Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Terminus Tablet Nedir? Terminus Ne İşe Yarar? Terminus Yan Etkileri Nelerdir?

TERMİNUS 250 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 250 mg terbinafîne eşdeğer 281,25 mg terbinafin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, aerosil 200, hidroksipropil metil selüloz, sodyum nişasta glikolat, laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilmiştir), mikrokristalin selüloz gibi yardımcı maddeler içerir.

Terminus Prospektüs

TERMİNUS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (TERMİNUS ENDİKASYONLARI)

Terminus, 14 ve 28 adet tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

Terminus, antifungal ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna ait etkin madde terbinafin hidroklorür içermektedir.

Terminus, el ve ayak tırnaklarındaki mantar enfeksiyonlarının ayrıca derideki maya enfeksiyonlarının, kafa derisi ile saçtaki, kasıklardaki ve diğer vücut bölgelerindeki ve ayaklardaki tinea hastalığı (mantar) (atlet ayağı) enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılır.

Ağız yolu ile alındığında, terbinafin enfeksiyon yerinde mantarları öldürecek ya da üremelerini durduracak kadar yüksek düzeylere ulaşır.

TERMİNUS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Terminus’a ya da Terminus’un bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık sorunlarınız varsa,
 • Emziriyorsanız, bunlar gibi durumlarda Terminus kullanılmamalıdır. 

TERMİNUS’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Başka ilaçlar kullanıyorsanız (diğer ilaçlar ile birlikte Terminus kullanımı bölümüne bakınız).
 • Eğer açıklanamayan inatçı bulantı, kusma, karın ağrısı, iştah kaybı, alışılmadık yorgunluk yaşarsanız; cildinizde ya da gözlerinizin akında sararma, idrar renginizde koyulaşma ya da dışkı renginde açılma fark ederseniz (karaciğer problemlerinin belirtileri). Doktorunuz, Terminus ile tedavi başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyonunuzu takip etmek amacıyla kan testleri yapabilir. Anormal test sonuçları durumunda sizden Terminus’u bırakmanızı isteyebilir.
 • Ciltte döküntü, kızarıklık, dudaklar, gözler ya da ağızda kabarcıklar, ciltte soyulma gibi cilt problemleri, ateş (ciddi cilt reaksiyonlarının olası belirtileri), spesifik bir beyaz kan hücresinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü (eozinofili) gibi sorunlar yaşarsanız.
 • Eğer, deride kalınlaşmış kırmızı/gümüş renginde lekeler (psoriyazis) ya da yüzde deri döküntüsü, eklem ağrısı, kas rahatsızlığı ve ateşiniz (kutanöz ve sistemik lupus eritematozus) varsa veya bunları deneyimlerseniz.
 • Eğer güçsüzlük, beklenmedik kanama, morarma ya da sık tekrarlayan enfeksiyon yaşarsanız (kan hücrelerinin azalması veya işlev bozukluğuyla ilgili olabilecek belirtiler).
 • Başka bir ilaç alıyorsanız ya da kısa zaman önce aldıysanız, bu kullanma talimatındaki “diğer ilaçlarla birlikte Terminus kullanımı” kısmına bakınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TERMİNUS’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Terminus, aç veya tok karnına alınabilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE TERMİNUS KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz gebelik sırasında Terminus almanın potansiyel risklerini sizinle tartışacaktır. Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. Eğer doktorunuz tarafından spesifik olarak önerilmemişse, gebelik sırasında Terminus almamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğiniz anne sütü aracılığıyla terbinafine maruz kalacağı için, Terminus tablet kullanırken emzirmemelisiniz. Bu, bebeğinize zarar verebilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR TERMİNUS KULLANABİLİR Mİ?

Terminus tabletler alırken kendinizi sersemlemiş hissederseniz araç ya da makine kullanmamalısınız.

TERMİNUS’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Terminus laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE TERMİNUS KULLANIMI

Eğer;

 • Bulaşıcı hastalıkların tedavisi için kullanılan ve antibiyotikler olarak adlandırılan bazı ilaçlar (örn. rifampisin),
 • Kafein,
 • Oral kontraseptifler (bazı hastalarda regl düzensizliği ve ani kanama görülebileceğinden),
 • Duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (trisiklik antidepresanlar, sınıf 1A, 1B ve 1C dahil olmak üzere seçici serotonin yeniden alım inhibitörleri, monoamin oksidaz inhibitörleri Tip B, desipramin gibi bazı antidepresanlar),
 • Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (propafenon, amiodaron gibi bazı antiaritmikler),
 • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (metoprolol gibi bazı beta-blokerler),
 • Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn. simetidin).
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn. flukonazol, ketokonazol),
 • Öksürük tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn. dekstrometorfan),
 • Transplante edilen (nakledilen) organların reddini önlemek için vücudunuzun bağışıklık sistemini kontrol etmek amacıyla kullanılan siklosporin adlı bir ilaç,
 • Kan sulandırıcı bir ilaç olan varfarin kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TERMİNUS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.

Terminus’un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

Yetişkinlerde Terminus Kullanımı

Normal doz günde bir kere 250 mg’lık bir tablettir.

Terminus Ne Zaman Alınmalıdır?

Her gün aynı saatte almak ilacı ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Terminus Ne Kadar Süre Kullanılır?

Bu, gelişen enfeksiyonun türüne, ne kadar şiddetli olduğuna ve vücudunuzun hangi bölgesini etkilediğine bağlı olacaktır. Doktorunuz size tabletleri tam olarak ne kadar süre kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

Terminus İle Normal Tedavi Süresi Şöyledir:

 • Ayaklardaki mantar (tinea pedis) enfeksiyonlarında (atlet ayağı),Terminus tablet genellikle 2 ila 6 hafta kadar kullanılır.
 • Kasıklardaki mantar (tinea cruris) ve maya enfeksiyonlarında, Terminus tablet genellikle 2 ila 4 hafta kullanılır.
 • Diğer vücut bölgelerindeki mantar (tinea corporis) ve maya enfeksiyonlarında ise, Terminus tablet genellikle 4 hafta kullanılır.

Tablet(ler)inizi her gün almanız ve doktorunuz söylediği sürece almaya devam etmeniz önemlidir. Bu, enfeksiyonun tamamen iyileşmesini sağlayacak ve tabletleri almayı bıraktıktan sonra yineleme olasılığını azaltacaktır.

Saç ve Kafa Derisi Enfeksiyonları:

Saç ve kafa derisinin mantar hastalığı (tinea capitis) enfeksiyonları için normal tedavi süresi 4 haftadır.

Tırnak Enfeksiyonları:

Tırnak enfeksiyonları için tedavi genellikle 6 hafta ve 3 ay arası sürmekle birlikte, ayak tırnağı enfeksiyonları olan bazı hastaların 6 ay ya da daha uzun süre tedavi edilmeleri gerekebilir. Yetersiz tırnak büyümesi gözlenen bazı hastalar daha uzun süreli tedaviye gereksinim duyabilir. Doktorunuz bu konuyu sizinle görüşecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Terminus tablet yalnızca ağız yoluyla kullanılır. Terminus tablet’i yemeklerle ya da aç karnına alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Enfeksiyonun iyileşmesine yardımcı olmak ve tekrarlamasını önlemek için alabileceğiniz bazı önlemler vardır. Örneğin, enfeksiyonlu alanları kuru ve serin tutabilir ve enfeksiyonlu alanla (alanlarla) doğrudan temas eden giysileri her gün değiştirebilirsiniz.

Çocuklarda ve Ergenlerde Terminus Kullanımı:

Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Terminus Kullanımı (65 Yaş ve Üzeri):

65 yaş ve üzerindeyseniz daha genç yetişkinlerle aynı dozda Terminus alabilirsiniz. Bu yaş grubundaki hastalar olası karaciğer veya böbrek bozukluğu olasılığı açısından değerlendirilmelidir. Bu yaş grubunda hastalara Terminus reçete ederken, önceden mevcut bir karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olabileceği akılda tutulmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Terminus Kullanımı:

Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık sorunlarınız varsa Terminus kullanılmamalıdır. Terminus tabletlerin kullanımı böbrek bozukluğu olan hastalarda yeterince araştırılmamıştır, bu nedenle böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanılması önerilmez. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer Terminus’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Terminus Kullandıysanız:

Terminus’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Çok fazla alınmaları halinde tüm tabletler risk taşır. Bir kerede çok fazla sayıda Terminus alırsanız mümkün olan en kısa zamanda doktorunuza söyleyiniz veya bir hastanenin acil servisine gidiniz. Ne aldığınızın anlaşılabilmesi için ilaç ambalajını yanınıza alınız.

Terminus Kullanmayı Unutursanız:

Bir Terminus tablet almayı atlarsanız, hatırladığınızda tabletinizi hemen alınız. Bir sonraki tabletinizi normal zamanında alınız ve ardından tüm tabletleri bitirene kadar normal şekilde devam ediniz. Doktorunuz bırakmanızı söylemediği sürece size verilen tüm tabletleri bitirmeniz önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TERMİNUS İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Terminus tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

TERMİNUS OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Terminus’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Terminus’un kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, Terminus’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Terminus tablet nadiren karaciğer problemlerine yol açabilir ve bu problemler çok seyrek durumlarda ciddi olabilir.

 • Çok seyrek yan etkiler arasında bazı kan hücresi türlerinde azalma, otoimmün (vücudun bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum) bir hastalık (Lupus) ya da şiddetli alerjik reaksiyonlar da dahil olmak üzere ciddi deri reaksiyonları yer almaktadır.
 • Kan damarlarında iltihap, pankreas iltihabı ya da kas hücrelerinde ölüm.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Terminus’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri ya da göz akında sararma, idrar renginin koyulaşması ya da açık renkte dışkılama, açıklanamayan sürekli mide bulantısı, mide sorunları, iştahsızlık veya alışılmadık yorgunluk veya zayıflık (karaciğer problemlerinin olası işaretleri), karaciğer enzimlerinde bir kan testi bulgusu ile görülebilecek artış,
 • Döküntü, ışığa duyarlılık, kabarcık veya sivilceleri içeren şiddetli deri reaksiyonları,
 •  Güçsüzlük, olağandışı kanama, morarma, anormal solgun cilt, olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük veya egzersiz sırasında nefessiz kalma ya da sık enfeksiyonlar (kan hücrelerinin azalmasıyla ilgili olabilecek belirtisi olabilir),
 • Nefes almada güçlük, sersemlik, özellikle yüz ve boğazda şişme, sıcak basması, kramplı karın ağrısı ve bilinç kaybı, eklem ağrısı, katılık, deri döküntüsü, ateş ya da lenf nodlarında şişme/büyüme gibi semptomlar (şiddetli alerjik reaksiyonların olası işaretleri),
 • Deri döküntüsü, ateş, kaşıntı, yorgunluk, cilt altında morumsu-kırmızı lekeler (kan damarı iltihabının olası işaretleri),
 • Midenin üst kısmında, sırta yayılan şiddetli ağrı deneyimlerseniz (pankreas iltihabının olası işaretleri),
 • Açıklanamayan kas zayıflığı ve ağrısı ya da koyu (kırmızı-kahverengi) renkli idrar (kas hücresi ölümlerinin olası işaretleri).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilen) yan etkiler;

 • Bulantı,
 • İshal,
 • Karında şişme veya şişkinlik (midede doluluk hissi),
 • İştah kaybı, ağrı, hazımsızlık gibi mide problemleri,
 • Kaşıntı, deride döküntü veya kabartı,
 • Eklem ağrısı ve kas ağrısı.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Tat alma kaybını da içeren tat alma bozuklukları (ilaç bırakılmasından sonra genelde birkaç hafta içinde düzelir),
 • Kilo kaybı (tat alma bozukluklarına bağlı olarak).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Halsizlik,
 • Baş dönmesi,
 • Karıncalanma veya uyuşma, duyarlılığın azalması,
 • Karaciğer yetmezliği, karaciğer enzimlerinde artış, sarılık, kolestaz ve hepatit dahil, ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu vakaları. Karaciğer fonksiyon bozukluğu gelişirse, Terminus ile tedavi bırakılmalıdır. Çok nadir olarak ciddi karaciğer yetmezliği vakaları bildirilmiştir (bazıları ölümcül sonuca sahip ya da karaciğer nakli gerektiren). Karaciğer yetmezliği vakalarının çoğunda hastalar ciddi altta yatan sistemik rahatsızlıklara sahip olup, terbinafin alımı ile nedensel ilişki belirsizdir.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Belirli kan hücresi tiplerinde azalma (normalden daha kolay kanadığınızı ya da morardığınızı veya enfeksiyon kaptığınızı fark edebilirsiniz ve bunlar normaldekinden daha şiddetli olabilir),
 • Lupus veya lupusun kötüleşmesi (deri döküntüsü ve kaslarda ve eklemlerde ağrıyı içeren belirtilerle seyreden uzun süreli bir hastalık),
 • Vertigo,
 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Döküntü, kızarıklık, su toplaması, ciltte soyulma, iltihaplı sivilce benzeri kabartılar gibi çeşitli deri bulgularının da görüldüğü, genellikle ilaç kullanımına bağlı ortaya çıkan yaşamı tehdit edebilen çeşitli durumlar (örn. Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme), döküntü, kabartı, kızarıklık, soyulma ile seyreden çeşitli cilt hastalıkları (toksik cilt döküntüsü, eksfoliyatif dermatit, büllöz dermatit),
 • Fotosensitivite (ışığa/güneşe duyarlılığa bağlı olarak ortaya çıkan döküntü, kızarıklık ve egzama benzeri hastalık tabloları) (örn. fotodermatoz, fotosensitivite alerjik reaksiyonu, polimorf ışık erüpsiyonu),
 • Saç kaybı.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilen) yan etkiler;

 • Kan hücrelerinin azalmasıyla ilgili olabilecek belirtiler: güçsüzlük, olağandışı kanama, morarma veya sık enfeksiyonlar,
 • Depresif belirtiler ve endişe,
 • Serum hastalığı benzeri reaksiyon (serum, penisilin gibi bazı ilaçların uygulanmasından günler sonra ortaya çıkabilen döküntü, beze, eklem ağrısı, ateş gibi bulgularla seyreden aşırı duyarlılık durumu),
 • Sedef hastalığı benzeri döküntüler veya sedefte şiddetlenme,
 • Ciddi cilt reaksiyonları (örn. akut generalize ekzantematöz püstülozis (AGEP)),
 • Kanda eozinofil adı verilen hücrelerin yüksek bulunduğu; halsizlik, kırıklık hissi, yüksek ateş gibi belirtilerin görüldüğü ilaç kullanımına bağlı döküntü,
 • Kas dokusunda hasar,
 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar,
 • Kan damarlarında iltihap,
 • Koku alma duyusunda azalma,
 • İşitmede azalma, bozulma, kulakta çınlama,
 • Görme bozuklukları, bulanık görme, görme keskinliğinde azalma,
 • Pankreas iltihabı,
 • Grip benzeri belirtiler (örn. yorgunluk, titreme, ateş, boğaz ağrısı, eklem ya da kas ağrıları),
 • Bir kas enziminin kandaki miktarının artması (kreatin fosfokinaz).
 • Koku alma duyusunda, kalıcı olabilecek bozukluklar.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 31400 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 TERMİNUS’UN SAKLANMASI

 • Terminus’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Terminus’u 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
 • Terminus’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Terminus’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Terminus’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 18/06/2019 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Tırnak Mantarı Neden Olur
 2. Vücut Mantarı Neden Olur
 3. Saç Derisi Mantarı Neden Olur
 4. Ayak Mantarı Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git