Hastalıklar ve Tedaviler

Teokap İlaç Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Teokap’ın Yan Etkileri Nelerdir?

Teokap ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.

Teokap SR 100 mg mikropellet kapsül kullanma talimatı nedir?

Teokap’ın etkin maddesi nedir? Her bir mikropellet kapsül 100 mg teofiline eşdeğer miktarda olacak şekilde teofilin anhidr içerir.

Teokap’ın yardımcı maddeleri: Şeker ve mısır nişastası mikropelletleri, beyazlatılmış şellak, talk gibi yardımcı maddeleri içerir.

Teokap ağızdan alınır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Teokap nedir?

Teokap etkin madde olarak her bir kapsülde 100 mg teofilin içerir.

Teokap 30 kapsül içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Teokap ne için kullanılır? (Teokap’ın endikasyonları)

Teokap ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.

Teokap, astım, uzun süren bronş iltihabı, akciğerlerdeki hava yollarının aşırı genişlemesine bağlı bronş darlıklarında kullanılır.

Teokap Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Teokap kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Teofilin, diğer ksantinler veya Teokap’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler bölümüne bakınız) alerjiniz varsa Teokap’ı kullanmayınız.
 • Aktif mide ülseri veya gastritiniz (mide mukozası iltihabı) varsa Teokap’ı kullanmayınız.
 • Porfiri (kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık) hastalığınız varsa Teokap’ı kullanmayınız.
 • Çocuğunuz efedrin içeren bir ilaç kullanıyorsa Teokap’ı kullanmayınız.

Teokap kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (Uyarılar/Önlemler)

Eğer;

 • Kalp yetmezliği, kalp atım düzensizliği, yeni geçirilmiş kalp krizi, bir akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen kalp hastalığınız varsa
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyor ve gereğinden fazla tiroid hormonu üretiyorsa
 • Ateşiniz yüksekse, solumun yolu enfeksiyonu (viral dahil) geçirmekteyseniz
 • Prostat bezlerinde büyüme varsa
 • Glokom (göz içi basıncının artması) durumu varsa
 • Şeker hastalığınız (diyabet) varsa
 • Epilepsiniz (nöbet) varsa
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa, bunlar gibi durumlarda Teokap’ı dikkatli kullanınız veya bu ilacı size reçete eden doktorunuza bu durumlarınız hakkında bilgi veriniz veya hastalığınızın takibini yapan doktorunuza size bu ilacın reçete edildiğini söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda Teokap kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Teokap kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Teokap’ı doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Teokap kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Teokap’ı doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Teokap kullanımı: Teokap böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofilinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

Araç ve makine kullananlar Teokap kullanabilir mi? Teokap’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Teokap’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Teokap’ı yemekler ile birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Ancak aç karınlı alıyorsanız sürekli aç karnına, tok karınlı alıyorsanız sürekli tok karnına almanız uygundur. Alkol ile alınması durumunda ilacın etkisi değişebilir, bu nedenle Teokap kullanırken alkol alınması önerilmez.

Teokap’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Teokap, şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte Teokap kullanımı

Eğer;

 • Troleandomisin, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin (bir grup antibiyotik ilaç) alıyorsanız
 • İzoniyazid, rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır) alıyorsanız
 • Simetidin, ranitidin, nizatidin (gastrit/ülser tedavisinde kullanılır) alıyorsanız,
 • Yakın zamanda grip aşısı olduysanız ya da grip geçirmekteyseniz
 • Allopurinol ve sülfinpirazon (gut tedavisinde kullanılır) alıyorsanız
 • Ağız yoluyla doğum kontrolü için kullanılan ilaçlar alıyorsanız
 • Disülfiram (alkol bağımlılığının tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız
 • Antasitler (mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır) alıyorsanız
 • Diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam gibi sakinleştirici ve uyutucu ilaçlar kullanıyorsanız
 • Pentoksifilin (dolaşım bozukluğunun tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız
 • Tiklopidin (kanı sulandıran bir ilaç) kullanıyorsanız
 • Karbamazepin, fenitoin (epilepsi [nöbet] tedavisinde kullanılır) alıyorsanız
 • Barbitüratlar, primidon (uyumaya yardımcı ilaç) alıyorsanız
 • Tiyabendazol (parazit tedavisinde kullanılır) alıyorsanız
 • Furosemid (idrar söktürücü olarak kullanılır) ve verapamil (kalp ve tansiyon ilacı) alıyorsanız
 • Lityum, viloksazin, fluvoksamin (depresyon tedavisinde kullanılır) alıyorsanız
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır) alıyorsanız
 • İzoprenalin (bronş düz kasında gevşeten bir ilaç) alıyorsanız
 • Morasizin, diltiazem, meksiletin, propafenon, propranolol ya da beta blokerler (yüksek kan basıncının ve diğer bazı kalp problemlerinin tedavisi) alıyorsanız
 • Aminoglutetimid (bir tür hormon tedavisi amacıyla kullanılan bir enzim inhibitörü) alıyorsanız
 • Ritonavir (AIDS hastalığına neden olan HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır) alıyorsanız
 • Sarı kantaron (St. John’s Wort) olarak bilinen bitkisel ilacı alıyorsanız
 • Karbimazol (tiroid tedavisinde kullanılır) alıyorsanız
 • Flukonazol (mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç) alıyorsanız
 • Kalsiyum kanal blokörü (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) ilaçlarını kullanıyorsanız
 • Zafirlukast (astım ve allerjik nezle tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) alıyorsanız
 • İnterferonlar (herpes, kanser, lösemi ya da hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilen ilaçlar) alıyorsanız
 • Halotan, ketamin (genel anestezide kullanılan bir ilaç) ve panküronyum alacaksanız
 • Sigara kullanıyor veya sık/yoğun olarak alkol tüketiyorsanız
 • Kardiyak glikozidler, adenozin ilaçlarını alıyorsanız, bunlar hakkında doktorunuza mutlaka bilgi veriniz ya da kullandığınız ilaçlar ile ilgili durumunuzu takip eden doktorunuza bu ilacın size reçete edildiğini söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Teokap nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Teokap ilacı doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde 12 saat arayla bir kapsül alınız. Doktorunuz hastalığınızın durumuna ve tedaviye verdiğiniz cevaba göre dozu ayarlayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsülleri yeterli miktarda su ile bütün olarak yutunuz.

Çocuklarda Teokap kullanımı: 

Altı yaşın altındaki çocuklar, Teokap kapsüldeki dozlardan daha düşük dozlarda teofiline gereksinim duyduğundan, Teokap ile tedavi edilmemelidir.

Yaşlılarda Teokap kullanımı: 

Teokap yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofilinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Teokap kullanımı: 

Teokap böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofilinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Teokap kullandıysanız: 

Kullanmanız gerekenden daha fazla Teokap kullandıysanız acilen bir hastaneye başvurunuz. Aşırı doz alan kişilerde mide ağrısı, kendini hasta hissetme ya da kusma, ayrıca kalp atışlarında hızlanma ya da düzensizlik, aşırı huzursuzluk hissi ya da nöbet görülebilmektedir. Bu belirtiler doz aşımını takip eden 12 saat içerisinde ortaya çıkabilmektedir. Sağlık müdahalesi için doktorunuza başvurduğunuzda bu kullanma talimatını ve kapsüllerin kalanını da doktorunuza göstermek için yanınızda bulundurunuz.

Teokap’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Teokap’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız. Teokap’ı almanız gereken saati 4 saat geçmeden hatırlarsanız hemen kapsülü alınız. Bir sonraki kapsülü ise normal saatinde alınız. Eğer 4 saati geçirdiyseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Teokap ile tedavi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler: 

Teokap’ı muhtemelen uzun bir süre kullanmanız gerekecektir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzun herhangi bir talimatı olmadıkça tedaviyi bırakmayınız.

Eğer Teokap’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Teokap’ın olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Teokap’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Teokap’ı kullanmayı durdurunuz ve Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deride kızarıklık
 • Kaşıntı
 • Solunum zorluğu
 • Göz kapakları, göz ve dudaklarda şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Teokap’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek duyulabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Havale
 • Kalp ile ilgili sorunlar (kalp atışlarının hızlanması veya düzensizleşmesi, çarpıntı gibi)
 • Düşük tansiyon
 • Aşırı hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon)
 • Merkezi sinir sisteminin aşırı uyarılması sonucu huzursuzluk, endişe, sıkıntı, titreme

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

 • Huzursuzluk
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Bulantı, kusma
 • Midede yanma
 • İştahsızlık
 • Aşırı derecede susuzluk hissi
 • Kasların aşırı gerginliği

Bunlar Teokap’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Teokap nasıl saklanır?

 • Teokap’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Teokap’ı 15°C-30°C arasında saklayınız.
 • Teokap’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Teokap’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Teokap’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 04/12/2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Astım hastalığı nedir ve neden olur
 2. Bronşit belirtileri ve tedavisi
 3. Solunum yetmezliği nedenleri ve tedavisi
 4. Nefes darlığı yapan hastalıklar
 5. Bronşektazi nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git