Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Tek Ventrikül Nedir? Tek Ventrikül Belirtileri ve Tedavisi

Tek ventrikül, tüm doğumsal kalp defektlerinin yaklaşık % 1-2'sini oluşturan, nadir bir konjenital kalp hastalığıdır.

Tek ventrikül, tüm doğumsal kalp defektlerinin yaklaşık % 1-2’sini oluşturan, nadir bir konjenital kalp hastalığıdır. Bebeklik döneminde cerrahi olarak tedavi edilmez ise, hastalığın seyri ve sonucu genellikle kötüdür ve bu doğumsal anomali ile erişkin yaşa ulaşan vaka sayısı oldukça azdır.

Tek ventrikül, sadece bir kardiyak defekt ya da çeşitli defektler ile kombine olarak görülebilir. Hastaların %75 kadarında dominant ventrikül, sağ ventrikülden bir ventriküler septal defekt ile ayrılmış olan sol ventriküldür. Hastaların % 20’sinde ise dominant ventrikül, sağ ventriküldür ve küçük, inkopmlet sol ventrikül bulunur. Olguların %5’inde ventrikül kütlesi tek bir tanedir. Hastaların büyük bölümünde her iki atriyum ayrı kapaklarla ventriküle açılır ve double inlet olarak adlandırılır.

Tek ventrikül belirtileri ve bulguları

Tek ventrikülü olan hastalarda, anatomik özellikler klinik bulguların ciddiyetini, prognozu ve uygulanacak cerrahi yöntemlerin başarısını belirler. Tek ventriküle sahip hastaların, yaşamın ilk yılında yaşama devam etme oranları %30 gibidir.

Tek ventrikülü olan hastaların en önemli semptomu, doğumdan sonra siyanoz görülmesidir. İlerleyen dönemlerde büyüme geriliği, nefes darlığı, senkop (bayılma) gibi belirtiler gösterebilir. Hastaların cerrahi tedavi uygulanmadan orta erişkin yaşlara ulaşması nadirdir.

Çocukluk döneminde cerrahi olarak tedavisi yapılmamış ve orta erişkin yaşa ulaşmış tek ventriküllü hastalar genellikle dudaklarında zaman zaman morarma, egzersizle artan nefes darlığı gibi şikayetler ile doktora başvururlar. Yine bu hastaların parmaklarında hafif çomaklaşma da olabilir.

Tek ventrikül teşhisi

Tek ventrikülü olan hastaların kliniğinde değişik derecelerde siyanoz vardır. Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda konjestif kalp yetmezliği ve buna bağlı gelişen belirtiler ve bulgular, üfürüm gibi bulgular söz konusudur.

Kesin teşhis için elektrokardiyografi, telekardiyografi ve ekokardiyografi gibi yöntemler kullanılır.

Tek ventrikül tedavisi

Tek ventrikül tedavisinde tıbbi tedavi, cerrahi tedavi, düzeltici cerrahi gibi tedavi yöntemleri uygulanır.

  • Tıbbi tedavi: Pulmoner atrezide prostaglandin E1 (PGE1) tedavisi, konjestif kalp yetmezliği varsa digoksin, diüretik gibi ilaç tedavileri hastanın doktoru tarafından reçete edilebilir.
  • Cerrahi tedavi: Şant ameliyatları ve pulmoner bant ameliyatı gibi cerrahi yöntemler uygulanır.
  • Düzeltici cerrahi: Fontan tip operasyonlar, Damus-Kaye-Stansel ameliyatı gibi düzeltici cerrahi işlemler uygulanır.

Benzer sağlık yazıları

  1. Ventriküler septal defekt nedir
  2. Kalp deliği nedir ve neden olur
  3. Kalpte üfürüm neden olur
  4. Nefes darlığı yapan hastalıklar
  5. Çocuklarda senkop neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git