Damar Hastalıkları ve Tedavileri

Tenekteplaz Nedir? Tenekteplaz Ne İçin Kullanılır? Tenekteplaz Yan Etkileri

Tenekteplaz, insan doku tipi plazminojen aktivatörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna ait trombolitik bir ilaçtır. Çin hamster yumurtalık hücrelerinden rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmektedir. Bu grup ilaçlar, damar içindeki kan pıhtılarının çözülmesini (erimesini) sağlarlar. Tenekteplaz, ani (akut) kalp krizinde (miyokard enfarktüsü) pıhtının çözülmesi için (trombolitik tedavi) kullanılır.

TENEKTEPLAZ KONTRENDİKASYONLARI

 • Tenekteplaza karşı aşırı duyarlılığı (alerjisi) olanlarda,
 • Var olan veya son 6 ay içinde belirgin kanama bozukluğu olan kişilerde,
 • Devam eden, ağız yoluyla pıhtı engelleyici tedavi gören hastalarda,
 • Merkezi sinir sistemi ile ilgili herhangi bir problemi (örn. tümör, damarda baloncuk, beyin veya omurilik ameliyatı) olanlarda,
 • Kontrol edilemeyen yüksek kan basıncı varlığında,
 • Son iki ay içinde büyük cerrahi girişim, solid bir organdan biyopsi ya da önemli bir darbe (bu şimdiki geçirmiş olduğunuz kalp krizi ile ilgili bir darbeyi de kapsar), yakın zamanda geçirilmiş bir kafa ya da beyin darbesi öyküsü olanlarda,
 • Yaşadığınız bu durumdan 2 hafta önce uzun sürmüş (2 dakikadan uzun) ya da vücudun darbe aldığı kalp-akciğer yeniden canlandırma işlemi yapılanlarda,
 • Karaciğer yetmezliği, siroz, portal hipertansiyon, ve aktif hepatit gibi karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda,
 • Aktif mide ve/veya bağırsak ülseri (yara) gibi sindirim sistemi problemleri olan kişilerde,
 • Bilinen yapısal damar bozukluğu, atardamarlarda genişleme gibi damarsal problemleri olanlarda,
 • Kanama riski taşıyan tümör varlığında,
 • Akut perikardit (kalbi saran zarın iltihabı) ve/veya subakut bakteriyel endokardit (kalbin iç zarının iltihabı) gibi kardiyak sistem ile ilgili hastalığı/hastalıkları olanlarda,
 • Ani gelişen (akut) pankreas iltihabı (pankreatit) olanlarda,
 • Herhangi bir zamanda kanamalı inme ya da nedeni bilinmeyen inme geçirenlerde,
 • Son 6 ay içinde kansız inme veya geçici kansızlık atağı geçirenlerde, bunlar gibi durumlarda Tenekteplaz kontrendikedir (kullanılmamalıdır).

TENEKTEPLAZ’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Tenekteplaz’ın pıhtı çözücü tedavi konusunda deneyimi olan doktorlar tarafından uygulanması ve izlenmesi gerekir.
 • Tenekteplaz tedavisi sırasında en sık karşılaşılan komplikasyon kanamadır. Kanamaya katkıda bulunacak başka ilaçların da kullanımı söz konusu ise  bu ilaçlar dikkatli kullanılmalıdır.
 • Pıhtı çözücü tedavi süresince, olası tüm kanama bölgeleri dikkatle izlenmelidir.
 • Tenekteplaz tedavisi sırasında kanama oluşması riskini azaltmak için, sert kateterlerin kullanımı, kas içi enjeksiyon uygulama ve hastanın gerekmedikçe hareket ettirilmesi gibi işlemlerden kaçınılmalıdır.
 • Ağır kanama gelişirse (özellikle de beyin kanaması) eş zamanlı heparin uygulamasına hemen son verilmesi gerekir.
 • Pıhtı çözücü tedavi, kalp ritmini bozabilir. Sol kalbinde pıhtısı olan hastalarda, bu pıhtının vücuda dağılma riskini arttırabilir.

Bazı durumların varlığında, potansiyel kanama riskleri ile beklenilen yararlar arasındaki dengenin belirlenmesi için, Tenekteplaz tedavisi dikkatle değerlendirilmelidir.

Bu durumlar;

 • Büyük kan basıncının 160 mm Hg’den yüksek olması,
 • Son 10 gün içerisinde geçirilmiş mide-bağırsak veya idrar yolu kanaması öyküsü,
 • Son 2 gün içerisinde yapılmış herhangi bir kas içi enjeksiyon,
 • Hastanın 75 yaşın üzerinde olması,
 • Vücut ağılığının 60 kg’mın altında olması,
 • Hastanın beyin damarlarında bir hastalık varlığı.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE TENEKTEPLAZ KULLANILIR MI?

Hamilelik:

Tenekteplaz’ın hamilelik sırasında kullanımı konusunda yeterli veri yoktur. Eğer hamilelik sırasında Tenekteplaz kullanılacak ise, doktorunuz ilacın yarar/zarar oranını değerlendirerek kullanılacağına ya da kullanılmayacağına karar verecektir.

Emzirme:

Tenekteplaz’ın süte geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir. Doktorunuz ilacın yarar/zarar oranını değerlendirerek kullanılıp kullanılmayacağına karar verecektir.

TENEKTEPLAZ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Pıhtılaşmayı etkileyen veya kan pulcuklarının işlevlerini değiştiren ilaçlar, Tenekteplaz tedavisinden önce, tedavi sırasında veya tedaviden sonra kanama riskinde artışa neden olabilir.

TENEKTEPLAZ YAN ETKİLERİ

Diğer pıhtı çözücü ilaçlarda olduğu gibi, Tenekteplaz kullanımına en sık eşlik eden istenmeyen etki kanamadır. Kanama vücut boşluğunda, hasar görmüş kan damarlarında veya herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir ve yaşamı tehdit edebilir.

Diğer yan etkiler;

 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Çeşitli klinik formlarda kafa içi kanamaları,
 • Gözde kanama,
 • Kalp ritim bozuklukları (bunlar kalbin geçici olarak durmasına yol açabilir),
 • Göçmen pıhtılar,
 • Burun kanaması,
 • Akciğer kanaması,
 • Sindirim sistemi kanalının herhangi bir yerinde kanama,
 • Periton ardına kanama,
 • Bulantı, kusma,
 • Morarma/çürükler oluşması,
 • İdrar yollarında ve cinsel organlarda kanama,
 • Normal olarak enjeksiyon yerlerinde veya hasar görmüş kan damarlarında oluşan yüzeysel kanamalar,
 • Kan basıncında düşme,
 • Vücut ısısında artış,
 • Kolesterol kristallerinin damarları tıkaması,
 • Pulmoner embolizm.

TENEKTEPLAZ İÇEREN İLAÇLAR

METALYSE Tenekteplaz 10000 U Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon.

TENECTASE For Injection 20 mg Kit.

TenecteRel Tenekteplaz 40 mg For I.V. USE.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git