (E. coli gibi)
 • Cinsel temas yoluyla geçen klamidya, gonore ya da sifiliz gibi hastalıklar
 • Bruselloz (Akdeniz humması)
 • Şankır
 • Veba
 • Tularemi (tavşan humması)
 • Klamidyalara bağlı göz iltihapları ve trahom
 • Klamidyalara bağlı komplike olmayan idrar yolu, rahim ve bağırsak enfeksiyonları
 • Akne gibi cilt enfeksiyonları (ciddi akne [sivilce] varlığında tetrasiklin hidroklorür yardımcı tedaviye uygundur.)
 • Leptospirozis, gazlı kangren ve tetanoz gibi enfeksiyonlar
 • Bazı hastalıklara bağlı tekrarlayan ateş
 • Buba hastalığı
 • Vincent enfeksiyonu (fusobakterium ve spiroketlerin oluşturduğu boğaz ve bademcik enfeksiyonu)
 • Şarbon
 • Aktinomikoz (bir çeşit enfeksiyon hastalığı)
 • Listeria monocytogenes isimli bakterinin neden olduğu enfeksiyon
 • Clostridia isimli bakteri türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar.

Tetrasiklinler, soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlara karşı etkili değildirler. Bu nedenle, bu hastalıklarda Tetrasiklinler kullanılmamalıdırlar.

Tetra Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır

Tetra kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (Tetra’nın kontrendikasyonları)

Eğer;

 • Tetrasiklin hidroklorür veya TETRA bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa
 • 8 yaşından küçük çocuklarda
 • Hamilelerde
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa
 • Bebeğinizi emziriyorsanız. Bunlar gibi durumlarda Tetra’yı kullanmayınız.

Tetra kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Böbrek problemi yaşıyorsanız
 • Direkt güneş ışığına veya ultraviyole ışığa maruz kalma eğiliminiz varsa
 • Sistemik lupus eritematozus hastalığınız varsa. Bunlar gibi durumlarda Tetrayı’yı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda tetra kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Tetra kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Tetra hamilelik sırasında alındığında, anneden bebeğe geçmektedir ve bebeğin gelişmesi üzerinde (genellikle iskelet gelişmesinde) gecikmeler ile ilgili zararlı etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle hamileliğiniz süresince Tetra kullanmayınız. Tetrasiklin ilaçların kullanımıyla, oral kontraseptif ilaçların etkililiğinin azaldığına dair çalışmalar olsa da yeterli bilimsel ve klinik veri bulunmamaktadır. Tetra kullanımı esnasında kadınlar uygun doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdırlar. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Tetra kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Tetra anne sütüne geçtiğinden, bebeğini emziren anneler kullanmamalıdır.

Böbrek ve karaciğer hastalığı durumunda Tetra kullanımı: Böbrek hastalarında doz ayarlaması yapılması gerekebilir. Karaciğer hastalığı olanlarda ağızdan alınan normal doz dahi Tetra sistemik birikime ve muhtemel bir karaciğer zehirlenmesine neden olabilir. Bu durumda alışılmış dozun daha altında bir miktar uygulanır ve tedavi süresi uzatılır, ilacın kandaki düzeyi izlenir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Araç ve makine kullananlar Tetra kullanabilir mi? Araç ve makine kullanımı üzerine Tetra’nın bilinen bir etkisi yoktur.

Yiyecek ve içeceklerle Tetra kullanımı: Tetra’yı süt ve süt ürünleri ile birlikte almayınız.

Tetra’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Tetra’nın içeriğinde bulunan tartrazin (E 102) nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı renklendirici çeşitlerine karşı hassas olduğunuz söylenmişse, Tetra’yı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte Tetra kullanımı nasıl olmalı?

 • Tetra’nın emilimi kalsiyum, magnezyum ve alüminyum içeren antiasitler ile, demir, çinko, sodyum bikarbonat, sukralfat, didanozin, kinapril ile azalır.
 • Sodyum bikarbonat gibi alkali maddeler Tetra’nın emilimini azaltır.
 • Tetra ile tedavi gören hastalara anestezi (narkoz) amaçlı kullanılan metoksifluran verilirse, böbreklerde zararlı etkiler yapabilir.
 • Tetrasiklinler, birlikte kullanıldıklarında ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlarının (oral kontraseptiflerin) etkililiğini azaltabilirler.
 • Tetra ve penisilin beraber alınırsa penisilinin etkisi azalabilir.
 • Aminoglutetimit, sara hastalığı tedavisinde kullanılan karbamazepin, fenobarbital ve fenitoin, nafsilin, virüslere karşı kullanılan nevirapin ve antibiyotik olan nafsilin ve rifamisin Tetra’nın etkisini azaltır.

Ağızdan alınan Tetra ile birlikte aşağıdaki ilaçlar kullanıldığında;

 • Kanın pıhtılaşmasını engelleyen maddeler
 • Sakinleştirici olarak kullanılan benzodiazepinler
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokörleri
 • Mide şikayetlerinde kullanılan sisaprid
 • Organ nakillerinden sonra kullanılan siklosporin ve takrolimus
 • Kadın doğum hastalıklarında kullanılan ergot alkaloidleri
 • Erkeklerde cinsel gücü artırmak için kullanılan sildenafil
 • Kolesterol tedavisinde kullanılan statin grubu ilaçlar
 • Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan mırtazapın, nefazodon, venlafaksin ve pimoztcf
 • Şeker hastalığında kullanılan nateglinid
 • Kalp ritm hastalıklarında kullanılan kinidin. Bu ilaçlar ile birlikte Tetra kullanıldığında bu ilaçların kan düzeyini yükseltir ve etkilerinin artmasına neden olur.

Tetra’nın bitkisel ilaçlar olan St. John’s wort (sarı kantaron) ve dong quai (melek otu) ile birlikte kullanımı ışığa duyarlılık artışına sebep olabilir.

Uzun süre tetrasiklin kullanılması laboratuvarda ölçülen bazı kan testlerini bozabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Tetra nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen dozlar düzgün aralıklarla ve bir miktar su ile alınmalıdır. Doktorunuz başka şekilde önermemişse, Tetra’yı aşağıdaki şekilde kullanınız:

Yetişkinlerde Tetra kullanımı:

Günde iki kez, birer kapsül.

Uygulama yolu ve metodu:

 • İlacın mide-bağırsak sistemi üzerine yan etkilerini önlemek için bol miktarda su veya sıvı ile birlikte alınmalıdır.
 • Tetra yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınmalıdır.
 • Tetra’yı süt ve süt ürünleri ile birlikte almayınız.
 • Tetra’yı çiğnemeyiniz.

Eskimiş (tarihi geçmiş) Tetra daha zehirli ürüne dönüşür. Bu nedenle Tetra’yı ambalaj üzerinde gösterilen son kullanma tarihinden sonra kesinlikle kullanmayınız.

Çocuklarda Tetra kullanımı: 

8 yaşından büyük çocuklarda vücut ağırlığının her bir kilogramı için günde 25-50 mg üzerinden hesaplanır.

Gereken durumlarda, yetişkinlerde ve çocuklarda bu miktarların iki katına çıkılabilir.

Günlük tedavi dozu 3 veya 4 eşit parçaya bölünerek 6 ile 8 saatlik aralarla verilmelidir.

Muhtemel bir nüksü önlemek için, ateş düştükten sonra küçük dozlar halinde tedaviye birkaç gün daha devam edilmesi uygun olur. Özellikle stafilokok türü bakterilerin sebep olduğu deri ve solunum yolu hastalıklarında ve Akdeniz hummasında bu sürenin iki haftaya kadar uzatılması gerekebilir.

Tetra alındıktan sonra, 2 saatlik süre içinde alüminyum, kalsiyum, demir ve magnezyum tuzları içeren ilaçlar ve asit önleyici ilaçlar alınmamalıdır.

Yaşlılarda Tetra kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan yaşlılarda, normal dozda Tetra alınmasında dahi, serum düzeyi izlenerek dikkatli davranılmalıdır.

Böbrek hastalığı varlığında Tetra kullanımı:

Böbrek hastalarında doz ayarlaması yapılması gerekebilir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Karaciğer hastalığı varlığında Tetra kullanımı: 

Ağızdan alınan normal doz dahi ilacın sistemik birikimine ve muhtemel bir karaciğer zehirlenmesine neden olabilir. Bu durumda alışılmış dozun daha altında bir miktar uygulanır ve tedavi süresi uzatılır, ilacın kandaki düzeyi izlenir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz Tetra ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer Tetra’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Tetra kullandıysanız: 

Tetra’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı belirtileri: 

 • Bulantı
 • İshal
 • Anal bölgede kaşıntı
 • Deride kırmızı renkte küçük leke ve kabartı meydana gelmesi
 • Ateş
 • Bağırsak organizmalarının aşırı çoğalmasından ileri gelen kan basıncında düşüş ve ileri derecede bitkinlik hali gözlenebilir.

Tetra’nın yüksek miktarda kullanımı ölümcül karaciğer bozukluğu yapabilir. Bu nedenle günlük ağızdan alınan doz toplamı 2 gramı geçmemelidir.

Doz aşımı durumunda ilacı almaya son veriniz ve HEMEN bir hastanenin acil servisine gidiniz.

Tetra’yı kullanmayı unutursanız:

Tetra’nın bir ya da birkaç dozunu almayı unutmuşsanız gelecek dozu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tetra ile tedavi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler:

Tedaviniz bitmeden ilacı kesmeyiniz. Enfeksiyonunuz nüks edebilir.

Tetra’nın olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Tetra’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Tetra’yı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciltte kızarma
 • Dilde şişme
 • Yutma güçlüğü
 • Solunum güçlüğü.

Ateş ve göğüs ağrısı (kalp zarı iltihabının belirtisi olabilir).

Baş ağrısı, görme bulanıklığı, çift görme, siyah noktalar görme (kafa içi basıncının artmasının belirtileri olabilir).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Tetra’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bulantı
 • İshal
 • İlaca bağlı ateş
 • Alerjik deri kızarıklıkları
 • Göz ve ciltte sarılık
 • Burun kanamaları, ciltte iğne ucu gibi kanamalar.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Diş ve tırnaklarda renk değişiklikleri
 • Dilde şişme ve iltihaplanma
 • Anal ve vajinal tahriş
 • Güneşe çıkıldığında ciltte kızarıklık, döküntüler.

Bunlar Tetra’nın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatı’nda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Tetra nasıl saklanır?

 • Tetra’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Tetra’yı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Tetra’yı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Tetra’yı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Tetra’yı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 05/12/2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Zatürre (pnömoni) nedir ve nasıl tedavi edilir
 2. Klamidya enfeksiyonu nedir ve nasıl tedavi edilir
 3. Kangren nedir ve nasıl tedavi edilir
 4. Boğaz enfeksiyonu nedir ve nasıl tedavi edilir
 5. Bruselloz nedir ve nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git