Enfeksiyon Hastalıkları

Tarivid 200 Mg Tablet Nedir? Tarivid İlacının Yan Etkileri

Tarivid 200 mg film tablet kullanım talimatı nedir?

Tarivid tablet ilacını kullanmaya başlamadan önce bu ”kullanma talimatını”dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 1. Tarivid tablet’in kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 2. Tarivid iacı kullanırken ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 3. Tarivid ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 4. Tarivid 200 mg Film tablet ağızdan alınır.
 5. Tarivid tablet’in etkin maddesi : Her film tablette, 200 mg ofloksasin içerir.
 6. Tarivid tablet’in yardımcı maddeleri : Mısır nişastası, laktoz, karboksimetilselüloz, hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat, titandioksit, hidroksipropilmetilselüloz, talk, makrogol 8000 içerir.

 Tarivid ilaç nedir ve neden kullanılır?

Tarivid, her film tablette 200 mg ofloksasin etkin maddesini içerir. Açık sarımsı beyaz renkte, her iki tarafı çentikli, film tabletlerdir. 10 film tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur. Tarivid 400 film tablet ve Tarivid 200 i.v. enfüzyon çözeltisi adlı 2 farklı formu daha mevcuttur. Doktorunuz size Tarivid’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir

 1. Tarivid, bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Kinolonlar adı verilen bir antibakteriyal ilaç grubuna dahildir. Tarivid duyarlı olan bakterileri öldürerek, bu bakterilerin vücutta neden olduğu infeksiyonun tedavi edilmesini sağlar.
 2. Tarivid akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunum yolu infeksiyonlarını (örneğin bronşit) tedavi etmek için kullanılır.
 3. Tarivid akciğer dokusundaki infeksiyonları (pnömoni) tedavi etmek için kullanılır.
 4. Tarivid kulak, burun veya boğazda meydana gelen infeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.
 5. Tarivid yumuşak doku veya deride meydana gelen infeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.
 6. Tarivid kemik veya eklemlerde meydana gelen infeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.
 7. Tarivid karın içinde oluşan (örneğin barsaklarda) ve/veya safra yollarında meydana gelen infeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.
 8. Tarivid böbrekler, idrar yolları, üreme organları, prostatta meydana gelen infeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.
 9. Tarivid vücutta infeksiyonlara karşı direncin azaldığı durumlarda (örneğin, kanser) duyarlı bakterilere bağlı infeksiyonlara yakalanmayı önlemek için koruyucu amaçla kullanılır.

Tarivid kullanmadan önce nelere dikkat edilmeli?

Tarivid’in içindeki etkin madde olan ofloksasine veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı ya da bir başka kinolona karşı alerjiniz varsa Tarivid’i kullanmayınız.

 1. Tarivid epilepsi (sara) hastalığınız varsa, beyninizi etkileyen bir travma, iltihabı bir durum veya felç gibi, nöbet geçirme eşiğini düşüren rahatsızlıklar geçirdiyseniz, beyin dokusunda değişiklik veya yaralanmaya neden olan, daha önceden mevcut bir rahatsızlığınız varsa Tarivid’i kullanmayınız.
 2. Florokinolon grubu bir ilaç aldığınızda kaslarınızın kirişlerinde (tendon) bir bozukluk gelişmişse Tarivid’i kullanmayınız.
 3. Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız Tarivid, çocuklarda ve gelişimini henüz tamamlamamış (18 yaşın altındaki) gençlerde kullanılmamalıdır.

Tarivid ilacının dikkatli kullanılması gereken durumlar

 1. Tarivid tedavisi sırasında şiddetli güneş ışığına veya UV (solaryum gibi) ışınına maruz kalmanız gerekiyorsa. (Işığa karşı hassasiyet gelişebilir, deri ve tırnaklarınızda alerjik reaksiyonlar oluşabilir).
 2. Eklemlerinizin (örneğin omuz, dirsek veya bilek eklemi) çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme ve hassasiyet oluşursa. (Doktorunuz tendon iltihabından şüphelenirse, Tarivid uygulamayı derhal keserek, etkilenmiş tendon için uygun tedaviye başlayabilir).
 3. Uzun süreli tedavi uygulanacaksa (Uzun süreli tedavide dirençli olan bakteriler aşırı üreyebilir ve bunların neden olacağı ikincil infeksiyonlar meydana gelebilir. Bu durumu önlemek için doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir).
 4. Tedavi sırasında veya tedaviden hemen sonraki haftalarda ağır ve sürekli ishal görülür ise (Bu durum antibiyotiklere bağlı olarak gelişebilen ve hayatı tehdit edebilen ciddi bir durumdur. Doktorunuz derhal uygun tedaviyi başlatacaktır).
 5. Daha önceden merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsızlık geçirmiş olmanızdan dolayı nöbet geçirmeye yatkınlığınız varsa doktor kontrolü gerekir.
 6. Kalbiniz ile ilgili QT uzaması diye adlandırılan bir durum sizde doğuştan mevcutsa Tarivid’i kullanırken dikkatli olunmalıdır.
 7. Kanınızda potasyum ve magnezyum düşüklüğü varsa ve bu durum henüz düzeltilmemiş ise (Kalbinizde ritim bozukluğu olabileceğinden doktorunuz kalp fonksiyonlarınızı yakından takip etmek isteyebilir). Kalpte ritim bozukluğu olmasını engelleyen ilaçlardan (anti-aritmik) Sınıf IA ve II şeklinde sınıflandırılanlarından kullanıyorsanız Tarivid’i kullanırken dikkatli olmalısınız.
 8. Böbrekleriniz ile ilgili ciddi bir sorununuz varsa. (Doktorunuz Tarivid’i reçetelemeden önce böbrek işlevlerinizi değerlendirecek ve tedavi sırasında da sizi izlemeye devam edecektir. Böbrekler ile ilgili sorunlarınız varsa, doktorunuzun ilacın dozunu yeniden ayarlaması gerekebilir).
 9. Karaciğerinizle ilgili bir sorununuz varsa, şeker hastalığınız varsa ve insülin ya da ağızdan alınan kan şekerini düşürücü ilaçlar kullanıyorsanız (Kan şekeri düşüklüğü yaşama riskine karşı, doktorunuz kan şeker seviyelerinizi daha dikkatle takip etmenizi isteyebilir).
 10. Vücudunuzun uç kısımlarında ağrı, uyuşma, iğnelenme ve kas güçsüzlüğü gibi belirtileriniz olursa, (Bir tür sinir hastalığı gelişmesi riskine karşı doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir veya ilacınızı kesebilir).
 11. Myasthenia Gravis’in (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi, florokinolonlar nöromüsküler blokaj aktivitesine sahiptirler ve myasthenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myasthenia gravisli hastalarda, ventilatör desteği gerektiren solunum yetmezliği ve ölümü kapsayan post marketing (pazarlama sonrası) ciddi advers olaylar florokinolonla ilişkilendirilmiştir. Öyküsünde myasthenia gravis bulunan hastalar florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır
 12. Sizde glukoz 6-fosfat dehidrogenaz adı verilen enzimin eksikliği varsa (Kırmızı kan hücrelerinizin zarar görme riskine karşı doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir).

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Tarivid yiyecek ve içecekler ile kullanılır mı

 1. Besinler Tarivid’in emilmesini etkilemez. Tabletleri, yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda çiğnemeden yutunuz.
 2. Mide yanmasını gidermek için kullanılan antiasid adı verilen ilaçlar Tarivid’in emilimini etkileyebileceğinden, Tarivid’i bu ilaçların uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.

Hamilelikte Tarivid ilacı  kullanılır mı?

Tarivid ilacını kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 1. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Tarivid’i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.
 2. Tedavi sırasında hamile kalırsanız, mümkün olan en kısa sürede ilacı kesip, başka gruptan bir ilaç ile tedaviye başlanması gerekir.
 3. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Tarivid kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 1. Ofloksasin anne sütü ile atılmaktadır. Emzirme sırasında Tarivid ile tedavi edilmeniz gerekiyor ise, bebeği az miktarda anne sütüne geçen offoksasinden korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Tarivid ilacını kullanırken araç ve makine kullanılır mı?

 1. Tarivid kullanımı konsantrasyon ve tepki verme yeteneğini bozabilecek sersemlik/baş dönmesi, görme bozuklukları, uyuklama gibi bazı istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Sizde bu gibi belirtiler var ise, araç kullanmayınız, çünkü ilaç sizin güvenli sürüşünüzü engelleyebilir.
 2. Tarivid ilacını kullanırken dikkat gerektiren herhangi bir araç ve makine kullanmayınız.

Tarivid ilacının yardımcı maddeleri hakkında önemli bilgiler

 1. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmiş ise, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte Tarivid kullanılır mı?

Antiasitler, sukralfat ve metal katyonlar (Alüminyum ve magnezyum hidroksit, alüminyum fosfat, çinko, demir içeren antiasitler, sukralfat dahil, aynı zamanda alındıkları takdirde Tarivid’in emiliminde azalmaya yol açabilmektedir. Bu nedenle Tarivid, bu tür ilaçlar ile 2 saat aralıklı olarak alınmalıdır).

 1. Tıkayıcı solunum sistemi hastalıklarında bronşları genişletmek için kullanılan teofilin ve fenbufen ya da diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (Tarivid ile birlikte kullanıldığında nöbet eşiğini düşürebilir).
 2. Tarivid kullanırken şeker hastalığında kullanılan glibenklamid adlı ilaç (Glibenklamidin kandaki düzeyi yükselebilir, yakın takip gerekir).
 3. Tarivid kullanırken probenesid, simetidin, furosemid ya da metotreksat gibi böbreklerden atılması özel bir mekanizmayla gerçekleşen ilaçlar (Bu ilaçların atılımında bozukluk olabilir ve kandaki düzeyleri yükselebilir).
 4. Tarivid kullanırken pıhtılaşmayı önlemek için kullanılan K vitamini antagonistleri (Örneğin; Kumarin) (Bu ilaçların etkisi artabilir, pıhtılaşma testleri ile takip gerekir).
 5. Tüberkülozun bakteriyolojik tanısı için test yapılacaksa (Tarivid kullanılırken, bu test yalancı negatif sonuç verebilir).
 6. İdrarda opiat veya porfirin tayini için test yapılacaksa (Tarivid kullanılırken bu testler yalancı pozitif sonuç verebilir, daha özgül metotların kullanılması gerekir).
 7. Tarivid kullanırken EKG ile tespit edilen QT aralığı uzamasına yol açan ilaçlar (Örneğin Sınıf IA ve II anti-aritmik ilaçlar, trisiklik antidepresanlar ve makrolidler ile birlikte kullanırken dikkatli olunması gerekir).
 8. Sersem ve uykulu hissettirebileceğinden, Tarivid kullanırken alkollü içecekler tüketmeyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Tarivid ilaç nasıl kullanılır?

Tarivid tablet neden kullanılırDoktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

 1. Tarivid film tablet erişkinlerde kullanılır.
 2. Genel olarak aşağıdaki gibi kullanılır.
 3. Sizde mevcut olan infeksiyonun tipine ve ciddiyetine göre, günlük ofloksasin dozu 200 mg ile 800 mg arasındadır. (Günde 1/2 tablet Tarivid 400 Film Tablet veya 1 tablet Tarivid 200 mg Film Tablet veya 2 tablet Tarivid 400 Film Tablet kullanmanız gerekebilir).
 4. 400 mg’a kadar (1 tablet Tarivid 400 Film Tablet) olan günlük ofloksasin dozlarını tercihen sabahları olmak üzere tek doz halinde almanız gerekir. Daha yüksek doz uygulamalarında, toplam günlük dozu iki eşit parçaya bölmeniz gerekir. Dozları eşit aralıklarla kullanmanız gerekir.
 5. Tarivid film tablet ağızdan alınır. film tableti ezmeden, yeterli miktarda sıvıyla yutunuz. Dozaja uymak için çentik çizgisinden bölebilirsiniz. Tabletleri yemekler ile beraber veya yemek arasında alabilirsiniz.
 6. Emiliminde azalma olabileceğinden, Tarivid’i demir tuzları, antasidler veya sukralfat uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.
 7. Çocuklarda Tarivid kullanımı : Tarivid çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kullanılmaz.
 8. Yaşlılarda Tarivid kullanımı : Yaşa göre Tarivid dozajının ayarlanması gerekmez. Yaşınız ileriyse doktorunuz sizin böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirerek, gereken doz ayarlamasını yapacaktır.
 9. Doktorunuz Tarivid ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir. Eğer Tarivid’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 10. Kullanmanız gerekenden daha fazla Tarivid kullandıysanız, Tarivid’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı doz ve kazayla gerekenden daha fazla ilaç alınması durumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz. Belirtiler; bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bilinç bozukluğu ve nöbetler gibi merkezi sinir sistemi semptomları ile bulantı ve mukoza erozyonları gibi mide barsak sistemiyle ilgili reaksiyonlardır.
 11. Tarivid’i kullanmayı unutursanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorlar için tavsiyeler, doz aşımı durumunda mide yıkanmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Spesifik antidotu yoktur.

Tarivid ilacının özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği durumunda Tarivid tablet kullanımı : Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, doktorunuz özel bir test yaparak sizdeki bozukluğun derecesini belirleyecek ve sizin için uygun olan Tarivid dozunu ve doz aralıklarını ayarlayacaktır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Tarivid tablet kullanımı : Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (örneğin siroz), ofloksasinin vücutta parçalanması azalabilir. Böyle bir durumda bir günde alabileceğiniz maksimum doz 400 mg’ı (1 tablet Tarivid 400 veya 2 tablet Tarivid 200 mg Film Tablet) aşmamalıdır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Tedavinizin süresi hastalığınızın seyrine göre farklılık gösterecektir.

Tarivid ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 1. Tarivid tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, infeksiyonun yerleştiği sisteminiz ile ilgili yakınmalarınız tekrar ortaya çıkabilir, genel durumunuz bozulabilir ve bakterilere karşı direnç gelişebilir.

Tarivid tablet’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Tarivid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, Tarivid’i kullanmayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, yüzde ve dilde şişme, baygınlık ve nefes alma güçlüğü (aşırı duyarlılık-anafilaksi), göğüs ağrısı, bayılma, kalp atımlarında düzensizlik gibi yan etkiler olabilir.
 2. Kaslarda istemsiz kasılma nöbetleri gibi yan etkiler görülebilir.
 3. Şiddetli, inatçı, kanlı ishal ile birlikte kramp tarzında şiddetli karın ağrısı, aşırı yorgunluk, mide/karın ağrısı, inatçı bulantı ve kusma, gözün beyaz kısmının ve derinin sarı renk alması, idrar renginin koyulaşması, dışkı renginin açılması gibi yan etkiler görülebilir.
 4. Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksikepidermal nekroliz), ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) gibi belirtiler görülebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Tarivid’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Tarivid tablet’in çok ciddi yan etkileri

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Eklemlerde, kas kirişlerinde (tendon) ve kaslarda ağrı ve şişme, vücutta kolayca morarma veya kanama olması gibi yan etkiler görülebilir.
 2. Ateş, sürekli boğaz ağrısı gibi yeniden bir enfeksiyon başlıyormuş gibi kendini hasta hissetme, titreme gibi yan etkiler görülebilir.
 3. İdrar miktarında olağandışı artma veya azalma gibi yan etkiler görülebilir.
 4. Deride güneş yanığı gibi bir görünüm oluşması (Işığa duyarlılık) gibi yan etkiler görülebilir.
 5. Duygu durumunda değişiklikler (Sinirlilik, saldırganlık), zihin karışıklığı, görsel ve işitsel varsanılar, çökkünlük, intihar düşüncesi gibi yan etkiler görülebilir.
 6. Vücudun herhangi bir yerinde keçeleşme, yanma, karıncalanma veya güç kaybı olması; ısı, titreşim, basınç duyumlarının algılanmasında bozukluk gibi yan etkiler görülebilir.
 7. Kaslarda ağrı, güçsüzlük ve hassasiyet, ateşin yükselmesi, idrar renginin belirgin koyulaşması, bulantı ve kusma ile seyreden kas harabiyeti (Rabdomiyoliz-iskelet kası yıkımı), Myasthenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi gibi yan etkiler görülebilir.
 8. Alerjik akciğer iltihabı ve porfirisi olan hastalarda porfiri atakları gibi yan etkiler görülebilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Tarivid tablet’in ciddi yan etkileri

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 1. Baş ağrısı, gece kabusları, sersemlik hissi / baş dönmesi, uyku bozuklukları / uykusuzluk, huzursuzluk, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi yan etikler görülebilir.
 2. Kan şekerinin düşmesi, kalp atım sayısının artması (taşikardi) ve kan basıncında geçici bir düşüş (hipotansiyon) gibi yan etkiler görülebilir.
 3. Zihin karmaşası, anksiyete (endişe), ruhsal bozukluklar (örn. halüsinasyonlar), sersemlik/uyku hali, anormal duyumlar gibi periferik duyusal bozukluklar, depresyon, tat ve koku bozuklukları (tat ve koku duyusu kaybına varabilir) ve görme bozuklukları, kulak çınlaması ve işitme bozuklukları (ender olarak işitme kaybına varabilir) bunlar gibi yan etkiler görülebilir.
 4. Kas sertliği, koordinasyonsuz hareketler, tükürük akması gibi belirtilerle seyreden ve beynin belli bir kısmının etkilendiğine işaret eden belirtilerin görülmesi (ekstra-piramidal semptomlar), kas koordinasyon bozuklukları, duyum azalması, Myasthenia gravis olan hastalarda özellikle önemli olabilen kas zayıflığı gibi yan etkiler görülebilir.
 5. Kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, iştahsızlık gibi yan etkiler görülebilir.
 6. Deride kızarıklık, kaşıntı, aşırı terleme, vajinal akıntı veya ağızda pamukçuk oluşması gibi yan etkiler görülebilir.
 7. Laboratuvar tetkiklerinde, karaciğer enzimlerinde ve bilirubinde artış, EKG’de QT aralığının uzaması, Opiat veya porfirin tayininde yalancı pozitif sonuç Bunlar Tarivid’in hafif yan etkileridir.

Bu gibi belirtilerin rahatsız edici bir hal alması veya uzun süre devam etmesi halinde, doktorunuza başvurunuz. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Tarivid tablet nasıl saklanmalı?

 1. Tarivid’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Tarivid’i 30°Cnin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
 3. Tarivid’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 4. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Tarivid’i kullanmayınız.

Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili sağlık yazıları

 1. Bronşit belirtileri ve tedavisi
 2. Zatürre (pnömoni) nedenleri ve tedavisi
 3. Kulak enfeksiyonları nedenleri ve tedavisi
 4. Boğaz enfeksiyonu nedenleri ve tedavisi
 5. Prostat enfeksiyonu nedenleri ve tedavisi
 6. İdrar yolu enfeksiyonları nedenleri ve tedavisi
 7. Kemik iltihabı nedenleri ve tedavisi
 8. Tendon iltihabı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git