Enfeksiyon Hastalıkları

Tavanic Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Tavanic’in Yan Etkileri

TAVANIC 500 mg film tablet kullanma talimatı

Tavanic’in etkin maddesi: Her bir film tablette 500 mg levofloksasin’e eşdeğerde 512,46 mg levofloksasin hemihidrat içerir.

Tavanic’in yardımcı maddeleri: Krospovidon, hipromelloz, mikrokristalin selüloz, sodyum stearil fumarat, titanyum dioksit (E 171), talk, makrogol, sarı demir oksit (E 172), kırmızı demir oksit (E 172) gibi yardımcı maddeler içerir.

Tavanic ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

TAVANIC nedir ve ne için kullanılır?

Tavanic tablet ağızdan alınır. İlacınızın bir kutusu içinde her biri 500 mg levofloksasin içeren 7 adet film kaplı tablet bulunur. Doz ayarlamasını kolaylaştırmak için tablet çentiklidir.

Tavanic bakterilere karşı etkili bir antibiyotiktir. Florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubuna dahildir. Bakterilerin büyümesini, çoğalmasını engeller ve bakterilerin yok olmasını sağlar.

Tavanic etkin maddesi olan levofloksasine karşı duyarlı olan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Doktorunuz Tavanic’i sizde aşağıdaki durumlardan biri bulunduğu için reçete etmiş olabilir:

 • Bakterilerin neden olduğu yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının akut iltihabı (sinüzit),
 • Kronik bronş iltihabının akut alevlenmesi,
 • Toplumdan edinilmiş zatürre (pnömoni),
 • İdrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap (piyelonefrit) dahil, komplikasyonlu böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları,
 • Prostat iltihabı,
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Apse (irin kesesi), selülit, furonkül, impetigo (derinin bulaşıcı, yüzeysel, mikrobik enfeksiyonu), piyoderma (irinli deri enfeksiyonu), yara enfeksiyonlarının neden olduğu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri enfeksiyonları,
 • Havaya karışmış şarbon mikrobuna maruz kalma.

Tavanic Hangi Hastalıklarda Kullanılır

TAVANIC kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer,

 • Levofloksasine veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı veya florokinolonlar gruou antibiyotiklerden (moksifloksasin, siprofloksasin, ofloksasin) bir başkasına karşı alerjiniz varsa, alerji belirtileri; kaşıntı, yutkunma veya nefes alma problemleri, dudak, yüz, boğaz veya dilde şişme,
 • Sara (epilepsi) hastalığınız varsa,
 • Kinolon grubu antibiyotik kullanımına bağlı tendon (eklem ile kas arasındaki bağ) rahatsızlığı (tendonit) yaşadıysanız,
 • Hamileyseniz,
 • Bebek emziriyorsanız, bunlar gibi durumlarda Tavanic’i kullanmayınız. 

Çocuklarda, büyümesi devam eden ergenlerde Tavanic’i kullanmayınız. Gelişmekte olan kıkırdak dokusuna zarar vermesi nedeniyle çocuklarda, büyümesi devam eden ergenlerde, hamilelik sırasında ve emziren kadınlarda Tavanic kullanılmamalıdır.

TAVANIC kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer,

 • Çok ağır bir akciğer enfeksiyonu veya ciddi bir hastane enfeksiyonu geçiriyorsanız, (başka bir antibiyotik kullanılması daha uygun olabilir),
 • Merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsızlığınız varsa ve buna bağlı istemsiz kasılma nöbetleri yaşadıysanız,
 • İnme ya da diğer beyin yaralanmaları nedeniyle beyin hasarınız varsa, bunlar gibi durumlarda dikkatli olunuz.

Tavanic tedavisi sırasında veya sonrasında şiddetli, inatçı ve/veya kanlı ishal görülürse Tavanic tedavisi hemen sonlandırılmalı ve gecikmeden uygun destekleyici ve/veya spesifik tedaviye başlanılmalıdır. Derhal doktorunuza haber veriniz. Doktorunuz sizin için uygun tedaviyi belirleyecektir.

Kas kirişlerinde (tendon) bir iltihaplanmayı ya da yırtılmayı düşündürecek ağrı, kızarıklık, hareket kısıtlılığı ortaya çıkarsa (özellikle yaşlılarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda tendon yırtılma riski artar). Doktorunuz bu durumu yakından takip etmek isteyebilir.

Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz size özel doz ayarlaması yapacaktır.

Tavanic kullanan hastalarda nadiren de olsa ışığa karşı duyarlılık geliştiği bildirilmiştir. Tavanic kullanımı sırasında ve tedavi bittikten sonra 48 saat süreyle kuvvetli güneş ışığına çıkmayınız veya solaryum gibi yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalmayınız.

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli kullanım sonucu, dirençli olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına [süperenfeksiyon (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun) başlamasına] sebep olabilir. Doktorunuz bunu önlemek amacıyla sizi yakından takip etmek isteyebilir. Eğer süperenfeksiyon oluşursa uygun tedavi yöntemleri gerekecektir.

QT aralığında uzama (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) sizde mevcutsa, çok seyrek olarak levofloksasin dahil florokinolon verilen hastalarda QT aralığında uzama bildirilmiştir.

Tavanic kullanırken aşağıdaki risk gruplarında dikkatli olunmalıdır.

 • İleri yaştaysanız (65 yaş üstü) veya kadınsanız,
 • Karaciğer problemi yaşadıysanız,
 • Kortikosteroid kullanıyorsanız,
 • Düzeltilmemiş elektrolit dengesizliği (örn. kandaki potasyum ve magnezyum düzeyinin düşük olması) varsa,
 • Konjenital QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) varsa,
 • Kalp hastalığınız (kalp yetmezliği, kalp krizi öyküsü, kalp atımının yavaşlaması) varsa,
 • QT aralığını uzattığı bilinen ilaçların birlikte kullanılması (örn. Sınıf lA ve III ritim düzenleyici ilaçlar, bazı depresyon ilaçları, makrolid grubu antibiyotikler ve antipsikotikler) söz konusu ise,
 • Sizde glikoz-6-fosfat dehidrogenaz adı verilen bir enzimin doğuştan eksikliği varsa,
 • Periferik nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar-duyu kaybı) sizde mevcutsa.

Sizde şeker hastalığı (diyabet) mevcutsa ve buna bağlı hipoglisemi (kan şeker düzeyinde azalma) ve hiperglisemi (kan şekeri düzeyinde yükselme) gibi sorunlarınız oluyorsa ve bunun için insülin veya ağızdan alınan diyabet ilaçları kullanıyorsanız, kan şekeriniz düşebilir veya buna bağlı koma ortaya çıkabilir ya da kan şekeriniz yükselebilir. Bu durumda doktorunuz sizden kan şekerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi isteyebilir.

Florokinolonlar kas-sinir iletimini engelleyen bir aktiviteye sahiptirler ve myastenia gravis hastalığı (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) olanlarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myastenia gravisli hastalarda, solunum cihazı desteği gerektiren solunum yetmezliği ve ölümü kapsayan pazarlama sonrası ciddi yan etkiler florokinolonla ilişkilendirilmiştir. Öyküsünde myastenia gravis bulunan hastalarda florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

İlk dozu takiben nadiren öldürücü potansiyeli olan ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) görülebilir. Tedaviyi kesmeli ve acil önlem alınması için doktorunuza başvurmalısınız.

Tavanic, Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ağır deri reaksiyonlarına yol açabilir. Bu durumda tedaviye devam etmeden önce, hemen doktorunuza başvurunuz.

Çok nadir olarak tek bir levofloksasin dozunu takiben intihar düşüncelerine kapılma ve tehlikeli davranışlar görülebilir. Bu durumda doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir ve sizin için uygun tedavi yöntemini belirler.

Psikolojik rahatsızlığınız veya psikiyatrik hastalık öykünüz varsa Tavanic’i dikkatli kullanınız.

Tedaviniz sırasında iştahsızlık, sarılık, koyu renkte idrar, kaşıntı veya karında hassasiyet meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz tedaviyi sonlandırabilir ve sizin için uygun tedaviyi belirleyecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda TAVANIC kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelik döneminde Tavanic kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Levofloksasinin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. İnsanlarla ilgili verilerin yeterli olmaması ve florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, Tavanic gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Tavanic kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Levofloksasinin insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Levofloksasininin süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle emzirilen çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, Tavanic emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumunda Tavanic kullanımı: Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuz Tavanic dozunu azaltacak ve sizi daha yakından izleyecektir. Kreatinin klerensi < 50 ml/dakika olan hastalarda dozaj (Enfeksiyonun şiddetine göre) doktorunuz tarafından belirlenecektir. Karaciğer fonksiyon bozukluğunda, Tavanic dozunda ayarlanma yapılması gerekmez. Doktorunuz Tavanic ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

Araç ve makine kullananlar Tavanic kullanabilir mi? Tavanic kullanımı, hastanın konsantre olma ve tepki verme yeteneğini bozabilecek sersemlik/baş dönmesi, görme bozuklukları, uyuklama gibi bazı istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Araç ve makine kullanımı gibi özel dikkat isteyen durumlarda, bu yeteneklerdeki azalma bir risk teşkil edebilir. Tavanic kullanırken bu gibi yan etkiler yaşarsanız, araç ve makine kullanmayınız.

Tavanic’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Tavanic’in emilimi gıdalardan etkilenmez, doktorunuzun önerdiği miktarda tableti yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz. Eğer magnezyum veya alüminyum veya demir veya çinko içeren ilaçlar, mide asidini nötralize eden antasid adı verilen ilaçlar veya mide ülseri ya da reflü hastalığı için sukralfat ya da didanozin (yalnızca magnezyum ya da alüminyum içeren tampon maddelere sahip didanozin formülasyonları) kullanmanız gerekiyorsa, bu ürünler Tavanic’in emilimini etkiyebileceğinden, Tavanic’i bu ilaçların uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.

TAVANIC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Tavanic’in içeriğinde bulunan ve renklendirici olarak kullanılan yardımcı maddeler, duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Bu tıbbi ürün her <doz>unda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte TAVANIC kullanımı nasıl olmalı?

 • Bronşları genişleterek nefes almayı kolaylaştıran bir ilaç (teofilin), Tavanic ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer.
 • Fenbufen, ketoprofen, ibuprofen, aspirin ve indometazin benzeri steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar Tavanic ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer.
 • Probenesid (gut hastalığında kullanılır) veya simetidin (mide ülserinde kullanılır) gibi ilaçlar ile birlikte Tavanic kullanıldığında, Tavanic’in vücuttan atılımı azalır.
 • Sukralfat (mide ülseri tedavisinde kullanılır) gibi bir ilaç kullanıldığında Tavanic emilimini azaltır.
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin (yarı ömrü uzar).
 • Kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan K vitamini antagonistleri (örn. varfarin) ile birlikte Tavanic kullanıldığında, bu ilaçların etkisi artabilir, kanama riski oluşabilir. Doktorunuz sizden kan pıhtılaşma testleri isteyecektir.
 • Bu ilacı kullanırken güçlü ağrı kesici olan opiatlar için yapılan idrar testi hatalı pozitif sonuç verebilir.

Kalpte QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar (kalpte ciddi ritim bozukluğuna yol açabilir).

Örneğin;

 • Sınıf IA antiaritmikler (kinidin gibi), sınıf III antiaritmikler (amiodaron gibi) ve sınıf IV (bepridil gibi) antiaritmikler,
 • Bazı depresyon ilaçları (trisiklik antidepresanlar; örnneğin amitriptilin, imipramin gibi),
 • Antibiyotikler (eritromisin, azitromisin, klaritromisin, klindamisin, sparfloxacin, levofloxacin gibi),
 • Antipsikotikler (bazı ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılır.),
 • Kortikosteroid (astım ve inflamasyon tedavisinde kullanılır).

Diğer ilaçlar: Digoksin, glibenklamid ve ranitidinin Tavanic’in etkisini değiştirmesi beklenmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TAVANIC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Tavanic erişkinlerde kullanılır.

Tavanic film kaplı tablet günde bir veya iki kez uygulanır. Dozaj enfeksiyonun tipine ve şiddetine ve ayrıca enfeksiyon etkeni olan bakterinin duyarlılığına bağlıdır.

Tavanic’in aşağıda belirtilen dozlarda uygulanması önerilir: 

Tavanic Kullanılan Hastalıklar, Günlük Kullanım Dozu ve Tedavi Süresi

Tedavinin süresi hastalığınızın seyrine bağlıdır (yukarıdaki tabloya bakınız). Genel olarak bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, Tavanic kullanımı hastanın ateşi düştükten ve enfeksiyon sona erdiğine dair kanıt sağlandıktan sonra en az 48-72 saat daha sürdürülmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tavanic film kaplı tablet ağızdan alınır. Film tableti ezmeden, yeterli miktarda sıvıyla yutunuz. Dozaja uymak için çentik çizgisinden bölebilirsiniz.

Tabletleri yemeklerle beraber veya yemek arasında alabilirsiniz. Tavanic’in emilimi gıdalardan etkilenmez, doktorunuzun önerdiği miktarda tableti yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

Emiliminde azalma olabileceğinden, Tavanic’i demir tuzları, antiasidler veya sukralfat uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.

Güneş ışığından korunma

Bu ilacı kullanırken doğrudan güneş ışığına maruz kalmayınız. Deriniz güneşe karşı daha duyarlı hale gelerek yanma, karıncalanma ya da şiddetli su toplamasına yol açabilir. Bu nedenle yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanınız. Güneşe çıkarken şapka ile kol ve bacaklarınızı açık bırakmayacak giysiler giyiniz. Güneşlenmekten kaçınınız.

Çocuklarda Tavanic kullanımı:

Tavanic çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kullanılmaz.

Yaşlılarda Tavanic kullanımı:

Yaşlılarda, böbrek fonksiyonlarında bozukluk yoksa Tavanic’in dozunda ayarlama yapılması gerekmez.

Böbrek yetmezliği durumunda Tavanic kullanımı:

Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuz Tavanic dozunu azaltacak ve sizi daha yakından izleyecektir. Kreatinin klerensi < 50 ml/dakika olan hastalarda dozaj (Enfeksiyonun şiddetine göre) doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Karaciğer yetmezliği durumunda Tavanic kullanımı:

Karaciğer fonksiyon bozukluğunda, Tavanic dozunda ayarlanma yapılması gerekmez. Doktorunuz Tavanic ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

Eğer Tavanic’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Tavanic kullandıysanız: Tavanic’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı doz belirtileri; zihin karışıklığı, sersemlik ve kaslarda istemsiz kasılma nöbetleri gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili belirtiler, EKG’de QT aralığının uzaması ve bulantıdır.

Tavanic’i kullanmayı unutursanız: Bir dozu atlarsanız, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tavanic ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Doktorunuza danışmadan Tavanic tedavinizi sonlandırmayınız, hastalığınızın belirtileri yeniden ortaya çıkabilir ve bakterilere karşı direnç gelişebilir.

TAVANIC’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Tavanic’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Tavanic’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, dudakta, yüzde, boğazda ve dilde şişme,
 • Nefes alma ve yutma güçlüğü (aşırı duyarlılık reaksiyonları),
 • Anafilaksi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Tavanic’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bunlar seyrek görülen (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkilerdir. 

Aşağıdakilerden biri olursa, Tavanic’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Stevens-Johnson sendromu,
 • Eritema multiforme (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap),
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık).

Bu yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Tavanic’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tendonlarınızda (kas kirişleri) ağrı ve iltihaplanma. Aşil tendonu en sık etkilenen tendondur ve bazı durumlarda tendon kopabilir,
 • Kaslarda istemsiz kasılma nöbetleri (konvülsiyonlar).

Bunlar seyrek görülen (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkilerdir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Tavanic’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • İştah kaybı, gözün beyaz kısmının ve derinin sarı renk alması, idrar renginin koyulaşması, kaşıntı, karın bölgesinde hassasiyet (bunlar bazen ölümcül olabilen karaciğer problemlerinin belirtileri olabilir.),
 • Myastenia gravis’in (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi,
 • Kalp ritminde bozulma, çarpıntı,
 • Ateş, karıncalanma, ağrı ya da uyuşukluk (bunlar nöropatinin belirtileri olabilir.),
 • Şiddetli, inatçı, kanlı ishal ile birlikte kramp tarzında şiddetli karın ağrısı ve yüksek ateş (bunlar ciddi bağırsak problemi belirtileri olabilir.),
 • Eklem bağları ve kaslarda kopma, eklem iltihabı.

Bu yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı, kusma, diyare (ishal),
 • Bazı karaciğer enzimlerinin kandaki seviyesinde yükselme,
 • Baş ağrısı, sersemlik,
 • Uykusuzluk.

Bunlar yaygın görülen (10 hastanın birinde görülebilen) yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mantar enfeksiyonları, diğer mikroplarda direnç gelişmesi,
 • Kaşıntı ve deri döküntüsü, kurdeşen, aşırı terleme,
 • Karın ağrısı, hazımsızlık, iştahsızlık, karında gaz, kabızlık,
 • Baş dönmesi (vertigo),
 • Kaygı, zihin karışıklığı, sinirlilik,
 • Uykululuk, titreme, tat duyusunda bozukluk,
 • Nefes darlığı (dispne),
 • Eklem ya da kas ağrıları,
 • Kan testleri, karaciğer ya da böbrek problemleri nedeniyle beklenmedik sonuçlar gösterebilir (bilirubin, kreatinin artışı),
 • Beyaz kan hücresi sayısında düşme (lökopeni),
 • Halsizlik.

Bunlar yaygın olmayan (100 hastanın birinde görülebilen) yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kan şekerinin düşmesi (bu durum diyabet hastaları için önemlidir ve komaya neden olabilir.),
 • Görsel ve işitsel varsanıların (halüsinasyon) ve aşırı şüphenin (paranoya) de eşlik edebildiği ruhsal bozukluk, huzursuzluk, depresyon,
 • Anormal rüyalar, kabuslar,
 • Bulanık görüş dahil görme bozuklukları,
 • Kulak çınlaması,
 • Kas güçsüzlüğü (bu myastenia gravis hastaları için önemli bir durumdur.),
 • Düşük kan basıncı,
 • Kalbin hızlı atması, çarpıntı,
 • Kan trombosit sayısının düşmesinden (trombositopeni) dolayı kolayca kanama ve morarma olması,
 • Beyaz kan hücresi sayısında düşüş (nötropeni),
 • Ateş,
 • Böbrek çalışma şeklinde değişiklik ve interstisyel nefrit olarak adlandırılan alerjik böbrek reaksiyonlarından kaynaklanan böbrek yetmezliği.

Bunlar seyrek görülen (1.000 hastanın birinde görülebilen) yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Porfiri hastalarında ataklar (nadir görülen metabolik bir hastalık).

Bunlar çok seyrek görülen (10.000 hastanın birinde görülebilen) yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kan şekerinin düşmesine bağlı koma,
 • Kan şekerinin yükselmesi,
 • İntihar düşünceleri ve intihar girişimi de dahil, kendine zarar verici davranışlar,
 • Tat duyusu kaybı,
 • Koku duyusu kaybı dahil koku alma bozuklukları,
 • Baygınlık (senkop),
 • Benign intrakranial hipertansiyon (iyi huylu kafa içi basınç artışı),
 • İşitme yeteneğinde bozulma, işitme kaybı,
 • Geçici görme kaybı,
 • Cildin güneşe ve ultraviyole ışığa hassasiyetinin artması (ışığa duyarlılık),
 • Ağız içinde inflamasyon (stomatit),
 • Aşırı immün cevaplar oluşabilir (aşırı duyarlılık),
 • Hareket ve yürüme problemleri (diskinezi, ekstrapiramidal bozukluk),
 • Alerjik kaynaklı zatürre,
 • Alerjik reaksiyondan kaynaklanan kan damarlarında iltihaplanma,
 • Pankreas iltihabı (pankreatit),
 • Ağrı (sırt, göğüs, kol ve bacaklar).

Bütün kan hücrelerinin (pansitopeni) veya kırmızı kan hücresi sayısında düşüş (kırmızı kan hücrelerinin hasarı ve her türlü kan hücresi sayısındaki düşüşten dolayı cilt soluk ve sarı olabilir). Ateş, boğaz ağrısı ve genel bir hastalık hissi ortaya çıkabilir.

Bunlar Tavanic’in sıklığı bilinmeyen ve hafif yan etkileridir.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ilaç Yan Etki Bildirimi’ ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

TAVANIC nasıl saklanır?

 • Tavnic’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Tavanic’i 25°C altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.
 • Tavanic’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Tavanic’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Tavanic’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! (Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 26.04.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Sinüzit belirtileri ve tedavisi
 2. Bronşit belirtileri ve tedavisi
 3. Prostat iltihabı (prostatit) belirtileri ve tedavisi
 4. Böbrek iltihabı (piyelonefrit) belirtileri ve tedavisi
 5. Zatürre (pnömoni) belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git