Hastalıklar ve Tedaviler

Terramycin Göz Merhemi Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Terramycin Yan Etkileri

TERRAMYCIN GÖZ MERHEMİ KULLANMA TALİMATI

Göze lokal olarak uygulanır.

Etkin maddeler: Her 1 gram merhemde 5 mg oksitetrasikline eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B’ye eşdeğer polimiksin B sülfat bulunur.

Yardımcı maddeler: Likit parafin, beyaz vazelin içerir.

Terramycin Prospektüs

TERRAMYCIN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Terramycin 3.5 g’lık tüplerde kullanıma sunulmuştur, oksitetrasiklin hidroklorür ve polimiksin B sülfat içerir.

Terramycin sarı, homojen, yumuşak maddedir, sterildir.

Terramycin lokal (topikal) olarak kullanılan ve antibiyotikler olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir.

Terramycin duyarlı mikroorganizmalara bağlı ve gözün ve göz kapağının iç kısmını kaplayan zar tabakasının (konjonktiva) ve/veya gözün saydam tabakasını (korneayı) tutan yüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

TERRAMYCIN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Terramycin’in içeriğindeki bileşenlere karşı aşırı hassasiyet (gözünüzde veya göz kapağı çevresinde kızarıklık, kaşıntı, şişlik gibi durumlar) gösterdiyseniz, ilacı kullanmayınız.

TERRAMYCIN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Tedavi sırasında duyarlı olmayan bakteri ya da mantarlara bağlı yeni enfeksiyonlar ortaya çıkarsa dikkatli kullanınız, bu durumu önlemek için doktorunuz sizi sürekli gözlemleyecek, gerekli tetkikleri yapacaktır.
 • Bu ilacın (tetrasiklin) tüm vücudu etkilemesi (sistemik) amacıyla uygulanması sonucu, iskelet gelişiminde gerilik, dişlerde kalıcı renk değişimi ve diş minesinin yetersiz gelişimi oluştuysa dikkatli kullanınız. Diş gelişimi boyunca (hamileliğin son yarısındaysanız veya hastanın yaşı 8’den küçükse) bu dikkate alınmalıdır. Her ne kadar topikal tetrasiklin uygulamasında kullanılan dozların düşük olması nedeniyle bu etkilerin ortaya çıkması mümkün değilse de, böyle bir ihtimalin olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Göz enfeksiyonunun ağır olması ve lokal uygulamaya yanıt vermemesi durumunda Terramycin tedavisi tüm vücudu etkileyen (sistemik) tedavi ile desteklenecektir.
 • Haricen kullanılır ve yalnız göze tatbik edilmeye mahsustur.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE TERRAMYCIN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce dktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda Terramycin kullanımı üzerine kontrollü çalışmalar yoktur.

Hamile kadınlarda bir antibiyotik grubu olan tetrasiklinlerin sistemik kullanımı, ceninde iskelet gelişimi ve kemik büyümesinin gecikmesi ile sonuçlanmıştır. Buna rağmen lokal tetrasiklinler, gebelik boyunca sadece muhtemel yararları, olası risklerden daha fazla olduğu zaman kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE TERRAMYCIN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Lokal uygulanan tetrasiklinlerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tetrasiklinler, lokal uygulamalar dışında tüm vücudu etkileyecek şekilde uygulandığında (sistemik olarak kullanıldığında) anne sütüne geçer.

Anne sütü alan bebeklerde, ciddi zararlı reaksiyonların olma ihtimali nedeniyle, ilacın anne için olan önemi göz önüne alınarak annenin süt vermeyi bırakması veya ilacı kesmesi yönünden doktorunuz karar verecektir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR TERRAMYCIN KULLANABİLİR Mİ?

Lokal oksitetrasiklin ilaçların araç ve makine kullanımı üzerinde etkili olması beklenmemektedir. Ancak, göz merheminin uygulanmasından hemen sonra kısa süreli bir görme keskinliğinde azalma ortaya çıkabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE TERRAMYCIN KULLANIMI

Terramycin göz merhemi’nin diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TERRAMYCIN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Terramycin’i ufak miktarlarda (yaklaşık 1 cm.), alt göz kapağınızın iç kısmını kaplayan zar tabakasının (konjonktiva) kıvrımı içine, enfeksiyon tamamen geçip iyileşene kadar günde 4-6 defa uygulayınız.

Kullanım süresi, enfeksiyonun tabiatı veya şiddetine göre bir günden birkaç haftaya kadar sürebilir.

Göz kapağınızın kenarındaki yağ bezelerinin iltihabında (blefarit), ilacın tatbikinden önce bütün kabukları ve kepekleri temizleyiniz.

Koruma için, ameliyattan bir gün evvel başlayıp, ameliyat sonrası birkaç gün aynı şekilde uygulayınız.

İlacın tatbiki sırasında tüpün ucunun mikrop kapmasını önlemek için dikkatli olunuz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Terramycin’i gözün ve göz kapağının iç kısmını kaplayan zar tabakasının (konjonktiva) kıvrımı içine sadece lokal olarak uygulayınız.

Haricen kullanım içindir.

Eğer Terramycin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Terramycin Kullandıysanız: Terramycin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Terramycin’i Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TERRAMYCIN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi,Terramycin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Terramycin ile görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Aşırı duyarlılık,
 • Yanma hissi,
 • Gözyaşında artma,
 • Temasla ortaya çıkan deri hastalığı (kontakt dermatit),
 • İlaç uygulanan bölgede ağrı veya yabancı cisim hissi.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

TERRAMYCIN NASIL SAKLANMALIDIR?

 • Terramycin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Terramycin’i 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.
 • Terramycin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Terramycin’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 13.06.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Konjonktivit Nedir, Neden Olur
 2. Meibomitis Nedir, Neden Olur
 3. Arpacık Nedir, Neden Olur
 4. Göz Kanlanması Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git