Göz Hastalıkları ve Tedavileri

Tears Naturale Free Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Tears Naturale Free İlacın Yan Etkileri

Tears naturale suni gözyaşı olarak adlandırılan ilaç grubunda yer almaktadır. Kuru gözde rahatlık, hızlı ve uzun süreli rahatlamayı sağlamak için doğal gözyaşınız ile birleşen, suda çözünen polimerik bir sistem, DUASORB (%0.1 dekstran 70, %0.3 hipromelloz) içermektedir

Tears naturale free göz damlası kullanma talimatı nedir?

Etkin maddeler: 1 mg/ml dekstran 70 ve 3 rhg/ml hipromelloz (hidroksipropilmetilselüloz) içerir.

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, potasyum klorür, sodyum borat (dekahidrat) ve saf su içerir. Çok az miktarda sodyum hidroksit veya hidroklorik asit asidite seviyelerini (pH seviyelerini) normal tutmak için eklenir.

Göze damlatılarak uygulanır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kulanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Tars naturale free göz damlası nedir ve ne için kullanılır?

 • Tears naturale free renksiz, berrak bir göz damlasıdır.
 • Tears natırale free etkin madde olarak dekstran 70 ve hipromelloz içerir.
 • Farmakoterapötik grup: diğer oftalmolojikler, suni gözyaşları
 • Kutuda, ağzı bükülerek kopartıhp, tekrar takılabilen şeffaf plastik 0.8 ml’lik tüpler 32’lik ambalajlarda sunulmaktadır.

Tears naturale suni gözyaşı olarak adlandırılan ilaç grubunda yer almaktadır. Kuru gözde rahatlık, hızlı ve uzun süreli rahatlamayı sağlamak için doğal gözyaşınız ile birleşen, suda çözünen polimerik bir sistem, DUASORB (%0.1 dekstran 70, %0.3 hipromelloz) içermektedir

Tears naturale free kullanım endikasyonları; 

 • Kuru göz rahatsızlıklarını tedavi etmek ve bu durumla ilgili yanma ve iritasyon şikayetlerinin rahatlatılması amacı ile kullanılır.
 • Gözde minör iritasyonlar veya güneş yada rüzgara maruz kalma sonucu oluşan rahatsızlık hissini geçici olarak gidermede kullanılır.

Göz kuruluğu neden olur?

Gözyaşınız, gözyaşı filmi diye adlandırılan göz yüzeyindeki koruyucu tabaka ile birleşen doğru miktarlarda doğal bileşenleri içerir. Gözyaşı filmi gözlerin sağlıklı ve rahat olmasını sağlamak amacıyla her gün gözü sarar ve ıslatır. Bazı insanlarda çok az miktarlarda normal gözyaşı vardır. Gözyaşı azlığı veya eksikliği gözyaşı filminin bozulmasına ve göz yüzeyinde kuru noktaların oluşmasına neden olabilir. Bu durum da yanma, batma, yorgunluk hissi gibi kuru ve hassas göz semptomlarına neden olarak, gözde ışığa duyarlılığa veya rahatsızlık hissine sebep olur.

Tears Naturale Free Göz Damlası Ne İçin Kullanılır

Tears naturale free kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Tears naturale free’nin içerdiği maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise kullanmayınız.
 • Çözeltide renk değişikliği veya bulanıklık fark ederseniz ilacı kullanmayınız.

Tears naturale free kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (urarılar/önlemler)

Eğer;

 • Gözünüzde devamlı kızarıklık varsa veya iritasyon hissediyorsanız
 • Gözünüzde ağrı oluşursa
 • Görüşünüzde bir değişiklik oluşursa
 • Eğer tüm bu durumlar daha kötüye gidiyorsa ya da 72 saatten daha uzun bir süredir varsa, uygulamayı kesmeli ve doktorunuza başvurmalısınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda Tears naturale free kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Tears naturale free kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Tears naturale free kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullananlar Tears naturale kullanabilir mi? Tears naturale free kullandıktan hemen sonra görüşünüzde bulanıklaşma olabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

Tears naturale free’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması: Tears naturale free göze damlatılarak kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte tears naturale free kullanımı nasıl olmalı?

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz. 

Başka topikal oküler ilaçlarla da tedavi görüyorsanız, birbirini takip eden iki uygulama arasında 5 dakika ara vermelisiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Tears naturale free göz damlası nasıl kullanılır?

Olağan doz: 

 • Hasta göz(ler)e günde 3-4 kez 1-2 damla damlatılır. Ancak, sizin özel durumunuza uyması amacıyla doktorunuzun dozu değiştirme olasılığı vardır.
 • Tears naturale free’yi sadece gözünüze damlatma amacıyla kullanınız.

Eğer Tears naturale free’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise dottorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Tears naturale free kullandıysanız: Kullanmanız gerekenden fazla Tears naturale free kullandıysanız endişelenmeyiniz, ılık su ile yıkayarak gözünüzden uzaklaştırılabilir. Tears naturale free’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tears naturale free’yi kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

Tears naturale free’nin olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Tears naturale free’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan Tears naturale free kullanımını kesmeyiniz.

Aşağıdakilerden rahatsızlıklardan herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

 • Bulanık görme
 • Gözde rahatsızlık
 • Gözde yorgunluk
 • Gözde yabancı cisim hissi
 • Gözde kanlanma
 • Gözde kaşıntı.

Bunlar Tears naturale free’nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Tears naturale free nasıl saklanır?

 • Tears naturale free’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Tears naturale free 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Ürün tüpü ilk açılışından sonra tekrar takılabilen kapağı sayesinde 12 saat boyunca kullanılabilir.
 • Tears naturale free’yi son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Tears naturale free’yi kullanmayınız.
 • Tears naturale free’yi dondurmayınız.
 • Tears naturale free’de renk değişikliği ya da bulanıklık fark ederseniz ürünü kullanmayınız.

Not: Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız Tears naturel free’yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. 

Bu kullanma talimatını 10/10/2008 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Göz kuruluğu neden olur
 2. Göz seğirmesi neden olur
 3. Gözde batma hissi neden olur
 4. Göz alerjisi neden olur
 5. Alerjik konjonktivit nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git