Güncel Sağlık Haberleri ve Bilgileri

Temporal Lob Epilepsisi Nedir? Temporal Lob Epilepsisi Belirtileri ve Tedavisi

Temporal lob epilepsileri basit fokal, kompleks fokal ve sekonder jenarilize veya bunların kombinasyonu (hepsinin birlikte bulunması)  ile karakterizedir.

Temporal lob epilepsisi nedir?

Temporal lob epilepsileri basit fokal, kompleks fokal ve sekonder jenarilize veya bunların kombinasyonu (hepsinin birlikte bulunması)  ile karakterizedir. Anatomik olarak lateral ve mesial temporal lob epilepsileri olarak ikiye ayrılır. Kadın ve erkek arasında görülme sıklığı açısından fark yoktur. Temporal lob epilepsisinin görülme sıklığı %30-35’ler civarındadır.

Temporal lob epilepsisi nedenleri

En sık nedeni %65 gibi bir oranda hipokampal sklerozdur. 30 yaşın üzerinde başlayan temporal lob epilepsileri çoğunlukla altta yatan bir tümöre işaret eder.

Temporal lob epilepsisinin diğer nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bu bölgenin benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) tümörleri
 • Viral, paraziter veya diğer enfeksiyöz etkenler
 • Serebrovasküler hastalıklar
 • Kortikal gelişimsel malformasyonlar
 • Travma ve diğer yaralanmalar.

Temporal lob epilepsisi belirtileri ve bulguları

Temporal lob epilepsisi yaşamın erken dönemlerinde başlayabileceği gibi, geç çocukluk ve erişkin dönemde de sık görülür. Hastaların çoğunda aura (sıkıntı hissi, epigastrik visseral his, psişik aura, kompleks görsel-işitsel aura, koku tat hissi, vestibüler aura-vertigo gibi) görülebilir. Hastaların yaklaşık %50’sinde tek taraflı ya da iki taraflı sekonder jeneralize tonik, klonik veya bunların birlikte bulunduğu nöbetler gelişebilir.

Temporal lob epilepsisinin diğer belirtileri arasında ani korku, daha önce olmuş bir olayı olmamış gibi veya olmamış bir olayı olmuş gibi hissetme, bulantı, uçuşan kelebekler hissi, midede boşluk veya sıkışma hissi, Kişinin kendini rüyada gibi hissetmesi, anlık geriye dönüş, yabancı olaylara karşı daha önceden yaşanmışlık hissi ve depresyon gibi belirtiler sayılabilir.

Nöbet sırasında bilinç bozukluğu, boş bakma, donakalma, dalgınlık, yüzde morarma, çiğneme, yutkunma, ağız şapırdatma, yalanma, el ovuşturma, tuhaf el-parmak hareketleri gibi belirtiler de görülür. Tuhaf ağız hareketleri ve el hareketleri temporal lob epilepsi nöbetleri için tipiktir. Temporal lob epilepsisi nöbetleri genellikle 30 saniye ile 2 dakika arası sürer. Nöbet sonrası hasta kısa süreli zihin bulanıklığı, konuşma zorluğu, başka biri söylemedikçe nöbet geçirildiğinin farkında olmama gibi davranışlar sergiler.

Temporal lob epilepsisinde birçok psikiyatrik belirtiler de ortaya çıkar. Hastalarda nöbetler arası dönemde de birçok bilişsel, duygusal ve davranışsal sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Epileptik nöbetlerden 1-2 gün sonra başlayan ve kişiye göre değişmekle birlikte 15 gün kadar devam eden uykusuzluk, aşırı hareketlilik, çok konuşma, sinirlilik, kendisine ve çevreye zarar verici riskli davranışlar sergilemek gibi belirtiler bilişsel, duygusal ve davranışsal sorunlara örnek olarak verilebilir.

Nöbet türleri

Beynin bir bölgesinde başlayan nöbetlere kısmi (parsiyel-fokal) nöbet, beynin tümünden kaynaklanan nöbetlere ise yaygın (jeneralize) nöbetler denir.

Parsiyel-fokal nöbet nedir?

Beynin bir bölgesinde başlayan nöbetlere kısmi (parsiyel-fokal) nöbet denir. Parsiyel nöbetler, aşırı elektriksel deşarjın beynin belli kısmında sınırlı kaldığı durumlardır. Bazen bir nöbet kısmi başlar daha sonra yaygın (jenarilize) olur. Bu tip jenarilize nöbetlere ”sekonder jenarilize nöbet” denir. Parsiyel nöbetler de basit ve komplike parsiyel nöbetler şeklinde ikiye ayrılır.

Parsiyel nöbet belirtileri:

 • Kasılma
 • Titreme
 • Sıçrama
 • Terleme
 • Nabız hızlanması
 • Mide bulantısı
 • Baş dönmesi
 • Karıncalanma veya yanma hissi
 • Şiddetli bir sevinç, üzüntü, korku, öfke hali.

Basit parsiyel nöbet aura ile başlayıp motor belirtilerle devam edebilir, komleks parsiyel nöbete veya jenarilize nöbete dönüşebilir.

Kompleks parsiyel nöbet belirtileri: 

 • Hastanın bilinci değişir, sersemleşir ve kafası karışmış gibidir. Bazı durumlarda yanıt veremez, anlamsız şeyler söyleyebilir.
 • Nöbet genellikle aura olarak adlandırılan alışılmadık bir his, duygu ile başlar. Aura’nın ardından hastanın kontrol edemediği rastgele amaçsız tekrarlayıcı hareketler oluşabilir.
 • Daha sonra motor belirtiler olarak tanımlanan tonik (kasılma), kolonik (titreme) şeklinde hareketler ortaya çıkar. Genellikle 1-2 dakika kadar sürer ve hasta nöbet sonrası çevresindekileri tanıyamaz veya sersemleşir.

Jeneralije nöbet nedir

Beynin tümünden kaynaklanan nöbetlere ise yaygın (jeneralize) nöbetler denir. Jeneralize nöbetler aşırı elektriksel deşarjın tüm beyne yayılması sonucu ortaya çıkar. Nöbetler çoğunlukla tüm vücutta kasılma şeklindedir. Jeneralize nöbetler, absans nöbetlerde (boş bakma) olduğu gibi kasılmasız veya halk arasında ”sara” olarak bilinen büyük nöbetlerde olduğu gibi tonik-klonik (titremeli-kasılmalı), myoklonik (sıçramalı) veya atonik (yere yığılma) şeklinde olabilir.

Temporal lob epilepsisi teşhisi

Epileptik nöbetlerin tedaviye başlamadan önce ortaya konulması gerekir. Migren, senkop, geçici iskemik atak, affektif psikoz, hipoglisemi, ilaç ve alkol intoksikasyonu gibi nonepileptik (epilepsi ile ilişkisiz) olay aura ve kompleks parsiyel nöbetleri taklit edebilir. Bu nedenle bu durumlar ile ayırıcı tanıda hastanın fizik muayenesinin iyi yapılması ve öyküsünün iyi alınması son derece önemlidir. Yutkunma, çiğneme, yalanma, dudak şapırdatma gibi ağız otomatizmler temporal lob epilepsileri için tipiktir.

Epilepsi tanısının doğrulanmasında uzun süreli video ve EEG moniterizasyonu gereklidir. Ancak interiktal EEG temporal lob epilepsilerinde tanı koymada yeterli değildir ama tanıyı destekler. Temporal lob epilepsi teşhisinde bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), MRI spektroskopi, SPECT ve pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılır.

Temporal lob epilepsisi tedavisi

Kompleks parsiyel nöbetlerin tedavisi zordur ve genellikle yüksek doz ilaç kullanımı gerekebilir. En etkili ilaç tedavisine rağmen bazı hastalarda nöbetler devam edebilir. Bu hastalarda cerrahi tedavi uygulanması gerekebilir. İlaca dirençli temporal lob epilepsilerinde cerrahi tedavi bir diğer seçenek olabilir.

Temporal lob epilepsileri sıklıkla ilaca dirençlidir. Yapılan çalışmalarda hastalığın uzun süreli iyileşme (belirtilerin yatışma) göstermesi hastaların 1/3 ile 1/2’sinde görülmüştür.

Benzer sağlık yazıları

 1. Epilepsi hastalığı nedir ve neden olur
 2. Epilepsi nöbetlerinde ilk yardım nasıl yapılır
 3. Epilepsi hastaları hamile kalabilir mi
 4. Subakut sklerozan panensefalit nedir
 5. Febril konvülsiyon nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git