Ağrılar ve Tedavileri

Terapix Nedir? Terapix Jel Ne İşe Yarar? Terapix Nasıl Kullanılır? Terapix Yan Etkileri

TERAPİX %0.5 JEL KULLANMA TALİMATI

Topikal olarak haricen kullanılır.

Etkin madde: 5 mg Piroksikam.

Yardımcı maddeler: Karbopol 980, propilen glikol, etanol (%96), benzil alkol, diizopropanol amin, hidroksietil selüloz (Natrosol 250M), saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Terapix Jel Prospektüs

TERAPİX NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (TERAPİX ENDİKASYONLARI)

Terapix berrak, açık sarı renkte bir jeldir. Haricen kullanılır.

Jelin her gramı 5 mg piroksikam isminde etkin madde içerir. Terapix 50 g’lık tüplerde sunulur. Terapix’in etkin maddesi piroksikamdır, non-steroid antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç gurubuna dahildir.

Terapix etkilenen kas ve eklem üzerindeki cilde sürüldüğünde, eklemlerdeki ve kaslardaki şişliği azaltmaya ve ağrıyı kesmeye yardımcı olur.

Terapix;

 • Romatizma,
 • Burkulma,
 • İncinme ve eklemde (diz, bilek, ayak bileği vs) hafif (osteoartrit) kireçlenme tedavisinde kullanılır.

TERAPİX KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (TERAPİX KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

Piroksikam ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine, piroksikamın herhangi başka bir formuna, aspirine ya da ağrılı kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara alerjiniz varsa.

Kaşıntı, ciltte kızarıklık, nefes alma güçlüğü, astım, burunda polip gelişimi, burun akıntısı, kurdeşen veya baş ve boyunda şişme olduysa.

Lokal tahriş gelişirse.

Göze, mukozaya, açık yaraya ve uygulama yerinde deri hastalığı varsa, bunlar gibi durumlarda Terapix kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

Stevens-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi, deride kabarcıklar ve deri katmanlarının birbirinden ayrılmasıyla ilerleyen, hayatı tehdit eden cilt hastalıkları ortaya çıkarsa tedavi durdurulmalıdır. Ek işaretler arasında ağızda, boğazda, burunda, cinsel organlarda ülserler ve konjonktivit (kırmızı ve şişmiş gözler) bulunur. Yaşamı tehdit eden bu deri döküntüleri genellikle gribe benzer semptomlarla birlikte görülür. Döküntü yaygın kabarcıklanma veya cildin soyulmasına kadar ilerleyebilir. Piroksikam kullanımı ile Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz yaşadıysanız, herhangi bir zamanda piroksikam tekrar kullanmamalısınız.

TERAPİX’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

İlaçlar her zaman herkes için uygun değildir. Doktorunuz Terapix kullanmadan önce geçmişte ya da şimdi aşağıdakilerin sizde olup olmadığını bilmelidir:

Eğer;

 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa.
 • Böbrek rahatsızlığınız varsa. Terapix’de dahil olmak üzere NSAİ ilaçlar böbrek hasarına ya da böbrek yetmezliğine neden olabilir.
 • Ciddi cilt reaksiyonlarının ortaya çıkması için en yüksek risk, tedavinin ilk haftalarındadır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar ve ergenlerde: Terapix’in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE TERAPİX KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çocuk doğurmayı planlamıyorsanız etkili doğum kontrolü uygulamak için doktorunuza başvurunuz. Terapix gebeliğin erken döneminde düşük riskini artırabilir. Terapix’in hamilelikte kullanımı tavsiye edilmez.

Gebe kalmayı planlayan veya kısırlık problemi olup olmadığı araştırılan kadınlarda Terapix’in bırakılması düşünülmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Terapix’in emziren annelerde kullanımı önerilmez.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR TERAPİX KULLANABİLİR Mİ?

Terapix’in araç ve makine kullanımınıza etkisi olması beklenmez.

TERAPİX’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Terapix propilen glikol içerir, bu da ciltte iritasyona neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE TERAPİX KULLANIMI

Terapix’in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TERAPİX NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Terapix’i her zaman, aynen doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Terapix’i deride kalmayana kadar ovarak sürünüz. Bunu günde 3-4 kez yapınız.
 • Belirtilerinizde iyileşme olmazsa doktorunuza söyleyiniz.
 • Doktorunuz ya da eczacınıza danışmadan Terapix’i 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.
 • Terapix’i zarar görmüş deriye; örneğin yaralı, çizik, enfeksiyonlu ya da iltihaplı deriye sürmeyiniz.
 • Terapix’i gözün yakınlarına, buruna, ağıza, üreme organlarına ya da anüse uygulamayınız. Bu bölgelere temas halinde, su ile durulayınız.
 • Terapix uygulanmış bölgeyi kumaş ya da bandaj ile kapatmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Terapix sadece haricen, deriye uygulanır.

Tüpü delmek için kapağı ters çevirip tüpün ağız kısmına çevirerek batırınız.

Jeli etkilenmiş bölgeye 3 cm genişliğinde sürünüz. Kılavuz olarak aşağıdaki skalayı kullanabilirsiniz.

Terapix Uygulama

Terapix’i kullandıktan sonra her zaman kapağını kapatınız ve ellerinizi yıkayınız.

Çocuklarda Terapix Kullanımı:   

Terapix’in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Yaşlılarda Terapix Kullanımı:

Yaşlılarda kullanım için özel bir kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Terapix Kullanımı:

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Terapix’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Terapix Kullandıysanız ya da Terapix’i Yanlışlıkla Yuttuysanız:

Eğer yanlışlıkla çok fazla Terapix kullandıysanız, herhangi bir yan etki oluşturması olası değildir.

Eğer yanlışlıkla bol miktarda ilacınızdan yuttuysanız, derhal doktorunuza söyleyiniz ya da en yakın hastaneye ulaşınız.

Terapix’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Terapix Unutursanız:

Terapix’i kullanmayı unutursanız, hatırladığınızda eğer bir sonraki uygulama saatiniz gelmediyse, aklınıza gelir gelmez kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Terapix İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Terapix kullanmayı bıraktığınızda, ağrılarınız tekrarlayabilir.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

TERAPİX’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Terapix’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Terapix’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aniden güçlükle ve gürültülü bir şekilde solumak,
 • Nefes almada güçlük,
 • Ateş,
 • Göz kapaklarında, yüzde ya da dudaklarda şişme,
 • Tüm vücudu etkileyen deri döküntüsü ya da kaşıntı.

Hayatı tehdit etme potansiyeli olan deri döküntüsü (Steven-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) çok seyrek rapor edilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Terapix’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Olası yan etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Bulantı,
 • Hazımsızlık,
 • Midede rahatsızlık.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

Bilinmiyor olarak sınıflandırılan yan etkiler:

Terapix’in uygulandığı bölgede kızarıklık, döküntü ve/veya kaşıntı (örn. egzema, temas iltihabı),

 • Güneşe karşı deri hassasiyeti,
 • Akciğerdeki hava yollarında daralma (bronkospazm),
 • Nefes darlığı (dispne).

Bu yan etkiler, Terapix’i kullanmaya bıraktığınız zaman kaybolmalıdır. Rahatsızlık devam ederse, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Eğer bu yan etkiler ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

TERAPİX”İN SAKLANMASI

 • Terapix’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Terapix’i 25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
  Terapix’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Terapix’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Terapix’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 29/03/2019 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

* Kırık, çıkık ve burkulmalar

* Diz kireçlenmesi belirtileri ve tedavisi

* Romatizma belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git